Venoruton Forte
tbl 500 mg 1x60 ks
Prispieva k normalizácii funkcie krvných ciev, zmenšuje opuch a prináša úľavu pri bolestiach nôh a kŕčoch. Pri hemoroidoch rýchlo a dlhodobo znižuje opuch.
18,79  
16,49  s DPH
na sklade v eshope
možnosť rezervácie v 157 lekárňach - doručíme do 317 lekární
16 bodov na vernostnú kartu
doprava zadarmo
Venoruton Forte
tbl 500 mg 1x60 ks
Prispieva k normalizácii funkcie krvných ciev, zmenšuje opuch a prináša úľavu pri bolestiach nôh a kŕčoch. Pri hemoroidoch rýchlo a dlhodobo znižuje opuch.
18,79  
16,49  s DPH
na sklade v eshope
možnosť rezervácie v 157 lekárňach - doručíme do 317 lekární
16 bodov na vernostnú kartu
doprava zadarmo

Liek obsahuje O-(beta-hydroxyetyl)-rutozidy, ktoré patria do skupiny liekov s ochranným vplyvom na cievy (nazývané systémové vazoprotektíva). Stabilizuje cievnu stenu, čo vedie k zníženiu jej priepustnosti a k následnému zmenšeniu opuchov. Používa sa:

 • na úľavu pri opuchu členka v dôsledku chronickej žilovej nedostatočnosti.
 • u pacientov s varixami (kŕčovými žilami) a ďalšími ochoreniami žíl dolných končatín. Liek zmenšuje opuch a prináša úľavu od jeho sprievodných príznakov ako sú: pálivý pocit, unavené, ťažké, opuchnuté bolestivé a "nepokojné" nohy, parestézie (pocit pichania alebo mravčenia) a kŕče. Odporúča sa, aby pacienti používali aj elastickú bandáž (zvyčajne sťahovacie pančuchy) pri chronickej žilovej nedostatočnosti.
 • v prípade hemoroidov, v sliznici konečníka znižuje opuch a zmierňuje príznaky, ako sú svrbenie, krvácanie a mokvanie.
 • na zníženie kapilárnej priepustnosti v sietnici oka diabetických pacientov (diabetická retinopatia).
 • na zníženie opuchu v prípade lymfedému (opuch v dôsledku zhoršeného prietoku lymfy).

Spôsob použitia

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Chronická venózna nedostatočnosť (CVI) a jej komplikácie:
Odporúčané dávkovanie sú v rozmedzí 500 mg a 2000 mg denne, užívané zvyčajne po dobu 1 až 3 mesiacov.

Začiatočné dávky: 1 tvrdá kapsula 2 až 3-krát denne. Je potrebné dodržať dávkovanie až kým nedojde k úplnej úľave od symptómov a edému. Symptomatická úľava sa zvyčajne dostaví v priebehu 2 týždňov.

Udržiavacie dávky: rovnaké dávkovanie alebo minimálna udržiavacia dávka 500 mg až 600 mg HR denne, čo zodpovedá 1 kapsule dvakrát denne.
Po dosiahnutí úplnej úľavy od symptómov a edému liečbu možno ukončiť. V prípade návratu symptómov, možno liečbu obnoviť s rovnakým dávkovaním alebo s minimálnym udržiavacím dávkovaním 500 mg až 600 mg HR denne.

Hemoroidy
Symptomatická liečba: odporúčané dávkovanie 600 mg, 1000 mg alebo 1800 mg  denne po dobu 1 - 4 týždňov.

Diabetická retinopatia
Odporúčaný rozsah dávok je 2400 až 3000 mg HR/deň.

Lymfedém
Odporúčané dávkovanie je 3000 mg HR /deň.

Pacienti, ktorí majú opuchy dolných končatín spôsobené ochorením srdca, obličiek alebo pečene nemajú užívaťtento liek, pretože účinok nebol v týchto indikáciách preukázaný.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú spolu s jedlom, vždy v celku a zapijú sa dostatočným množstvom tekutiny.

