ROBITUSSIN JUNIOR
sir (liek.skl.) 1x100 ml
Liek vo forme sirupu zo skupiny antitusík. Napomáha tlmiť a mierniť dráždivý, suchý kašeľ. Vhodný pre deti od 1 roku.
Značka: Robitussin
6,79  s DPH
na sklade v eshope
možnosť rezervácie v 306 lekárňach - doručíme do 317 lekární
6 bodov na vernostnú kartu
doprava zadarmo
ROBITUSSIN JUNIOR
sir (liek.skl.) 1x100 ml
Liek vo forme sirupu zo skupiny antitusík. Napomáha tlmiť a mierniť dráždivý, suchý kašeľ. Vhodný pre deti od 1 roku.
Značka: Robitussin
6,79  s DPH
na sklade v eshope
možnosť rezervácie v 306 lekárňach - doručíme do 317 lekární
6 bodov na vernostnú kartu
doprava zadarmo

Sirup obsahuje liečivo dextrometorfániumhydrobromid. Je to liek na tlmenie kašľa, ktorý upokojuje a kontroluje suchý, dráždivý kašeľ.

Spôsob použitia

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Deti od 6-12 rokov: 10 ml každé 4 hodiny.
Deti od 2-6 rokov: 5 ml každé 4 hodiny.

Spôsob použitia

Liek sa užíva cez ústa (perorálne). Na odmeranie dávky je priložený odmerný pohár. Vzťah k jedlu nie je uvedený.

Upozornenie

Liek sa môže užívať počas tehotenstva a dojčenia iba po dôkladnom zvážení prínosu liečby a potenciálneho rizika pre dieťa.
Liek je kontraindikovaný deťom mladším ako 2 roky.
Liek je kontraindikovaný u pacientov užívajúcich inhibítory monoaminoxidázy (IMAO), selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu (SSRI) alebo iné lieky na depresiu, psychiatrické alebo emočné stavy alebo na Parkinsonovu chorobu alebo do 2 týždňov po ukončení liečby týmito liekmi.
Liek je kontraindikovaný pri nadmernej tvorbe hlienu.
Osobitná opatrnosť sa odporúča v prípade chronického kašľa, ktorý sa prejavuje pri fajčení alebo pri chronickom ochorení pľúc, ako je astma alebo emfyzém a respiračná insuficiencia.
Nepiť alkohol.
Liek má malý alebo mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje vzhľadom na výskyt ospalosti a závratu.
Liek obsahuje sorbitol, maltitol, etanol, amarant.
Po 1. otvorení lieku je potrebné ho uchovávať pri teplote do 25°C po dobu 6 mesiacov.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Účinné látky

dextrometorfániumbromid
Lieková forma ADC: sirup
Písomná informácia pre používateľa

Robitussin Junior
3,75 mg/5 ml, sirup
dextrometorfániumhydrobromid

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás a vaše dieťa dôležité informácie.
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.
 •                 Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
 •                 Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
 • Ak sa u vášho dieťaťa vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.
 •                 Ak sa do 3 dní vaše dieťa nebude cítiť lepšie alebo sa bude cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:
 1. Čo je Robitussin Junior a na čo sa používa
 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Robitussin Junior
 3. Ako používať Robitussin Junior
 4. Možné vedľajšie účinky
Ako uchovávať Robitussin Junior
 • Obsah balenia a ďalšie informácie


 • 1. Čo je Robitussin Junior a na čo sa používa

  Robitussin Junior obsahuje liečivo dextrometorfániumhydrobromid.
  Je to liek na tlmenie kašľa, ktorý upokojuje a kontroluje suchý, dráždivý kašeľ. Tento liek je určený na použitie u detí od 2 do 12 rokov.
  Odporúča sa na použitie iba u detí.

  Ak sa do 3 dní vaše dieťa nebude cítiť lepšie alebo sa bude cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.


  2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Robitussin Junior

  Nepoužívajte Robitussin Junior
  • ak je vaše dieťa alergické na dextrometorfániumhydrobromid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6.),
  • ak vaše dieťa užíva na lekársky predpis inhibítory monoaminoxidázy (IMAO) , selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu (SSRI) alebo iné lieky na depresiu, psychiatrické alebo emočné stavy alebo na Parkinsonovu chorobu alebo do 14 dní po ukončení liečby týmito liekmi. Ak si nie ste istý, či lieky vášho dieťaťa na lekársky predpis obsahujú niektoré z týchto liečiv, spýtajte sa na to lekára alebo lekárnika predtým, ako vaše dieťa začne užívať tento liek,
  •                ak vaše dieťa má kašeľ s nadmernou tvorbou hlienu,
  •                nepoužívajte u detí do 2 rokov.

