Strepsils Med a Citrón
Strepsils Med a Citrón
pas ord 1x24 ks
Liek s antiseptickým a antibakteriálnym účinkom. Pomáha tlmiť bolesť hrdla a je vhodný pri zápaloch v ústnej dutine-afty. Medovo-citrónová príchuť.
Značka: Strepsils
7,29  s DPH
Dočasne nedostupné
7 bodov na vernostnú kartu
doprava zadarmo nad 29,90 
Strepsils Med a Citrón
pas ord 1x24 ks
Liek s antiseptickým a antibakteriálnym účinkom. Pomáha tlmiť bolesť hrdla a je vhodný pri zápaloch v ústnej dutine-afty. Medovo-citrónová príchuť.
Značka: Strepsils
7,29  s DPH
Dočasne nedostupné
7 bodov na vernostnú kartu
doprava zadarmo nad 29,90 

Liek obsahuje 2 liečivá - dichlórbenzénmetanol a amylmetakrezol, majú antiseptické účinky a ničia baktérie a virusy, ktoré spôsobujú bolesti hrdla a zápaly v dutine ústnej.

Používa sa na zmiernenie alebo miestne preliečenie zápalov v ústnej dutine, nosohltane a hltane, pri zápaloch sliznice dutiny ústnej (stomatitída, soor, afty), pri zápaloch ďasien (gingivitída) a ako podporná liečba pri angíne.

Spôsob použitia

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí:
Každé 2-3 hodiny 1 pastilku. Maximálna dávka je 12 pastiliek počas 24 hodín.

Dospievajúci a deti staršie ako 6 rokov:
Každé 2-3 hodiny 1 pastilku. Maximálna dávka je 6 pastiliek počas 24 hodín.

Nežiaduce účinky možno minimalizovať podávaním najnižšej účinnej dávky počas najkratšieho potrebného času na kontrolu príznakov (pozri časť 4.4).

Liek je určený na krátkodobú liečbu.
Ak príznaky ochorenia trvajú dlhšie ako 3 dni, ak sa náhle zhoršia, prípadne sa vyskytne horúčka alebo iné príznaky ako bolesť hrdla (napr. ťažkosti s dýchaním, opuch v oblasti hrdla, ťažkosti s prehĺtaním alebo nevoľnosť a vracanie), je potrebné vyhľadať lekára.

Spôsob použitia

Pastilky sa majú nechať pomaly rozpustiť v ústach, nemajú sa hrýzť ani žuvať. Nesmú sa prehĺtať. Pastilky sa neodporúča užívať tesne pred jedlom alebo počas jedla. Nejedzte ani nepite aspoň 20 minút po použití tohto lieku.

Upozornenie

Liek sa neodporúča užívať počas tehotenstva a dojčenia.
Liek je pre deti do 6 rokov kontraindikovaný.
Liek obsahuje glukózu a sacharózu.
Chinolínová žlť môže spôsobiť alergické reakcie.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Účinné látky

amylmetakrezol, dichlórbenzénmetanol
Lieková forma: Pastilka tvrdá 
Lieková forma ADC: pastiky
Písomná informácia pre používateľov


Strepsils Med a Citrón
tvrdé pastilky


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie.
Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Avšak aj tak musíte užívať Strepsils Med a Citrón obozretne, aby sa dosiahli čo najlepšie výsledky.
 •                Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
 •                Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
 •                Ak sa príznaky Vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia po 3 dňoch, musíte kontaktovať lekára.
 •                Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácií pre používateľov sa dozviete:
 1. Čo je Strepsils Med a Citrón a na čo sa používa
 2. Skôr ako užijete Strepsils Med a Citrón
 3. Ako užívať Strepsils Med a Citrón
 4. Možné vedľajšie účinky
 5. Ako uchovávať Strepsils Med a Citrón
 6. Ďalšie informácie


1.                  ČO JE STREPSILS MED A CITRÓN A NA ČO SA POUŽÍVA

Pastilky Strepsils Med a Citrón obsahujú liečivá, ktoré majú antiseptické účinky a ničia baktérie, ktoré spôsobujú bolesti hrdla a zápaly v dutine ústnej.

