ROBITUSSIN ANTITUSSICUM
ROBITUSSIN ANTITUSSICUM
sir (liek.skl.) 1x100 ml
Liek vo forme sirupu zo skupiny antitusík. Napomáha tlmiť a mierniť dráždivý, suchý kašeľ. Vhodný pre deti od 6 rokov.
Značka: Robitussin
6,79  s DPH
na sklade v eshope
doručíme do 315 lekární
6 bodov na vernostnú kartu
doprava zadarmo nad 29,90 
ROBITUSSIN ANTITUSSICUM
sir (liek.skl.) 1x100 ml
Liek vo forme sirupu zo skupiny antitusík. Napomáha tlmiť a mierniť dráždivý, suchý kašeľ. Vhodný pre deti od 6 rokov.
Značka: Robitussin
6,79  s DPH
na sklade v eshope
6 bodov na vernostnú kartu
doprava zadarmo nad 29,90 

Sirup obsahuje liečivo dextrometorfániumhydrobromid. Je to liek na tlmenie kašľa, ktorý upokojuje a kontroluje suchý, dráždivý kašeľ.

Spôsob použitia

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí a dospievajúci vo veku 12 rokov a viac: 7,5 ml každé 4 hodiny.
Deti od 6-12 rokov: 5 ml každé 4 hodiny

Spôsob použitia

Liek sa užíva cez ústa (perorálne). Na odmeranie dávky je priložený odmerný pohár. Vzťah k jedlu nie je uvedený.

Upozornenie

Liek sa môže užívať počas tehotenstva a dojčenia iba po dôkladnom zvážení prínosu liečby a potenciálneho rizika pre dieťa.
Liek je kontraindikovaný deťom mladším ako 6 rokov.
Liek je kontraindikovaný u pacientov užívajúcich inhibítory monoaminoxidázy (IMAO), selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu (SSRI) alebo iné lieky na depresiu, psychiatrické alebo emočné stavy alebo na Parkinsonovu chorobu alebo do 2 týždňov po ukončení liečby týmito liekmi.
Liek je kontraindikovaný pri nadmernej tvorbe hlienu.
Osobitná opatrnosť sa odporúča v prípade chronického kašľa, ktorý sa prejavuje pri fajčení alebo pri chronickom ochorení pľúc, ako je astma alebo emfyzém a respiračná insuficiencia.
Nepiť alkohol.
Liek má malý alebo mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje vzhľadom na výskyt ospalosti a závratu.

Liek obsahuje sorbitol, maltitol, etanol, amarant.
Po 1. otvorení lieku je potrebné ho uchovávať pri teplote do 25°C po dobu 6 mesiacov.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Účinné látky

dextrometorfániumbromid
Lieková forma: Sirup 
Lieková forma ADC: sirup

Písomná informácia pre používateľa

Robitussin Antitussicum
7,5 mg/5 ml, sirup
dextrometorfániumhydrobromid

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

 

 •                 Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
 •                 Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
 •                 Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.
 •                 Ak sa do 7 dní (3 dní u detí) nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

 


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

 

 

 1. Čo je Robitussin Antitussicum a na čo sa používa
 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Robitussin Antitussicum
 3. Ako užívať Robitussin Antitussicum
 4. Možné vedľajšie účinky

Ako uchovávať Robitussin Antitussicum

 

 

 • Obsah balenia a ďalšie informácie •  
 • 1. Čo je Robitussin Antitussicum a na čo sa používa

  Robitussin Antitussicum obsahuje liečivo dextrometorfániumhydrobromid.
  Je to liek na tlmenie kašľa, ktorý upokojuje a kontroluje suchý, dráždivý kašeľ. Liek je určený na použitie u dospelých a detí od 6 rokov.
  Ak sa do 7 dní (3 dní u detí) nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.


  2.            Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Robitussin Antitussicum

  Neužívajte Robitussin Antitussicum
  • ak ste alergický na dextrometorfániumhydrobromid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6.),
  • ak užívate na lekársky predpis inhibítory monoaminoxidázy (IMAO), selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu (SSRI) alebo iné lieky na depresiu, psychiatrické alebo emočné stavy alebo na Parkinsonovu chorobu alebo do 14 dní po ukončení liečby týmito liekmi. Ak si nie ste istý, či vaše lieky na lekársky predpis obsahujú niektoré z týchto liečiv, spýtajte sa na to svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete užívať tento liek,
  •                ak máte kašeľ s nadmernou tvorbou hlienu,
  •                nepoužívajte u detí do 6 rokov.

