Nachádzate sa: > > >
Strepsils PLUS SPRAY
Strepsils PLUS SPRAY
aer ora 1x20 ml
Liek s antiseptickým, antibakteriálnym a anestetickým účinkom. Zmierňuje silnú bolesť hrdla a napomáha pri zápaloch v ústnej dutine. Vhodný aj po operáciach.
Značka: Strepsils
8,09  s DPH
na sklade v eshope
možnosť rezervácie v 307 lekárňach - doručíme do 317 lekární
8 bodov na vernostnú kartu
doprava zadarmo nad 29,90 
Strepsils PLUS SPRAY
aer ora 1x20 ml
Liek s antiseptickým, antibakteriálnym a anestetickým účinkom. Zmierňuje silnú bolesť hrdla a napomáha pri zápaloch v ústnej dutine. Vhodný aj po operáciach.
Značka: Strepsils
8,09  s DPH
na sklade v eshope
možnosť rezervácie v 307 lekárňach - doručíme do 317 lekární
8 bodov na vernostnú kartu
doprava zadarmo nad 29,90 

Liek obsahuje 3 liečivá:

 • dichlórbenzénmetanol a amylmetakrezol, ktoré majú antiseptické účinky a ničia baktérie a vírusy, ktoré spôsobujú bolesť hrdla a zápaly ústnej dutiny,
 • lidokaín, ktorý zmierňuje bolesť miestnym tlmivým pôsobením na nervové zakončenia v tkanivách.

Používa sa:

 • na liečbu zápalových a infekčných ochorení ústnej dutiny, nosohltanu a hltanu, pri zápale ďasien a silnej bolesti hrdla, po operácii mandlí a prípadne po zubnom ošetrení.
 • ako pomocný liek pri liečbe angíny na zmiernenie bolesti v krku.

Spôsob použitia

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí a deti nad 12 rokov
Odporúčaná dávka sú 2 vstreknutia na postihnutú oblasť v dutine ústnej alebo hltane. Podľa potreby sa opakuje až 6x za deň.
Liek nie je určený na dlhodobú liečbu, liečba týmto liekom nemá trvať dlhšie ako 3 dni.

Spôsob použitia

Sprej sa aplikuje do ústnej dutiny alebo do hltanu (do zadnej časti ústnej dutiny). Počas aplikácie je potrebné zadržať dych. Po aplikácii nejesť a nepiť.
Pred 1. podaním lieku je potrebné vystreknúť liek niekoľkokrát do vzduchu, kým sa dosiahne uvoľnenie úplnej dávky z fľaše. 
Po použití sa má aplikátor utrieť do čista. Aplikátor a ochranný kryt sa môžu oplachovať teplou vodou.

Upozornenie

Liek sa neodporúča používať počas tehotenstva a dojčenia pre nedostatok klinických údajov.
Liek je kontraindikovaný deťom mladším ako 12 rokov.
Liek obsahuje etanol, azorubín, sorbitol.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Účinné látky

lidokaín, amylmetakrezol, dichlórbenzénmetanol
Lieková forma: Orálna aerodisperzia 
Lieková forma ADC: ústny sprej
Písomná informácia pre používateľa

Strepsils PLUS SPRAY
orálna aerodisperzia
dichlórbenzénmetanol, amylmetakrezol, lidokaín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie.
Vždy používajte tento liek tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako Vám povedal Váš lekár alebo lekárnik.
 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
 • Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
 • Ak sa u Vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.
 • Ak sa do 5 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:
 1. Čo je Strepsils PLUS SPRAY a na čo sa používa
 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Strepsils PLUS SPRAY
 3. Ako používať Strepsils PLUS SPRAY
 4. Možné vedľajšie účinky
 5. Ako uchovávať Strepsils PLUS SPRAY
 6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Strepsils PLUS SPRAY a na čo sa používa

Strepsils PLUS SPRAY je kombinovaný liek. Obsahuje dichlórbenzénmetanol a amylmetakrezol, ktoré majú antiseptický účinok a ničia baktérie, spôsobujúce bolesť hrdla a zápaly ústnej dutiny. Ďalej obsahuje lidokaín, ktorý zmierňuje bolesť miestnym tlmivým pôsobením na nervové zakončenia v tkanivách.

