Biela pastelka (0)

V rámci lekární Dr.Max podporujeme aj znevýhodnené skupiny obyvateľstva.

Významným projektom je verejná zbierka Biela pastelka zameraná na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Organizuje ju Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska od roku 2002, odkedy sa stala symbolom sveta nevidiacich.

Výnos verejnej zbierky bude použitý na:

  • podporu aktivít, ktoré zrakovo postihnutým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života,
  • špeciálne rehabilitačné programy zamerané na výcvik samostatnej chôdze s bielou palicou, kurzy Braillovho písma, práce s rôznymi kompenzačnými pomôckami, sebaobsluhy a pod.,
  • oboznamovanie verejnosti s možnosťami riešenia problémov nevidiacich a slabozrakých ľudí.