Nachádzate sa: Dr.Max / O NÁS / O lekárňach Dr.Max

O lekárňach Dr.Max

O Lekárňach Dr.Max

Značka Dr.Max vznikla v roku 2006 spojením viacerých verejných lekární po celom území Slovenska. Právne lekárne vystupujú ako samostatné spoločnosti s ručením obmedzeným spravované materskou spoločnosťou MIRAKL, a.s. Sú lídrom na trhu lekární na Slovensku. Našu sieť lekární Dr.Max nájdete na viac ako 248 miestach po celej Slovenskej republike. Sme významným a serióznym zamestnávateľom pre viac ako 1200 zamestnancov.

Naše služby

Vo všetkých lekárňach ponúkame prehľadné zaradenie sortimentu do tematických regálov pre Vašu lepšiu orientáciu, pravidelnú mesačnú letákovú akciu TOP s viac ako 30 zľavnenými produktmi, exkluzívnu ponuku produktov pre členov Dr.Max CLUB so zľavami až do 20%, Vernostný program Dr.Max CLUB, produkty značky Dr.Max za super ceny, služby ako meranie krvného tlaku a telesného tuku zadarmo, servis pitného režimu.

Firemná kultúra

Zakladáme si na princípoch férového jednania, tímovosti, spolupráce i osobnej zodpovednosti každého jednotlivca. Snažíme sa našich zamestnancov viesť k samostatnému konaniu a vystupovaniu, k prevzatiu zodpovednosti za výsledky, podporujeme aktivitu, dobrý úsudok a iniciatívu každého z nás. Dávame priestor názorom našich zamestnancov, ich podnety a návrhy na zlepšenie vítame a zaoberáme sa s nimi. Zakladáme si na otvorenej komunikácii medzi vedením spoločnosti a zamestnancami či už v centrále alebo v lekárňach, opakovane si potvrdzujeme, že je obojstranne prínosná pre dobré fungovanie spoločnosti. Budujte s nami aj Vy slobodnú a otvorenú firemnú kultúru!

Hodnoty

Orientujeme sa na zákazníka
Ku každému zákazníkovi máme proaktívny a osobný prístup s ohľadom na jeho individuálne potreby. Sme empatickí, ústretoví a vždy predchádzame konfliktom. Každú námietku riešime pokojne a konštruktívne. Snažíme sa ju vecne riešiť a nehľadáme chybu v druhom, nesieme zodpovednosť za svoje činy. Rešpektujeme odbornosť ostatných pracovníkov lekárne a lekárov a úzko spolupracujeme tak, aby sme našli najlepší postup.

Sme poctiví a lojálni
Riadime sa platnou legislatívou, záväznými právnymi normami, interným etickým kódexom a smernicami. Klamstvo, krádež a podvod sú neprípustné. Poctivosť a lojalita sú základným pilierom vzájomnej dôvery. Svojim správaním podporujeme víziu firmy.

Sme zameraní na plnenie odvážnych cieľov
Nebojíme sa odvážnych cieľov a výziev. Nehľadáme „prečo“, ale „ako“. V novej úlohe, či zmene vidíme príležitosť. Neustále hľadáme spôsoby, ako zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb.

Každý z nás nesie svoju osobnú zodpovednosť a je aktívny
Nesieme osobnú zodpovednosť za všetky úlohy, ktoré sú nám zverené a za ich výsledok. Keď urobíme chybu, priznáme si ju a nevyhovárame sa. Z chyby sa poučíme a urobíme všetko preto, aby sa už neopakovala. Vítame osobnú iniciatívu a všetky námety na zlepšenie. Na každý podnet reaguje zodpovedný pracovník. Robíme všetko preto, aby žiaden dobrý nápad nezapadol a našiel si praktické uplatnenie.

Všetci sme súčasťou tímu
Predávame si všetky informácie, ktoré sú nevyhnutné pre plnenie pracovných povinností. Sme ochotní vyjsť si navzájom v ústrety aj nad rámec našich pracovných povinností. Myslíme na druhých, sme ohľaduplní.

Podporujeme kariérny rast a rozvoj
Najväčším bohatstvom našej firmy sú jej zamestnanci. Podporujeme vzdelávanie, rozvoj a kariérny rast našich ľudí. Veríme, že táto podpora je pilierom pri budovaní dlhodobej stratégie lekárne 1. voľby.

Životné prostredie

Naša spoločnosť neustále hľadá nové  cesty a postupy ako byť nápomocní v oblasti spoločenskej zodpovednosti. A keďže nám záleží na našom životnom prostredí, zapojili sme sa do unikátneho environmentálneho projektu na podporu odpadového hospodárstva.

