SANORIN 1 ‰
int nao (fľ.skl.hnedá) 1x10 ml
Liek, ktorý odstraňuje upchatý nos. Zmierňuje opuch nosovej sliznice. Vhodný pri zápale prínosových dutín a akútnej nádche.
Značka: SANORIN
4,99  
4,49  s DPH
na sklade v eshope
možnosť rezervácie v 6 lekárňach - doručíme do 305 lekární
4 body na vernostnú kartu
doprava zadarmo
SANORIN 1 ‰
int nao (fľ.skl.hnedá) 1x10 ml
Liek, ktorý odstraňuje upchatý nos. Zmierňuje opuch nosovej sliznice. Vhodný pri zápale prínosových dutín a akútnej nádche.
Značka: SANORIN
4,99  
4,49  s DPH
na sklade v eshope
možnosť rezervácie v 6 lekárňach - doručíme do 305 lekární
4 body na vernostnú kartu
doprava zadarmo

Liek spôsobuje zúženie zápalom rozšírených ciev nosovej sliznice, čo vedie ku zmenšeniu opuchu sliznice a uvoľneniu hlienov z nosa, prinosových dutín a trubice spájajúcej stredné ucho a hltan (Eustachova trubica). Tým sa umožní voľné dýchanie nosom. Liečebný účinok nastupuje spravidla do 5 minút a pretrváva 4-6 hodín.

Liek sa používa ako nosové kvapky na zmiernenie príznakov pri akútnej nádche, zápale prinosových dutín, zápale sliznice sluchovej trubice a zápale stredného ucha. Ďalej sa podáva na odpuchnutie sliznice pri diagnostických a liečebných zákrokoch v nose. Môžu ho používať dospievajúci od 15 rokov a dospelí.

Spôsob použitia

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí a dospievajúci nad 15 rokov: aplikuje sa podľa potreby 1-3 kvapky do každej nosovej dierky 3x denne. Medzi jednotlivými dávkami musí byť časový odstup najmenej 4 hodiny.

Na diagnostické účely sa po vyčistení nosa aplikujú 3-4 kvapky do každej nosovej dierky, alebo sa vkladá vatový tampón namočený v roztoku a nechá sa pôsobiť 1-2 minúty.

Dĺžka liečby:
Liek sa nemá používať dlhšie ako 7 dní. Ak sa do 3 dní príznaky nezmiernia alebo sa zhoršia, je potrebné kontaktovať lekára.
Medzi jednotlivými cyklami používania lieku je nutné počkať aspoň 7 dní s použitím tohto alebo podobného lieku.

Spôsob použitia

Liek je určený len na použitie do nosa. Liek sa aplikuje po vyčistení nosa do nosovej dierky pri miernom záklone hlavy. Pri vkvapkávaní do ľavej nosovej dierky sa odporúča hlavu pootočiť doľava a pri vkvapkávaní do pravej nosovej dierky sa odporúča pootočiť hlavu doprava. Aby sa minimalizovalo riziko šírenia infekcií, liek môže byť používaný iba jednou a tou istou osobou.

Upozornenie

U detí do 15 rokov je liek kontraindikovaný.
Počas tehotenstva a u dojčiacich žien je použitie lieku nutné konzultovať s lekárom, liek sa u tehotných a dojčiacich žien môže použiť iba v nevyhnutných prípadoch.
Liek je určený iba na krátkodobé použitie. Dlhodobé alebo nadmerné používanie môže spôsobiť opätovný dlhodobý opuch nosovej sliznice po vysadení lieku, vykazujúci známky závislosti.
Liek sa nesmie použiť pri suchom zápale nosovej sliznice s tvorbou chrást.
Liek sa môže používať len po konzultácii s lekárom u pacientov so závažným kardiovaskulárnym ochorením (napríklad ischemická choroba srdca, hypertenzia), s feochromocytómom, s metabolickým ochorením (hypertyreóza, diabetes mellitus) a u pacientov, ktorí boli v predchádzajúcich 2 týždňoch liečení inhibítormi monoamínooxidázy (IMAO).
Po prvom otvorení je použiteľnosť lieku 28 dní (v rámci času použiteľnosti uvedeného na obale). Uchovávať pri teplote do 25 °C, chrániť pred mrazom.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Účinné látky

nafazolíniumnitrát
Lieková forma: Nosová roztoková instilácia 
Lieková forma ADC: kvapky
Písomná informácia pre používateľa


