Voltaren Actigo Extra 25 mg
Voltaren Actigo Extra 25 mg
tbl obd (blis.) 1x20 ks
Liek s antiflogistickým a analgetickým účinkom. Pomáha tlmiť zápal a bolesť rôzneho pôvodu, znižuje teplotu. Obsahuje diklofenak.
Značka: Voltaren
6,29  s DPH
na sklade v eshope
možnosť rezervácie v 310 lekárňach - doručíme do 317 lekární
6 bodov na vernostnú kartu
doprava zadarmo nad 29,90 
Voltaren Actigo Extra 25 mg
tbl obd (blis.) 1x20 ks
Liek s antiflogistickým a analgetickým účinkom. Pomáha tlmiť zápal a bolesť rôzneho pôvodu, znižuje teplotu. Obsahuje diklofenak.
Značka: Voltaren
6,29  s DPH
na sklade v eshope
možnosť rezervácie v 310 lekárňach - doručíme do 317 lekární
6 bodov na vernostnú kartu
doprava zadarmo nad 29,90 

Liek patrí do skupiny liekov označovaných ako nesteroidové protizápalové lieky (NSAID). Liek slúži na úľavu od bolesti, tiež zmierňuje prejavy zápalu (opuch) a znižuje horúčku.
Liek prináša úľavu od:

 • bolesti svalov, bolesti kĺbov, bolesti chrbta, hlavy, zubov, menštruačných bolestí
 • príznakov prechladnutia a chrípky (vrátane bolesti a škriabania v hrdle a iných sprievodných bolestí) a znižuje horúčku.

Liek zmierňuje príznaky zápalu, bolesti a opuchov tým, že blokuje syntézu molekúl (prostaglandínov) zodpovedných za zápal, bolesť a horúčku. Neovplyvňuje príčinu zápalu a horúčky.

Spôsob použitia

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí a pediatrická populácia od 14 rokov:
1 tableta po objavení sa príznakov, potom môže nasledovať ďalšia tableta s minimálnym odstupom 4-6 hodín podľa potreby. V priebehu 24 hodín sa nemajú užiť viac ako 3 tablety (75 mg).

Vedľajšie účinky môžu byť minimalizované použitím najnižšej účinnej dávky v najkratšom čase potrebnom na kontrolu symptómov.

Liek je bez konzultácie s lekárom určený na krátkodobé užívanie, t.j. do 5 dní na zmiernenie bolestí a do 3 dní na zníženie horúčky. 

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v pravidelných časových odstupoch, vždy vcelku a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny. Tablety sa odporúčajú užívať pred jedlom.

Upozornenie

V treťom trimestri tehotenstva je liek kontraindikovaný. Počas prvého a druhého trimestra tehotenstva sa nemá liek podať, pokiaľ to nie je nevyhnutné (dávka má byť čo najnižšia a dĺžka liečby čo najkratšia).
V období dojčenia sa liek nemá podávať.
Liek môže spôsobiť zníženie ženskej plodnosti (poškodenie je reverzibilné a odznie po ukončení liečby), preto sa neodporúča podávať ho ženám, ktoré sa pokúšajú otehotnieť.
Deťom do 14 rokov sa liek neodporúča podávať.
Pozornosť je potrebné venovať starším pacientom vzhľadom k ich zdravotnému stavu. Zvlášť sa odporúča podávať najnižšiu účinnú dávku starším pacientom so zlým zdravotným stavom alebo s nízkou telesnou hmotnosťou.
Liek je kontraindikovaný pri zlyhávaní obličiek a/alebo pečene. Pri miernom až stredne ťažkom poškodení funkcie obličiek a/alebo pečene sa odporúča opatrnosť.
Pacienti so signifikantnými rizikovými faktormi kardiovaskulárnych príhod (napr. hypertenzia, hyperlipidémia, diabetes mellitus, fajčenie) môžu užívať liek len po starostlivom zvážení (dĺžka liečby má byť čo najkratšia a dávka čo najnižšia).
Pacienti, u ktorých sa počas užívania lieku vyskytnú závraty, nemajú viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.
Veľmi zriedkavo sa počas liečby môže vyskytnúť fotosenzitivita (<1/10 000).
Liek obsahuje sacharózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Účinné látky

diklofenak draselná soľ
Lieková forma: Obalené tablety 
Lieková forma ADC: tablety

