PREPARATION H
sup (strip PVC/PE) 1x12 ks
Liek vo forme čapíkov. Pomáha pri vnútorných hemoroidoch a ich príznakov-svrbenie, bolesť, opuch.
7,99  s DPH
na sklade v eshope
možnosť rezervácie v 202 lekárňach - doručíme do 317 lekární
7 bodov na vernostnú kartu
doprava zadarmo
PREPARATION H
sup (strip PVC/PE) 1x12 ks
Liek vo forme čapíkov. Pomáha pri vnútorných hemoroidoch a ich príznakov-svrbenie, bolesť, opuch.
7,99  s DPH
na sklade v eshope
možnosť rezervácie v 202 lekárňach - doručíme do 317 lekární
7 bodov na vernostnú kartu
doprava zadarmo

Liek je určený na liečbu hemoroidov. Liek sa používa na zmiernenie príznakov hemoroidov, napríklad bolesti, podráždenia a svrbenia.
Pomáha:

 • zmierniť opuch tkaniva vyvolaný zápalom,
 • uľahčiť bolestivé vyprázdňovanie.

Spôsob použitia

Dávkovanie a dávkovacie schémy

1 čapík ráno a večer a po každom vyprázdnení čriev.
Liečba sa nemá ukončiť, len čo sa objavia prvé známky zlepšenia, ale na dosiahnutie úplného účinku sa má pokračovať v liečbe najmenej 5 dní.

Spôsob použitia

Na rektálne použitie. Čapík sa zavádza zaguľateným hrotom do konečníka.

Upozornenie

Čapíky nie sú určené pre deti a dospievajúcich do 18 rokov. 
Dlhodobé užívanie je potrebné zvážiť u pacientov s chronických ochorením obličiek.
Uchovávať pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Účinné látky

pivovarnícke (liečivé) kvasnice (Faex medicinalis), olej zo žraločej pečene (Selachiorum sp.)
Lieková forma: Čapíky 
Lieková forma ADC: čapíky
Písomná informácia pre používateľa

PREPARATION H
23 mg/69 mg, čapíky

(sušené liečivé kvasnice a olej zo žraločej pečene)

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.
 •                 Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
 •                 Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.
 •                 Ak sa do 7 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:
 1. Čo je Preparation H a na čo sa používa
 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Preparation H
 3. Ako používať Preparation H
 4. Možné vedľajšie účinky
 5. Ako uchovávať Preparation H
 6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Preparation H a na čo sa používa

Preparation H je určený na liečbu hemoroidov.

Preparation H sa používa na zmiernenie príznakov hemoroidov, napríklad bolesti, podráždenia a svrbenia.
Pomáha
–      zmierniť opuch tkaniva vyvolaný zápalom,
–      uľahčiť bolestivé vyprázdňovanie.

Ak sa do 7 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Preparation H

Nepoužívajte Preparation H
-          ak ste alergický na sušené liečivé kvasnice, olej zo žraločej pečene alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6.).

Upozornenia a opatrenia Predtým, ako začnete používať Preparation H, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika:
 •          ak trpíte hemoroidmi, mali by ste sa čo najskôr poradiť s lekárom.
 •          ak krvácate z konečníka alebo máte stolicu s prímesou krvi a máte akékoľvek pochybnosti, či ide o krvácanie z hemoroidov, čo najskôr vyhľadajte lekára.
 •          ak máte chronické ochorenie obličiek, o dĺžke používania lieku sa poraďte so svojím lekárom.

Deti a dospievajúci
Preparation H nie je určený pre deti a dospievajúcich do 18 rokov.

Iné lieky a Preparation H Interakcie (vzájomné pôsobenie) s inými liekmi nie sú známe.

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Tehotenstvo a dojčenie
Preparation H úspešne použil veľký počet tehotných žien počas mnohých rokov bez hlásenia vedľajších alebo škodlivých účinkov na zdravie nenarodených detí či novorodencov. Preparation H môžu používať dojčiace matky.

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


3. Ako používať Preparation H

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Na podanie do konečníka.

Dospelí: Jeden čapík ráno, večer a po každom vyprázdnení čriev. Zaviesť do konečníka zaobleným koncom vpred.


Návod na použitie:

 1. V mieste perforácie oddeľte z pásika 1 čapík (obr. 1).
 2. Obal miernym ťahom roztrhnite (obr. 2) a vyberte z neho čapík.
 3. Zaobleným koncom vpred zaveďte hlboko do konečníka, najlepšie v miernom predklone.

Obr. 1 a 2 (ilustrácie)


1.2.
Liečba sa nemá ukončiť, len čo sa objavia prvé známky zlepšenia, ale na dosiahnutie úplného účinku sa má pokračovať v liečbe najmenej 5 dní.

