STOPTUSSIN
STOPTUSSIN
gto por (fľ.skl. s kvapk.) 1x50 ml
Liek vo forme kvapiek zo skupiny antitusík. Pomáha tlmiť suchý, dráždivý kašeľ. Vhodný v čase pred/po operáciach.
Značka: Stoptussin
6,39  s DPH
na sklade v eshope
možnosť rezervácie v 317 lekárňach - doručíme do 317 lekární
6 bodov na vernostnú kartu
doprava zadarmo nad 29,90 
STOPTUSSIN
gto por (fľ.skl. s kvapk.) 1x50 ml
Liek vo forme kvapiek zo skupiny antitusík. Pomáha tlmiť suchý, dráždivý kašeľ. Vhodný v čase pred/po operáciach.
Značka: Stoptussin
6,39  s DPH
na sklade v eshope
možnosť rezervácie v 317 lekárňach - doručíme do 317 lekární
6 bodov na vernostnú kartu
doprava zadarmo nad 29,90 

Liek tlmí dráždenie na kašeľ a mení skladbu prieduškového hlienu, a tak uľahčuje jeho vykašliavanie. Liek sa používa na liečbu suchého, dráždivého a ťažko utíšiteľného kašľa pri vírusových infekciách horných a dolných dýchacích ciest, pri zápaloch horných dýchacích ciest, pri zápale hltana, hrtana, priedušiek a pľúc. Liek možno podať aj na utíšenie kašľa pred operáciou a po nej. Na odporúčanie lekára ho možno použiť i pri astme, tuberkulóze a zaprášení pľúc.

Spôsob použitia

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dávka sa určí podľa telesnej hmotnosti pacienta:
do 7 kg: podáva sa 3-4x denne 8 kvapiek.
7-12 kg: podáva sa 3-4x denne 9 kvapiek.
12-20 kg: podáva sa 3x denne 14 kvapiek.
20-30 kg: podáva sa 3-4x denne 14 kvapiek.
30-40 kg: podáva sa 3-4x denne 16 kvapiek.
40-50 kg: podáva sa 3x denne 25 kvapiek.
50-70 kg: podáva sa 3x denne 30 kvapiek.
nad 70 kg: podáva sa 3x denne 40 kvapiek.

1 ml lieku = 34 kvapiek. Maximálna denná dávka guajfenezínu je pre dospelých a dospievajúcich 2 400 mg/deň, pre deti od 6 do 12 rokov 1 200 mg/deň, pre deti od 2 do 6 rokov 600 mg/deň a pre deti do 2 rokov 300 mg/deň.

Spôsob použitia

Liek sa má užívať po jedle.
Príslušný počet kvapiek sa odmeria približne do 100 ml tekutiny (voda, čaj, ovocná šťava a podobne) alebo sa aplikuje pomocou pipety, pokiaľ je táto súčasťou balenia lieku. Minimálny príjem tekutiny má byť pri každom podaní kvapiek približne 100 ml.

Upozornenie

V prvom trimestri tehotenstva sa liek nemá užívať. Pre podávanie lieku v ďalšom období tehotenstva musia byť závažné dôvody (rozhodne lekár).
V období dojčenia musia byť pre podávanie lieku závažné dôvody (rozhodne lekár).
V prípade, že príznaky neustúpia do 3 dní, alebo sa zhoršia, je nutné obrátiť sa na lekára. Bez konzultácie s lekárom sa liek nesmie užívať dlhšie ako 7 dní.
Liek môže nepriaznivo ovplyvniť činnosť vyžadujúcu zvýšenú pozornosť (vedenie vozidiel, obsluha strojov, práce vo výškach a podobne).
Počas liečby sa nesmú požívať alkoholické nápoje.
Liek obsahuje 28 % etanolu. Dávka 8 kvapiek obsahuje do 0,07 g etanolu.
Liek sa uchováva pri teplote do 25 °C. Chrániť pred chladom a mrazom.

Účinné látky

guajfenezín, butamirát
Lieková forma ADC: kvapky

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2012/07193

Písomná informácia pre používateľa

STOPTUSSIN
perorálne roztokové kvapky
Butamiratiumdihydrogéncitrát a guajfenezín

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.
- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
- Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.
- Ak sa do 3 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:
1. Čo je Stoptussin a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Stoptussin
3. Ako užívať Stoptussin
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Stoptussin
6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Stoptussin a na čo sa používa

Stoptussin tlmí dráždenie na kašeľ a mení skladbu prieduškového hlienu, a tak uľahčuje jeho vykašliavanie.

