Strepfen Sprej 8,75 mg
Strepfen Sprej 8,75 mg
aer ors (fľ.HDPE) 1x15 ml
Liek sa používa na krátkodobé zmiernenie príznakov sprevádzajúcich bolesť v hrdle, ako sú škriabanie v hrdle, bolesť, ťažkosti s prehĺtaním a opuch.
Značka: Strepfen
8,49  s DPH
na sklade v eshope
možnosť rezervácie v 311 lekárňach - doručíme do 317 lekární
8 bodov na vernostnú kartu
doprava zadarmo nad 29,90 
Strepfen Sprej 8,75 mg
aer ors (fľ.HDPE) 1x15 ml
Liek sa používa na krátkodobé zmiernenie príznakov sprevádzajúcich bolesť v hrdle, ako sú škriabanie v hrdle, bolesť, ťažkosti s prehĺtaním a opuch.
Značka: Strepfen
8,49  s DPH
na sklade v eshope
možnosť rezervácie v 311 lekárňach - doručíme do 317 lekární
8 bodov na vernostnú kartu
doprava zadarmo nad 29,90 

Liečivo je flurbiprofen. Flurbiprofen patrí do skupiny liečiv nazývaných nesteroidné protizápalové lieky (NSAIDs = non-steroidal anti-inflammatory drugs). Tieto lieky účinkujú tak, že menia spôsob, akým telo reaguje na bolesť, opuch a vysokú teplotu.

Liek sa používa na krátkodobé zmiernenie príznakov sprevádzajúcich bolesť v hrdle, ako sú škriabanie v hrdle, bolesť, ťažkosti s prehĺtaním a opuch.

Spôsob použitia

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí: 3 vstreknutia každých 3-6 hodín, maximálne však 5x za deň.
Tento liek je určený na symptomatickú liečbu a nesmie sa užívať dlhodobo, nepretržite alebo opakovane.
Liek sa nemá používať dlhšie ako 3 dni.

Spôsob použitia

Liek sa má vstreknúť dozadu do hrdla. Pri aplikácii spreja sa pacient nenadychuje.
Pred 1. použitím je potrebné aktivovať pumpičku nasmerovaním trysky od seba a vystreknutím minimálne 4-krát, pokým sa neobjaví jemná, konzistentná hmla.

Upozornenie

Liek sa nemá užívať počas 1. a 2. trimestra tehotenstva.
Liek je kontraindikovaný počas 3. trimestra tehotenstva.
Liek sa počas dojčenia neodporúča.
Liek je kontraindikovaný pre deti mladšie ako 18 rokov.
Všeobecné odporúčanie pre dávkovanie u starších pacientov nie je možné poskytnúť, nakoľko existujú iba obmedzené skúsenosti.
Liek je kontraindikovaný u pacientov so závažným zlyhávaním srdca, pečene a/alebo obličiek, u pacientov s krvácavými stavmi, aktívnym peptickým vredom.
Liek je kontraindikovaný u pacientov precitlivených na kyselinu acetylsalicylovú alebo iné NSAID.

Počas vstreknutia sa nesmie súčasne vdychovať vzduch.
Pri podráždení v dutine ústnej sa má liečba flurbiprofenom ukončiť.
Nekonzumovať alkohol, pretože to môže spôsobiť krvácanie v žalúdku alebo v črevách.
Ak sa po aplikácii lieku vyskytne závrat, ospalosť, poruchy videnia, neodporúča sa viesť vozidlo ani obsluhovať stroje.

Liek obsahuje metylparabén, propylparabén, propylénglykol.
Po 1. otvorení sa má liek spotrebovať do 6 mesiacov.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Účinné látky

flurbiprofén
Lieková forma ADC: sprej
Písomná informácia pre používateľa

Strepfen Sprej 8,75 mg orálna roztoková aerodisperzia

flurbiprofen

Na použitie u dospelých.