Pastilky Strepsils Med a Citrón sa užívajú na zmiernenie alebo miestne preliečenie zápalov v dutine ústnej, nosohltane a hltane, pri zápaloch sliznice dutiny ústnej (stomatitída, soor, afty), pri zápaloch ďasien (gingivitída) a ako podporná liečba pri angíne.


2.                  SKÔR AKO UŽIJETE STREPSILS MED A CITRÓN

Neužívajte Strepsils Med a Citrón:
- keď ste mali v minulosti alergickú reakciu na liečivá alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku.

Liek nie je určený pre deti mladšie ako 5 rokov, lebo veľkosť pastilky nie je vhodná pre malé deti.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní lieku Strepsils Med a Citrón:
 • ak máte  cukrovku; o vhodnosti užívania lieku je potrebné sa poradiť s Vaším lekárom;
 • ak trpíte vrodenou neznášanlivosťou fruktózy, glukózovo-galaktózovým malabsorpčným syndrómom (porucha trávenia glukózy a galaktózy) alebo sacharázo-izomaltázovou deficienciou (nedostatok enzýmu štiepiaceho sacharózu a izomaltózu).

Užívanie iných liekov:
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Pri súbežnom podávaní s ďalšími lokálnymi (miestnymi) antiseptikami alebo antibiotikami môže dôjsť k prehĺbeniu antimikrobiálneho účinku. Ďalšie interakcie (t.j. ovplyvnenie účinkov súbežne užívaných liekov) nie sú známe.

Užívanie lieku Strepsils Med a Citrón s jedlom a nápojmi:
Pastilky sa neodporúčajú užívať počas jedla.

Tehotenstvo a dojčenie:
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Vedenie vozidla a obsluha strojov:
Liek nemá žiadny vplyv na pozornosť pri vedení vozidiel alebo obsluhe strojov.

Dôležité informácie o niektorých zložkách lieku Strepsils Med a Citrón:
Jedna pastilka Strepsils Med a Citrón obsahuje približne 1 g glukózy a 1,5 g sacharózy. Ak sa užíva podľa odporúčaného dávkovania, jedna dávka neprekračuje 1 g glukózy a 1,5 g sacharózy.

Pastilky Strepsils Med a Citrón nie sú vhodné pre pacientov s vrodenou neznášanlivosťou fruktózy, s glukózovo-galaktózovým malabsorpčným syndrómom (porucha trávenia glukózy a galaktózy) alebo so sacharázo-izomaltázovou deficienciou (nedostatok enzýmu štiepiaceho sacharózu a izomaltózu).

Pacienti s cukrovkou sa musia o možnosti užívania pastiliek Strepsils Med a Citrón poradiť s lekárom.


3.                  AKO UŽÍVAŤ STREPSILS MED A CITRÓN

Vždy užívajte Strepsils Med a Citrón presne podľa pokynov uvedených v tejto písomnej informácii pre používateľov. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Pastilky Strepsils Med a Citrón sú určené dospelým a deťom starším ako 5 rokov.

Dospelí a deti od 15 rokov: každé 2 – 3 hodiny nechať pomaly rozpustiť v ústach 1 pastilku.
Maximálna dávka je 6 pastiliek počas jedného dňa.

Deti od 8 do 15 rokov: užíva sa 4 x denne 1 pastilka.

Deti od 5 do 7 rokov: užíva sa 3 x denne 1 pastilka.

Ak príznaky ochorenia trvajú dlhšie ako 5 dní u dospelých alebo dlhšie ako 3 dni u detí alebo sa vyskytne horúčka, je potrebné vyhľadať lekára.

Liek je určený na krátkodobú liečbu; liečba by nemala trvať dlhšie ako 2 – 3 týždne (pri dlhšom užívaní môže dôjsť k narušeniu rovnováhy bežnej mikroflóry v dutine ústnej a vzniká nebezpečenstvo premnoženia patogénnych mikroorganizmov).

