Mgr. Eva Čepanová

Mgr. Eva Čepanová

2 články
  • Prečo by mala byť firemná kultúra povinnou výbavou každej organizácie? 23.08.2017

    Čo je to firemná kultúra a prečo by mala byť povinnou výbavou každej organizácie? Viac sa dozviete po prečítaní tohto článku.
    Prečo by mala byť firemná kultúra povinnou výbavou každej organizácie? 23.08.2017
  • Ako napísať životopis? 24.10.2016

    V súčasnosti existuje veľké množstvo zdrojov, podľa ktorých sa dá napísať životopis. Obsah, grafická úprava a gramatická správnosť o Vás poskytujú mnoho informácií. Zároveň je to prvý kontakt medzi Vami a potenciálnym zamestnávateľom a na základe Vášho životopisu rozhoduje o Vašom zaradení do výberového konania.
    Ako napísať životopis? 24.10.2016