V spolupráci s občianskym združením EKOrast ako jeden z partnerov pomáhame ľuďom prostredníctvom novej mobilnej aplikácie Green Bin správne triediť odpad.

Aplikácia Green Bin ponúka navigáciu pre rôzne druhy odpadov. Naša spoločnosť sa zapojila do oblasti podpory zberu starých nepoužitých liekov. Pomocou GPS aplikácia ponúkne obyvateľom v SR miesto najbližšej lekárne Dr.Max, kde môžu lieky odovzdať.

Green Bin je k dispozícii na bezplatné stiahnutie online v iTunes a obchode Google Play.

 

 

Aplikácia vznikla v spolupráci s občianskym združením EKOrast, ktoré pripravuje projekty pre verejnosť, firmy, deti a mládež v oblasti životného prostredia.

Vedeli ste, že 200 000 kg až 500 000 kg liekov končí na skládke? V lekárňach na Slovensku sa vyzbiera približne iba 100 000 kg starých liekov. Z liečiv sa tak stáva nebezpečný odpad, ktorý znečisťuje naše vody a pôdy.

Podporovaním odovzdávania starých liekov priamo do lekární, zabezpečíme správnu recykláciu liekov a chránime životné prostredie.

 

Čo robiť s preexspirovanými liekmi?

Aj vám sa už stalo že po prezretí „domácej lekárničky“ ste zistili, že mnohé lieky sú staré, teda preexspirované. Doba použiteľnosti uvedená na obale je už dávno neplatná a teda lieky sa už nesmú užívať. Exspirované lieky sa v rámci bezpečnosti nevyhadzujú do bežného odpadu, ale vracajú sa naspať do lekárne, kde sú následne odovzdané špecializovaným spoločnostiam na bezpečnú likvidáciu.

Podľa Metodického pokynu ŠÚKL z roku 2012 o zneškodňovaní liekov, sa všetky preexspirované alebo nespotrebované lieky majú vrátiť do ktorejkoľvek verejnej lekárne. Vracajú sa len vo vnútornom obale, čiže v blistri, sklenenej alebo plastovej nádobe, či hliníkovej tube. Takéto lieky už netreba triediť podľa toho na čo boli určené, prípadne podľa veľkosti a farby, treba ich len odovzdať v lekárni. Medzi takýto odpad však nepatrí odpad z výživových doplnkov, kozmetických prípravkov, zdravotníckych pomôcok, či homeopatických liekov.

Dôležité je upozorniť, že vonkajšie papierové obaly liekov, tak ako aj príbalová informácia pre pacienta (PIL) patria do komunálneho separovaného odpadu medzi papier. Pokiaľ sa tuhé lieky nachádzali v sklenených obaloch, tie po vyprázdnení môžete vyhodiť do separovaného odpadu na sklo. Je to najekologickejší postup, aký môžete zvoliť.

Ostatné lieky v špeciálnych obaloch, alebo ak sú v obaloch, ktoré sú netypické  treba tiež odovzdať v lekárni. Jedná sa o inhalačné, prípadne injekčné systémy. Použité ihly, striekačky, ortuťové teplomery sa zbierajú zvlášť do plastových fliaš. V súvislosti s bezpečnosťou odporúčame odovzdávať použité injekčné systémy do lekárne oddelene.

Verejná lekáreň takto zozbierané lieky uskladní na označenom mieste v špeciálnom vreci a po naplnení ich následne odovzdá štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv. Štátny ústav sa považuje za pôvodcu tohto odpadu a zabezpečí jeho zneškodnenie na vlastné náklady. Odovzdá ich likvidačnej firme, ktorá ich následne spáli v upravenej spaľovni na to určenej.

Chránime si tak naše životné prostredie pred nadmerným znečistením. Myslite na to, a pokiaľ máte ohľadom likvidácie liekov akékoľvek otázky, zamestnanci lekárne sú vám vždy ochotní na otázky odpovedať.

Projekt „Nedostupné Lieky”

Nedostali ste váš liek?

Pomôžte nám zistiť prečo.

Mnohí pacienti sa v poslednom období stretli s tým, že sa nemohli dostať k svojmu lieku, a to nielen v lekárni v mieste svojho bydliska, ale ani u distribútora. Nemohli tak pokračovať v liečbe, čo malo zásadné dôsledky pre ich zdravotný stav, ale aj psychické pohodlie. Na to, aby sa situácia s nedostupnosťou liekov začala riešiť, je potrebné mať bližšie informácie o tom, ktoré lieky sú nedostupné a v ktorých lekárňach. Preto vznikol pod vedením Slovenskej lekárnickej komory projekt Nedostupné lieky, ktorého partnerom je aj sieť lekární Dr.Max. 

