Voltaren Rapid 25 mg
cps mol (blis.PVC/PVDC/Al) 1x10 ks
Liek s antiflogistickým a analgetickým účinkom. Pomáha tlmiť zápal a bolesť rôzneho pôvodu, znižuje teplotu. Obsahuje diklofenak.
Značka: Voltaren
3,99  s DPH
na sklade v eshope
možnosť rezervácie v 301 lekárňach - doručíme do 317 lekární
3 body na vernostnú kartu
doprava zadarmo
Voltaren Rapid 25 mg
cps mol (blis.PVC/PVDC/Al) 1x10 ks
Liek s antiflogistickým a analgetickým účinkom. Pomáha tlmiť zápal a bolesť rôzneho pôvodu, znižuje teplotu. Obsahuje diklofenak.
Značka: Voltaren
3,99  s DPH
na sklade v eshope
možnosť rezervácie v 301 lekárňach - doručíme do 317 lekární
3 body na vernostnú kartu
doprava zadarmo

Liek obsahuje liečivo diklofenak, ktorý patrí do skupiny liekov označovaných ako nesteroidové protizápalové liečivá (NSAID). Liek sa používa na úľavu od bolesti, ktorý tiež zmierňuje prejavy zápalu (opuch) a znižuje horúčku.

Liek prináša úľavu od:

 • bolesti svalov, bolesti kĺbov, bolesti chrbta, bolesti hlavy, bolesti zubov, menštruačných bolestí;
 • príznakov prechladnutia a chrípky (vrátane bolesti a škriabania v hrdle a iných sprievodných bolestí) a znižuje horúčku.

Spôsob použitia

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí a dospievajúci od 14 rokov:
1 mäkká kapsula po objavení sa príznakov, potom môže nasledovať ďalšia mäkká kapsula s minimálnym odstupom 4-6 hodín podľa potreby. V priebehu 24 hodín sa nemá užiť viac ako 3 mäkké kapsuly (75 mg).

Starší pacienti: odporúča sa podávať najnižšiu účinnú dávku, zvlášť starším pacientom so zlým zdravotným stavom alebo nízkou telesnou hmotnosťou.

Liek je bez konzultácie s lekárom určený na krátkodobé užívanie, t.j. do 5 dní na zmiernenie bolestí a do 3 dní na zníženie horúčky.

Spôsob použitia

Kapsuly sa majú prehĺtať vždy celé a zapíjajú sa pohárom vody. Kapsuly sa majú užívať s jedlom alebo po jedle. Je nutné dodržať minimálny odstup medzi dvoma dávkami.

Upozornenie

V 3. trimestri tehotenstva je liek kontraindikovaný. Počas 1. a 2. trimestra tehotenstva sa nemá liek podať, pokiaľ to nie je nevyhnutné (dávka má byť čo najnižšia a dĺžka liečby čo najkratšia).
V období dojčenia sa liek nemá podávať.
Liek môže spôsobiť zníženie ženskej plodnosti (poškodenie je reverzibilné a odznie po ukončení liečby), preto sa neodporúča podávať ho ženám, ktoré sa pokúšajú otehotnieť.
Deťom do 14 rokov sa liek neodporúča podávať.
Liek je kontraindikovaný u pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene alebo obličiek. U pacientov s miernou až stredne závažnou poruchou funkcie pečene sa odporúča opatrnosť.
Liek je kontraindikovaný pri aktívnom žalúdočnom alebo intestinálnom vrede, krvácaní alebo perforácii.
Liek je kontraindikovaný u pacientov so záchvatmi astmy, urtikárie alebo akútnej rinitídy, ktoré vznikli na základe užívania kyseliny acetylsalicylovej alebo iných NSAID.
Pacienti so signifikantnými rizikovými faktormi kardiovaskulárnych príhod (napr. hypertenzia, hyperlipidémia, diabetes mellitus, fajčenie) môžu užívať liek len po starostlivom zvážení (dĺžka liečby má byť čo najkratšia a dávka čo najnižšia).
Liek môže maskovať príznaky a prejavy infekcie.
Pacienti, u ktorých sa počas užívania lieku vyskytnú závraty, nemajú viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.
Veľmi zriedkavo sa počas liečby môže vyskytnúť fotosenzitivita (<1/10 000).
Liek obsahuje sorbitol.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Účinné látky

diklofenak draselná soľ
Lieková forma ADC: mäkké kapsule
Písomná informácia pre používateľa

