Zľava až 50% z doplatku na recept

Vďaka vernostnej karte Dr.Max CLUB máte istotu, že na lieky na predpis máte u nás teraz ešte viac vyšších zliav z doplatku. Používajte pravidelne vernostnú kartu Dr.Max CLUB pri výbere vašich liekov predpísaných na recept a získajte tak zľavu z doplatku až do výšky 50 %.*

 
 
 

MODELOVÝ PRÍKLAD

 

*Presné podmienky získania zľavy pri nákupe sortimentu uhrádzaného zdravotnou poisťovňou a nákupe voľnopredajného sortimentu sú uvedené vo Všeobecných podmienkach Vernostného programu Dr.Max v lekárni alebo na www.drmax.sk. Zľava z doplatku za liek čiastočne uhrádzaný na základe verejného zdravotného poistenia je poskytovaná v súlade s § 89 zákona č. 363/2011 Z. z.Za dôchodcu sa na účely tejto reklamy považujú osoby podľa ust. § 87c, ods. 1, písm. a) až e) zákona c. 363/2011 Z. z.,na ktoré sa aplikuje limit spoluúčasti vo výške 0 eur, ktoré sú členmi vernostného programu Dr.Max CLUB a ktoré sú zároveň v čase nákupu vedené v zozname poistencov podľa ust. § 87d zákona c. 363/2011 Z. z. Pod slovným spojením „bez doplatku“ alebo s „nulovým doplatkom“ sa má na mysli nulová konečná priama finančná spoluúčasť pacienta/dôchodcu na úhrade doplatku za liek uhrádzaný na základe verejného zdravotného poistenia.