Ak sa príznaky vášho ochorenia zhoršia alebo ak sa nezlepšia do 7 dní, musíte kontaktovať lekára.
Preparation H sa nesmie prehĺtať. Ak ho omylom prehltnete, vyhľadajte lekársku pomoc.

Neprekračujte odporúčané dávkovanie.
Ak použijete viac Preparation H, ako máte
V prípade neúmyselného predávkovania, ukončite používanie a vyhľadajte lekársku pomoc.

Ak zabudnete použiť Preparation H

Ak ste zabudli použiť liek, použite ho vo zvyčajnom čase, keď si ho máte aplikovať podľa pôvodného plánu. Nepoužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Dosiaľ nie sú známe žiadne vedľajšie účinky.

Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Preparation H

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.
Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a na blistri po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Preparation H obsahuje

-                 Liečivá sú:
sušené liečivé kvasnice 1,00 % hmotnosti, t.j. 23 mg
olej zo žraločej pečene 3,00 % hmotnosti, t.j. 69 mg v 1 čapíku

- Ďalšie zložky sú:

čapíkový základ W35
cerezín
makrogol-600-dilaurát
kakaový olej
glycerol

Ako vyzerá Preparation H a obsah balenia

Biele čapíky po 2,3 g
a) strip PVC/polyuretán/PE, papierová škatuľka
b) strip PVC/kopolymér/PE, papierová škatuľka
Veľkosť balenia: 12 a 24 čapíkov.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
Pfizer Corporation Austria GmbH
Floridsdorfer Hauptstrasse 1
1210 Viedeň
Rakúsko

Výrobca:
Haupt Pharma Livron
 1. Rue Comté de Sinard
 2. 250 Livron
Francúzsko


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

PFIZER LUXEMBOURG SARL, o.z.
Tower 115
Pribinova 25 
811 09 Bratislava
Tel.: +421 2 3355 5500


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 12/2014.

Ďalšie texty:

Ako zabrániť hemoroidom?
Problémom s hemoroidmi sa možno sa vyhnúť nasledovnými jednoduchými preventívnymi opatreniami:

1. Návyk na pravidelnú stolicu
Navyknite si na prirodzené a ľahké vyprázdňovanie čriev každý deň - ak je možné, tak v ten istý čas každé ráno. Vyhnite sa preháňadlám.

2. Správna diéta
Jedzte čo najviac stravy bohatej na vlákninu a pite veľa tekutín. Potraviny, ktoré by ste mali jesť pravidelne, sú napr. obilné vločky, celozrnný chlieb, ovocie a čerstvá zelenina. Skúste sa vyhnúť koreneným jedlám, alkoholu, káve a čiernemu čaju.

3. Pravidelne cvičte, aby ste predišli zápche.

4. Hygiena
Je potrebné opatrné umytie po každej stolici. Udržujte postihnuté miesto čo najsuchšie, posilní to proces zahojenia. Odporúča sa nosiť bavlnenú spodnú bielizeň.

Táto písomná informácia pre používateľa bola poskytnutá Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv (ŠÚKL).
Informácie o tomto lieku a ďalšie podrobnosti nájdete na www.sukl.sk
49524
ADC


Zákazníci si k tomuto produktu kúpili aj
Procto-Glyvenol
Procto-Glyvenolsup (blis.Al/PE) 1x10 ks
6,99  (-17%)
5,79 
na sklade
na sklade
NO-SPA 40 mg
NO-SPA 40 mgtbl (blis.PVC/Al) 1x24 ks
5,69 
4,99 
na sklade
na sklade
MUCONASAL PLUS
MUCONASAL PLUS10 ml, aerodisperzia
5,19  (-19%)
4,19 
na sklade
na sklade
SUPPOSITORIA GLYCERINI GALVEX
 
1,59 
na sklade
na sklade

Mohlo by Vás zaujímať
PREPARATION H
PREPARATION Hung rec (tuba Al) 1x25 g
 
4,99 
na sklade
na sklade
AVENOC čapíky
AVENOC čapíkysup (blis.PVC/PE) 1x10 ks
 
6,19 
na sklade
na sklade
Procto-Glyvenol
Procto-Glyvenolcrm rec (tuba Al) 1x30 g
6,99  (-17%)
5,79 
na sklade
na sklade
Mastu čapíky
Mastu čapíkypri hemoroidoch, 1x10 ks
 
4,99 
na sklade
na sklade

Zadaná emailová adresa už je registrovaná.
Prosím zadajte heslo a prihláste sa.

(Heslo Vám bolo v minulosti zaslané na Váš email, ak ho neviete nájsť, kliknite na Zabudol som heslo)

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Prihláste sa na odber noviniek