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie.
Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako Vám povedal Váš lekár alebo lekárnik.
§    Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
§    Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
§    Ak sa u Vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.
§    Ak sa do 3 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:
  1. Čo je Strepfen Sprej 8,75 mg a na čo sa používa
  2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Strepfen Sprej 8,75 mg
  3. Ako používať Strepfen Sprej 8,75 mg
  4. Možné vedľajšie účinky
  5. Ako uchovávať Strepfen Sprej 8,75 mg
  6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Strepfen SPREJ 8,75 mg a na čo sa používa

Liečivo je flurbiprofen. Flurbiprofen patrí do skupiny liečiv nazývaných nesteroidné protizápalové lieky (NSAIDs = non-steroidal anti-inflammatory drugs). Tieto lieky účinkujú tak, že menia spôsob, akým telo reaguje na bolesť, opuch a vysokú teplotu.

Strepfen Sprej 8,75 mg sa používa na krátkodobé zmiernenie príznakov sprevádzajúcich bolesť v hrdle, ako sú škriabanie v hrdle, bolesť, ťažkosti s prehĺtaním a opuch.


2. Čo potrebujeTE vedieť PREDTÝM, ako užijete Strepfen SPREJ 8,75 mg

Nepoužívajte Strepfen Sprej 8,75 mg:
§    ak ste alergický na flurbiprofen, iné NSAIDs (lieky proti bolesti, horúčke a zápalu), kyselinu acetylsalicylovú alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6);
§    ak ste niekedy mali alergickú reakciu, prejavujúcu sa napr. ako astma, pískanie pri dýchaní, svrbenie, tečenie z nosa, kožná vyrážka, opuch, po užití liekov typu NSAIDs alebo kyseliny acetylsalicylovej;
§    ak máte alebo ste v minulosti mali žalúdočné vredy alebo krvácanie v žalúdku či v črevách;
§    ak máte alebo ste v minulosti mali závažný zápal v črevách;
§    ak máte alebo ste v minulosti mali problémy so zrážaním krvi alebo krvácanie po užití NSAIDs;
§    ak ste v poslednom trimestri tehotenstva;
§    ak trpíte závažným zlyhávaním srdca, obličiek alebo pečene.

Upozornenia a opatrenia:
Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete používať Strepfen Sprej 8,75 mg:
§    ak užívate iný liek proti bolesti, horúčke a zápalu typu NSAIDs alebo kyselinu acetylsalicylovú;
§    ak máte angínu (zápal mandlí) alebo si myslíte, že trpíte bakteriálnou infekciou hrdla (pretože môže byť potrebná liečba antibiotikami);
§    ak ste staršou osobou (pretože je vyššia pravdepodobnosť, že sa u Vás prejavia vedľajšie účinky);
§    ak máte alebo ste v minulosti mali astmu alebo trpíte alergiami;
§    ak trpíte ochorením s kožnými prejavmi nazývaným systémový lupus erytematosus alebo zmiešané ochorenie spojivového tkaniva;
§    ak máte hypertenziu (vysoký krvný tlak);
§    ak máte nebo ste v minulosti mali ochorenie čriev (ulcerózna kolitída, Crohnova choroba);
§    ak máte alebo ste v minulosti mali problémy so srdcom, obličkami alebo pečeňou;
§    ak ste prekonali ste mozgovú porážku;
§    ak ste v prvých 6-tich mesiacoch tehotenstva alebo dojčíte.

Pri používaní lieku Strepfen Sprej 8,75 mg:
§    pri prvom objavení sa akejkoľvek kožnej reakcie (vyrážka, tvorba pľuzgierov, olupovanie kože) alebo pri akýchkoľvek iných známkach alergickej reakcie, prestaňte sprej používať a poraďte sa s lekárom;
§    akékoľvek neobvyklé brušné príznaky (najmä krvácanie) nahláste lekárovi;
§    obráťte sa na lekára pri zhoršení príznakov, pri výskyte nových príznakov alebo ak sa Váš stav nezlepší;
§    lieky, ako je Strepfen Sprej 8,75 mg, môžu byť spájané s miernym zvýšením rizika infarktu myokardu alebo mozgovej porážky; akékoľvek riziko je pravdepodobnejšie pri užívaní vysokých dávok a pri dlhodobej liečbe;
§    neprekračujte odporúčanú dávku alebo dobu trvania liečby.

