Wobenzym
800 tabliet
Liek obsahujúci enzýmy. Napomáha pri pooperačných a poúrazových stavoch. Znižuje opuchy, zápaly. Je nápomocný pri rekonvalescencii.
Značka: Wobenzym
12345 (89%254)
109,49  
95,39  s DPH
K nákupu produktu Wobenzym 800 tbl získate balíček Yves Rocher ZADARMO
na sklade v eshope
doručíme do 317 lekární
95 bodov na vernostnú kartu
doprava zadarmo
Wobenzym
800 tabliet
12345 (89%254)
Liek obsahujúci enzýmy. Napomáha pri pooperačných a poúrazových stavoch. Znižuje opuchy, zápaly. Je nápomocný pri rekonvalescencii.
Značka: Wobenzym
109,49  
95,39  s DPH
K nákupu produktu Wobenzym 800 tbl získate balíček Yves Rocher ZADARMO
na sklade v eshope
doručíme do 317 lekární
95 bodov na vernostnú kartu
doprava zadarmo

Liek obsahuje vhodne zostavené enzýmy (látky štiepiace bielkoviny), ktoré majú schopnosť účelne ovplyvňovať imunitu, tlmiť zápaly a opuchy, do istej miery aj rozpúšťať krvné zrazeniny. Urýchľujú priebeh zápalu a zmierňujú jeho následky, tlmia chorobné prejavy spôsobené škodlivými imunokomplexami vznikajúcimi v dôsledku protilátkových reakcií. Produkty látkovej výmeny ľudskému telu škodlivé a odumretý tkanivový materiál sa rýchlejšie odbúravajú. Opuchy a krvné výrony sa lepšie vstrebávajú. Rutín normalizuje priepustnosť cievnej steny. Wobenzym znižuje viskozitu krvi a tým zlepšuje krvný obeh v najdrobnejších cievach. Tablety sú odolné proti žalúdkovej šťave.

Liek sa odporúča u dospelých pri týchto stavoch:

 • poúrazové opuchy
 • zápalové a pooperačné stavy v chirurgii
 • lymfedémy (opuchy spôsobené poruchou odtoku lymfy) rôznej etiológie
 • fibrocystická mastopatia (chronické ochorenie prsníka, ktoré sa vyznačuje tvorbou dutín a väziva)
 • potrombotický syndróm dolných končatín (stavy po upchaní žíl  dolných  končatín krvnou zrazeninou), zápaly povrchových žíl
 • niektoré choroby spôsobené imunokomplexami   (chronický   zápal   kĺbov, mnohopočetná mozgomiechová skleróza, zápaly ciev)
 • chronické a recidivujúce zápaly (v oblasti nosa, uší a krku, horných a dolných ciest dýchacích, močového a pohlavného ústrojenstva, kĺbov a iné).

Spôsob použitia

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Liečba sa zahajuje dávkou 3-krát 5 až 3-krát 10 tabliet denne. V súvislosti s ústupom chorobných prejavov sa dávkovanie postupne znižuje až na udržiavaciu dávku 3-krát 3 tabliet denne.

Poúrazové opuchy (narazenie, podvrtnutie, vykĺbenie, zlomeniny) - odporúča sa zahájiť liečbu dávkou 3-krát 10 tabliet denne, podľa klinického stavu (po 7 - 10 dňoch) dávku sa znižuje na 3-krát 3 tabliet denne až do úplného vymiznutia príznakov.

Niektoré pooperačné stavy v chirurgii - liečba sa začína dávkou 3-krát 10 tabliet denne, po ustúpení akútneho stavu (7 - 10 dní) až do ustúpenia príznakov sa pokračuje dávkou 3-krát 5 až 3-krát 3 tabliet denne.

Lymfedémy - ide o dlhodobú liečbu, u ktorej sa začína s dávkovaním 2-krát 10 alebo 3-krát 7 tabliet denne (po dobu 4 - 5 týždňov), potom sa dávkovanie znižuje na 3-krát 5 až 3-krát 3 tabliet denne (najmenej 8 týždňov).

