VITAMIN STATION Rychlotest Menopauza

1×2 ks, samotest hormónu v moči.

13,19
Doprava zadarmo pri nákupe nad 19,90 € pre členov Dr.Max CLUB.

O produkte: VITAMIN STATION Rychlotest Menopauza 1×2 ks, samotest hormónu v moči.

X54678 ADC

Samodiagnostický test na stanovenie folikulostimulačného hormónu v moči.

Menopauza vzniká v dôsledku zmeny hormonálnej rovnováhy v ženskom organizme. Táto zmena zvyčajne nastáva, keď žena dosiahne vek približne 45 rokov. Skutočné príznaky sa však pozorujú až vo veku okolo 55 rokov. Nepravidelný menštruačný cyklus je prvým príznakom začiatku menopauzy (perimenopauza). Folikulostimulačný hormón (FSH) je hormón, ktorého hladina sa počas menopauzy zvyšuje. Test MENOPAUZA dokáže zistiť prítomnosť FSH v moči, ak jeho koncentrácia dosiahne hodnotu 25 mIU/ml a prekročí ju.

Spôsob použitia

Test je určený na jednorazové použitie. Počas testovania je potrebné riadiť sa pokynmi na príbalovej informácii.

Návod na použitie:

  1. Vyberte testovaciu pomôcku MENOPAUZA z ochranného vrecka roztrhnutím pozdĺž zárezu. Zlikvidujte vrecúško s vysušovadlom.
  2. Odstráňte kryt pomôcky MENOPAUZA. Otočte pomôcku MENOPAUZA tak, aby strana bez odčítavacieho okienka bola otočená smerom k vám a absorpčná špička smerovala nadol.
  3. Držte absorpčnú špičku priamo v prúde moču po dobu 5 až 10 sekúnd. Dbajte na to, aby do testovacej ani kontrolnej oblasti odčítavacieho okienka neprenikla žiadna kvapka moču. Ak vám to viac vyhovuje, môžete moč zachytiť do čistej a suchej nádoby (nie je súčasťou balenia) bez akýchkoľvek zvyškov a ponoriť absorpčnú špičku do moču na 10 sekúnd.
  4. Nasaďte znovu kryt na testovaciu pomôcku MENOPAUZA. Vzorka moču sa tak dostane do kontaktu so špecifickými reagenciami, čím sa spustí test.
  5. Položte testovaciu pomôcku MENOPAUZA na suché miesto s rovným povrchom s okienkom otočeným nahor.
  6. Po 10 minútach odčítajte výsledky. Neodčítavajte výsledky po uplynutí 15 minút.

INTERPRETÁCIA VÝSLEDKOV: Na vyhodnotenie výsledkov je potrebné porovnať intenzitu sfarbenia čiarky FSH (testovacie okienko) a kontrolnej čiarky (kontrolné okienko).

1. Pozitívny výsledok: Výsledok je pozitívny, keď je intenzita sfarbenia čiarky FSH silnejšia ako intenzita kontrolnej čiarky. Tento výsledok znamená, že hladina FSH sa rovná alebo je vyššia ako 25 mIU/ml. V takom prípade je potrebné vykonať po 5 alebo 7 dňoch druhý test, pretože koncentrácia FSH sa počas menštruačného cyklu môže meniť. Ak sa pozitívny výsledok potvrdí, pravdepodobne ste v procese menopauzy a mali by ste navštíviť svojho gynekológa a poradiť sa s ním o definitívnej diagnostike.

2. Negatívny výsledok: Výsledok je negatívny, keď intenzita sfarbenia kontrolnej čiarky je silnejšia ako intenzita čiarky FSH. Tento výsledok znamená, že koncentrácia FSH je nižšia ako 25 mIU/ml a že pravdepodobne nie ste v procese menopauzy.
Upozornenie: v niektorých prípadoch sa čiarka FSH nemusí objaviť vôbec.

3. Neplatný výsledok: Ak sa neobjaví žiadna kontrolná čiarka, nie je možné vyhodnotiť test a výsledok sa musí považovať za neplatný. V takom prípade sa odporúča zopakovať test s novým testom MENOPAUZA a čerstvou vzorkou moču.

PREVENTÍVNE OPATRENIA: Test je určený len na diagnostické použitie in vitro. Len na vonkajšie použitie. NEPREHĹTAŤ! Pred vykonaním testu si pozorne prečítajte návod na použitie. Test je spoľahlivý len vtedy, ak sa dôsledne dodrží návod na použitie. Skladujte pri teplote od +4 °C do +30 °C. Nezmrazujte. Nepoužívajte po uplynutí dátumu exspirácie (uvedeného na ochrannom vrecku) alebo ak je vrecko poškodené. Test MENOPAUZA nepoužívajte opakovane. Uchovávajte mimo dosahu detí. Nepoužívajte moč tehotných žien alebo žien liečených hormonálnou liečbou. Po použití môžete všetky časti zlikvidovať v koši na odpadky

Upozornenie: obrázky slúžia len na ilustračné účely.