  Upozornenia a opatrenia
  Predtým, ako začnete používať Robitussin Junior, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika:
  • ak vaše dieťa má chronický kašeľ, ktorý sa vyskytuje pri fajčení alebo chronickom ochorení pľúc, ako je astma alebo rozdutie pľúc (emfyzém),
  • ak vaše dieťa má dýchaciu nedostatočnosť alebo trpí ochorením pečene.

  Ukončite používanie tohto lieku a poraďte sa s lekárom, ak kašeľ pretrváva viac ako 3 dni, vracia sa alebo je sprevádzaný horúčkou, vyrážkou alebo pretrvávajúcou bolesťou hlavy. Toto môžu byť znaky závažného stavu.


  Iné lieky a Robitussin Junior
  Ak vaše dieťa teraz užíva alebo v poslednom čase užívalo, či práve bude užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
  Nepodávajte dieťaťu tento liek, ak vaše dieťa práve užíva na lekársky predpis inhibítory monoaminoxidázy (IMAO), selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu (SSRI) alebo iné lieky na depresiu, psychiatrické alebo emočné stavy alebo na Parkinsonovu chorobu alebo do 14 dní po ukončení liečby týmito liekmi. Ak si nie ste istý, či lieky vášho dieťaťa na lekársky predpis obsahujú niektoré z týchto liečiv, spýtajte sa na to lekára predtým, ako začnete používať tento liek.
  Pri súbežnom podávaní sedatív (lieky na upokojenie) je možné zvýšenie ich účinku.
  Robitussin Junior sa nesmie užívať súbežne s liekmi na vykašliavanie (expektoranciá).

  Robitussin Junior a jedlo, nápoje a alkohol
  Tento liek sa odporúča na použitie iba u detí.
  Počas liečby Robitussinom Junior sa treba vyvarovať alkoholickým nápojom alebo liekom obsahujúcim alkohol.

  Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť
  Tento liek sa odporúča na použitie iba u detí.
  Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek. V takomto prípade musí lekár starostlivo posúdiť možný prínos liečby oproti možným rizikám.
  Musí sa vziať do úvahy, že tento liek obsahuje 2,5 % (V/V) alkoholu.

  Vedenie vozidiel a obsluha strojov
  Tento liek sa odporúča na použitie iba u detí.
  Robitussin Junior môže ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje vzhľadom na výskyt ospalosti a závratu.
  Ľudia, ktorí vedú vozidlá a obsluhujú stroje si musia uvedomiť, že tento liek obsahuje alkohol.

  Robitussin Junior obsahuje
  - sorbitol a maltitol: ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku,
  - 2,5% (V/V) etanolu (alkohol), t.j. až 206 mg na 10 ml dávku, čo zodpovedá 5,15 ml piva alebo 2,15 ml vína na 10 ml dávku. Tento liek je škodlivý pre ľudí trpiacich alkoholizmom. Musí sa vziať do úvahy u tehotných a dojčiacich žien, detí a vysoko rizikových skupín, ako sú pacienti s ochorením pečene alebo epilepsiou,
  - amarant, ktorý môže vyvolať alergické reakcie.

  Informácia pre diabetikov: nie je pravdepodobné, že by sladidlá obsiahnuté v lieku ovplyvnili cukrovku vášho dieťaťa.
  Tento liek neobsahuje cukor.


  3. Ako používať Robitussin Junior

  Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

  Odporúčaná dávka je:
  Použitie u detí od 6 do 12 rokov: 10 ml každé 4 hodiny.

  Použitie u detíod 2 do 6 rokov: 5 ml každé 4 hodiny, pred použitím sa poraďte s lekárom alebo lekárnikom.
  Robitussin Junior sa nemá podávať deťom do 2 rokov (pozri časť "Nepoužívajte Robitussin Junior").

  Na odmeranie dávky použite priložený odmerný pohár
  Neprekračujte odporúčané dávkovanie.
  Tento liek sa užíva cez ústa (perorálne). Po odmeraní jednotlivej dávky dieťa sirup vypije.

  Ak kašeľ u vášho dieťaťa pretrváva dlhšie ako 3 dni, vracia sa alebo je sprevádzaný horúčkou, vyrážkami alebo pretrvávajúcoou bolesťou hlavy, ukončite používanie Robitussinu Junior a poraďte sa s lekárom. Môžu to byť znaky závažného stavu.

  Ak použijete viac Robitussinu Junior, ako máte
  V prípade náhodného predávkovania prerušte užívanie a okamžite vyhľadajte odbornú lekársku pomoc.