Fibrocystická mastopatia - odporúča sa dávkovanie 2-krát 10 tabliet denne najmenej po dobu 6 týždňov.

Potrombotický syndróm – 3-krát 10 až 3-krát 5 tabliet denne po dobu 5 - 6 týždňov.

Zápaly povrchových žíl – 3-krát 7 až 3-krát 5 tabliet denne po dobu 2 - 3 týždňov.

Reumatoidná artritída – 3-krát 5 tabliet denne po dobu 5 - 6 mesiacov.

Reumatizmus mäkkých tkanív – 3-krát 5 tabliet denne najmenej po dobu 3 - 4 týždňov.

Artrózy – 3-krát 6 tabliet denne po dobu 5 - 6 týždňov.

Mnohopočetná mozgomiešna skleróza 1.-14. deň 3-krát 10 tabliet denne, potom sa prechádza na udržiavaciu dávku 3-krát 3 tabliet denne - dlhodobo, u záťažových stavov (infekčné ochorenie, fyzická záťaž, stres, očkovanie, slnenie) dávkovanie sa zvyšuje na 3-krát 10 tabliet denne.

Chronické a recidivujúce zápaly (v oblasti nosa, uší a krku, horných aj dolných ciest dýchaciach, močového a pohlavného ústrojenstva, tráviaceho ústrojenstva, kože atď.)

Pri akútnych zápaloch – 3-krát 10 tabliet denne po dobu 2 týždňov, pri chronických a opakujúcich sa zápaloch 3-krát 5 tabliet denne po dobu 3 - 4 týždňov.

U detí sa určuje dávkovanie podľa hmotnosti - 1 tableta na 6 kg telesnej hmotnosti.

Spôsob použitia

Odporúča sa pol hodiny pred jedlom zapiť nerozhryzené tablety väčším množstvom tekutiny (najmenej štvrť litra).

Upozornenie

Počas gravidity a laktácie by malo byť podávanie  Wobenzymu kriticky zvážené.
Liek sa nemôže užívať v prípadoch, ktoré sú spojené so zvýšeným sklonom ku krvácaniu alebo so zvýšenou fibrinolýzou (rozpúšťaním krvných zrazenín).
Tento liek nenahradzuje antibiotickú liečbu u infekčného zápalu, zvyšuje však jej účinnosť.
Liek obsahuje laktózu.

Účinné látky

pankreatín (amyláza, lipáza, proteáza), amyláza, lipáza, bromelaín, trypsín, papaín, chymotrypsín, rutozid trihydrát

Lieková forma ADC: tablety

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Wobenzym, gastrorezistentné tablety


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie.
Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Avšak aj tak musíte užívať Wobenzym obozretne, aby sa dosiahli čo najlepšie výsledky.

 

 •                 Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
 •                 Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
 • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

 

 

 1. Čo je Wobenzym a na čo sa používa
 2. Skôr ako užijete Wobenzym
 3. Ako užívať Wobenzym
 4. Možné vedľajšie účinky
 5. Ako uchovávať Wobenzym
 6. Ďalšie informácie

 


1. ČO JE WOBENZYM A NA ČO SA POUŽÍVA

Wobenzym obsahuje vhodne zostavené enzýmy (látky štiepiace bielkoviny), ktoré majú schopnosť účelne ovplyvňovať imunitu, tlmiť zápaly a opuchy, do istej miery aj rozpúšťať krvné zrazeniny. Urýchľujú priebeh zápalu a zmierňujú jeho následky, tlmia chorobné prejavy spôsobené škodlivými imunokomplexami vznikajúcimi v dôsledku protilátkových reakcií. Produkty látkovej výmeny ľudskému telu škodlivé a odumretý tkanivový materiál sa rýchlejšie odbúravajú. Opuchy a krvné výrony sa lepšie vstrebávajú. Rutín normalizuje priepustnosť cievnej steny. Wobenzym znižuje viskozitu krvi a tým zlepšuje krvný obeh v najdrobnejších cievach. Tablety sú odolné proti žalúdkovej šťave.
Wobenzym sa odporúča u dospelých pri týchto stavoch:

 

 

 

 •         poúrazové opuchy
 •         zápalové a pooperačné stavy v chirurgii
 •         lymfedémy (opuchy spôsobené poruchou odtoku lymfy) rôznej etiológie
 •         fibrocystická mastopatia (chronické ochorenie prsníka, ktoré sa vyznačuje tvorbou

dutín a väziva)

 

 

 •        potrombotický syndróm dolných končatín (stavy po upchaní žíl dolných končatín krvnou zrazeninou), zápaly povrchových žíl
 •        niektoré choroby spôsobené imunokomplexami (chronický zápal kĺbov, mnohopočetná mozgomiechová skleróza, zápaly ciev)
 •         chronické a recidivujúce zápaly (v oblasti nosa, uší a krku, horných a dolných ciest

dýchacích, močového a pohlavného ústrojenstva, kĺbov a iné).


2. SKÔR AKO UŽIJETE WOBENZYM

Neužívajte Wobenzym

 

 

 • keď ste alergický (precitlivený) na liečivá alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku Wobenzym.
 • pri ochoreniach, ktoré sú spojené so zvýšeným sklonom ku krvácaniu alebo so zvýšenou fibrinolýzou (rozpúšťaním krvných zrazenín).


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Wobenzymu
Tento liek nenahradzuje antibiotickú liečbu pri infekčnom zápale, zvyšuje však ich účinnosť. Pred užívaním Wobenzymu pri chronických ochoreniach a pri jeho viac ako dvojmesačnom užívaní je potrebné poradiť sa s lekárom. Príležitostne môže pri chronických ochoreniach na začiatku liečby Wobenzymom nastať zhoršenie príznakov, čo je podľa doterajších skúseností v prevažnej väčšine prípadov považované za prejav kladnej reakcie organizmu na liečbu. V tomto prípade by nemal byť liek vysadený, ale malo by sa zvážiť eventuálne prechodné zníženie doterajšieho dávkovania. Za takýchto okolností je vhodné poradiť sa s lekárom rovnako, ako pri prípadnom výskyte nežiaducich účinkov alebo iných neobvyklých reakcií. Ak užívate iné lieky, a to na lekársky predpis alebo bez neho, poraďte sa o vhodnosti užívania Wobenzymu s lekárom a bez jeho odporúčania ho neužívajte. Ak Vám bude lekár predpisovať iný liek upozornite ho, že užívate Wobenzym. Bez súhlasu lekára neužívajte súčasne s Wobenzymom žiadne ďalšie lieky bez lekárskeho predpisu.

Užívanie iných liekov
Pri zápalových ochoreniach Wobenzym nenahradzuje antibiotickú liečbu, ale zvyšuje jej účinok, preto odporúčame poradiť sa s ošetrujúcim lekárom a vhodne kombinovať s antibiotikami.
Nežiaduce interakcie Wobenzymu s inými súčasne podávanými liekmi nie sú známe.
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Užívanie Wobenzymu s jedlom a nápojmi
Odporúča sa ? hodiny pred jedlom zapiť nerozhryzené tablety väčším množstvom tekutiny (najmenej 1/4 litra).

Tehotenstvo a dojčenie
O užívaní Wobenzymu počas tehotenstva sa poraďte s lekárom a to aj vtedy, ak otehotniete v priebehu liečby. Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Užívanie Wobenzymu neovplyvňuje pozornosť pri riadení motorových vozidiel a obsluhe strojov.

Dôležité informácie o niektorých zložkách
Cukry obsiahnuté v jednej tablete zodpovedajú 39 kJ = 9,3 kcal.
Liek obsahuje mliečny cukor laktózu. Ak viete o vašej neznášanlivosti niektorých druhov cukrov, poraďte
sa so svojím lekárom ešte pred začiatkom liečby.