Strepsils PLUS SPRAY sa používa na liečbu zápalových a infekčných ochorení ústnej dutiny, nosohltanu a hltanu, pri zápale ďasien a silnej bolesti hrdla, po operácii mandlí a prípadne po zubnom ošetrení.

Strepsils PLUS SPRAY sa môže používať ako pomocný liek pri liečbe angíny na zmiernenie bolesti v krku.

Strepsils PLUS SPRAY je určený pre dospelých, deti a dospievajúcich od 12 do 18 rokov.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Strepsils PLUS SPRAY

Nepoužívajte Strepsils PLUS SPRAY
 • ak ste alergický na dichlórbenzénmetanol, amylmetakrezol či lidokaín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6);
 • ak ste tehotná alebo dojčíte.

Liek nie je určený pre deti do 12 rokov.

Upozornenia a opatrenia
Predtým, ako začnete používať Strepsils PLUS SPRAY, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Astmatici sa musia o možnosti používania tohto lieku poradiť so svojím lekárom.

Strepsils PLUS SPRAY môže spôsobiť znecitlivenie jazyka a zvýšiť tak nebezpečenstvo poruchy prehĺtania alebo viesť k prechodnej poruche vnímania chuti v ústnej dutine. Preto je pri konzumácii horúceho jedla a nápojov potrebná opatrnosť.

Liek nie je určený na dlhodobú liečbu; nesmie sa používať dlhšie ako 5 dní po sebe. Ak príznaky pretrvávajú dlhšie ako 5 dní po sebe alebo sa objaví vysoká horúčka, bolesť hlavy, pocit na vracanie prípadne vracanie, poraďte sa s lekárom.

Iné lieky a Strepsils PLUS SPRAY
Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Pri súbežnom užívaní s ďalšími liekmi používanými na liečbu zápalových ochorení ústnej dutiny a hltanu (lokálnymi antiseptikami alebo antibiotikami) môže dôjsť k prehĺbeniu antimikrobiálneho účinku.

Strepsils PLUS SPRAY a jedlo a nápoje
Pri konzumácii horúceho jedla a nápojov je potrebná opatrnosť (uvedených v časti Upozornenia a opatrenia).

Liek možno používať nezávisle na jedle.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná, alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete používať tento liek.

Tento liek sa nemá používať v tehotenstve a pri dojčení.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Strepsils PLUS SPRAY nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Dôležité informácie o niektorých zložkách lieku Strepsils PLUS SPRAY
Strepsils PLUS SPRAY obsahuje malé množstvo etanolu (alkohol), menej ako 100 mg na dávku.

Ak Vám Váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte ho pred užitím tohto lieku.

Liek obsahuje farbivo azorubín. Azofarbivá môžu vyvolať alergické reakcie.


3. Ako používať Strepsils PLUS SPRAY

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa alebo ako Vám povedal Váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Dospelí a dospievajúci nad 12 rokov: Vstreknite sprej na postihnutú oblasť dvakrát po sebe. Podľa potreby opakujte až šesťkrát počas 24 hodín.

Deti vo veku do 12 rokov: Liek nie je vhodný pre deti do 12 rokov.

Starší pacienti: Dávky u starších pacientov nie je potrebné upravovať.

Spôsob podávania:
Na vnútorné použitie.

Uveďte náustok do vodorovnej polohy, vložte ho do úst a ukazovákom stlačte hlavu rozprašovača. Udržujte fľaštičku neustále vo zvislej polohe.

Pri používaní spreja sa nenadychujte.

Neprekračujte odporučenú dávku maximálne 6 krát denne (1 dávka = 2 vstreknutia).

Vyvarujte sa priameho styku spreja s okom.