Projekt Nedostupné lieky vytvára databázu informácií o všetkých nedostupných liekoch na Slovensku. Prostredníctvom zozbieraných údajov o každom nedostupnom lieku, ktorý  pacienti nahlásia, bude možné zmapovať nedostupnosť liekov v praxi a na základe zozbieraných dát budeme analyzovať príčiny nedostupnosti týchto liekov.

Veríme, že zmapovanie problému prinesie riešenie a tým zlepšenie zdravotného stavu aj prístupu k liečbe pre pacientov na Slovensku.

 

Viac o projekte "Nedostupné lieky"

Podporujeme

Profesiu lekárnika si môžu deti vyskúšať v Bratislave aj v Banskej Bystrici

Záleží nám na tom, aby sme posilnili povedomie o práci farmaceutov i povedomie o práci ďalšieho personálu lekárne a zároveň inšpirovali tých najmenších pri voľbe ich budúceho povolania. Preto sme pre širokú verejnosť otvorili už dve modelové lekárne, kde si deti môžu vyskúšať, čo všetko práca v lekárni zahŕňa.

Jedna lekáreň sa nachádza v rámci stálej expozície Detského mesta povolaní v bratislavskom nákupnom centre BORY MALL. Druhú minilekáreň rodičia nájdu v rámci novootvoreného indoorového a outdoorového parku v Banskej Bystrici s názvom Club Café Family.

Deti v modelových lekárňach nájdu reálne škatuľky výživových a vitamínových doplnkov či ďalšie voľno predajné produkty, ale aj modelové lekárske predpisy, ktoré im umožnia lepšie pochopiť rozdiel medzi sortimentom lekárne. Hravou formou sa takto dozvedia, aké je to pomôcť a dať odbornú radu pacientovi, ktorý sa necíti dobre, ale aj to, ako si prípravok vypýtať a popísať svoj zdravotný problém.

Oboznámia sa aj s hlavnými úlohami lekárnika. Zistia, že výdaj liekov je spojený s poskytovaním informácií o užívaní a s odborným poradenstvom, čo si budú môcť hneď aj vyskúšať. Malí návštevníci sa zistia aj to, že pri komunikácii s pacientmi a pri predaji voľnopredajných prípravkov má nezastupiteľnú úlohu farmaceutický laborant, a že o čistotu v lekárni a preberanie tovaru sa stará sanitár.

 V oboch našich minilekárňach ste kedykoľvek vítaní!

 

 

Lekárne Dr.Max podporili súťaž Študentská osobnosť Slovenska

Dňa 14. decembra 2015 sa v sále Pálffyho paláca udeľovali ocenenia Študentská osobnosť Slovenska šk. r. 2014/2015. Podujatie sa organizuje pod záštitou Andreja Kisku, prezidenta Slovenskej republiky a jedným z jeho partnerov bola tento rok aj naša spoločnosť. Súťaž je projektom neziskovej organizácie Junior Chamber International – Slovakia, ktorá sa venuje podpore vzdelávania a podnikania mladých ľudí na území Slovenska.

Cieľom projektu Študentská osobnosť Slovenska je vyzdvihnúť a predstaviť širokej verejnosti výnimočných študentov z rôznych vedných odborov, študujúcich na slovenských vysokých školách alebo doktorandov v rámci vedeckých pracovísk SAV. Týmto projektom chcú organizátori podporiť vedu, ako aj mladých talentovaných študentov vysokých škôl na Slovensku. Ocenenia boli študentom udeľované v 11 kategóriách, zahŕňajúc elektrotechniku, hutníctvo, farmáciu, chémiu, informatiku, architektúru, poľnohospodárstvo alebo šport. Ceny výhercom odovzdali výkonný predseda JCI Slovakia, významní slovenskí akademici, ale aj zástupcovia partnerských spoločností.

Lekárne Dr.Max mali tú česť odovzdať vecnú cenu víťazovi kategórie Lekárske vedy a farmácia. Cenu sme odovzdali RNDr. Erikovi Mingyárovi z Ústavu molekulárnej biológie SAV v Bratislave. RNDr. Mingyár na Ústave molekulárnej biológie študoval reguláciu génovej expresie v baktériách Streptomyces coelicolor. Výsledky dosiahnuté počas jeho štúdia boli prezentované v zahraničnom karentovanom časopise Gene. V čase neustále sa zvyšujúceho množstva multirezistentných bakteriálnych kmeňov sa doktorand venuje štúdiu a charakterizácii novej antibiotickej látky auricínu.