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2016/04015-ZIB
Schválený text k rozhodnutiu o prevode, ev. č.: 2016/04050-TR

Písomná informácia pre používateľa

Voltaren Actigo Extra 25 mg

obalené tablety

draselná soľ diklofenaku

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívaťtento liek, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok,obráťte sa na svojho lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.

- Ak sa do 5 dní v prípade bolesti alebo do 3 dní v prípade horúčky, nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1. Čo je Voltaren Actigo Extra 25 mg a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Voltaren Actigo Extra 25 mg

3. Ako užívať Voltaren Actigo Extra 25 mg

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Voltaren Actigo Extra 25 mg

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Voltaren Actigo Extra 25 mg a na čo sa používa

Voltaren Actigo Extra 25 mg obsahuje diklofenak, ktorý patrí do skupiny liekov označovaných ako nesteroidové protizápalové liečivá (NSAID). Voltaren Actigo Extra 25 mg je liek na úľavu bolesti, ktorý tiež zmierňuje prejavy zápalu (opuch) a znižuje horúčku.

Voltaren Actigo Extra 25 mg prináša úľavu od:

· bolesti svalov, bolesti kĺbov, bolesti chrbta, bolesti hlavy, bolesti zubov, menštruačných bolestí;

· príznakov prechladnutia a chrípky (vrátane bolesti a škriabania v hrdle a iných sprievodných bolestí) a znižuje horúčku.

Ako Voltaren Actigo Extra 25 mg pôsobí

Voltaren Actigo Extra 25 mg tablety zmierňujú príznaky zápalu, bolesti a opuchov tým, že blokujú syntézu molekúl (prostaglandínov) zodpovedných za zápal, bolesť a horúčku. Neovplyvňujú príčinu zápalu a horúčky.

Ak máte akékoľvek otázky, ako Voltaren Actigo Extra 25 mg pôsobí, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

Ak sa nebudete cítiť lepšie do 5 dní v prípade bolesti alebo do 3 dní v prípade horúčky, alebo sa vaše príznaky zhoršia, musíte sa poradiť s lekárom.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Voltaren Actigo Extra 25 mg

Ak vám tento liek predpísal lekár, starostlivo dodržiavajte jeho pokyny, ktoré sa môžu líšiť od všeobecných informácií obsiahnutých v tejto písomnej informácii.

Neužívajte Voltaren Actigo Extra 25 mg

· ak ste alergický (precitlivený) na diklofenak alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6 a na konci časti 2),

· ak ste niekedy mali alergickú reakciu po užití liekov na liečbu bolesti, zápalu alebo horúčky, ako sú diklofenak, ibuprofen alebo kyselina acetylsalicylová (látka používaná aj na prevenciu zrážania krvi). Takouto reakciou môže byť astma, dýchavičnosť, kožné vyrážky, opuch tváre, nádcha. Ak ste si nie istý, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom,

· ak máte preukázané ochorenie srdca a/alebo mozgovocievne ochorenie, napríklad, ak ste prekonali srdcový infarkt, mozgovocievnu príhodu, tranzitórny ischemický atak (TIA) alebo upchatie ciev srdca alebo mozgu alebo operáciu na odstránenie prekážky v cievach alebo bypass,

· ak máte alebo ste mali problémy s krvným obehom (ochorenie periférnych ciev),

· ak v súčasnosti máte alebo ste mali vred žalúdka alebo tenkého čreva,

· ak spozorujete krv v stolici alebo čierne sfarbenie stolice (prejavy krvácania z tráviaceho traktu),

· ak máte závažné ochorenie obličiek alebo pečene,

· ak ste v posledných troch mesiacoch tehotenstva.

