STODAL
sir (fľ.skl.hnedá bez poistky proti kvapkaniu) 1x200 ml
Liek vo forme sirupu zo skupiny homeopatík. Vhodný na kašeľ každého druhu. Vhodný pre deti, tehotné aj kojace ženy.
Značka: Stodal
12345 (94%5)
7,49   (-16%)
6,29  s DPH
na sklade v eshope
možnosť rezervácie v 317 lekárňach - doručíme do 317 lekární
6 bodov na vernostnú kartu
doprava zadarmo nad 9,90 
STODAL
sir (fľ.skl.hnedá bez poistky proti kvapkaniu) 1x200 ml
12345 (94%5)
Liek vo forme sirupu zo skupiny homeopatík. Vhodný na kašeľ každého druhu. Vhodný pre deti, tehotné aj kojace ženy.
Značka: Stodal
7,49   (-16%)
6,29  s DPH
na sklade v eshope
možnosť rezervácie v 317 lekárňach - doručíme do 317 lekární
6 bodov na vernostnú kartu
doprava zadarmo nad 9,90 

Homeopatický liek sa používa na základe poznatkov uvedených v Materia Medica Homeopatica. Sirup pôsobí pri symptomatickej liečbe kašľa rôzneho pôvodu.

Spôsob použitia

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Deti (do 11 rokov): 1 dávka (5 ml) pomocou priloženej odmerky 3 - 5x denne.
Dospelí a pediatrická populácia (11 až 18 rokov): 1 dávka (15 ml) pomocou priloženej odmerky 3 - 5x denne.

Spôsob použitia

Dávka sirupu sa vypije. Vzťah k jedlu sa neuvádza.

Upozornenie

Nie sú žiadne údaje o aplikácii počas tehotenstva a dojčenia.
Sirup obsahuje sacharózu.
Sirup obsahuje etanol 96%.
Chrániť pred svetlom.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Účinné látky

poniklec lúčny (Pulsatilla) CH6, vínan antimonito-draselný (Antimonium tartaricum) CH6, štiav kučeravý (Rumex crispus) CH6, srdce (Myocarde) CH6, červec nopálový (Coccus cacti) CH3, uragoga pravá (Ipecacuanha) CH3, hubka omývacia (Spongia tosta) CH3, jamkatec pľúcny (Sticta pulmonaria) CH3, rosička okrúhlolistá (Drosera) - materská tinktúra, Polygala sirup, Tolu sirup, posed biely (Bryonia) CH3
Lieková forma ADC: sirup
Písomná informácia pre používateľa

STODAL
sirup

Homeopatický liek

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár, alebo lekárnik .
 •                 Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
 •                 Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
 •                 Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.
Ak sa nebude cítiť lepšie alebo sa bude cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:
 1. Čo je STODAL a na čo sa používa
 2. Čo potrebujete vedieť predtým ako užijete STODAL
 3. Ako užívať STODAL
 4. Možné vedľajšie účinky
 5. Ako uchovávať STODAL
 6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je STODAL a na čo sa používa

STODAL je homeopatický liek, ktorý sa tradične používa na symptomatickú liečbu kašľa rôzneho pôvodu.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete STODAL

Nepoužívajte STODAL
- ak ste alergický na liečivá alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku
(uvedených v časti 6).

Upozornenia a opatrenia
Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.

Tento liek obsahuje malé množstvo etanolu (alkohol).

 • Jedna dávka pre dospelých (15 ml) obsahuje 11,25 g sacharózy a 0,2 g etanolu.
 • Jedna dávka pre deti (5 ml) obsahuje 3,75 g sacharózy a 0,065 g etanolu.
 • Škodlivý pre tých, ktorí trpia alkoholizmom. Musí sa vziať do úvahy u dojčiacich a tehotných žien, detí a vysoko rizikových skupín, ako sú pacienti s poruchou funkciou pečene alebo epilepsiou.


Iné lieky a STODAL
Žiadne interakcie (vzájomné pôsobenie s inými liekmi) nie sú známe.
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

STODAL a jedlo a nápoje
Vzájomné pôsobenie pri súčasnom podávaní lieku STODAL, jedla a nápojov nebolo zistené.

Tehotenstvo , dojčenie a plodnosť
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.
Doteraz nebol zistený žiadny vplyv na tehotné alebo dojčiace ženy.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov
STODAL nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
STODAL obsahuje sacharózu a etanol 96%.


