PLEUMOLYSIN
kvapky, 10 ml
Liek vo forme kvapiek obsahujúci liečivá rastlinného pôvodu a kodeín. Pomáha zmierňovať dráždivý, suchý kašeľ a uvoľňuje hlieny. Vhodný pre deti od 12 rokov.
Značka: TEVA
4,59  
4,29  s DPH
na sklade v eshope
možnosť rezervácie v 312 lekárňach - doručíme do 315 lekární
4 body na vernostnú kartu
doprava zadarmo nad 29,90 
PLEUMOLYSIN
kvapky, 10 ml
Liek vo forme kvapiek obsahujúci liečivá rastlinného pôvodu a kodeín. Pomáha zmierňovať dráždivý, suchý kašeľ a uvoľňuje hlieny. Vhodný pre deti od 12 rokov.
Značka: TEVA
4,59  
4,29  s DPH
na sklade v eshope
možnosť rezervácie v 312 lekárňach - doručíme do 315 lekární
4 body na vernostnú kartu
doprava zadarmo nad 29,90 

Liek obsahuje liečivá rastlinného pôvodu, ktoré uvoľňujú sekrét z dýchacích ciest a kodeín, ktorý tlmí dráždenie na kašeľ. Liek sa používa pri suchom dráždivom kašli, pri zápaloch hltanu, hrtanu, priedušnice a pri akútnych a chronických zápaloch priedušiek. Liek môžu užívať dospelí, dospievajúci a deti od 12 rokov.

Spôsob použitia

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí:
Liek sa obvykle užíva v dávke 13 kvapiek každé 2-3 hodiny.

Deti od 12 rokov:
Podáva sa 16 kvapiek 2-3x denne. Je potrebné dodržiavať maximálne odporúčané dávky a odstupy medzi jednotlivými dávkami.

Dĺžka liečby:
Liek je určený iba na krátkodobú liečbu a môže sa užívať maximálne 7 dní. Ak sa do 3 dní príznaky nezmiernia, alebo sa zhoršia, je potrebné kontaktovať lekára.

Spôsob použitia

Pred použitím je potrebné liekovku pretrepať. Odmerané množstvo kvapiek sa užíva po jedle na lyžičke s trochou tekutiny (alebo rozmiešané v malom množstve tekutiny). Pacientovi treba zaistiť dostatočné množstvo tekutín. Liek sa užíva po jedle.

Upozornenie

Počas tehotenstva o použití lieku rozhodne lekár, vzhľadom na to, že liek obsahuje kodeín a prilbicovú tinktúru a môže sa počas tehotenstva použiť iba v jednoznačne nevyhnutných prípadoch.
U dojčiacich žien je liek kontraindikovaný (v prípade použitia lieku má byť mlieko odsaté a nemá byť použité na výživu dieťaťa).
U detí do 12 rokov je liek kontraindikovaný.
Deťom vo veku od 12 do 18 rokov so zhoršenou respiračnou funkciou sa neodporúča liek podávať.
Liek sa nesmie podávať pacientom s útlmom dýchania, so sklonom ku kŕčom, s poranením hlavy a pacientom so zvýšeným intrakraniálnym tlakom.
Liek je kontraindikovaný u pacientov, o ktorých je známe, že majú ultra-rýchly metabolizmus CYP2D6.
Zvýšená opatrnosť je potrebná u pacientov s chronickým respiračným ochorením, s astmou, so srdcovými arytmiami, so zápalovým alebo obštrukčným črevným ochorením, s poruchami pečeňových funkcií, s poškodením močového traktu, s hypotyreoidizmom, s hypertrofiou prostaty, so striktúrami uretry a s renálnymi poruchami. Pri týchto ochoreniach sa o používaní uvedeného lieku je nutné poradiť s lekárom. Zvýšená opatrnosť je taktiež potrebná u starších ťažko chorých pacientov.
Liek zvyšuje účinok analgetík a tlmivý účinok liekov ovplyvňujúcich centrálny nervový systém (anestetiká, hypnotiká, sedatíva, tricyklické antidepresíva).
Počas liečby nekonzumovať alkoholické nápoje.
Liek obsahuje malé množstvo etanolu (alkohol).
Uchovávať pri teplote do 25 °C, v pôvodnom vnútornom obale na ochranu pred svetlom. Chrániť pred mrazom. Po prvom otvorení je použiteľnosť lieku 6 mesiacov (v rámci času použiteľnosti uvedeného na obale).
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Účinné látky

kodeín, saponín, prilbicová tinktúra (Aconitu napellus), pomarančová tinktúra (Citrus dulcus), dúška tymiánová - extrakt (Thymi extractum)
Lieková forma: Perorálne roztokové kvapky 
Lieková forma ADC: kvapky

Písomná informácia pre používateľa

PLEUMOLYSIN
perorálne roztokové kvapky

saponín, hemihydrát kodeíniumfosfátu, prilbicová tinktúra, pomarančová tinktúra, tekutý tymianový extrakt

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

 

 •                      Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
 •                      Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
 •                      Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.
 •                      Ak sa do 3 dní nebudete cítiť lepšie, alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

 

 

 1.                    Čo je PLEUMOLYSIN a na čo sa používa
 2.                    Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete PLEUMOLYSIN
 3.                    Ako používať PLEUMOLYSIN
 4.                    Možné vedľajšie účinky
 5.                    Ako uchovávať PLEUMOLYSIN
 6.                    Obsah balenia a ďalšie informácie

 


1.                  Čo je PLEUMOLYSIN a na čo sa používa

Tento liek obsahuje liečivá rastlinného pôvodu, ktoré uvoľňujú sekrét z dýchacích ciest a kodeín, ktorý tlmí dráždenie na kašeľ.

