WIWE zariadenie na diagnostiku srdca

1×1 ks, diagnostika srdca

Značka: WIWE
Hlavnými funkciami WIWE sú záznamy o EKG a posúdenie rizika spojeného s mozgovou príhodou a náhlou zástavou srdcovej činnosti.
Na objednávku do 5 dní
282,99
Doprava zadarmo

O produkte

X39292

Unikátna zdravotná pomôcka WIWE meria v priebehu 60 sekúnd EKG srdca a Aplikácia pre Smart zariadenia zobrazí výsledok a zároveň vyhodnotí:

  • EKG záznam poukazujúci na prípadné odchýlky od bežných parametrov (vlnových intervalov) srdcového cyklu
  • AF, pravidelnosť srdcového rytmu, prípadné odchýlky, upozorní na potencionálnu fibriláciu predsiení a možnú arytmiu
  • VH, bio elektrickú stabilitu buniek srdcového svalu a upozorní na potencionálnu komorovú nestabilitu
  • SpO2, saturáciu kyslíka krvou, jej okysličenie a upozorní na prípadné odchýlky
  • Pulz Bpm, presný počet úderov srdca za minútu Zariadenie WIWE presným jedno-zvodovým EKG meraním vyhodnotí signály zo srdca.

Unikátnym spôsobom pomáha v prevencii, ako aj sledovaniu pacientov s diagnózami srdcového ochorenia. WIWE upozorňuje na riziko vzniku:

  • Mozgovej príhody zapríčinenej fibriláciou srdcových predsiení.
  • Náhlej zástavy srdca zapríčinenej fibriláciou srdcových komôr.

Aplikácia WIWE zdarma k stiahnutiu z App Store a Google Play. WIWE je kompatibilné s iOS 8.+ a Android 5.1+ zariadeniami s Bluetooth 4.0.


Upozornenie: obrázky slúžia len na informačné účely.