Centrála

Call centrum Dr. Max môžete kontaktovať na bezplatnom telefónnom čísle:

0800 60 60 70

v pracovných dňoch od 8:00 do 17:00

alebo e-mailom na drmax@drmax.sk.

 

Office Košice (sídlo)

MIRAKL, a.s.

Moldavská cesta 8/A
040 11 Košice

IČO: 35 895 136
DIČ: 202 186 44 27
IČ DPH: SK71 20 00 01 95

Office Bratislava

MIRAKL, a.s.

Digital Park II/D, Einsteinova 23
851 01 Bratislava

Office Košice (sídlo)

DOMOV ZDRAVIA, a.s.

Moldavská cesta 8/A 
040 11 Košice

IČO: 46 275 495
DIČ: 20 23 31 20 38
IČ DPH: SK20 23 31 20 38

Office Bratislava

DOMOV ZDRAVIA, a.s.

Digital Park II/D, Einsteinova 23
851 01 Bratislava