Savo čistič pračky

2x250ml

Značka: SAVO
Odstraňuje zvyšky pracieho prášku, vodný kameň a ďalšie usadeniny, práčku príjemne prevonia. Pravidelným používaním docielite optimálneho fungovania práčky a predĺžite jej životnosť.
3,39
Dočasne nedostupné
Doprava zadarmo nad 29.9
3 body na vernostnú kartu

O produkte

X40577

Použitie: Zmiešajte v nádobe 1 uzáver s 3 litrami teplej vody. Do tejto kúpele ponorte zásobník na pracie prípravky a nechajte pôsobiť min. 30 minút. Zásobník potom umyte a vložte späť. Pomocou handričky vymyte týmto roztokom tiež vnútorný priestor pre zásobník pracích prípravkov a vnútornú časť dvierok. Starostlivo umyte gumové tesnenie okolo dvierok vrátane všetkých jeho záhybov. Zvyšný obsah prípravku vlejte do zásobníka na prací prípravok a spustite prací program bez predpierania (min. Teplota 60 ° C). Používajte podľa potreby cca 1x mesačne.

Upozornenie: Dráždi pokožku. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Zabráňte styku s očami, pokožkou alebo odevom. Po manipulácii dôkladne umyte kožu vodou. Používajte ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare / tvárový štít. Pri zasiahnutí očí: Opatrne niekoľko minút vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené, a ak je možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte Toxikologické informačné stredisko / lekára. Odstráňte obsah / nádobu v súlade s legislatívou, umiestnite prázdny obal do komunálneho odpadu.