Použitie u detí a dospievajúcich:
§    Tento liek nie je určený pre deti a dospievajúcich mladších ako 18 rokov.

Iné lieky a Strepfen Sprej 8,75 mg:
Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikov.

Informujte svojho lekára alebo lekárnika, predovšetkým, ak užívate:
§    iné lieky proti bolesti, horúčke a zápalu typu NSAIDs vrátane selektívnych inhibítorov cyklooxygenázy-2, pretože to môže zvýšiť riziko krvácania v žalúdku alebo v črevách;
§    warfarín, kyselinu acetylsalicylovú a iné lieky na riedenie krvi alebo lieky proti zrážaniu krvi;
§    ACE inhibítory, antagonisty angiotenzínu II (lieky na vysoký krvný tlak);
§    diuretiká (tablety na odvodnenie) vrátane draslík šetriacich diuretík;
§    SSRI = selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu (lieky na liečbu depresie);
§    srdcové glykozidy (lieky používané pri problémoch so srdcom) ako digoxín;
§    cyklosporín (na prevenciu odmietnutia orgánov po transplantácii);
§    kortikosteroidy (steroidné hormóny používané proti zápalu);
§    lítium (na liečbu porúch nálady);
§    metotrexát (používaný pri liečbe psoriázy, zápalu kĺbov a rakoviny);
§    mifepriston (na ukončenie tehotenstva); NSAIDs sa nemajú podávať 8 – 12 dní po podaní mifepristonu, pretože NSAIDs môžu účinok mifepristonu znížiť;
§    perorálne antidiabetiká (lieky na liečbu cukrovky);
§    fenytoín (na liečbu epilepsie);
§    probenecid a sulfinpyrazón (lieky na dnu a pri zápaloch kĺbov);
§    chinolónové antibiotiká (na liečbu bakteriálnych infekcií), ako napr. ciprofloxacín, levofloxacín;
§    takrolimus (na potlačenie funkcie imunitného systému po transplantácii);
§    zidovudín (liek na liečbu HIV).

Strepfen Sprej 8,75 mg a jedlo, nápoje a alkohol:
Pri liečbe liekom Strepfen Sprej 8,75 mg nekonzumujte alkohol, pretože to môže spôsobiť krvácanie v žalúdku alebo v črevách.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť:
Nepoužívajte tento liek, ak ste v poslednom trimestri tehotenstva.

Ak ste v prvých šiestich mesiacoch tehotenstva alebo dojčíte, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako začnete používať tento liek.

Flurbiprofen patrí do skupiny liečiv, ktoré môžu narušiť plodnosť u žien. Možné narušení plodnosti skončí po vysadení lieku. Je nepravdepodobné, že by príležitostné používanie lieku Strepfen Sprej 8,75 mg malo vplyv na Vašu šancu otehotnieť, avšak, ak máte problémy s otehotnením, informujte pred používaním tohto lieku svojho lekára.

Pred užívaním akéhokoľvek lieku sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov:
Strepfen Sprej 8,75 mg by nemal ovplyvniť Vašu schopnosť riadiť alebo obsluhovať stroje.

Závraty a zrakové poruchy sú však možným vedľajším účinkom pri užívaní liekov typu NSAIDs. Ak trpíte týmito vedľajšími účinkami, nemali by ste viesť vozidlo ani obsluhovať stroje.

Strepfen Sprej 8,75 mg obsahuje metylparabén a propylparabén:
Tento liek obsahuje metylparabén (E 218) a propylparabén (E 216), ktoré môžu vyvolať alergické reakcie (možno oneskorené).


3. Ako používať Strepfen SPREJ 8,75 mg

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa alebo ako Vám povedal Váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Doporučené dávkovanie u dospelých nad 18 rokov:
Jednu dávku (3 vstreknutia) nastriekajte dozadu do hrdla podľa potreby každých 3 – 6 hodín, maximálne však 5 dávok počas 24 hodín.

Jedna dávka 3 vstreknutia obsahuje 8,75 flurbiprofenu.

Strepfen Sprej 8,75 mg nie je určený pre deti a dospievajúcich do 18 rokov.