Voltaren Rapid 25 mg
mäkké kapsuly

draselná soľ diklofenaku

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu, predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.
 •                 Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
 •                 Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
 •                 Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.
 •                 Ak sa príznaky vášho ochorenia nezlepšia do 5 dní v prípade bolesti alebo do 3 dní v prípade horúčky alebo ak sa zhoršia, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:
 1. Čo je Voltaren Rapid 25 mg a na čo sa používa
 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Voltaren Rapid 25 mg
 3. Ako užívať Voltaren Rapid 25 mg
 4. Možné vedľajšie účinky
 5. Ako uchovávať Voltaren Rapid 25 mg
 6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1.                  Čo je Voltaren Rapid 25 mg a na čo sa používa

Voltaren Rapid 25 mg obsahuje diklofenak, ktorý patrí do skupiny liekov označovaných ako nesteroidové protizápalové liečivá (NSAID). Voltaren Rapid 25 mg je liek na úľavu bolesti, ktorý tiež zmierňuje prejavy zápalu (opuch) a znižuje horúčku.

Voltaren Rapid 25 mg prináša úľavu od:
·         bolesti svalov, bolesti kĺbov, bolesti chrbta, bolesti hlavy, bolesti zubov, menštruačných bolestí;
·         príznakov prechladnutia a chrípky (vrátane bolesti a škriabania v hrdle a iných sprievodných bolestí) a znižuje horúčku.

Ako Voltaren Rapid 25 mg pôsobí

Voltaren Rapid 25 mg mäkké kapsuly zmierňujú príznaky zápalu, bolesti a opuchov tým, že blokujú syntézu molekúl (prostaglandínov) zodpovedných za zápal, bolesť a horúčku. Neovplyvňujú príčinu zápalu a horúčky.

Mäkká kapsula je vytvorená tak, aby sa absorbovala rýchlejšie ako diklofenak tableta.

Ak máte akékoľvek otázky, ako Voltaren Rapid 25 mg pôsobí, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

Ak sa nebudete cítiť lepšie do 5 dní v prípade bolesti alebo do 3 dní v prípade horúčky, alebo sa vaše príznaky zhoršia, musíte sa poradiť s lekárom.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Voltaren Rapid 25 mg

Ak vám tento liek predpísal lekár, starostlivo dodržiavajte jeho pokyny, ktoré sa môžu líšiť od všeobecných informácií obsiahnutých v tejto písomnej informácii.

Neužívajte Voltaren Rapid 25 mg:

keď ste alergický (precitlivený) na diklofenak alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku Voltaren Rapid 25 mg, uvedených na konci tejto písomnej informácie pre používateľa v časti 6 a na konci časti 2;

keď ste niekedy mali alergickú reakciu po užití liekov na liečbu bolesti, zápalu alebo horúčky, ako sú diklofenak, ibuprofen alebo kyselina acetylsalicylová (látka  používaná aj na prevenciu zrážania krvi). Takouto reakciou môže byť astma, dýchavičnosť, kožné vyrážky, opuch tváre, nádcha. Ak si nie ste istí, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom;

·         keď máte preukázané ochorenie srdca a/alebo mozgovocievne ochorenie napríklad, ak ste
prekonali srdcový infarkt, mozgovocievnu príhodu, tranzitórny ischemický atak (TIA) alebo
upchatie ciev srdca alebo mozgu alebo operáciu na odstránenie prekážky v cievach alebo
bypass;

·         keď máte alebo ste mali problémy s krvným obehom (ochorenie periférnych ciev);

keď v súčasnosti máte alebo ste mali vred žalúdka alebo tenkého čreva;

keď spozorujete krv v stolici alebo čierne sfarbenie stolice (prejavy krvácania z tráviaceho traktu);

keď máte závažné ochorenie obličiek alebo pečene;

keď ste v posledných troch mesiacoch tehotenstva.

Povedzte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, ak sa vás týka niektorá z uvedených možností, pretože za týchto okolností, užívanie Voltaren Rapid 25 mg pre vás nie je vhodné.

Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete užívať Voltaren Rapid 25 mg:

 •                 ak ste niekedy mali ťažkosti s tráviacim traktom ako sú napríklad žalúdočné vredy, krvavá alebo čierna stolica;
 •                 ak ste mali problémy s trávením alebo pálením záhy po predchádzajúcom užívaní liekov proti bolesti alebo zápalu;
 •                 ak máte problémy s črevami;
 •                 ak užívate iné lieky proti bolesti alebo zápalu;
 •                 ak máte astmu;
 •                 ak máte problémy s pečeňou alebo obličkami;
 •                 ak máte alebo ste mali problémy so srdcom;
 •                 ak máte opuchnuté nohy;
 •                 ak ste ohrozený dehydratáciou (napr. pri odvodnení organizmu, pri hnačke, pred alebo po väčšom chirurgickom zákroku);
 •                 ak máte poruchu krvácavosti alebo iné ochorenia krvi vrátane zriedkavého ochorenia pečene nazvaného pečeňová porfýria.

Skôr ako začnete užívať diklofenak, uistite sa, že váš lekár vie o tom, že
 • fajčíte
 • máte cukrovku
 • máte ischemickú chorobu srdca, krvnú zrazeninu, vysoký krvný tlak, zvýšený cholesterol alebo zvýšené triglyceridy.

Vedľajšie účinky sa môžu minimalizovať užívaním najnižšej účinnej dávky počas najkratšej nutnej
doby.

Ak sa vás týka niektorá z uvedených možností, neužívajte Voltaren Rapid 25 mg skôr, než o tom nepoviete svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Iné upozornenia

Lieky ako je Voltaren Rapid 25 mg môžu byť spojené s malým zvýšením rizika srdcového infarktu (infarkt myokardu) alebo cievnej mozgovej príhody. Každé riziko je viac pravdepodobné pri vysokých dávkach a dlhom trvaní liečby.
Neprekračujte odporúčanú dávku do 3 kapsúl denne alebo dĺžku liečby (do 5 dní pri liečbe bolesti alebo do 3 dní pre liečbe horúčky).
Nežiaduce účinky môžu byť minimalizované užívaním najnižšej účinnej dávky počas čo najkratšej potrebnej doby.
Ak ste niekedy počas užívania Voltarenu spozorovali príznaky ako sú problémy so srdcom alebo cievami, ako bolesť na hrudníku, dýchavičnosť, slabosť alebo poruchy reči, okamžite kontaktujte svojho lekára.
Voltaren Rapid 25 mg môže prekrývať príznaky infekcie (napr. bolesť hlavy, vysoká horúčka) a môže sťažovať ich odhalenie. Ak sa necítite dobre a potrebujete navštíviť lekára, nezabudnite ho informovať o užívaní kapsúl Voltaren Rapid 25 mg,
Dlhodobé užívanie akéhokoľvek lieku proti bolesti hlavy môže túto bolesť zhoršiť. V prípade, že k tejto situácii už došlo alebo je podozrenie, že k nej dôjde, vyhľadajte lekársku pomoc.

Iné lieky a Voltaren Rapid 25 mg

Je zvlášť dôležité povedať svojmu lekárovi alebo lekárnikovi ak užívate nejaké z nasledujúcich liekov:

 •                 Lítium alebo selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu (SSRI,) (lieky používané na liečbu depresie).
 •                 Digoxín (liek používaný pri ťažkostiach so srdcom).
 •                 ACE inhibítory alebo betablokátory (na liečbu vysokého tlaku krvi a zlyhania srdca).
 •                 Diuretiká (lieky používané na zvýšenie vylučovania moču).
 •                 Lieky používané na liečbu cukrovky, okrem inzulínu.
 •                 Iné protizápalové lieky alebo lieky proti bolesti ako sú kyselina acetylsalicylová alebo ibuprofen.
 •                 Kortikosteroidy (lieky používané na zmiernenie zápalu kdekoľvek v tele).
 •                 Lieky na prevenciu krvnej zrážavosti (antiagreganciá alebo antikoagulanciá).
 •                 Metotrexát (liek používaný na liečbu niektorých druhov rakoviny alebo proti zápalu kĺbov ).
 •                 Cyklosporín, takrolimus (lieky používané najmä u pacientov po transplantácii orgánov).
 •                 Trimetoprim (liek používaný na prevenciu alebo na liečbu infekcií močových ciest).
 •                 Chinolónové antibakteriálne liečivá (niektoré lieky používané proti infekciám .
 •                 Vorikonazol (liek na liečbu plesňových ochorení).
 •                 Fenytoín (liek na liečbu záchvatov epilepsie).
 •                 Cholestipol a cholestyramín (lieky upravujúce hladinu cholesterolu).

 • Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

  Voltaren Rapid 25 mg a jedlo a nápoje

  Na dosiahnutie väčšej účinnosti užite mäkké kapsuly pred jedlom.

  Starší ľudia

  Rovnako ako pri iných liekoch proti bolesti môžu starší ľudia silnejšie reagovať na Voltaren Rapid 25 mg ako ostatní dospelí. Starostlivo dodržiavajte inštrukcie a užívajte najmenší počet kapsúl, ktoré sú dostatočné na navodenie úľavy od ťažkostí. Zvlášť u starších pacientov, je mimoriadne dôležité, aby nežiaduce účinky okamžite hlásili svojmu lekárovi.

  Deti a dospievajúci (do 14 rokov)

  Voltaren Rapid 25 mg nepodávajte deťom a mladistvým do 14 rokov.

  Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

  Tehotenstvo
  Ak ste tehotná alebo si myslíte, že môžete byť tehotná, informujte o  tom svojho lekára a neužívajte Voltaren Rapid 25 mg. Je zvlášť dôležité, neužívať Voltaren Rapid 25 mg v posledných troch mesiacoch tehotenstva, pretože to môže poškodiť plod a spôsobiť ťažkosti pri pôrode.

  Dojčenie
  Neužívajte Voltaren Rapid 25 mg pokiaľ dojčíte, pretože to môže uškodiť vášmu dieťaťu. Informujte svojho lekára, ak dojčíte.

  Ak ste tehotná alebo dojčíte, požiadajte o radu svojho lekára alebo lekárnika skôr, ako začnete užívať akékoľvek lieky.

  Plodnosť
  Rovnako ako iné protizápalové lieky môže užívanie diklofenaku, liečiva kapsúl Voltaren Rapid 25 mg spôsobovať problémy s počatím. Po ukončení užívania lieku sa všetko vráti do pôvodného stavu. Avšak mali by ste informovať svojho lekára, ak plánujete otehotnieť alebo máte problémy s počatím.

  Vedenie vozidiel a obsluha strojov
  Voltaren Rapid 25 mg nemá väčšinou žiadny vplyv na vedenie vozidla a obsluhu strojov. Napriek tomu tak, ako iné lieky proti bolesti, môže v zriedkavých prípadoch spôsobiť poruchy videnia, závraty a ospalosť. Ak sa u vás tieto príznaky prejavia, neveďte vozidlá, neobsluhujte stroje. O tom, že máte tieto ťažkosti, informujte čo najskôr svojho lekára.

  Dôležité informácie o niektorých zložkách mäkkých kapsúl
  Mäkké kapsuly Voltaren Rapid 25 mg obsahujú sorbitol. Ak vám lekár niekedy povedal, že neznášate niektoré cukry, poraďte sa o tom so svojím lekárom skôr, ako užijete tento liek.


  3. Ako užívať Voltaren Rapid 25 mg

  Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

  Odporúčaná dávka je:

  Dospelí a mladiství vo veku 14 rokov a viac
  Pri objavení sa príznakov, užite úvodnú dávku 1 mäkkú kapsulu. V prípade potreby pokračujte s užívaním 1 kapsuly s odstupom najmenej 4 až 6 hodín. Neužívajte viac než 3 mäkké kapsuly denne.

  Neprekračujte odporúčané dávkovanie. Je dôležité, aby ste užívali najnižšiu dávku lieku mäkkých kapsúl Voltaren Rapid 25 mg, potrebnú na úľavu od bolesti a aby ste neužívali tento liek dlhšie, ako je potrebné.

  Ako sa mäkké kapsuly Voltaren Rapid 25 mg užívajú

  Mäkkú kapsulu prehltnite celú a zapite pohárom vody.
  Pre maximálnu účinnosť užívajte mäkké kapsuly pred jedlom.

