SEPTILEN
pas ord 5 mg 1x20 ks
Liek s antiseptickým účinkom. Pomáha pri zápaloch v ústnej dutine. Vhodný pre deti od 5 rokov, pre tehotné a kojace ženy.
Značka: Zentiva
12345 (90%7)
2,99  s DPH
na sklade v eshope
možnosť rezervácie v 302 lekárňach - doručíme do 311 lekární
2 body na vernostnú kartu
doprava zadarmo
SEPTILEN
pas ord 5 mg 1x20 ks
12345 (90%7)
Liek s antiseptickým účinkom. Pomáha pri zápaloch v ústnej dutine. Vhodný pre deti od 5 rokov, pre tehotné a kojace ženy.
Značka: Zentiva
2,99  s DPH
na sklade v eshope
možnosť rezervácie v 302 lekárňach - doručíme do 311 lekární
2 body na vernostnú kartu
doprava zadarmo

Liek obsahuje tridekánamóniumhydrogénadipát, ktorý pôsobí proti mikroorganizmom vyvolávajúcim zápalové ochorenia, aj proti mnohým baktériám a kvasinkovitým mikroorganizmom.

Používa sa pri zápaloch horných dýchacích ciest a ústnej dutiny (zápale sliznice nosa a nosohltanu, hrtanu, krčných mandlí). Tieto ochorenia sa zvyčajne prejavujú bolesťou alebo pálením v hrdle, zahlienením alebo pocitom sucha, dráždivým kašľom alebo zachrípnutím.

Spôsob použitia

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí a deti staršie ako 5 rokov: užíva sa 1 pastilka 3-4x denne.

Spôsob použitia

Pastilky sa majú nechať pomaly rozpustiť v ústach, nemajú sa hrýzť ani žuvať. Nesmú sa prehĺtať. Po aplikácii nejesť a nepiť.
Pastilky majú deliacu ryhu. Deliaca ryha nie je určená na rozlomenie pastilky.

Upozornenie

Liek sa môže užívať počas tehotenstva a dojčenia.
Liek je kontraindikovaný pre deti mladšie ako 5 rokov.
Liek obsahuje manitol.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Účinné látky

tridekánamóniumhydrogénadipát
Lieková forma: Pastilka tvrdá 
Lieková forma ADC: pastiky

Písomná informácia pre používateľa

SEPTILEN
5 mg
tvrdé pastilky

tridekánamóniumhydrogénadipát


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

 

 •                     Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
 •                     Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
 •                     Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.
 •                     Ak sa do 5 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

 

 

 

 1. Čo je SEPTILEN a na čo sa používa
 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete SEPTILEN
 3. Ako používať SEPTILEN
 4. Možné vedľajšie účinky
 5. Ako uchovávať SEPTILEN
 6. Obsah balenia a ďalšie informácie

 


1. Čo je SEPTILEN a na čo sa používa

SEPTILEN sa používa pri zápaloch horných dýchacích ciest a ústnej dutiny (zápale sliznice nosa a nosohltanu, hrtanu, krčných mandlí). Tieto ochorenia sa zvyčajne prejavujú bolesťou alebo pálením v hrdle, zahlienením alebo pocitom sucha, dráždivým kašľom alebo zachrípnutím. Liek sa môže podávať aj ako doplnok k liečbe antibiotikami.

Liečivo tridekánamóniumhydrogénadipát pôsobí proti mikroorganizmom vyvolávajúcim zápalové ochorenia, aj proti mnohým baktériám a kvasinkovitým mikroorganizmom.

Tento liek môžu používať dospelí, dospievajúci, deti od 5 rokov, tehotné a dojčiace ženy.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete SEPTILEN

Nepoužívajte SEPTILEN
- ak ste alergický na liečivo alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).
Tento liek sa nesmie podávať deťom do 5 rokov.

Upozornenia a opatrenia
Počas používania SEPTILENU sa môžu objaviť nepríjemné pocity v ústnej dutine (znecitlivenie alebo tŕpnutie jazyka alebo hltanu), ktoré bývajú väčšinou prechodné a nie sú dôvodom na prerušenie liečby.
Ak sa príznaky ochorenia počas používania lieku nezlepšia alebo sa dokonca zhoršia, vyhľadajte lekára.

Deti a dospievajúci
Tvrdé pastilky SEPTILENU možno podávať aj dospievajúcim a deťom od 5 rokov.