3. AKO UŽÍVAŤ WOBENZYM

Vždy užívajte Wobenzym presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
Podľa typu a akútnosti choroby sa liečba zahajuje dávkou 3-krát 5 až 3-krát 10 tabliet denne. V súvislosti s ústupom chorobných prejavov sa dávkovanie postupne znižuje až na udržiavaciu dávku 3-krát 3 tabliet denne.

 

 

 •         poúrazové opuchy (narazenie, podvrtnutie, vykĺbenie, zlomeniny) - odporúčame zahájiť liečbu dávkou 3-krát 10 tabliet denne, podľa klinického stavu (po 7 - 10 dňoch) dávku znižujeme na 3-krát 3 tablety denne až do úplného vymiznutia príznakov.
 •         zápalové a pooperačné stavy v chirurgii - liečbu začíname dávkou 3-krát 10 tabliet denne, po odoznení akútneho stavu (7 - 10 dní) až do odoznenia príznakov pokračujeme dávkou 3-krát 5 až 3-krát 3 tablety denne.
 •         lymfedémy (opuchy spôsobené porušením odtoku lymfy) ide o dlhodobú liečbu, pri ktorej začíname s dávkovaním 2-krát 10 alebo 3-krát 7 tabliet denne (po dobu 4 - 5 týždňov), potom sa dávkovanie znižuje na 3-krát 5 tabliet až 3-krát 3 tablety denne (najmenej 8 týždňov).V tejto indikácii odporúčame poradiť sa s ošetrujúcim lekárom.
 •         fibrocystická mastopatia (chronické ochorenie prsníka vyznačujúce sa tvorbou dutín a väziva) -odporúčame dávkovanie 2-krát 10 tabliet denne najmenej po dobu 6 týždňov. Pred začatím liečby je vhodné poradiť sa s ošetrujúcim lekárom.
 •         potrombotický syndróm (stav po upchaní žily krvnou zrazeninou) – 3-krát 10 až 3-krát 5 tabliet denne po dobu 5-6 týždňov.
 •         zápaly povrchových žíl – 3-krát 7 až 3-krát 5 tabliet denne po dobu 2-3 týždňov.
 •         chronický zápal kĺbov a chrbtice (reumatoidná artritída, Bechterevova choroba) – 3-krát 5 tabliet denne po dobu 5 - 6 mesiacov.
 •         artrózy (degeneratívne choroby kĺbov) 3-krát 6 tabliet denne po dobu 5-6 týždňov.
 •         mimokĺbový reumatizmus – 3-krát 5 tabliet denne po dobu 3-4 týždňov.
 •         mnohopočetná mozgomiechová skleróza (vo fázach atakov a remisií a na začiatku chronicky

progresívneho štádia) 1.-14. deň 3-krát 10 tabliet denne, potom sa prechádza na udržiavaciu dávku 3-krát 3 tablety denne - dlhodobo, pri zápalových stavoch (infekčné ochorenia, fyzická záťaž, stres, očkovanie, slnenie) dávkovanie zvyšujeme na 3-krát 10 tabliet denne. Odporúča sa liečbu konzultovať s ošetrujúcim lekárom.
-         akútne, chronické a recidivujúce zápaly (v oblasti nosa, uší a krku, horných a dolných ciest
dýchacích, močového a pohlavného ústrojenstva, kĺbov a iné).
Pri akútnych zápaloch – 3-krát 10 tabliet denne po dobu 2 týždňov, pri chronických a opakujúcich sa zápaloch 3-krát 5 tabliet denne po dobu 3 - 4 týždňov.


