Ako dlho platí lekársky predpis?

1. 8. 2015 · 3 minúty na prečítanie

Lekársky predpis vystavený lekárom má obmedzenú platnosť. Ako dlho platí a od čoho to závisí?

PharmDr. Peter Hnáth
PharmDr. Peter Hnáth
Ako dlho platí lekársky predpis?

Po vyšetrení vám váš lekár častokrát vydá lekársky predpis s vašou liečbou. Ako dlho tento dokument platí a podľa čoho sa to odvíja?

Čo je to lekársky predpis?

Lekársky predpis je úradné tlačivo, ktoré slúži na komunikáciu lekára s lekárňou. Obsahuje osobné údaje pacienta, informácie o predpisujúcom lekárovi a najmä údaje o lieku, prípadne o liekoch. To znamená druh lieku, počet balení a dávkovanie, aby mohol lekárnik správne vydať liek a informovať pacienta.

V spodnej časti je okrem iného miesto na pečiatku lekára s podpisom a na dopísanie dátumu, kedy bol lekársky predpis vystavený. A práve tento dátum sa v lekárni pri výdaji liekov sleduje.

Podľa Zákona o liekoch (č. 362/2011 Z.z.) majú lekárske predpisy rôznu dobu platnosti. Doba platnosti je obmedzená podľa druhu liekov, ktoré sú predpísané, prípadne podľa toho, aký lekár ho vystavil. Pri všetkých typoch tlačív platí, že dátum vystavenia sa do lehoty platnosti nezapočítava.

Štandardný lekársky predpis a jeho výpis

Najdlhšiu platnosť má štandardný lekársky predpis. Stretávame sa s ním najčastejšie. Slúži na predpisovanie väčšiny liekov – či už vyrábaných hromadne alebo tých, ktoré sú pripravované individuálne v lekárni. Jeho platnosť je 7 dní od vystavenia.

Občas sa môžete stretnúť aj s výpisom lekárskeho predpisu. Toto tlačivo nevystavuje lekár, ale vypisuje sa v lekárni v prípade, že nie je možné vydať všetky lieky z receptu naraz. Výpis platí vo všetkých lekárňach rovnako ako lekársky predpis a doba jeho platnosti je rovnaká ako u rovnakého receptu, pričom sa vychádza z dátumu na pôvodnom tlačive od lekára.

Špeciálne typy lekárskeho predpisu

Aké iné typy lekárskych predpisov existujú?

Ak máte predpísané antibiotikum alebo chemoterapeutikum, platnosť je iba 3 dni. Je to preto, že tieto lieky sú určené na okamžitú liečbu a potlačenie infekcie. Prípadné oddialenie liečby môže znamenať zhoršenie zdravotného stavu alebo naopak, neopodstatnené užívanie v čase, keď už ochorenie ustupuje.

Ešte kratšiu platnosť majú recepty vystavené lekárom lekárskej služby prvej pomoci alebo na „pohotovosti“. Je to iba jeden deň! Prečo tak krátko? Lieky predpísané pohotovostným lekárom sa považujú za urgentné a ich užívanie by sa malo začať bezodkladne.

Niektorí sa už stretli so špeciálnym tlačivom lekárskeho predpisu, ktoré malo diagonálne vedený pruh modrej farby. Používajú sa na predpisovanie liekov s obsahom omamnej a psychotropnej látky II. skupiny. Platnosť je 5 dní od vystavenia. Tu však platia aj ďalšie pravidlá pri výdaji, ako napríklad nutnosť predložiť doklad totožnosti alebo vek nad 18 rokov.

Lekársky poukaz na výber zdravotníckej pomôcky

Okrem lekárskych predpisov poznáme aj tlačivo na výber zdravotníckych pomôcok - lekársky poukaz. Má väčší formát ako lekársky predpis a má aj dlhšiu dobu platnosti.

Pri hromadne vyrábaných zdravotníckych pomôckach je to jeden mesiac. Sú to pomôcky ako napríklad vložky a plienky na inkontinenciu moču, barle, ortézy a podobne.

Ak sa jedná o pomôcky zhotovované na mieru, doba platnosti sa predlžuje na tri mesiace. Tie sú potrebné na výrobu. Príkladom je obuv zhotovená na mieru, atypické kompresívne pančuchy a iné pomôcky, ktoré sa vyrábajú pre konkrétneho pacienta.

V každom prípade platí, že lekársky predpis alebo poukaz majú obmedzenú platnosť a nedodržaním doby platnosti stráca takéto tlačivo platnosť. Preto je vhodné vyzdvihnúť si svoje lieky čo najskôr po predpísaní lekárom. Prípadne sa môžete poradiť so svojim lekárnikom, kedy sa končí platnosť vášho predpisu, aby sa predišlo zbytočným komplikáciám a nedorozumeniam.

Ďalšie články k téme Ako dlho platí lekársky predpis?

 • Určite už v lekárni pri výbere liekov na lekársky predpis zažili situáciu, keď váš požadovaný liek nebol k dispozícii, no farmaceut vám ponúkol náhradnú alternatívu. Pravdepodobne ste vtedy zaváhali a zamysleli ste sa, či je táto alternatíva rovnako účinná, či má podobné účinky a či je vhodné ju akceptovať.
 • Lieky po záruke nikdy neužívajte

  Lieky po záruke nikdy neužívajte

  · 3 minúty na prečítanie
  Jeseň je časom, kedy mnohí ľudia využívajú príležitosť na veľké upratovanie a odstránenie nepotrebných vecí. Tento čas je tiež vhodný na kontrolu obsahu domácej lekárničky, aby sa zistilo, či sú lieky ešte použiteľné a bezpečné. Odborníci opakované varujú pred rizikmi spojenými s užívaním liekov po ich expirácii a vyzývajú pacientov, aby nespotrebované lieky vrátili do lekárne.
 • Nádcha

  Nádcha

  · 4 minúty na prečítanie
  Viete, čo znamená pre deti upchatý nos? Kedy ísť s nádchou k lekárovi a aké sú možnosti liečby? Či, ako je to naozaj s tou "slanou vodou"?
O autorovi
PharmDr. Peter Hnáth
PharmDr. Peter Hnáth
Čítať viac od autora
O autorovi
PharmDr. Peter Hnáth
PharmDr. Peter Hnáth
Čítať viac od autora