  Upozornenia a opatrenia
  Predtým, ako začnete užívať Robitussin Antitussicum, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika:
  • ak máte chronický kašeľ, ktorý sa vyskytuje pri fajčení alebo chronickom ochorení pľúc, ako je astma alebo rozdutie pľúc (emfyzém),
  • ak máte dýchaciu nedostatočnosť alebo trpíte ochorením pečene.

  Ukončite užívanie tohto lieku a poraďte sa so svojím lekárom, ak kašeľ pretrváva viac ako 7 dní (3 dni u detí), vracia sa alebo je sprevádzaný horúčkou, vyrážkou alebo pretrvávajúcou bolesťou hlavy. Toto môžu byť znaky závažného stavu.


  Iné lieky a Robitussin Antitussicum
  Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Neužívajte tento liek, ak práve užívate na lekársky predpis inhibítory monoaminoxidázy (IMAO), selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu (SSRI) alebo iné lieky na depresiu, psychiatrické alebo emočné stavy alebo na Parkinsonovu chorobu alebo do 14 dní po ukončení liečby týmito liekmi. Ak si nie ste istý, či vaše lieky na lekársky predpis obsahujú niektoré z týchto liečiv, spýtajte sa na to svojho lekára predtým, ako začnete užívať tento liek .
  Pri súbežnom podávaní sedatív (lieky na upokojenie) je možné zvýšenie ich účinku.
  Robitussin Antitussicum sa nesmie užívať súbežne s liekmi na vykašliavanie (expektoranciá).

  Robitussin Antitussicum a jedlo, nápoje a alkohol
  Počas liečby Robitussinom Antitussicum sa treba vyvarovať alkoholickým nápojom alebo liekom obsahujúcim alkohol.

  Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť
  Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek. V takomto prípade musí lekár starostlivo posúdiť možný prínos liečby oproti možným rizikám.
  Musí sa vziať do úvahy, že tento liek obsahuje 2,5% (V/V) alkoholu.

  Vedenie vozidiel a obsluha strojov
  Robitussin Antitussicum môže ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje vzhľadom na výskyt ospalosti a závratu.
  Ľudia, ktorí vedú vozidlá a obsluhujú stroje, si musia uvedomiť, že tento liek obsahuje alkohol.

  Robitussin Antitussicum obsahuje
  - sorbitol a maltitol. Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku,
  - 2,5% (V/V) etanolu (alkohol), t.j. až 154,5 mg na 7,5 ml dávku, čo zodpovedá 3,86 ml piva alebo 1,61 ml vína na 7,5 ml dávku. Liek je škodlivý pre ľudí trpiacich alkoholizmom. Musí sa vziať do úvahy u tehotných a dojčiacich žien, detí a vysoko rizikových skupín, ako sú pacienti s ochorením pečene alebo epilepsiou,
  - amarant, ktorý môže vyvolať alergické reakcie.

  Informácia pre diabetikov: nie je pravdepodobné, že by sladidlá obsiahnuté v lieku ovplyvnili vašu cukrovku.
  Tento liek neobsahuje cukor.


  3. Ako užívať Robitussin Antitussicum

  Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

  Odporúčaná dávka je:
  Dospelí a dospievajúci od 12 rokov:
  7,5 ml každé 4 hodiny.

  Použitie u detí od 6 do 12 rokov:
  5 ml každé 4 hodiny.


  Robitussin Antitussicum sa nesmie podávať deťom do 6 rokov (pozri časť "Neužívajte Robitussin Antitussicum").
  Na odmeranie dávky použite priložený odmerný pohár.
  Neprekračujte odporúčané dávkovanie.
  Tento liek sa užíva cez ústa (perorálne). Po odmeraní jednotlivej dávky sirup vypite.

  Ak váš kašeľ pretrváva dlhšie ako 7 dní (3 dni u detí), vracia sa alebo je sprevádzaný horúčkou, vyrážkami alebo pretrvávajúcou bolesťou hlavy, ukončite užívanie Robitussinu Antitussicum a poraďte sa s lekárom. Môžu to byť znaky závažného stavu.