Povedzte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, ak sa vás týka niektorá z uvedených možností, pretože za týchto okolností, užívanie tabliet Voltaren Actigo Extra 25 mg pre vás nie je vhodné.

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Voltaren Actigo Extra 25 mg, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika:

- ak ste niekedy mali ťažkosti s tráviacim traktom, ako sú napríklad žalúdočné vredy, krvavá alebo čierna stolica,

- ak ste mali problémy s trávením alebo pálením záhy po predchádzajúcom užívaní liekov proti bolesti alebo zápalu,

- ak máte problémy s črevami,

- ak užívate iné lieky proti bolesti alebo zápalu,

- ak máte astmu,

- ak máte problémy s pečeňou alebo obličkami,

- ak máte alebo ste mali problémy so srdcom,

- ak máte opuchnuté nohy,

- ak ste ohrozený dehydratáciou (napr. pri odvodnení organizmu, pri hnačke, pred alebo po väčšom chirurgickom zákroku),

- ak máte poruchu krvácavosti alebo iné ochorenia krvi vrátane zriedkavého ochorenia pečene nazvaného pečeňová porfýria.

Skôr ako začnete užívať diklofenak, uistite sa, že váš lekár vie o tom, že

• fajčíte

• máte cukrovku

• máte ischemickú chorobu srdca, krvnú zrazeninu, vysoký krvný tlak, zvýšený cholesterol alebo zvýšené triglyceridy

Vedľajšie účinky sa môžu minimalizovať užívaním najnižšej účinnej dávky počas najkratšej nutnej doby.

Ak sa vás týka niektorá z uvedených možností, neužívajte tablety Voltaren Actigo Extra 25 mg, skôr, než o tom nepoviete svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Iné upozornenia

 • Lieky ako je Voltaren Actigo Extra 25 mg môžu byť spojené s malým zvýšením rizika srdcového infarktu (infarkt myokardu) alebo cievnej mozgovej príhody. Každé riziko je viac pravdepodobné pri vysokých dávkach a dlhom trvaní liečby.
 • Neprekračujte odporúčanú dávku 3 tablety denne alebo dĺžku liečby (do 5 dní pri liečbe bolesti alebo do 3 dní pri liečbe horúčky)
 • Ak ste niekedy počas užívania Voltarenu spozorovali príznaky ako sú problémy so srdcom alebo cievami, ako bolesť na hrudníku, dýchavičnosť, slabosť, alebo poruchy reči, okamžite kontaktujte svojho lekára.
 • Voltaren Actigo Extra 25 mg môže prekrývať príznaky infekcie (napr. bolesť hlavy, vysoká horúčka) a môže sťažovať ich odhalenie. Ak sa necítite dobre a potrebujete navštíviť lekára, nezabudnite ho informovať o užívaní tabliet Voltaren Actigo Extra 25 mg,
 • Dlhodobé užívanie akéhokoľvek lieku proti bolesti hlavy môže túto bolesť zhoršiť. V prípade, že k tejto situácii už došlo alebo je podozrenie, že k nej dôjde, vyhľadajte lekársku pomoc.

Starší ľudia

Rovnako ako pri iných liekoch proti bolestimôžu starší ľudia silnejšie reagovať na účinky tabliet Voltaren Actigo Extra 25 mg ako ostatní dospelí. Starostlivo dodržiavajte inštrukcie a užívajte najmenší počet tabliet, ktoré sú dostatočné na navodenie úľavy od ťažkostí. Zvlášť u starších pacientov je dôležité, aby nežiaduce účinky okamžite hlásili svojmu lekárovi.

Deti a dospievajúci (do 14 rokov)

Liek Voltaren Actigo Extra 25 mg, tablety nepodávajte deťom a dospievajúcim do 14 rokov.

