Scholl VS Elektrický pilník na chodidlá do vody

1×1 ks, Velvet Smooth Wet and Dry

Značka: SCHOLL
Dobíjací pilník na chodidlá - bezkáblový a vhodný na použitie za sucha alebo vo vani či v sprchovacom kúte. Vďaka špeciálne navrhnutej rotačnej hlavici na mokré a suché použitie pre odstránenie stvrdnutej kože.
36,99
Dočasne nedostupné
Doprava zadarmo
36 bodov na vernostnú kartu

O produkte

X28478 ADC

Dobíjací pilník na chodidlá - bezkáblový a vhodný na použitie za sucha alebo vo vani či v sprchovacom kúte. Vďaka špeciálne navrhnutej rotačnej hlavici na mokré a suché použitie pre odstránenie stvrdnutej kože.

  • Vodotesný
  • Dvojrýchlostný systém
  • Dobíjací a bezkáblový

Spôsob použitia

Prvé použitie:
1. Pred použitím si pozorne prečítajte všetky bezpečnostné opatrenia a pokyny na použitie.
2. Pred použitím pilník na chodidlá úplne nabite. 

Nabíjanie pilníka na chodidlá:
1. Pripojte USB kábel do zástrčky a tú do elektrickej zásuvky.
2. Vložte pilník do nabíjacieho doku tak, aby sa bodové značky dotýkali. Uistite sa, že sú obe časti dokonale suché.
3. Počas nabíjania bude zelený indikátor blikať. Po úplnom nabití bude indikátor svietiť na zeleno. Potom vyberte zástrčku zo zásuvky. 

Pravidelné používanie:
1. Uistite sa, že valčeková hlavica je bezpečne vložená do pilníka na chodidlá. Nepoužívajte bez pripojenia rotačnej hlavice.
2. Prístroj zapnete a vypnete stlačením tlačidla. Pomocou tlačidla môžete prepínať medzi nízkou a vysokou rýchlosťou.
3. Jemne posúvajte rotačnú hlavicu po stvrdnutej koži, až kým dosiahnete požadovanú úroveň mäkkosti. Ak pilníkom na chodidlo príliš pritlačíte, prístroj sa zastaví. Utrite alebo umyte z chodidiel zvyšky odstránenej kože a nohy osušte.
4. Naneste hydratačný krém a vmasírujte ho do svojich rozprávkovo mäkkých chodidiel! 

Čistenie po použití: Pilník vypnite a opláchnite pod tečúcou vodou. Pilník vysušte čistou a suchou handričkou a uložte na suchom a chladnom mieste, mimo dosahu detí. 

Výmena rotačnej hlavice: Rotačnú hlavicu vymeňte, keď sa zníži jej účinnosť. Pilník na chodidlá vypnite a postupujte podľa nasledujúcich krokov. S týmto pilníkom na chodidlá používajte len rotačné hlavice Scholl Velvet Smooth Wet & Dry.

Upozornenie: Tento pilník na chodidlá nie je vhodný pre osoby trpiace cukrovkou a osoby s oslabeným krvným obehom.
Bezpečnostné opatrenia: Len na použitie na stvrdnutej koži na chodidlách. Pilník nepoužívajte na iných častiach tela. Používajte iba na stanovený účel.
Uchovávajte mimo dosahu detí. Nepoužívajte na tom istom mieste viac ako 3 až 4 sekundy. Prestaňte používať okamžite, ak dôjde k podráždeniu alebo bolesti. Nepoužívajte na popraskanú, bolestivú alebo podráždenú pokožku. Pri používaní výrobku vo vlhkom prostredí sa vyvarujte nebezpečenstvám pošmyknutia. Neponárajte pilník na dlhú dobu do vody. Na dobitie batérie používajte iba odnímateľný zdroj dodávaný s týmto prístrojom. Pilník na chodidlá je určený na použitie len s nabíjacím dokom s ním dodávaným. V priebehu nabíjania pilník na chodidlá nepoužívajte.
VAROVANIE: Pred čistením vo vode odpojte prístroj z nabíjacieho doku. Nabíjací dok nie je vodotesný: nenabíjajte v blízkosti vody, neoplachujte ho pod vodou a nemanipulujte s ním mokrými rukami. Napájací kábel nemožno vymeniť. Pokiaľ je kábel poškodený, prístroj musí byť vyradený z používania. Pri používaní udržujte vlasy a odev mimo dosah pilníka. Tento prístroj nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo nedostanú inštrukcie týkajúce sa použitia výrobku od osoby zodpovednej za ich bezpečnosť. Deti musia byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že sa nebudú s prístrojom hrať. Odstránenie dobíjacej batérie pred likvidáciou. Upozorňujeme, že tento proces je nevratný. Tento výrobok obsahuje lítium-iónovú batériu, ktorá nie je vymeniteľná a ktorá sa nemôže vyhadzovať spolu s bežným domovým odpadom. Postupujte podľa nižšie uvedených pokynov a recyklujte batériu v schválených recyklačných alebo likvidačných zberniach v súlade s miestnymi predpismi.
Krok 1: Pomocou vhodného nástroja opatrne odrežte modrú jemnú fóliu od dolnej časti rukoväti až k hornej časti vypínača.
Krok 2: Odstráňte držiak skrutky a odstráňte dolnú skrutku pomocou krížového skrutkovača.
Krok 3: Zasuňte skrutkovač do spodnej časti prístroja a otočením rozbite spodný kryt zakrývajúci vnútorné časti.
Krok 4: Zasuňte skrutkovač pod dosku so spojmi, vedľa pripojení batérie, otočením ho rozbite a batériu uvoľnite.  

Výrobky, na ktorých je zobrazený symbol prečiarknutého odpadkového koša, musia byť na konci ich životnosti recyklované oddelene od domového odpadu. Prosím NEVYHADZUJTE prístroj do bežného domového odpadu. Váš miestny predajca spotrebičov môže prevádzkovať program „spätného odberu“, keď sa rozhodnete pre nákup nového výrobku, prípadne sa obráťte na úrad miestnej samosprávy a požiadajte o ďalšiu pomoc a radu o tom, kde prístroj recyklovať.