Použitie u detí
Deťom sa môže Wobenzym podávať iba po porade s detským lekárom, ktorý zároveň určí dávkovanie.
Pokiaľ to nie je určené inak, denná dávka u detí by mala byť vypočítaná podľa telesnej hmotnosti -denne 1 gastrorezistentná tableta na 6 kg hmotnosti.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Wobenzym môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Wobenzym je obvykle dobre znášaný, ani pri dlhodobom užívaní vysokých dávok neboli pozorované nežiaduce účinky. Ojedinelo sa môže objaviť nevýrazná zmena konzistencie, farby a zápachu stolice. Počas užívania vyšších jednorazových dávok sa môžu objaviť pocity plnosti, nafukovania a výnimočne pocit nevoľnosti. Tomu sa dá zabrániť rozdelením dávky na viacero dávok v priebehu dňa. Ak tieto príznaky aj po znížení dávky pretrvávajú, poraďte sa s lekárom. Zriedka pozorované alergické reakcie (kožná vyrážka) odznievajú po vysadení lieku. Pri ich prípadnom výskyte prerušte užívanie Wobenzymu a poraďte sa s lekárom. S lekárom sa o ďalšom užívaní Wobenzymu poraďte aj v prípade výskytu akýchkoľvek neobvyklých reakcií.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ WOBENZYM

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
Uchovávajte na suchom tmavom mieste pri teplote do 25 °C.
Nepoužívajte Wobenzym po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Wobenzym obsahuje

- Liečivá sú: pancreatinum 300 F.I.P.- E (proteasum, 4000 F.I.P.- E amylasum, 4500 F.I.P.- E lipasum), trypsinum 360 F.I.P.- E, chymotrypsínum 300 F.I.P.- E, bromelaina 225 F.I.P.- E, papainum 90 F.I.P.- E, lipasum 34 F.I.P.- E, amylasum 50 F.I.P.- E, rutosidum trihydricum
50 mg v 1 gastrorezistentnej tablete.

- Ďalšie zložky sú: monohydrát laktózy, magnéziumstearát, kukuričný škrob, kyselina steárová, koloidný oxid kremičitý, mastenec, sacharóza, uhličitan vápenatý, metakrylátový kopolymér typ L, triethylcitrát, šelak, oxid titaničitý, ťažký kaolín, ponceau 4R, povidón, žltý vosk, karnaubský vosk, makrogol 6000, čistená voda.


Ako vyzerá Wobenzym a obsah balenia

Wobenzym sú oranžové gastrorezistentné tablety tvaru šošovice.
Obal a obsah balenia: 40 alebo 200 tabliet v PVC/Al blistroch, papierová škatuľka alebo 800 tabliet v umelohmotnej liekovke so šroubovacím uzáverom (klinické balenie); písomná informácia pre používateľov.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

MUCOS Pharma GmbH & Co., Miraustrasse 17, D-13509 Berlín, Nemecko
tel.: +49(0) 89/638372-0
fax.: +49(0) 89/638372-161
e-mail: info@mucos.de

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v januári 2012.

Táto písomná informácia pre používateľa bola poskytnutá Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv (ŠÚKL).
Informácie o tomto lieku a ďalšie podrobnosti nájdete na www.sukl.sk

 

96406
ADC


Zákazníci si k tomuto produktu kúpili aj
Dr.Max B-komplex Forte
 
7,49 
na sklade
na sklade
Dr.Max Bylinné pastilky Šalvia
 
4,99 
na sklade
na sklade
Dr.Max Vitamín E 200 I.U.
 
4,49 
na sklade
na sklade
Dr.Max Laktobacily "6"
 
14,99 
na sklade
na sklade

Mohlo by Vás zaujímať
Dr.Max Cesnak ULTRA
 
5,99 
na sklade
na sklade
Dr.Max Coenzym Q10 s tiamínom
 
9,99 
na sklade
na sklade
Dr.Max RutiMax
 
3,49 
na sklade
na sklade

Zadaná emailová adresa už je registrovaná.
Prosím zadajte heslo a prihláste sa.

(Heslo Vám bolo v minulosti zaslané na Váš email, ak ho neviete nájsť, kliknite na Zabudol som heslo)

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Prihláste sa na odber noviniek