Iné lieky a Voltaren Actigo Extra 25 mg

Je zvlášť dôležité povedať svojmu lekárovi alebo lekárnikovi ak užívate nejaké z nasledujúcich liekov:

- Lítium alebo selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu (SSRI,) (lieky používané na liečbu depresie)

- Digoxín (liek používaný pri ťažkostiach so srdcom)

- ACE inhibítory alebo betablokátory (na liečbu vysokého tlaku krvi a zlyhania srdca)

- Diuretiká (lieky používané na zvýšenie vylučovania moču)

- Lieky používané na liečbu cukrovky, okrem inzulínu

- Iné protizápalové lieky alebo lieky proti bolesti ako sú kyselina acetylsalicylová alebo ibuprofen

- Kortikosteroidy (lieky používané na zmiernenie zápalu kdekoľvek v tele)

- Lieky na prevenciu krvnej zrážavosti (antiagreganciá alebo antikoagulanciá)

- Metotrexát (liek používaný na liečbu niektorých druhov rakoviny alebo proti zápalu kĺbov)

- Cyklosporín, takrolimus (lieky používané najmä u pacientov po transplantácii orgánov)

- Trimetoprim (liek používaný na prevenciu alebo na liečbu infekcií močových ciest)

- Chinolónové antibakteriálne liečivá (niektoré lieky používané proti infekciám)

- Vorikonazol (liek na liečbu mykotických - plesňových ochorení)

- Fenytoín (liek na liečbu záchvatov epilepsie)

- Cholestipol a cholestyramín (lieky upravujúce hladinu cholesterolu)

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Voltaren Actigo Extra 25 mg a jedlo a nápoje

Na dosiahnutie väčšej účinnosti užite tablety pred jedlom.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Tehotenstvo

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek. Informujte o tom svojho lekára a neužívajte Voltaren Actigo Extra 25 mg. Je zvlášť dôležité neužívať tablety Voltaren Actigo Extra 25 mg v posledných troch mesiacoch tehotenstva, pretože to môže poškodiť plod a spôsobiť ťažkosti pri pôrode.

Dojčenie

Neužívajte Voltaren Actigo Extra 25 mg pokiaľ dojčíte, pretože to môže uškodiť Vášmu dieťaťu. Informujte svojho lekára, ak dojčíte.

Ak ste tehotná alebo dojčíte, poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať akýkoľvek liek.

Plodnosť

Rovnako ako iné protizápalové lieky môže užívanie diklofenaku, liečiva tabliet Voltaren Actigo Extra 25 mg spôsobovať problémy s počatím. Po prerušení užívania lieku sa všetko vráti do pôvodného stavu. Napriek tomu, informujte svojho lekára, pokiaľ plánujete otehotnieť alebo máte problémy s počatím.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Voltaren Actigo Extra 25 mg nemá väčšinou žiadny vplyv na vedenie vozidiel a obsluhu strojov. Napriek tomu tak, ako iné lieky proti bolesti, môže v zriedkavých prípadoch spôsobiť poruchy videnia, závraty a ospalosť. Ak sa u Vás tieto príznaky prejavia, neveďte vozidlá a neobsluhujte stroje. O tom, že máte tieto ťažkosti, informujte čo najskôr svojho lekára.

Voltaren Actigo Extra 25 mg obsahuje sacharózu

Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.

3. Ako užívať Voltaren Actigo Extra 25 mg

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Odporúčaná dávka je:

Dospelí a dospievajúci od 14 rokov

Pri objavení sa príznakov, užite 1 tabletu. V prípade potreby pokračujte s užívaním 1 tablety s odstupom 4 až 6 hodín. Neužite viac než 3 tablety denne.

Neprekračujte odporúčané dávkovanie. Je dôležité, aby ste užívali najnižšiu dávku tabliet Voltaren Actigo Extra 25 mg potrebnú na úľavu od bolesti a aby ste neužívali tento liek dlhšie, ako je potrebné.