Ak máte pocit, že účinok lieku Strepsils PLUS SPRAY je príliš silný alebo príliš slabý, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Ak použijete viac lieku Strepsils PLUS SPRAY, ako máte
Doteraz nebolo hlásené žiadne predávkovanie.

Pri nadmernom alebo chybnom používaní sa môžu vyskytnúť tieto príznaky: zívanie, nepokoj, vzrušenie, nervozita, závraty, nystagmus (trhavé pohyby očí), tinnitus (zvonenie v ušiach) rozmazané videnie, nevoľnosť, vracanie, svalové zášklby, triaška a kŕče.

Opatrenia pri predávkovaní: Liečbu okamžite prerušte a vyhľadajte lekára.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Liek sa obyčajne dobre znáša, v niektorých zriedkavých prípadoch sa môže vyskytnúť precitlivenosť, ktorá sa môže prejavovať ako kožná vyrážka alebo pocit pálenia v ústach.

Pri výskyte vedľajších účinkov alebo iných neobvyklých reakcií prestaňte liek používať a o ďalšom postupe sa poraďte s lekárom.

Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u Vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Strepsils PLUS SPRAY

Uchovávajte pri teplote do 30 °C.

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a  dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Strepsils PLUS SPRAY obsahuje
Jedno vstreknutie obsahuje:
-                     Liečivá sú dichlórbenzénmetanol 0,585 mg
amylmetakrezol 0,286 mg
lidokaín 0,78 mg.

Ďalšie zložky sú etanol 96 %, monohydrát kyseliny citrónovej, glycerol, sorbitol 70 %-ný nekryštalizujúci, sacharín, levomentol, mätová aróma, anízová aróma, azorubín E 122, čistená voda.

Ako vyzerá Strepsils PLUS SPRAY a obsah balenia
Strepsils PLUS SPRAY je číry červený roztok charakteristického zápachu.

Liek je balený v sklenenej fľaštičke s obsahom 20 ml (140 streknutí = 70 dávok).

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd.
Slough, Spojené kráľovstvo

Výrobca
Famar Netherland B.V.
AD Bladel, Holandsko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte:
Reckitt Benckiser Healthcare (Czech Republic) spol. s r.o.
Palác Flóra, Budova C
Vinohradská 2828/151
130 00 Praha 3
Tel.: +420 227 110 141

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná vo februári 2014. 

Táto písomná informácia pre používateľa bola poskytnutá Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv (ŠÚKL).
Informácie o tomto lieku a ďalšie podrobnosti nájdete na www.sukl.sk
65926
ADC


Zákazníci si k tomuto produktu kúpili aj
NASIVIN 0,05 %
NASIVIN 0,05 %int nas (fľaša sklenená, hnedá s kvapkadlom) 1x10 ml
3,59  (-25%)
2,69 
na sklade
na sklade
Nasivin 0,05%
Nasivin 0,05%aer nao (fľa.sklo) 1x10 ml
 
4,19 
na sklade
na sklade
Voltaren Rapid 25 mg
 
6,89 
na sklade
na sklade
Dorithricin
Dorithricin20 pastiliek
7,69 
7,29 
na sklade
na sklade

Mohlo by Vás zaujímať
MUCONASAL PLUS
MUCONASAL PLUS10 ml, aerodisperzia
5,19 
4,59 
na sklade
na sklade
PANADOL ULTRA RAPIDE
PANADOL ULTRA RAPIDE12 šumivých tabliet
 
5,99 
na sklade
na sklade
IBALGIN 400
IBALGIN 40024 tabliet
3,49 
2,99 
na sklade
na sklade
Olynth HA 0,1 %
Olynth HA 0,1 %aerodisperzia, 10 ml
5,39  (-15%)
4,58 
na sklade
na sklade

Zadaná emailová adresa už je registrovaná.
Prosím zadajte heslo a prihláste sa.

(Heslo Vám bolo v minulosti zaslané na Váš email, ak ho neviete nájsť, kliknite na Zabudol som heslo)

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Prihláste sa na odber noviniek