Ak máte pocit, že účinok lieku Strepsils Med a Citrón je príliš silný alebo príliš slabý, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Ak užijete viac lieku Strepsils Med a Citrón, ako máte:
Pri predávkovaní, ktoré je vzhľadom k charakteru lieku veľmi nepravdepodobné alebo pri náhodnom požití lieku dieťaťom, sa poraďte s lekárom.


4.                  MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Strepsils Med a Citrón môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Pastilky sa obvykle dobre znášajú, v ojedinelých prípadoch sa môžu vyskytnúť bolestivé prejavy na jazyku.

Vo výnimočných prípadoch sa objavuje precitlivenosť, ktorá sa môže prejavovať ako kožná vyrážka, pocit pálenia v ústach, horúčka alebo hnačka.

V prípade výskytu akýchkoľvek vedľajších účinkov sa poraďte s lekárom.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5.                  AKO UCHOVÁVAŤ STREPSILS MED A CITRÓN

Uchovávajte pastilky pri teplote do 25 °C.

Nepoužívajte Strepsils Med a Citrón po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke.

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6.                  ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Strepsils Med a Citrón obsahuje:
Liečivo: dichlorbenzenmethanolum (dichlórbenzénmetanol) 1,2 mg
amylmetacresolum (amylmetakrezol) 0,6 mg

Pomocné látky: jednoduchý sirup, roztok glukózy, kyselina vínna, čistený med, silica mäty piepornej, deterpenovaná citrónová silica, chinolínová žlť (E 104).

Ako vyzerá Strepsils Med a Citrón a obsah balenia:
Žlté okrúhle pastilky s chuťou po mede a citróne s  vyrazeným „S“ na oboch stranách.

a) Blister z PVC/PVDC/Al, papierová škatuľka.
Balenie obsahuje: 2, 6, 8, 12, 16, 24 alebo 36 tvrdých pastiliek.

b) PP tuba s uzáverom z PE.
Tuba obsahuje 10 pastiliek.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd.
Slough, Veľká Británia

Výrobca:
Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd.
Nottingham, Veľká Británia


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:
Reckitt Benckiser (Czech Republic) spol. s r.o.
Vinohradská 2828/151
130 00 Praha 3
Tel: +420 227 110 141


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 07/2011.

Táto písomná informácia pre používateľa bola poskytnutá Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv (ŠÚKL).
Informácie o tomto lieku a ďalšie podrobnosti nájdete na www.sukl.sk
62547
ADC


Zákazníci si k tomuto produktu kúpili aj
ACYLPYRIN
ACYLPYRIN10 tabliet
 
2,29 
na sklade
na sklade
CARBOSORB
CARBOSORBtbl 320 mg (blis.PVC/Al) 1x20 ks
 
3,19 
na sklade
na sklade
KINEDRYL
KINEDRYL10 tabliet
3,99 
3,49 
na sklade
na sklade
Dorithricin
Dorithricin20 pastiliek
 
7,69 
na sklade
na sklade

Mohlo by Vás zaujímať
MUCONASAL PLUS
MUCONASAL PLUS10 ml, aerodisperzia
 
5,49 
na sklade
na sklade
MIG-400
MIG-400tbl flm 400 mg (blis.) 1x30 ks
 
4,99 
na sklade
na sklade
THERAFLU PRECHLADNUTIE A CHRÍPKA
10,79  (-17%)
8,99 
na sklade
na sklade
Ibalgin 400
Ibalgin 40048 tabliet
4,99 
4,49 
Dočasne nedostupné
Dočasne nedostupné

Zadaná emailová adresa už je registrovaná.
Prosím zadajte heslo a prihláste sa.

(Heslo Vám bolo v minulosti zaslané na Váš email, ak ho neviete nájsť, kliknite na Zabudol som heslo)

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Prihláste sa na odber noviniek