Ako sa Voltaren Actigo Extra 25 mg užíva

 • Tabletu prehltnite celú a zapite pohárom vody.
 • Pre maximálnu účinnosť užívajte tablety pred jedlom.

Ako dlho sa má Voltaren Actigo Extra 25 mg užívať

Neužívajte tablety Voltaren Actigo Extra 25 mg dlhšie ako 5 dní pri liečbe bolesti a dlhšie ako 3 dni pri liečbe horúčky. Pokiaľ príznaky pretrvávajú alebo sa zhoršujú, kontaktujte svojho lekára, aby bolo isté, že nie sú spôsobené vážnym ochorením.

Ak užijete viac tabliet Voltaren Actigo Extra 25 mg, ako máte

Ak omylom užijete priveľa tabliet Voltaren Actigo Extra 25 mg, okamžite to oznámte lekárovi alebo lekárnikovi alebo vyhľadajte nemocničnú pohotovostnú službu. Môžete potrebovať lekársku pomoc.

Ak zabudnete užiť Voltaren Actigo Extra 25 mg

Ak ste zabudli užiť dávku, užite ju hneď, ako si spomeniete. Ak je však už takmer čas na ďalšiu dávku, jednoducho užite ďalšiu tabletu vo zvyčajnom čase. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Niektoré vedľajšie účinky môžu byť závažné

Niektoré závažné menej časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb), sa môžu objaviť najmä pri dlhodobom užívaní vysokých denných dávok (150 mg). Očakáva sa, že pri krátkodobom užívaní nízkych dávok diklofenaku (75 mg denne) je frekvencia ich výskytu nižšia.

· palpitácie (búšenie srdca), náhla a ťaživá bolesť na hrudi (príznaky infarktu myokardu alebo srdcového záchvatu).
· dýchavičnosť, ťažkosti s dýchaním v polohe ležmo, opuch chodidiel alebo nôh (príznaky srdcového zlyhania).

Niektoré zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb) alebo veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb) vedľajšie účinky môžu byť závažné.

 • Silná bolesť žalúdka, krv v stolici alebo čierna stolica, vracanie krvi, krvavá hnačka.
 • Alergická reakcia zahŕňajúca ťažkosti s dýchaním alebo prehĺtaním, opuch tváre, úst, jazyka alebo hrdla často býva spojená s kožnou vyrážkou. Kolaps.
 • Náhle ťažkosti s dýchaním a pocit úzkosti v hrudníku so sipotom alebo kašľom (príznaky astmy).
 • Náhla a výrazná bolesť hlavy, stuhnutá šija, ťažkosti pri hovorení,
 • Kŕče.
 • Kožné vyrážky a pľuzgiere, olupovanie kože, purpurové škvrny na koži, vznik pľuzgierov na ústach alebo očiach, zápal kože s popraskaním alebo odlupovaním.
 • Opuchy ramien, rúk, nôh a chodidiel (edém).
 • Akékoľvek zmeny vzhľadu alebo množstva moču, zvýšený výskyt bielkovín v moči, prítomnosť krvi v moči.
 • Zožltnutie kože alebo očí (príznaky zápalu/zlyhania pečene), zvýšené hodnoty pečeňových testov.
 • Nezvyčajné krvácanie alebo podliatiny, vysoká horúčka alebo pretrvávajúca bolesť hrdla. časté infekcie
 • Zvýšená citlivosť kože na slnečné žiarenie.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek z týchto vedľajších účinkov, prestaňte užívať tieto tablety a okamžite informujte svojho lekára.

Lieky ako Voltaren Actigo Extra 25 mg môžu byť spojené s malým zvýšením rizika srdcového infarktu (tiež nazývaného infarkt myokardu) alebo cievnej mozgovej príhody. Akékoľvek riziko je pravdepodobnejšie pri vysokých dávkach a pri dlhodobej liečbe.

