Zvracanie

17. 10. 2019 | 0x

Zvracanie je obranný reflex , ktorého základnou funkciou je zbavenie sa škodlivého alebo nadbytočného obsahu žalúdka. Dochádza pri ňom k jeho silným sťahom, ktoré zabezpečia vyprázdnenie.

Príčiny sú rôznorodé: zápaly žalúdka, pankreasu, žlčníka, úrazy hlavy, vnútrolebečná hypertenzia či migréna, jazda v aute, cesta loďou, ak človek uvidí alebo ucíti niečo nepríjemné, prípadne niektoré lieky – napr. antibiotiká.

Samotnému zvracaniu často predchádza pocit nevoľnosti, slinenie, môžu sa vyskytovať závraty z poklesu krvného tlaku a spomalenia srdcovej činnosti.

Opakované zvracanie môže viesť ku dehydratácii, čo je nedostatok tekutín a minerálnych látok, ktoré organizmus potrebuje. Varovnými príznakmi sú znaky dehydratácie (rýchly pulz a/alebo nízky tlak, suchý jazyk a sliznica v ústach), bolesti hlavy, tuhosť šije alebo zmena stavu vedomia (spavosť, letargia), bolesti brucha, kŕče, bolesti na hrudníku. U opakovaného zvracania ďalej pomerne často dochádza k poškodeniu steny pažeráka.

Ľahšie formy zvracania samé odznejú bez akéhokoľvek liečebného zásahu. Je potrebné myslieť na doplnenie tekutín a minerálov, ktoré sa vracaním strácajú. Preto sa odporúča zvýšený príjem tekutín. Minerály sa najlepšie doplnia konzumáciou minerálok či nesladeného čaju, prípadne formou tzv. rehydratačného roztoku.

V prípade závažnejších foriem sa používajú tzv. antiemetiká – lieky proti vracaniu, ktoré sú viazané na lekársky predpis.