Podporujeme ženy v neľahkej životnej situácii (0)

V rámci dobrovoľníctva podporili lekárne Dr.Max počas mája 2016 organizácie z neziskového sektora, ktoré pomáhajú ženám a rodinám v krízových situáciách. V Bratislave a Košiciach odovzdali spolu so zbierkou šatstva aj vitamínové doplnky a doplnky výživy, ktoré centrám často chýbajú.

Do aktivity sa zapojila bratislavská i košická centrála spoločnosti, ktoré zorganizovali v rovnakom čase zbierku šatstva zamestnancov pre dve vybrané neziskové organizácie. Priamu podporu tak získalo vyše 160 matiek a detí.

Keďže v lekárňach Dr.Max pracuje 89% žien, téma je im mimoriadne blízka – zbierka bola spojená s medzinárodným Dňom matiek, ktorý tento rok pripadol na 8. mája. V rámci zbierky bolo vyzbieraných niekoľko desiatok kíl oblečenia, ktoré spolu s vitamínovými doplnkami odovzdali predstavitelia Dr.Max neziskovej organizácii Maják nádeje na Karpatskej ulici v Bratislave, ktorá poskytuje sociálnu a humanitárnu pomoc a prevádzkuje aj útulok, a občianskemu združeniu Maják Nádeje v Košiciach na Kováčskej ulici, ktoré podporuje matky s deťmi z miestnych komunitných centier a sociálnych bytov.