  Ako dlho užívať Voltaren Rapid 25 mg

  Neužívajte liek Voltaren Rapid 25 mg dlhšie ako 5 dní pri liečbe bolesti a dlhšie ako 3 dni pri liečbe horúčky. Pokiaľ príznaky pretrvávajú alebo sa zhoršujú, kontaktujte svojho lekára, aby bolo isté, že nie sú spôsobené vážnym ochorením.

  Ak užijete viac kapsúl Voltaren Rapid 25 mg ako máte

  Ak omylom užijete priveľa kapsúl Voltaren Rapid 25 mg, okamžite to oznámte lekárovi alebo lekárnikovi alebo vyhľadajte nemocničnú pohotovostnú službu.. Môžete potrebovať lekársku pomoc.

  Ak zabudnete užiť Voltaren Rapid 25 mg

  Ak ste zabudli užiť dávku, užite ju hneď, keď si spomeniete. Ak je však už takmer čas na ďalšiu dávku, jednoducho užite ďalšiu kapsulu vo zvyčajnom čase. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


  4. Možné vedľajšie účinky

  Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

  Niektoré vedľajšie účinky môžu byť závažné
  Niektoré závažné menej časté vedľajšie účinky (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb), sa môžu objaviť najmä pri dlhodobom užívaní vysokých denných dávok (150 mg). Očakáva sa, že pri krátkodobom užívaní nízkych dávok diklofenaku (75 mg denne) je frekvencia ich výskytu nižšia.
  · zvýšená činnosť srdca (palpitácie), náhla a ťaživá bolesť na hrudi (príznaky infarktu myokardu alebo srdcového záchvatu).
  · dýchavičnosť, ťažkosti s dýchaním v polohe ležmo, opuch chodidiel alebo nôh (príznaky srdcového zlyhania).

  Niektoré zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb) alebo veľmi zriedkavé (môžu sa postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb) vedľajšie účinky by mohli byť závažné.
  Silná bolesť žalúdka, krv v stolici alebo čierna stolica, vracanie krvi, krvavá hnačka.
  Alergická reakcia zahŕňajúca ťažkosti s dýchaním alebo prehĺtaním, opuch tváre, úst, jazyka alebo hrdla často býva spojená s kožnou vyrážkou. Kolaps.
  Náhle ťažkosti s dýchaním a pocit úzkosti v hrudníku so sipotom alebo kašľom (príznaky astmy).
  Náhla a výrazná bolesť hlavy, stuhnutá šija, ťažkosti pri hovorení.
  Kŕče.
  Kožné vyrážky a pľuzgiere, olupovanie kože, purpurové škvrny na koži, vznik pľuzgierov na ústach alebo očiach, zápal kože s  popraskaním alebo odlupovaním.
  Opuchy ramien, rúk, nôh a chodidiel (edém).
  Akékoľvek zmeny vzhľadu alebo množstva moču, zvýšený výskyt bielkovín v moči, prítomnosť krvi v moči.
  Zožltnutie kože alebo očí (príznaky hepatitídy/zlyhanie pečene), zvýšené hodnoty pečeňových
  testov.
  Nezvyčajné krvácanie alebo podliatiny, vysoká horúčka alebo pretrvávajúca bolesť hrdla, časté infekcie.
  Zvýšená citlivosť kože na slnečné žiarenie.

  Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek z týchto vedľajších účinkov, prestaňte užívať mäkké kapsuly Voltaren Rapid 25 mg a okamžite informujte svojho lekára.

  Lieky ako je Voltaren Rapid 25 mg môžu byť spojené s malým zvýšením rizika srdcového infarktu (tiež nazývaného infarkt myokardu) alebo cievnej mozgovej príhody. Akékoľvek riziko je pravdepodobnejšie pri vysokých dávkach a pri dlhodobej liečbe.

  Ďalšie vedľajšie účinky

  Ďalšie nežiaduce účinky, ktoré sa môžu vyskytnúť, sú väčšinou mierne. Niektoré účinky boli zaznamenané pri užívaní vyšších dávok diklofenaku, liečiva lieku mäkkých kapsúl Voltaren Rapid 25 mg počas dlhšej doby. Ak sa u Vás tieto účinky vyskytujú, informujte svojho lekára alebo lekárnika.

  Časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):
  • Bolesť brucha, bolesť žalúdka, hnačka, nevoľnosť, vracanie, plynatosť, znížená chuť do jedla
  •                 Bolesť hlavy, závraty
  • Kožná vyrážka
  • Závrat

  Zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb)
  • Ospalosť
  • Svrbivá vyrážka

  Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb)
  •                 Nízky počet bielych krviniek, nízky počet červených krviniek
  •                 Zápcha, bolestivé miesta v ústach (vriedky), opuchnutý, červený a boľavý jazyk, poruchy vnímania chuti, kŕče v hornej časti brucha
  •                 Svrbenie a začervenanie kože, vypadávanie vlasov
  •                 Mravčenie alebo znížená citlivosť v rukách alebo nohách, triaška
  •                 Neostré videnie, zvonenie v ušiach, zhoršenie sluchu
  •                 Zmeny nálady, ťažkosti so spaním, dezorientácia

  Hlásenie vedľajších účinkov
  Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


  5. Ako uchovávať Voltaren Rapid 25 mg

  Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
  Uchovávajte pri teplote do 30 °C. Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

  Neužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

  Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


  6. Obsah balenia a ďalšie informácie

  Čo obsahuje Voltaren Rapid 25 mg

  Liečivo mäkkých kapsúl Voltaren Rapid 25 mg je draselná soľ diklofenaku. Každá mäkká kapsula obsahuje 25 mg draselnej soli diklofenaku.

  Ďalšie zložky sú: makrogol 600, glycerol, čistená voda, želatína, polysorbát (obsahuje sorbitol, sorbitany), chinolínová žlť (E104).

  Ako vyzerá Voltaren Rapid 25 mg a obsah balenia

  Voltaren Rapid 25 mg sú oválne priehľadné žlté mäkké kapsuly.
  Kapsuly sú balené v blistroch.
  Veľkosť balenia je 10, 20, 30 alebo 40 mäkkých kapsúl.

  Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

  Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

  Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
  Novartis s.r.o., Na Pankráci 1724/29, 140 00 Praha, Česká republika

  Výrobca:
  Novartis s.r.o., Na Pankráci 1724/29, 140 00 Praha, Česká republika
  Novartis Consumer Health GmbH, Zielstattstrasse 40, D-81379, Mníchov, Nemecko
  Catalent Germany Eberbach GmbH, Gammelsbacher Strasse 2, D-69412 Eberbach/Baden, Nemecko

  Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v apríli 2015.

  Táto písomná informácia pre používateľa bola poskytnutá Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv (ŠÚKL).
  Informácie o tomto lieku a ďalšie podrobnosti nájdete na www.sukl.sk
23848
ADC


Zákazníci si k tomuto produktu kúpili aj
ACYLPYRIN
ACYLPYRIN10 tabliet
 
1,49 
na sklade
na sklade
Olfen 25 mg (Diclobene)
Olfen 25 mg (Diclobene)tbl fle (blis.Al/PVC) 1x20 ks
 
4,99 
na sklade
na sklade
IBALGIN RAPIDCAPS 400 mg
 
4,99 
na sklade
na sklade
Dorithricin
Dorithricin20 pastiliek
7,69  (-20%)
6,19 
na sklade
na sklade

Mohlo by Vás zaujímať
MUCONASAL PLUS
MUCONASAL PLUS10 ml, aerodisperzia
5,19  (-19%)
4,19 
na sklade
na sklade
MIG-400
MIG-400tbl flm 400 mg (blis.) 1x30 ks
 
4,29 
na sklade
na sklade
THERAFLU PRECHLADNUTIE A CHRÍPKA
10,79  (-17%)
8,99 
na sklade
na sklade
Ibalgin 400
Ibalgin 40048 tabliet
4,99 
4,39 
na sklade
na sklade

Zadaná emailová adresa už je registrovaná.
Prosím zadajte heslo a prihláste sa.

(Heslo Vám bolo v minulosti zaslané na Váš email, ak ho neviete nájsť, kliknite na Zabudol som heslo)

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Prihláste sa na odber noviniek