  Ak užijete viac Robitussinu Antitussicum, ako máte
  V prípade náhodného predávkovania prerušte užívanie a okamžite vyhľadajte odbornú lekársku pomoc.
  Predávkovanie dextrometorfánom môže vyvolať psychické poruchy ako sú nepokoj, zmätenosť, psychotická porucha (strata kontaktu s realitou), poruchy nervového systému ako sú poruchy vedomia, závraty, porucha reči, zášklby svalov, kmitavý pohyb očných gúľ, ospalosť a triaška, dýchacie ťažkosti ako je dýchavičnosť a poruchy tráviaceho systému ako je nevoľnosť a vracanie.

  Ak zabudnete užiť Robitussin Antitussicum
  Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

  Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


  4. Možné vedľajšie účinky

  Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

  Pri užívaní Robitussinu Antitussicum sa môžu vyskytnúť nasledovné vedľajšie účinky:
  precitlivenosť, ospalosť, závrat, nevoľnosť alebo vracanie. Častosť týchto vedľajších účinkov je zriedkavá (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb).

  Hlásenie vedľajších účinkov
  Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


  5. Ako uchovávať Robitussin Antitussicum

  Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

  Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na štítku po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

  Uchovávajte pri teplote do 25 °C. Neuchovávajte v mrazničke.

  Nepoužívajte tento liek, ak je poškodený krúžok originality.

  Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


  6. Obsah balenia a ďalšie informácie

  Čo Robitussin Antitussicum obsahuje
  - Liečivo je dextrometorfániumhydrobromid.
  5 ml sirupu obsahuje 7,5 mg dextrometorfániumhydrobromidu.

  - Ďalšie zložky sú glycerol, sodná soľ karmelózy, benzoan sodný, dinátriumedetát, roztok maltitolu (E965), etanol (96% V/V), bezvodá kyselina citrónová, amarant (E123), karamel, levomentol, višňová aróma, kryštalizujúci sorbitol (70%) (E420), nátriumcyklamát, draselná soľ acesulfamu, čistená voda.

  Ako vyzerá Robitussin Antitussicum a obsah balenia
  Robitussin Antitussicum je číra, červená tekutina s typickou vôňou a višňovou arómou. Robitussin Antitussicum je dostupný v 50 ml alebo 100 ml fľašiach z hnedého skla s bielym uzáverom bezpečným pred deťmi (PP/PE) s tesniacou vložkou (PE) a krúžkom originality a odmerným pohárom (10 ml).

  Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

  Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

  Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
  Pfizer Corporation Austria GmbH
  Floridsdorfer Hauptstrasse 1
  1210 Viedeň
  Rakúsko

  Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

  PFIZER LUXEMBOURG SARL, o.z.
  Tower 115
  Pribinova 25 
  811 09 Bratislava
  Tel.: +421 2 3355 5500

  Výrobca:
  Doppel Farmaceutici S.r.l.
  Via Martiri delle Foibe 1
  29016 Cortemaggiore (Piacenza)
  Taliansko

  Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v septembri 2014.

  Táto písomná informácia pre používateľa bola poskytnutá Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv (ŠÚKL).
  Informácie o tomto lieku a ďalšie podrobnosti nájdete na www.sukl.sk

 

14798
ADC


Zákazníci si k tomuto produktu kúpili aj
ACYLPYRIN
ACYLPYRIN10 tabliet
 
1,49 
na sklade
na sklade
CALCIUM CHLORATUM-TEVA
CALCIUM CHLORATUM-TEVAroztok, 100 ml
4,89 
4,69 
na sklade
na sklade
ROBITUSSIN EXPECTORANS
ROBITUSSIN EXPECTORANSsir (liek.skl.) 1x100 ml
 
6,79 
na sklade
na sklade
ROBITUSSIN JUNIOR
ROBITUSSIN JUNIORsir (liek.skl.) 1x100 ml
 
6,79 
na sklade
na sklade

Mohlo by Vás zaujímať
MUCONASAL PLUS
MUCONASAL PLUS10 ml, aerodisperzia
5,19  (-19%)
4,19 
na sklade
na sklade
PARALEN 100
PARALEN 100100 mg, 5 čapíkov
 
0,99 
na sklade
na sklade
MUCOSOLVAN pre dospelých
MUCOSOLVAN pre dospelýchsir 30 mg/5 ml 1x100 ml
 
6,49 
na sklade
na sklade
IBALGIN 400
IBALGIN 40024 tabliet
3,49 
2,99 
na sklade
na sklade

Zadaná emailová adresa už je registrovaná.
Prosím zadajte heslo a prihláste sa.

(Heslo Vám bolo v minulosti zaslané na Váš email, ak ho neviete nájsť, kliknite na Zabudol som heslo)

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Prihláste sa na odber noviniek