Len na perorálne použitie:
§    Striekajte iba dozadu do hrdla.
§    Pri aplikácii spreja sa nenadychujte.
§    Nepoužívajte viac ako 5 dávok (15 vstreknutí) počas 24 hodín.

Strepfen Sprej 8,75 mg je určený len na krátkodobé použitie:
§    Pre úľavu od príznakov používajte čo najmenší počet dávok, aký budete potrebovať, a to po čo najkratšiu nevyhnutnú dobu.
§    Pri podráždení v dutine ústnej sa má liečba flurbiprofenom ukončiť.
§    Nepoužívajte Strepfen Sprej 8,75 mg dlhšie ako 3 dni, pokiaľ Vám lekár nepovie inak.
§    Ak sa Váš stav nezlepší alebo sa zhorší prípadne sa objavia nové príznaky, poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom.

Aktivácia pumpičky:
Pred prvým použitím alebo po dlhšom skladovaní je potrebné aktivovať pumpičku.

Nasmerujte trysku od seba a vystreknite minimálne 4-krát, pokým sa neobjaví jemná, konzistentná hmla. Takto je pumpička pripravená na použitie.

Ak liek dlhšie nepoužívate, nasmerujte trysku od seba a vystreknite minimálne 1-krát, aby sa vytvorila jemná, konzistentná hmla. Pred podaním sa vždy uistite, že sprej vytvára jemnú, konzistentnú hmlu.

Použitie spreja:
Zamierte trysku dozadu do hrdla.
Jemným, rýchlym pohybom stlačte pumpičku 3-krát. Dajte si pozor, aby ste pumpičku po každom streknutí úplne uvoľnili tým, že dáte prst preč z krytu pumpičky.

Pri aplikácii spreja sa nenadychujte.

Ak použijete viac lieku Strepfen Sprej 8,75 mg, ako máte:
Poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom prípadne choďte priamo do najbližšej nemocnice. Príznaky pri predávkovaní môžu zahŕňať: pocit na zvracanie alebo zvracanie, bolesť žalúdka alebo vzácnejšie hnačka, zvonenie v ušiach, bolesť hlavy a môže sa objaviť aj krvácanie v tráviacej sústave.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa používania tohto lieku, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj Strepfen Sprej 8,75 mg môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

PRESTAŇTE POUŽÍVAŤ tento liek a okamžite kontaktujte lekára, ak zaznamenáte:
§    príznaky alergickej reakcie, ako je astma, náhle nevysvetliteľné pískanie na hrudníku alebo dýchavičnosť, svrbenie, tečenie z nosa alebo kožná vyrážka;
§    opuch tváre, pier alebo jazyka spôsobujúci ťažkosti s dýchaním, búšenie srdca, náhly pokles krvného tlaku vedúci k šoku (môžu sa objaviť aj pri prvom použití lieku);
§    známky hypersenzitivity a kožné reakcie, ako sú začervenanie kože, opuch, olupovanie kože, tvorba pľuzgierov, šupín alebo vredov na koži alebo slizniciach.

Informujte svojho lekára alebo lekárnika, ak zaznamenáte akýkoľvek z nasledujúcich účinkov alebo akýkoľvek účinok, ktorý tu nie je uvedený:

Časté (vyskytujú sa u viac ako 1 pacienta zo 10):
§    bolesť hlavy, závrat;
§    podráždenie v hrdle;
§    vriedky v ústnej dutine, bolesť alebo pocit necitlivosti v ústach;
§    bolesť hrdla;
§    dyskomfort v ústnej dutine (pocit tepla alebo pálenia či pocit chladu v ústach);
§    nevoľnosť a hnačka;
§    pichanie a svrbenie kože.

Menej časté (vyskytujú sa u viac ako 1 pacienta z 100):
§    ospalosť;
§    pľuzgiere v ústach alebo v hrdle, pocit necitlivosti v hrdle;
§    plynatosť, bolesť brucha, vetry, zápcha, poruchy trávenia, nevoľnosť;
§    sucho v ústach;
§    pocit pálenia v ústach, zmena chuti;
§    kožná vyrážka, svrbenie;
§    horúčka, bolesť;
§    pocit ospalosti alebo sťažené zaspávanie;
§    zhoršenie astmy, pískanie, dýchavičnosť;
§    znížená citlivosť v hrdle.