Sanorin 1 ‰
nosová roztoková instilácia
nafazolíniumnitrátPozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.
 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
 • Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.
 • Ak sa do 3 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:
 1. Čo je Sanorin 1 ‰ a na čo sa používa
 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Sanorin 1 ‰
 3. Ako používať Sanorin 1 ‰
 4. Možné vedľajšie účinky
 5. Ako uchovávať Sanorin 1 ‰
 6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Sanorin 1 ‰ a na čo sa používa
Sanorin 1 ‰ spôsobuje zúženie zápalom rozšírených ciev nosovej sliznice, čo vedie ku zmenšeniu opuchu sliznice a uvoľneniu hlienov z nosa, prínosových dutín a trubice spájajúcej stredné ucho a hltan (Eustachova trubica). Tým sa umožní voľné dýchanie nosom. Liečebný účinok nastupuje spravidla do 5 minút a pretrváva 4-6 hodín.

Sanorin 1 ‰ sa používa ako nosová instilácia na zmiernenie príznakov pri akútnej nádche, zápale prinosových dutín, zápale sliznice sluchovej trubice a zápale stredného ucha. Ďalej sa podáva na odpuchnutie sliznice pri diagnostických a liečebných zákrokoch v nose.
Sanorin 1 ‰ môžu používať dospievajúci od 15 rokov a dospelí.

Ak sa príznaky vášho ochorenia nezlepšia do 3 dní alebo ak sa zhoršia, musíte sa obrátiť na lekára.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Sanorin 1 ‰

Nepoužívajte Sanorin 1 ‰:
 •          ak ste alergický (precitlivený) na liečivo alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6). Najčastejšími prejavmi precitlivenosti sú kožná vyrážka a svrbenie.
 •          ak máte suchý zápal nosovej sliznice (prejavuje sa pocitom sucha v nose a tvorbou chrást v okolí nosových priechodov).
Liek sa nesmie podávať deťom a dospievajúcim do 15 rokov.

Upozornenia a opatrenia Predtým, ako začnete používať Sanorin 1 ‰, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
 •          ak máte závažné ochorenie srdca a ciev (srdcová nedostatočnosť, vysoký krvný tlak)
 •          ak máte poruchu látkovej výmeny (cukrovka, zvýšená činnosť štítnej žľazy)
 •          ak máte nádor nadobličiek (feochromocytóm)
 •          ak máte prieduškovú astmu
 •          ak sa liečite niektorými liekmi užívanými na liečbu depresií alebo Parkinsonovej choroby (inhibítory monoaminooxidázy), prípadne inými liečivami, ktoré môžu zvyšovať krvný tlak

 • Deti a dospievajúci
  Liek nie je určený pre deti do 15 rokov.

  Iné lieky a Sanorin 1 ‰
  Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

  Pri súbežnom podávaní Sanorinu 1 ‰ a niektorých liekov užívaných na liečbu depresií alebo Parkinsonovej choroby (inhibítory monoaminooxidázy, tricyklické antidepresíva) môže dôjsť k zvýšeniu krvného tlaku.


  Tehotenstvo a dojčenie
  Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

  Sanorin 1 ‰ sa môže používať počas tehotenstva a dojčenia len na odporučenie lekára.

  Vedenie vozidiel a obsluha strojov
  Liek nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.

  Sanorin 1 ‰ obsahuje metylparabén
  Liek obsahuje konzervačnú látku metylparabén, ktorý môže vyvolať alergickú reakciu a to aj oneskorene (s odstupom niekoľkých hodín po aplikácii lieku).


  3. Ako používať Sanorin 1 ‰

  Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

  Pokiaľ lekár neurčí inak, vkvapkávajú sa 1-3 kvapky lieku do oboch nosových dierok niekoľkokrát denne (stačí 3-krát denne). Medzi jednotlivými dávkami musí byť časový odstup najmenej 4 hodiny. Liek sa používa krátkodobo. Liek sa nemá používať dlhšie ako 1 týždeň. Pokiaľ sa uvoľní nosový prieduch, môže byť liečba ukončená i skôr. Liek sa smie opakovane podať až po niekoľkodennom prerušení liečby.