Iné lieky a SEPTILEN
Interakcie nie sú známe.
Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. O vhodnosti súbežného používania SEPTILENU s inými liekmi sa poraďte s lekárom.

SEPTILEN a jedlo, nápoje a alkohol
SEPTILEN používajte najlepšie po jedle. Pastilku nechajte voľne rozplynúť v ústach, neprehĺtajte, nezapíjajte, nerozhrýzajte.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete používať tento liek.

Tento liek môžu používať tehotné a dojčiace ženy.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov
SEPTILEN nemá žiadny alebo má len zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


3. Ako používať SEPTILEN

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Ak lekár neodporučí inak, dospelí, dospievajúci, deti od 5 rokov, tehotné a dojčiace ženy používajú obvykle 3 až 4-krát denne 1 pastilku.
Pastilku nechajte voľne rozplynúť v ústach, neprehĺtajte, nerozhrýzajte.
Deliaca ryha nie je určená na rozlomenie tablety.

Bez konzultácie s lekárom nepoužívajte liek dlhšie ako 5 dní.
Ak nedôjde k ústupu alebo zmierneniu príznakov ochorenia, alebo ak sa stav zhorší, vyhľadajte lekára.

Ak použijete viac SEPTILENU, ako máte
Pri predávkovaní alebo náhodnom použití tohto lieku dieťaťom sa poraďte s lekárom.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

SEPTILEN sa zvyčajne dobre znáša, ale pri rozpúšťaní pastilky sa môže niekedy vyskytnúť pocit znecitlivenia, tŕpnutia alebo pálenia v ústach, pocit sucha v ústach alebo nadmerná tvorba slín. Tieto vedľajšie účinky sa vyskytujú s neznámou častosťou.

Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v 
Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať SEPTILEN

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Tento liek uchovávajte pri teplote do 25 °C v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo SEPTILEN obsahuje

 

 

 

 •                     Liečivo je tridekánamóniumhydrogénadipát 5 mg v každej tvrdej pastilke.
 •                     Pomocné látky sú manitol, hypromelóza, sodná soľ sacharínu, levomentol, karagenan, aróma mäty piepornej, mikrokryštalická celulóza, upravený montánny vosk, alumíniumstearát, koloidný bezvodý oxid kremičitý.


Ako vyzerá SEPTILEN a obsah balenia
Takmer biele, slabo mramorovité, ploché tvrdé pastilky s deliacou ryhou.
Vnútorný obal: PVC/Al blister.
Vonkajší obal: papierová škatuľka, priložená je písomná informácia pre používateľa.

Veľkosť balenia: 20 pastiliek (10 pastiliek v blistri, 2 blistre).

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Zentiva, a. s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovensko

Výrobca
Saneca Pharmaceuticals, a. s., Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec, Slovensko

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v marci 2015.

Táto písomná informácia pre používateľa bola poskytnutá Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv (ŠÚKL).
Informácie o tomto lieku a ďalšie podrobnosti nájdete na www.sukl.sk

 

96521
ADC


Zákazníci si k tomuto produktu kúpili aj
ACYLPYRIN
ACYLPYRIN10 tabliet
 
1,29 
na sklade
na sklade
CALCIUM CHLORATUM-TEVA
CALCIUM CHLORATUM-TEVAroztok, 100 ml
4,89  (-18%)
3,99 
na sklade
na sklade
Nasivin 0,05%
Nasivin 0,05%aer nao (fľa.sklo) 1x10 ml
 
4,29 
na sklade
na sklade
CARBOSORB
CARBOSORBtbl 320 mg (blis.PVC/Al) 1x20 ks
 
2,99 
na sklade
na sklade

Mohlo by Vás zaujímať
Dorithricin
Dorithricin20 pastiliek
7,69 
7,29 
na sklade
na sklade
MUCONASAL PLUS
MUCONASAL PLUS10 ml, aerodisperzia
5,19 
4,49 
na sklade
na sklade
THERAFLU PRECHLADNUTIE A CHRÍPKA
10,19  (-18%)
8,39 
na sklade
na sklade
Olynth 0,1 %
Olynth 0,1 %aerodisperzia (0,1%), 10 ml
4,09 
3,69 
na sklade
na sklade

Zadaná emailová adresa už je registrovaná.
Prosím zadajte heslo a prihláste sa.

(Heslo Vám bolo v minulosti zaslané na Váš email, ak ho neviete nájsť, kliknite na Zabudol som heslo)

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Prihláste sa na odber noviniek