Zľava až 50% z doplatku na recept

Používajte pravidelne vernostnú kartu Dr.Max CLUB pri výbere vašich liekov predpísaných na recept a získajte tak zľavu z doplatku až do výšky 50 %.*
 

MODELOVÝ PRÍKLAD

 

*Presné podmienky získania zľavy pri nákupe sortimentu uhrádzaného zdravotnou poisťovňou a nákupe voľnopredajného sortimentu sú uvedené vo Všeobecných podmienkach Vernostného programu Dr.Max v lekárni alebo na www.drmax.sk. Zľava z doplatku za liek čiastočne uhrádzaný na základe verejného zdravotného poistenia je poskytovaná v súlade s § 89 zákona č. 363/2011 Z. z.

  

 

 

Zľava z doplatku za prúžky do glukomeru čiastočne uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia je poskytovaná v súlade s § 89 zákona č. 363/2011 Z.z. Extra zľava 10 % sa vzťahuje na prúžky do glukomeru, ktoré sú zaradené v aktuálnom zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok, za podmienky ich nákupu mimo plnej alebo čiastočnej úhrady zdravotnou poisťovňou (napr. pri nákupe nad rámec určeného množstvového limitu). Presné podmienky získania zľavy pri nákupe sortimentu uhrádzaného zdravotnou poisťovňou a nákupe voľnopredajného sortimentu sú uvedené vo Všeobecných podmienkach Vernostného programu Dr.Max v lekárni alebo na www.drmax.sk.