Ďalšie vedľajšie účinky

Ďalšie nežiaduce účinky, ktoré sa môžu vyskytnúť, sú väčšinou mierne. Niektoré účinky boli zaznamenané pri užívaní vyšších dávok diklofenaku, liečiva tabliet Voltaren Actigo Extra 25 mg, počas dlhšej doby. Ak sa u Vás tieto účinky vyskytujú, informujte svojho lekára alebo lekárnika.

Časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):

- Bolesť brucha, bolesť žalúdka, hnačka, nauzea, vracanie, plynatosť, znížená chuť do jedla

- Bolesť hlavy, závraty

- Kožná vyrážka

- Závrat

Zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb)

- Ospalosť

- Svrbivá vyrážka

Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb):

- Nízky počet bielych krviniek, nízky počet červených krviniek

- Zápcha, bolestivé miesta v ústach (vriedky), opuchnutý, červený a boľavý jazyk, poruchy vnímania chuti, kŕče v hornej časti brucha

- Svrbenie a začervenanie kože, vypadávanie vlasov

- Mravčenie alebo znížená citlivosť v rukách alebo nohách, triaška

- Neostré videnie, zvonenie v ušiach, búšenie srdca, zhoršenie sluchu

- Zmeny nálady, ťažkosti so spaním, dezorientácia

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Voltaren Actigo Extra 25 mg

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote do 30 °C.Uchovávajte v pôvodnom obale.

Neužívajte po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Voltaren Actigo Extra 25 mg obsahuje

- Liečivo je draselná soľ diklofenaku. Jedna tableta obsahuje 25 mg draselnej soli diklofenaku.

- Ďalšie zložky sú magnéziumstearát, povidón, koloidný oxid kremičitý bezvodý, sodná soľ karboxymetylškrobu, kukuričný škrob, fosforečnan vápenatý, mikrokryštalická celulóza, makrogol 8000, červený oxid železitý (E172), oxid titaničitý (E171), sacharóza, mastenec.

Ako vyzerá Voltaren Actigo Extra 25 mg a obsah balenia

Voltaren Actigo Extra 25 mg sú okrúhle svetločervené cukrom obalené tablety.

Balenie obsahuje 10 alebo 20 tabliet.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4 - Nusle, Česká republika

email: cz.info@gsk.com

Výrobca

GSK Consumer Healthcare GmbH & Co. KG, Barthstrasse 4, 80339 Mníchov, Nemecko

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v auguste 2016.

 
45900
ADC


Zákazníci si k tomuto produktu kúpili aj
ACYLPYRIN
ACYLPYRIN10 tabliet
 
1,49 
na sklade
na sklade
Nalgesin S
Nalgesin Stbl flm 275 mg (blis.Al/PVC) 1x30 ks
 
9,29 
na sklade
na sklade
Voltaren Rapid 25 mg
 
6,89 
na sklade
na sklade
Dorithricin
Dorithricin20 pastiliek
7,69  (-20%)
6,19 
na sklade
na sklade

Mohlo by Vás zaujímať
MUCONASAL PLUS
MUCONASAL PLUS10 ml, aerodisperzia
5,19  (-19%)
4,19 
na sklade
na sklade
PANADOL ULTRA RAPIDE
PANADOL ULTRA RAPIDE12 šumivých tabliet
 
5,99 
na sklade
na sklade
MIG-400
MIG-400tbl flm 400 mg (blis.) 1x30 ks
 
4,29 
na sklade
na sklade
Espumisan
Espumisan50 kapsúl
4,29 
3,79 
na sklade
na sklade

Zadaná emailová adresa už je registrovaná.
Prosím zadajte heslo a prihláste sa.

(Heslo Vám bolo v minulosti zaslané na Váš email, ak ho neviete nájsť, kliknite na Zabudol som heslo)

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Prihláste sa na odber noviniek