Stoptussin môžu užívať dospelí, deti i dospievajúci. Stoptussin sa používa na liečbu suchého, dráždivého a ťažko utíšiteľného kašľa pri vírusových infekciách horných a dolných dýchacích ciest, pri zápaloch horných dýchacích ciest, pri zápale hltana, hrtana, priedušiek a pľúc.

Stoptussin možno podať aj na utíšenie kašľa pred operáciou a po nej. Na odporúčanie lekára možno Stoptussin použiť i pri astme, tuberkulóze a zaprášení pľúc.

Ak sa do 3 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Stoptussin

Neužívajte Stoptussin
- ak ste alergický na liečivá alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),
- ak máte ochorenie prejavujúce sa svalovou slabosťou (myasthenia gravis),
- v prvých troch mesiacoch tehotenstva. Užívanie Stoptussinu v ďalšom priebehu tehotenstva a v období dojčenia je možné iba na odporúčanie lekára.

Upozornenia a opatrenia
Predtým, ako začnete užívať Stoptussin, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Iné lieky a Stoptussin
Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Účinok guajfenezínu sa zvyšuje pôsobením lítia a horčíka. Guajfenezín zvyšuje protibolestivý účinok paracetamolu a kyseliny acetylsalicylovej, zvyšuje tlmivý účinok alkoholu, liekov na ukľudnenie a spanie a celkových anestetík. Guajfenezín zvyšuje účinok liekov znižujúcich svalové napätie.

Tehotenstvo a dojčenie
Stoptussin sa nesmie užívať v prvých troch mesiacoch tehotenstva. Užívanie Stoptussinu v ďalšom priebehu tehotenstva a v období dojčenia je možné iba na odporúčanie lekára.

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Stoptussin môže nepriaznivo ovplyvniť činnosť vyžadujúcu zvýšenú pozornosť, koordináciu pohybov a rýchle rozhodovanie (napr. vedenie vozidiel, obsluha strojov, práce vo výškach).

Stoptussin obsahuje 28 % etanolu.
Dávka 8 kvapiek obsahuje do 0,07 g etanolu. Nebezpečné pri pečeňových ochoreniach, alkoholizme, epilepsii, poškodeniach mozgu ako aj pre tehotné a dojčiace ženy a deti. Môže meniť alebo zvýšiť účinok iných liekov.

3. Ako užívať Stoptussin

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Ak lekár neurčí inak, dávkuje sa podľa telesnej hmotnosti pacienta:

hmotnosť počet dávok na deň počet kvapiek v jednej dávke
do 7 kg 3 až 4 8
7 12 kg 3 až 4 9
12 – 20 kg 3 14
20 30 kg 3 až 4 14
30 40 kg 3 až 4 16
40 – 50 kg 3 25
50 70 kg 3 30
nad 70 kg 3 40

Maximálna denná dávka guajfenezínu je pre deti do 2 rokov 300 mg/deň (102 kvapiek), pre deti od 2 do 6 rokov 600 mg/deň (204 kvapiek), od 6 do 12 rokov 1 200 mg/deň a pre dospelých a dospievajúcich 2 400 mg/deň.

Dávka sa odkvapká z fľaštičky vo zvislej polohe dnom nahor, a to do vody, čaju alebo ovocnej šťavy alebo sa u veľkosti balenia 50 ml aplikuje pomocou dávkovacej pipety, pokiaľ je táto súčasťou balenia (pozri nižšie návod na použitie plastovej dávkovacej pipety).

Minimálny príjem tekutiny má byť pri každom podaní kvapiek približne 100 ml. Užíva sa po jedle.

Bez porady s lekárom neužívajte Stoptussin dlhšie ako 7 dní.

Ak užijete viac Stoptussinu, ako máte
Pri predávkovaní alebo náhodnom užití lieku dieťaťom sa poraďte s lekárom.