Upozornenie

Liek sa nemá užívať počas prvých troch mesiacov gravidity.
Dojčiace ženy sa o užívaní lieku musia poradiť s lekárom.
Liek sa neodporúča podávať deťom.
V zriedkavých prípadoch boli únava a závraty hlásené u pacientov užívajúcich tento liek. Ak sa objavia, pacientom sa neodporúča viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Účinné látky

troxerutín (oxerutinum)
Lieková forma: Tablety 
Lieková forma ADC: tablety
Písomná informácia pre používateľa

Venoruton forte
tablety
O-(beta-hydroxyetyl)-rutozidy

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.
-          Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu
prečítali.
-          Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto
písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.
- Ak sa do 2 týždňov nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:
 1. Čo je Venoruton forte a na čo sa používa
 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Venoruton forte
 3. Ako užívať Venoruton forte
 4. Možné vedľajšie účinky
 5. Ako uchovávať Venoruton forte
 6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1.                         Čo je Venoruton forte a na čo sa používa

Venoruton forte obsahuje O-(beta-hydroxyetyl)-rutozidy, ktoré patria do skupiny liekov s ochranným vplyvom na cievy (nazývané systémové vazoprotektíva). Venoruton forte stabilizuje  cievnu stenu, čo vedie k zníženiu jej priepustnosti a k následnému zmenšeniu opuchov.

Ako pôsobí Venoruton forte
Úľava pri opuchu členka v dôsledku chronickej žilovej nedostatočnosti.
U pacientov s varixami (kŕčovými žilami) a ďalšími ochoreniami žíl dolných končatín dochádza k nadmernému úniku látok cez steny kapilár, čo vedie k opuchu členkov. Venoruton forte zmenšuje opuch a prináša úľavu od jeho sprievodných príznakov ako sú  pálivý pocit, unavené ťažké,opuchnuté bolestivé a "nepokojné" nohy, parestézie (pocit pichania alebo mravčenia) a kŕče.

Odporúča sa, aby pacienti používali aj elastickú bandáž (zvyčajne sťahovacie pančuchy) pri chronickej žilovej nedostatočnosti. Dokázalo sa, že Venoruton forte v týchto prípadoch prináša ďalšie zvýraznenie účinku.

V prípade hemoroidov vyvolá Venoruton forte v sliznici konečníka zníženie opuchu a zmierni príznaky, ako sú svrbenie, krvácanie a mokvanie.

Venoruton pôsobí na najmenšie krvné cievy (kapiláry) tým, že znižuje únik vody a ďalších látok cez ich steny.
Zníženie kapilárnej priepustnosti v sietnici oka diabetických pacientov (diabetická retinopatia).
Zníženie opuchu v prípade lymfedému (opuch v dôsledku zhoršeného prietoku lymfy).

2.             Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Venoruton forte

NEužívajte Venoruton forte
-          ak ste alergický na O-(beta-hydroxyetyl)-rutozidy alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6 a na konci časti 2).

Upozornenia a opatrenia
Predtým ako začnete užívať Venoruton forte, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika, ak:
·         máte opuchy dolných končatín v dôsledku ochorenia srdca, obličiek alebo pečene.
Venoruton forte v takom prípade neužívajte, pretože v týchto indikáciách nie je účinný.

Deti a dospievajúci
Venoruton forte sa neodporúča podávať deťom.

Iné lieky a Venoruton forte
Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, vrátane výživových doplnkov a liekov bez lekárskeho predpisu.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť
Ak ste tehotná alebo dojčite, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.
V súlade so všeobecne akceptovanými bezpečnostnými požiadavkami neužívajte Venoruton forte počas prvých troch mesiacov tehotenstva.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Venoruton forte nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
U pacientov užívajúcich tento liek boli v zriedkavých prípadoch hlásené únava a závraty. Ak ste unavený alebo máte pocit závratu, neveďte vozidlo a neobsluhujte stroje.


3.             Ako užívať Venoruton forte

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Starostlivo postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

Chronická žilová nedostatočnosť (CVI) a jej komplikácie

Začiatočná dávka je 1 tableta dvakrát denne.

Toto dávkovanie dodržujte do úplného odoznenia príznakov a opuchov. Úľava od príznakov sa zvyčajne dostaví v priebehu 2 týždňov.

Liečba môže pokračovať v rovnakej dávke ako udržiavacia terapia alebo pri minimálnej udržiavacej dávke 500-600 mg Venorutonu denne, čo zodpovedá dávke 1-krát denne 1 tableta Venoruton forte
500 mg.

Po úplnom vymiznutí opuchu a ďalších príznakov môže byť liečba ukončená. Ak sa príznaky objavia znova, možno v liečbe opätovne pokračovať, buď podľa už uvedeného dávkovania alebo najnižšou udržiavacou dávkou 500-600 mg Venorutonu denne.

Ak nedôjde k zlepšeniu v priebehu 2 týždňov, alebo ak sa príznaky zhoršia, liečbu prerušte a poraďte sa s lekárom.

Hemoroidálne ochorenie
Odporúčaná dávka je v súlade s vyššie uvedenými odporúčaniami ako pri chronickej žilovej nedostatočnosti (CVI) a jej komplikáciách.