  Liek sa vkvapkáva do nosovej dierky v miernom záklone hlavy. Pri vkvapkávaní do ľavej nosovej dierky sa odporúča hlavu pootočiť doľava a pri vkvapkávaní do pravej nosovej dierky sa odporúča pootočiť hlavu doprava.

  Pri krvácaní z prednej časti nosa je možné vložiť vatový tampónik namočený v lieku.

  Ak máte pocit, že účinok Sanorinu 1 ‰ je príliš silný alebo príliš slabý, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

  Ak použijete viac Sanorinu 1 ‰, ako máte:
  Pri náhodnom použití väčšieho množstva lieku dieťaťom alebo dospelým okamžite vyhľadajte lekára alebo lekárnika.

  Ak zabudnete použiť Sanorin 1 ‰:
  Nepoužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

  Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


  4. Možné vedľajšie účinky

  Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
  U zvlášť citlivých pacientov sa občas môžu vyskytnúť mierne vedľajšie účinky ako pálenie a suchosť nosovej sliznice. V celkom ojedinelých prípadoch sa môžu po odznení účinkov vyskytnúť silné pocity upchatého nosa. Veľmi zriedka (najmä pri predávkovaní) sa môžu dostaviť celkové účinky v dôsledku podráždenia sympatikového nervového systému, ako je nervozita, zvýšené potenie, bolesť hlavy, triaška, zrýchlenie srdcovej činnosti, búšenie srdca a zvýšený krvný tlak. Dlhodobé a časté používanie Sanorinu 1 ‰ môže viesť k chronickému upchávaniu nosa a vysychaniu slizníc.

  Hlásenie vedľajších účinkov
  Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


  5. Ako uchovávať Sanorin 1 ‰

  Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu  detí.
  Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie. Uchovávajte v pôvodnom vnútornom obale, aby bol liek chránený pred svetlom. Chráňte pred mrazom.
  Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

  Liek spotrebujte do 28 dní po jeho prvom otvorení.
  Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


  6. Obsah balenia a ďalšie informácie
  Čo Sanorin 1 ‰ obsahuje

  Liečivo je: nafazolíniumnitrát 0,01 g (zodpovedá 0,0076 g nafazolínu) v 10 ml.
  Ďalšie zložky sú: kyselina boritá, edamín, metylparabén, čistená voda

  Ako vyzerá Sanorin 1 ‰ a obsah balenia
  Sanorin 1 ‰ je číry bezfarebný roztok bez zápachu.
  Sklenená fľaštička obsahuje 10 ml roztoku.

  Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
  Teva Czech Industries s.r.o., Ostravská 29, 747 70 Opava-Komárov, Česká republika


  Ďalšie informácie o tomto lieku získate u miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii.

  Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v septembri 2015.

  Táto písomná informácia pre používateľa bola poskytnutá Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv (ŠÚKL).
  Informácie o tomto lieku a ďalšie podrobnosti nájdete na www.sukl.sk
00812
ADC


Zákazníci si k tomuto produktu kúpili aj
ACYLPYRIN
ACYLPYRIN10 tabliet
 
1,29 
na sklade
na sklade
Sanorin 0,5 ‰
Sanorin 0,5 ‰int nao (fľ.skl.hnedá) 1x10 ml
4,99 
4,49 
na sklade
na sklade
CARBOCIT
CARBOCIT20 tabliet
 
2,99 
na sklade
na sklade
Dorithricin
Dorithricin20 pastiliek
7,79 
6,69 
na sklade
na sklade

Mohlo by Vás zaujímať
MUCONASAL PLUS
MUCONASAL PLUS10 ml, aerodisperzia
5,19 
4,69 
na sklade
na sklade
Peroxid vodíka 3 %
 
1,39 
na sklade
na sklade
Olynth HA 0,1 %
Olynth HA 0,1 %aerodisperzia, 10 ml
 
4,79 
na sklade
na sklade
COLDREX Horúci nápoj Citrón
COLDREX Horúci nápoj Citrónplo por 5g (vre.PPFP laminátové) 1x14 ks
 
9,99 
na sklade
na sklade

Zadaná emailová adresa už je registrovaná.
Prosím zadajte heslo a prihláste sa.

(Heslo Vám bolo v minulosti zaslané na Váš email, ak ho neviete nájsť, kliknite na Zabudol som heslo)

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Prihláste sa na odber noviniek