Ak zabudnete užiť Stoptussin
Ak zabudnete užiť dávku v stanovenom čase, užite ju, len čo si spomeniete a ďalej potom pokračujte v užívaní Stoptussinu v pravidelných časových intervaloch, ale nikdy neužívajte dve dávky súčasne.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Stoptussin sa zvyčajne dobre znáša. Zriedkavo môže vyvolať nevoľnosť, vracanie, hnačku, žalúdočné bolesti, závraty a bolesť hlavy, žihľavku a kožné vyrážky.

Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, Sekcia bezpečnosti liekov a klinického skúšania, Kvetná 11, 825 08 Bratislava 26, tel: + 421 2 507 01 206, fax: + 421 2 507 01 237, internetová stránka: http://www.sukl.sk/sk/bezpecnost-liekov, e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk.
Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Stoptussin

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote do 25 ºC v pôvodnom vnútornom obale. Chráňte pred chladom a mrazom.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po skratke EXP.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Stoptussin obsahuje

- Liečivá sú butamiratiumdihydrogéncitrát 4 mg a guajfenezín 100 mg v 1 ml (1 ml = 34 kvapiek).
- Ďalšie zložky sú etanol 96 %, aróma alpských kvetov, polysorbát 80, propylénglykol, tekutý extrakt zo sladkého drievka, čistená voda.

Ako vyzerá Stoptussin a obsah balenia
Stoptussin je číra viskózna žltá až žltohnedá kvapalina sladkastej a mierne trpkastej chuti.

Veľkosť balenia: 10 ml, 25 ml, 50 ml.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Teva Czech Industries s.r.o., 747 70 Opava, Komárov, Česká republika

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 05/2013.

Návod na použitie plastovej dávkovacej pipety

Pre ľahšie a presnejšie dávkovanie Stoptussinu 50 ml je v balení priložená dávkovacia pipeta (pozri obrázok A)

Číslice na stupnici pipety udávajú počet kvapiek v jednej dávke.

1. Odskrutkujte uzáver fľaštičky (proti smeru hodinových ručičiek).

 

2. Zasuňte pipetu do nasávacej vložky v hrdle fľaštičky vo zvislej polohe (pozri obrázok B).

 

3. Následne fľaštičku s nasadenou pipetou obráťte dnom nahor, pipetu si pridržte a ťahom za piest natiahnite potrebný počet kvapiek podľa popísaného dávkovania (pozri obrázok C).

 

Pre dávku 40 kvapiek odmerajte pipetou 10 + 30 kvapiek.

 

4. Vráťte fľaštičku s pipetou späť do zvislej polohy.

 

5. Pipetu s natiahnutou dávkou oddeľte jemným ťahom od nasávacej vložky.

 

6. Odmerané množstvo kvapiek aplikujte do vody, čaju alebo ovocnej šťavy.

 

7. Zaskrutkujte uzáver fľaštičky (v smere hodinových ručičiek).

 

8. Po aplikácii sa odporúča prepláchnuť pipetu vlažnou vodou.

88967
ADC


Zákazníci si k tomuto produktu kúpili aj
ACYLPYRIN
ACYLPYRIN10 tabliet
 
1,49 
na sklade
na sklade
CALCIUM CHLORATUM-TEVA
CALCIUM CHLORATUM-TEVAroztok, 100 ml
4,89 
4,69 
na sklade
na sklade
PARALEN GRIP chrípka a bolesť
 
6,49 
na sklade
na sklade
Dorithricin
Dorithricin20 pastiliek
7,69  (-20%)
6,19 
na sklade
na sklade

Mohlo by Vás zaujímať
MUCONASAL PLUS
MUCONASAL PLUS10 ml, aerodisperzia
5,19  (-19%)
4,19 
na sklade
na sklade
HYLAK FORTE
HYLAK FORTEkvapky, 30 ml
 
4,69 
na sklade
na sklade
HYLAK FORTE
HYLAK FORTEkvapky, 100 ml
9,59 
8,99 
na sklade
na sklade
STOPTUSSIN tablety
STOPTUSSIN tabletytbl (blis.Al/PVC) 1x20 ks
 
4,89 
na sklade
na sklade

Zadaná emailová adresa už je registrovaná.
Prosím zadajte heslo a prihláste sa.

(Heslo Vám bolo v minulosti zaslané na Váš email, ak ho neviete nájsť, kliknite na Zabudol som heslo)

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Prihláste sa na odber noviniek