  Predávkovanie dextrometorfánom môže vyvolať psychické poruchy ako sú nepokoj, zmätenosť, psychotická porucha (strata kontaktu s realitou), poruchy nervového systému ako sú poruchy vedomia, závraty, porucha reči, zášklby svalov, kmitavý pohyb očných gúľ, ospalosť a triaška, dýchacie ťažkosti ako je dýchavičnosť a poruchy tráviaceho systému ako je nevoľnosť a vracanie.

  Ak zabudnete použiť Robitussin Junior
  Nepoužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

  Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


  4. Možné vedľajšie účinky

  Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
  Pri užívaní Robitussinu Junior sa môžu vyskytnúť nasledovné vedľajšie účinky:
  precitlivenosť, ospalosť, závrat, nevoľnosť alebo vracanie. Častosť týchto vedľajších účinkov je zriedkavá (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 ľudí).

  Hlásenie vedľajších účinkov
  Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


  5. Ako uchovávať Robitussin Junior

  Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

  Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na štítku po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

  Uchovávajte pri teplote do 25 °C. Neuchovávajte v mrazničke.

  Nepoužívajte tento liek, ak je poškodený krúžok originality.

  Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


  6. Obsah balenia a ďalšie informácie

  Čo Robitussin Junior obsahuje

  - Liečivo je dextrometorfániumhydrobromid.
  5 ml sirupu obsahuje 3,75 mg dextrometorfániumhydrobromidu.

  - Ďalšie zložky sú glycerol, sodná soľ karmelózy, benzoan sodný, dinátriumedetát, roztok maltitolu (E965) , etanol (96% V/V), bezvodá kyselina citrónová, amarant (E123), karamel, levomentol, višňová aróma, kryštalizujúci sorbitol (70%) (E420), nátriumcyklamát, draselná soľ acesulfamu, čistená voda.

  Ako vyzerá Robitussin Junior a obsah balenia
  Robitussin Junior je číra, červená tekutina s typickou vôňou a višňovou arómou. Robitussin Junior je dostupný v 50 ml alebo 100 ml fľašiach z hnedého skla s bielym uzáverom bezpečným pred deťmi (PP/PE) s tesniacou vložkou (PE) a krúžkom originality a odmerným pohárom (10 ml).

  Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

  Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

  Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
  Pfizer Corporation Austria GmbH
  Floridsdorfer Hauptstrasse 1
  1210 Viedeň
  Rakúsko

  Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

  PFIZER LUXEMBOURG SARL, o.z.
  Tower 115
  Pribinova 25 
  811 09 Bratislava
  Tel.: +421 2 3355 5500

  Výrobca:
  Doppel Farmaceutici S.r.l.
  Via Martiri delle Foibe 1
  29016 Cortemaggiore (Piacenza)
  Taliansko

  Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v septembri 2014.

  Táto písomná informácia pre používateľa bola poskytnutá Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv (ŠÚKL).
  Informácie o tomto lieku a ďalšie podrobnosti nájdete na www.sukl.sk
  14806
  ADC


  Zákazníci si k tomuto produktu kúpili aj
  CALCIUM CHLORATUM-TEVA
  CALCIUM CHLORATUM-TEVAroztok, 100 ml
  4,89 
  4,69 
  na sklade
  na sklade
  ROBITUSSIN ANTITUSSICUM
  ROBITUSSIN ANTITUSSICUMsir (liek.skl.) 1x100 ml
   
  6,79 
  na sklade
  na sklade
  ROBITUSSIN EXPECTORANS
  ROBITUSSIN EXPECTORANSsir (liek.skl.) 1x100 ml
   
  6,79 
  na sklade
  na sklade
  Dorithricin
  Dorithricin20 pastiliek
  7,69  (-20%)
  6,19 
  na sklade
  na sklade

  Mohlo by Vás zaujímať
  MUCONASAL PLUS
  MUCONASAL PLUS10 ml, aerodisperzia
  5,19  (-19%)
  4,19 
  na sklade
  na sklade
  PARALEN 100
  PARALEN 100100 mg, 5 čapíkov
   
  0,99 
  na sklade
  na sklade
  MUCOSOLVAN Junior
  MUCOSOLVAN Juniorsir 15 mg/5 ml 1x100 ml
   
  5,69 
  na sklade
  na sklade
  NUROFEN pre deti čapíky 60 mg
   
  2,99 
  na sklade
  na sklade

  Zadaná emailová adresa už je registrovaná.
  Prosím zadajte heslo a prihláste sa.

  (Heslo Vám bolo v minulosti zaslané na Váš email, ak ho neviete nájsť, kliknite na Zabudol som heslo)

  Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

  Prihláste sa na odber noviniek