Prečo sú niektoré lieky lacnejšie?

24. 11. 2018 · 2 minúty na prečítanie

Cesta lieku od výskumu a výroby až po lekáreň a pacienta je veľmi zdĺhavá. Samotný vývoj lieku je finančné nákladný a rizikový proces.

Prečo sú niektoré lieky lacnejšie?

Cesta lieku od výskumu a výroby až po lekáreň a pacienta je veľmi zdĺhavá. Samotný vývoj lieku je finančné nákladný a rizikový proces. Kvôli vysokým nárokom na bezpečnosť trvá niekedy aj dlhšie ako 10 – 15 rokov. Priemerná cena vývoja nového lieku po uvedenie na trh sa pohybuje približne na úrovni 1,2 bilióna britských libier (zdroj: The Association of the British Pharmaceutical Industry). Pri tomto procese sa z liečiva, chemickej látky s medicínskym účinkom, vyrobí daným technologickým postupom liek, ktorý má určitú formu – tablety, krémy, injekcie a ďalšie.

Originálne vs. generické lieky

Originálne lieky sú po uvedení na trh chránené patentovou ochranou po dobu 20 rokov. Tá zabezpečí výrobcovi originálneho lieku monopolné postavenie na trhu, teda aj vrátenie financií potrebných na pokrytie výdavkov spojených s výskumom a vývojom nového liečiva. Z tohto dôvodu má originálny liek zvyčajne vyšší doplatok v porovnaní s generickým liekom.

Za generický liek sa považuje liek, ktorý má rovnaké zloženie a rovnakú liekovú formu (napr. tableta) ako originálny liek a ktorého účinok a rovnocennosť boli dokázané skúškami. Generický liek môže mať v porovnaní s originálnym liekom odlišnú farbu a tvar. Tieto vlastnosti však neovplyvňujú terapeutický účinok lieku.

Pri požiadavke na uvedenie na trh sú generické lieky schvaľované na základe rovnakých požiadaviek pre účinnosť, bezpečnosť a kvalitu ako originálne lieky. Hodnotenie skúšok robia skúsené expertné tímy zložené z lekárov, farmaceutov a iných vedeckých pracovníkov. Takto si pacient môže byť istý, že akýkoľvek generický liek je rovnocenný s originálnym liekom. Toto skúšanie je časovo a predovšetkým finančne menej náročne, keďže ním už v minulosti prešli originálne lieky, čo sa premietne aj v konečnej cene lieku.

Lekárnik je povinný ponúknuť pacientovi liek bez doplatku, prípade s najnižším možným doplatkom.

Od roku 2005 bol na Slovensku zavedený systém zámeny originálneho lieku za generický liek, ktorý je rovnako účinný ako originálny. Tento systém sa volá generická substitúcia a označuje právo lekárnika zmeniť rozhodnutie lekára a vydať generický liek aj v prípade, že lekár na recepte predpísal originálny liek bez toho, aby tento postup musel konzultovať s lekárom. Ak sa pacient rozhodne pre iný ako najlacnejší liek, môže si liek podľa výšky doplatku vybrať sám.

Dôvodom zavedenia generickej substitúcie bolo zníženie nákladov na lieky a tým aj zníženie finančného zaťaženia zdravotníctva. Európska únia sa pri znižovaní nákladov na zdravotníctvo spolieha na generické lieky a vytvára priaznivé prostredie pre ich vstup na trh.