DR.MAX AKO PARTNER EKOLÓGIE
Prečo je dôležité likvidovať lieky prinesením do lekárne?

 • Liečivá uvoľnené z liekov majú pri ich nevhodnej likvidácii výrazný vplyv na zdravie ľudí a zvierat aj pri nízkych koncentráciách
 • Nesprávnou likvidáciou, vyhodením do koša na odpadky, sa môžu dostať do pôdy a podzemných vôd, čo sa nám môže vrátiť ako bumerang v podobe vody, ktorú pijeme 
 • Vyhodením do umývadla alebo toalety zase končia lieky v čističke odpadových vôd, ktoré nie sú určené na odstraňovanie týchto látok z odpadových vôd.
 • Príroda nie je „chorá“ bez ľudského zásahu – netreba tam nechávať lieky, ktoré už nepotrebujeme alebo sú „staré“
 • Pri pálení doma v krbe alebo na chate v piecke je riziko inhalácia splodín, ktoré sú nebezpečná pre zdravie aj prírodu - radi predsa dýchame čistý vzduch
 • Nechať ich voľne položené v dosahu malých detí alebo domácich miláčikov môže spôsobiť tragédiu na počkanie
 • Nespotrebované lieky nedarujte susede ani neordinujte rodinným príslušníkom, aj keď majú podobné príznaky ako vy – môže to spôsobiť viac škody ako osohu
 • Nadmerným zásobením môžeme spôsobiť nedostupnosť lieku pre ostatných a nesprávnym užívaním ohrozujeme naše zdravie
 • Robením priebežného poriadku v domácej lekárničke sa vyhneme šoku, že liek, ktorý akútne potrebujeme nemáme alebo je už „po záruke“Viete že, tabletka v koši alebo spláchnutá v záchode narobí veľa škody?

Slovensko patrí podľa dostupných štatistík na popredné miesto v spotrebe liekov. Osobitne tu platí, že viac neznamená automaticky aj lepšie. Odborníci dlhodobo túto tému riešia z rôznych aspektov. Prečo je však taká dôležitá? Dnes sa zameriame na dôvod z pohľadu ochrany prírody, resp. jej znečisťovania nevhodnou likvidáciou liekov.

Naučte sa, ako správne likvidovať nespotrebované lieky

Nespotrebované lieky nemožno likvidovať ako bežný komunálny odpad ani verejnou kanalizáciou splachovaním do výlevky alebo toalety. Nielen lieky viazané na lekársky predpis, ale aj voľnopredajné, prípadne veterinárne lieky po vyradení z použitia patria medzi nebezpečný odpad a ako taký musia byť špecifickým spôsobom likvidované.
5 tipov, čo robiť s exspirovanými alebo nespotrebovanými liekmi

  Nespotrebované alebo expirované lieky nevyhadzujte do koša ani vo voľnej prírode, nesplachujte v záchode, nevylievajte do umývadla.

Lieky, ktoré nebudete užívať alebo sú po dátume spotreby odovzdávajte iba vo vnútornom obale (blister, liekovka, hliníková tuba).

Vonkajší papierový obal a tiež príbalová informácia pre pacienta patria do bežného odpadu – ideálne ak ich vhodíte do kontajnera na papier.

Do lekárne nepatria vitamíny, doplnky stravy, kozmetické prípravky, zdravotné pomôcky, homeopatické lieky alebo ortuťové teplomery.

Použité striekačky, ktoré tvoria s ihlou jeden celok sa zbierajú zvlášť do plastových nádob. Pamätajte na to, keď ich nesiete do lekárne.