Diabetická retinopatia
Odporúčaná dávka je 1800 - 3000 mg Venorutonu denne, čo znamená 2 - 3 tablety dvakrát denne.

Lymfedém
Odporúčaná dávka je 3000 mg Venorutonu denne, čo znamená 3 tablety dvakrát denne.

Použitie u detí a dospievajúcich
Venoruton forte na vnútorné užitie sa neodporúča podávať deťom.

Ak užijete viac Venorutonu ako máte
V prípade náhodného užitia veľkého množstva kapsúl, okamžite kontaktujte svojho lekára alebo lekárnika.

Ak zabudnete užiť Venoruton
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4.             Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Niektoré vedľajšie účinky môžu byť závažné a sú veľmi zriedkavé (môžu sa vyskytnúť menej ako u 1 z 10 000 ľudí).
Prestaňte užívať Venoruton a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc, ak máte niektorý z nasledujúcich prvkov, ktoré môžu byť príznakmi alergickej reakcie:
 • ťažkosti s dýchaním alebo prehĺtaním,
 •     opuch tváre, pier, jazyka alebo hrdla,
 •     silné svrbenie kože, s červenou vyrážkou, žihľavkou alebo hrbolcami na koži.

Ak sa u vás vyskytnú tieto konkrétne príznaky, prestaňte liek užívať a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
Ostatné reakcie sú zvyčajne mierne.

Niektoré vedľajšie účinky sú zriedkavé (môžu sa vyskytnúť u menej ako 1 z 1 000 ľudí).
Ťažkosti zažívacieho ústrojenstva (zahŕňajúce plynatosť, hnačku, bolesť brucha, žalúdočné ťažkosti alebo dyspepsiu - porucha trávenia).
Svrbenie.

Niektoré vedľajšie účinky sú veľmi zriedkavé (môžu sa vyskytnúť u menej ako 1 z 10 000 ľudí).
Závraty, bolesti hlavy, únava, návaly horúčavy.
Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5.                         Ako uchovávať Venoruton forte
Liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.
Uchovávajte v pôvodnom obale, chráňte pred vlhkosťou.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.
Viac informácií vám ochotne poskytne lekár alebo lekárnik, ktorí majú k dispozícii podrobnú informáciu určenú medicínskym odborníkom.


6.             Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Venoruton forte obsahuje

Liečivo:
Každá tableta obsahuje O-(beta-hydroxyetyl)-rutozidy 500 mg.

Ďalšie zložky sú: makrogol 6000, magnéziumstearát, čistená voda

Ako vyzerá Venoruton forte a obsah balenia
Zelenožlté, škvrnité, okrúhle, dvojvypuklé tablety.
Blister vyrobený z polyvinylchloridu/polyetylénu/polyvinylidénchloridu (PVC/PE/PVDC), za tepla zapečatený lakovanou hliníkovou fóliou.

Obsah balenia: 30, 60 tabliet.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Novartis s.r.o., Na Pankráci 1724/29, Nusle, Praha, Česká republika


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v októbri 2014.

Táto písomná informácia pre používateľa bola poskytnutá Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv (ŠÚKL).
Informácie o tomto lieku a ďalšie podrobnosti nájdete na www.sukl.sk
39538
ADC


Zákazníci si k tomuto produktu kúpili aj
CALCIUM CHLORATUM-TEVA
CALCIUM CHLORATUM-TEVAroztok, 100 ml
4,89 
4,69 
na sklade
na sklade
Lioton gel 100 000
Lioton gel 100 000gél, 100 g
12,99  (-15%)
10,99 
na sklade
na sklade
Ibalgin 400
Ibalgin 40048 tabliet
4,99  (-16%)
4,19 
na sklade
na sklade
ASCORUTIN
ASCORUTIN50 tabliet
 
5,99 
na sklade
na sklade

Mohlo by Vás zaujímať
Wobenzym
Wobenzym800 tabliet
109,49 
95,39 
na sklade
na sklade
CURAPROX CS 5460 ultrasoft
9,99  (-20%)
7,99 
na sklade
na sklade
PROBIO-FIX
PROBIO-FIX60 kapsúl
 
13,99 
na sklade
na sklade
CURAPROX SENSITIVE CS 1560 soft
9,99 
8,79 
na sklade
na sklade

Zadaná emailová adresa už je registrovaná.
Prosím zadajte heslo a prihláste sa.

(Heslo Vám bolo v minulosti zaslané na Váš email, ak ho neviete nájsť, kliknite na Zabudol som heslo)

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Prihláste sa na odber noviniek