3. Ako užívať STODAL

Na perorálne použitie.
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa alebo ako vám povedal váš lekár, alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Odporúčaná dávka:
Deti (do 11 rokov): 1 dávka (5 ml) pomocou priloženej odmerky 3 až 5 krát denne.
Dospelí a dospievajúci (11 až 18 rokov): 1 dávka (15 ml) pomocou priloženej odmerky 3 až 5 krát denne

Ak užijete viac STODALU, ako máte
Poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom.

Ak zabudnete užiť STODAL
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára,alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať STODAL

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
Uchovávajte na suchom mieste pri teplote do 25 °C.
Chráňte pred svetlom.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po EXP.
Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.
Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom.
Nepoužitý liek vráťte do lekárne.
Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a  ďalšie informácie

Čo STODAL obsahuje

-          Liečivá:
100 g sirupu obsahuje:
Pulsatilla (poniklec lúčny) 6CH……………………………………………..0,95 g
Antimonium tartaricum (vinan antimonito draselný) 6CH……………….....0,95 g
Rumex crispus (štiav kučeravý) 6CH …………………………………….....0,95 g
Myocarde (srdce) 6CH……………………………………………………....0,95 g
Bryonia (posed biely) 3CH…………………………………………………..0,95 g
Coccus cacti (červec nopálový) 3CH………………………………………..0,95 g
Ipecacuanha (uragoga pravá) 3CH ……………………………………….....0,95 g
Spongia tosta (hubka umývacia) 3CH …………………………………......0,95 g
Sticta pulmonaria (jamkatec pľúcny) 3CH…………………………………..0,95 g
Drosera MT (rosička okrúhlolistá–materská tinktúra).. …………………......0,95 g
Polygala sirup………………………………………….................................19,00 g
Tolu sirup……………………………….……………................................. 19,00 g

-          Ďalšie zložky sú karamel, sacharóza (súčasť sirupov), jednoduchý sirup, etanol 96%, kyselina benzoová.

Ako vyzerá STODAL a obsah balenia

Papierová škatuľa s obsahom 200 ml sirupu vo fľaši z hnedého skla, polyetylénový šraubovací uzáver, polypropylénová odmerka s obsahom 5 ml a písomná informácia pre používateľa.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

BOIRON
2 avenue de l’Ouest Lyonnais
69510 Messimy
FRANCÚZSKO

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:
Slovenská republika
BOIRON SK, s.r.o.
Lamačská cesta 3/A
SK-841 04 Bratislava
Tel: + 00421 2 59 201 811
e- mail: boiron@boiron.sk

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v decembri 2015.

Táto písomná informácia pre používateľa bola poskytnutá Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv (ŠÚKL).
Informácie o tomto lieku a ďalšie podrobnosti nájdete na www.sukl.sk
60073
ADC


Zákazníci si k tomuto produktu kúpili aj
CALCIUM CHLORATUM-TEVA
CALCIUM CHLORATUM-TEVAroztok, 100 ml
4,89 
4,69 
na sklade
na sklade
OSCILLOCOCCINUM
28,99 
24,99 
na sklade
na sklade
HOMEOGENE 9
HOMEOGENE 9tbl 1x60 ks
 
7,39 
na sklade
na sklade
Dorithricin
Dorithricin20 pastiliek
7,69 
7,29 
na sklade
na sklade

Mohlo by Vás zaujímať
MUCONASAL PLUS
MUCONASAL PLUS10 ml, aerodisperzia
5,19  (-19%)
4,19 
na sklade
na sklade
MUCOSOLVAN Junior
MUCOSOLVAN Juniorsir 15 mg/5 ml 1x100 ml
 
5,69 
na sklade
na sklade
IBALGIN 400
IBALGIN 40024 tabliet
3,49 
2,99 
na sklade
na sklade
Olynth HA 0,1 %
Olynth HA 0,1 %aerodisperzia, 10 ml
 
5,39 
na sklade
na sklade

Zadaná emailová adresa už je registrovaná.
Prosím zadajte heslo a prihláste sa.

(Heslo Vám bolo v minulosti zaslané na Váš email, ak ho neviete nájsť, kliknite na Zabudol som heslo)

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Prihláste sa na odber noviniek