Najvýznamnejšou študentskou osobnosťou šk. r. 2014/2015 sa stal Ing. Jakub Berčík, PhD. z Fakulty ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre za vededecko-výskumnú činnosť, ktorá sa  v prevažnej miere orientuje na neurovedu reprezentovanú neuromarketingom a neuroekonómiou a ich využitím vo sfére marketingu a obchodu.

Lekárne Dr.Max sa po prvýkrát zúčastnili tohto zaujímavého projektu, pretože podporu vzdelávania považujeme za jednu z kľúčových aktivít v našom programe spoločenskej zodpovednosti.

Ocenený v kategórii Lekárske vedy a farmácia RNDr. Erik Mingyár z Ústavu molekulárnej biológie SAV v Bratislave.

 

Verejná zbierka Biela pastelka na podporu ľudí so zrakovým postihnutím

Biela pastelka je verejná zbierka na podporu ľudí so zrakovým postihnutím organizovaná Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska od roku 2002. Stala sa symbolom sveta nevidiacich. Aj biele, teda zdanlivo neviditeľné línie sa na farebnom papieri stávajú zreteľnými. A práve tak aj problémy nevidiacich a slabozrakých ľudí možno po vytvorení vhodných podmienok poľahky riešiť.

Výnos verejnej zbierky bude použitý na:

  • podporu aktivít, ktoré zrakovo postihnutým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života,
  • špeciálne rehabilitačné programy zamerané na výcvik samostatnej chôdze s bielou palicou, kurzy Braillovho písma, práce s rôznymi kompenzačnými pomôckami, sebaobsluhy a pod.,
  • oboznamovanie verejnosti s možnosťami riešenia problémov nevidiacich a slabozrakých ľudí.

V roku 2016 sa verejná zbierka začala 15. júna a trvať bude do 31. decembra. Počas tohto obdobia bude možné prispieť na účet verejnej zbierky SK11 3100 0000 0040 3001 6204, zaslaním SMS v hodnote 2 € na číslo 820 alebo on-line cez www.bielapastelka.sk. Naše tradičné dvojčlenné tímy, ktoré budú za dobrovoľný príspevok ponúkať spinky v tvare bielej pastelky, budete môcť v mestách po celom Slovensku stretnúť 23. a 24. septembra. Popri zaujímavostiach v informačných stánkoch sme si pre vás pripravili bohatý program, aby ste si na chvíľu aj vy na vlastnej koži mohli vyskúšať, aké to je byť nevidiacim či slabozrakým. A keďže 15-ročná Biela pastelka si zaslúži výnimočnú oslavu, vyvrcholením sprievodných akcií bude pokus o vytvorenie rekordu v zapojení sa čo najväčšieho počtu ľudí do chôdze s bielou palicou a následný zápis do Slovenskej knihy rekordov. Túto skúšku svojej odvahy bude môcť s klapkami na očiach a touto neodmysliteľnou pomôckou nevidiacich v ruke podstúpiť každý z vás od 10:00 do 17:00 v Bratislave, Trnave, Nitre, Topoľčanoch, Trenčíne, Banskej Bystrici, Žiline, Martine, Prešove, Poprade či v Košiciach. Piatkovou Bielou pastelkou 2016 vás v Bratislave tak ako po minulé roky bude sprevádzať speváčka a moderátorka Kristína Prekopová.

Staffino: Ohodnoťte našu lekáreň

Spokojnosť zákazníkov je pre naše lekárne Dr.Max prioritou. Po novom majú možnosť vyjadriť svoj názor aj prostredníctvom nezávislej mobilnej hodnotiacej aplikácie Staffino. Podnety sú pre nás cenným zdrojom informácií pri neustálom zlepšovaní poskytovaných služieb. Sme tak zároveň prvou a jedinou značkou lekární, ktorá túto modernú aplikáciu používa. Zoznam lekární zapojených do projektu Staffino nájdete na: www.staffino.com/sk/drmax

Ako funguje hodnotenie cez aplikáciu Staffino?

  1. Stiahnite si na mobil (Android, iPhone) aplikáciu Staffino a vyberte si lekáreň, kde ste sa zastavili alebo si kliknite na www.staffino.sk/drmax
  2. Zvoľte si, čo chcete hodnotiť – dostupnosť produktov, ochota a prístup personálu, vzhľad lekárne alebo vernostný program Dr.Max CLUB
  3. Vyjadrite svoj názor – poďakovanie alebo návrhy na zlepšenie

 

Bioderma.jpgDr-Max.pngEucerin.jpgJamieson.pngOmron.pngSunar.pngVichy.jpgWalmark.png

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Prihláste sa na odber noviniek