Zriedkavé (vyskytujú sa u menej ako 1 pacienta z 1 000):
§    anafylaktická reakcia.

Nie je známe (frekvenciu nie je možné na základe dostupných údajov odhadnúť):
§    anémia, trombocytopénia (nízky počet krvných doštičiek, čo môže viesť k tvorbe modrín a krvácaniu);
§    opuch (edém), vysoký krvný tlak, zlyhanie srdca alebo cievna príhoda;
§    závažné formy kožných reakcií, ako bulózne reakcie vrátane Stevensovho-Johnsonovho syndrómu a toxickej epidermálnej nekrolýzy (zriedkavé ochorenie spôsobené závažnou vedľajšou reakciou na liek alebo infekciu s ťažkým postihnutím kože a sliznice);
§    hepatitída (zápal pečene).

Hlásenie vedľajších účinkov:
Ak sa u Vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V* Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Strepfen SPREJ 8,75 mg

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Neuchovávajte v chladničke alebo mrazničke.

Nepoužívajte dlhšie ako 6 mesiacov po prvom otvorení.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Strepfen Sprej 8,75 mg obsahuje:
  • Liečivo je flurbiprofen 8,75 mg. Jedna dávka (3 vstreknutia) obsahuje 8,75 mg flurbiprofenu, čo zodpovedá 16,2 mg/ml flurbiprofenu.
  • Ďalšie zložky sú betadex, dodekahydrát fosforečnanu disodného, monohydrát kyseliny citrónovej, metylparabén (E 218), propylparabén (E 216), hydroxid sodný, mätová aróma, višňová aróma, N,2,3-trimetyl-2-isopropylbutanamid, sodná soľ sacharínu, hydroxypropylbetadex, čistená voda.

Ako vyzerá Strepfen Sprej 8,75 mg a obsah balenia:
Strepfen Sprej 8,75 mg je číry, bezfarebný až jemne žltý roztok s príchuťou višne a mäty.

Veľkosť balenia: 15 ml orálnej roztokovej aerodisperzie.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca:
Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd.
103-105 Bath Road
SL1 3HU Slough
Veľká Británia

Výrobca:
Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd.
Nottingham Site, Thane Road
Nottingham NG90 2DB
Veľká Británia

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:
Reckitt Benckiser (Czech Republic) spol. s r.o.
Palác Flóra, Budova C
Vinohradská 2828/151
130 00 Praha 3
+420 227 110 141

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v septembri 2014.

Táto písomná informácia pre používateľa bola poskytnutá Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv (ŠÚKL).
Informácie o tomto lieku a ďalšie podrobnosti nájdete na www.sukl.sk
1636B
ADC


Zákazníci si k tomuto produktu kúpili aj
CALCIUM CHLORATUM-TEVA
CALCIUM CHLORATUM-TEVAroztok, 100 ml
4,89 
4,69 
na sklade
na sklade
PARALEN GRIP chrípka a bolesť
 
6,49 
na sklade
na sklade
IBALGIN RAPIDCAPS 400 mg
 
4,99 
na sklade
na sklade
Dorithricin
Dorithricin20 pastiliek
7,69  (-20%)
6,19 
na sklade
na sklade

Mohlo by Vás zaujímať
MUCONASAL PLUS
MUCONASAL PLUS10 ml, aerodisperzia
5,19  (-19%)
4,19 
na sklade
na sklade
HYLAK FORTE
HYLAK FORTEkvapky, 30 ml
 
4,69 
na sklade
na sklade
Strepfen
Strepfenpas ord 8,75 mg 1x24 ks
 
8,49 
na sklade
na sklade
Olynth HA 0,1 %
Olynth HA 0,1 %aerodisperzia, 10 ml
5,39 
4,69 
na sklade
na sklade

Zadaná emailová adresa už je registrovaná.
Prosím zadajte heslo a prihláste sa.

(Heslo Vám bolo v minulosti zaslané na Váš email, ak ho neviete nájsť, kliknite na Zabudol som heslo)

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Prihláste sa na odber noviniek