PLEUMOLYSIN sa používa pri suchom dráždivom kašli, pri zápaloch hltanu, hrtanu, priedušnice a pri akútnych a chronických zápaloch priedušiek.

Liek môžu užívať dospelí, dospievajúci a deti od 12 rokov.


Ak sa do 3 dní nebudete cítiť lepšie, alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.


2.                  Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete PLEUMOLYSIN

Nepoužívajte PLEUMOLYSIN

 

 

 •                      ak ste alergický na liečivá alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),
 •                      pri utlmenom dýchaní,

 

 

 •                      pri ochoreniach sprevádzaných kŕčmi (napr. epilepsia),
 •                      pri poranení hlavy,
 •                      ak máte menej ako 12 rokov,
 •                      ak viete, že vaše telo veľmi rýchlo metabolizuje kodeín na morfín,
 •                      ak dojčíte.

 • Dospievajúci vo veku nad 12 rokov

  PLEUMOLYSIN sa neodporúča u dospievajúcich so zhoršenou funkciou dýchania na liečbu kašľa.

  Upozornenia a opatrenia
  Predtým, ako začnete používať PLEUMOLYSIN, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika:
  •                      ak máte chronické ochorenie dýchacieho systému,
  •                      ak máte prieduškovú astmu,
  •                      ak máte poruchy srdcového rytmu,
  •                      ak máte zápalové črevné ochorenie,
  •                      ak máte zníženú priechodnosť čriev,
  •                      ak máte ochorenie pečene,
  •                      ak máte zníženú funkciu štítnej žľazy,
  •                      ak máte zväčšenú prostatu,
  •                      ak máte zúženie močovej trubice,
  •                      ak máte poškodenie močových ciest,
  •                      ak máte poruchy funkcie obličiek.

  • Kodeín sa v pečeni enzymaticky metabolizuje na morfín. Morfín je látka, ktorá je zodpovedná za účinok kodeínu. Niektorí ľudia majú iný typ tohto enzýmu a to môže mať rôzne následky u nich. U niektorých ľudí sa morfín nevytvára, alebo sa vytvára len vo veľmi malých množstvách, bez toho, aby to malo účinok na ich kašeľ. U iných ľudí je vyššia pravdepodobnosť, že sa u nich prejavia závažné vedľajšie účinky, pretože sa u nich vytvára veľmi vysoké množstvo morfínu. Ak sa u vás vyskytnú akékoľvek z nasledujúcich vedľajšich účinkov, musíte prestať užívať liek a okamžite vyhľadať lekársku pomoc: pomalé alebo plytké dýchanie, zmätenosť, ospalosť, zúženie zreníc, nevoľnosť alebo vracanie, zápcha, zníženie chuti do jedla.

   Starší ťažko chorí pacienti, tehotné ženy môžu tento liek užívať len po porade s lekárom, ak sú na to obzvlášť závažné dôvody.

   Iné lieky a PLEUMOLYSIN
   Ak teraz používate alebo ste v poslednom čase používali, či práve budete používať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

   Tento liek zvyšuje účinok liekov tlmiacich bolesť a tiež zvyšuje tlmivý účinok liekov ovplyvňujúcich centrálny nervový systém (anestetiká, hypnotiká, sedatíva, tricyklické antidepresíva).

   Tehotenstvo a dojčenie
   Vzhľadom na to, že liek obsahuje kodeín a prilbicovú tinktúru, je nutné vždy starostlivo zvážiť, či pri podaní lieku v období tehotenstva terapeutický prínos lieku prevyšuje nad potenciálnym rizikom pre plod alebo dieťa.

   Neužívajte PLEUMOLYSIN, ak dojčíte.
   Kodeín a morfín prechádzajú do materského mlieka.

   Ak ste tehotná, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete používať tento liek.

   Vedenie vozidiel a obsluha strojov
   PLEUMOLYSIN nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

   Pleumolysin obsahuje etanol.
   Tento liek obsahuje malé množstvo etanolu (alkohol), menej ako 100 mg na dávku.


   3. Ako používať PLEUMOLYSIN

   Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
   Dospelí užívajú zvyčajne každé 2 až 3 hodiny 13 kvapiek, deti od 12 do 15 rokov 16 kvapiek 2 až 3-krát denne.

   Liek používajte po jedle, nakvapkajte na lyžičku alebo do menšieho množstva tekutiny a zapite.

   Liek nepoužívajte dlhšie ako 1 týždeň. Pred použitím je potrebné liek pretrepať.

   U detí je potrebné dodržiavať maximálne odporúčané dávky.

   Ak použijete viac PLEUMOLYSINU, ako máte
   Poraďte sa so svojim lekárom.

   Pri požití väčšieho množstva lieku (deťmi, pri samovražedných pokusoch) je potrebné predovšetkým vyvolať vracanie buď vypitím teplej slanej vody alebo dráždením hltana. Ďalej sa postihnutým odporúča opakovane podávať živočíšne uhlie a okamžite privolať lekára.

   Pri predávkovaní prejavujúcom sa ospalosťou, depresiami, poruchou koordinácie pohybov, zúžením zreníc, nevoľnosťou, vracaním, svrbením a opuchmi kože, poruchami srdcového rytmu, zastavením močenia, zápchou, poklesom krvného tlaku a telesnej teploty a útlmom dýchania, je potrebné okamžite privolať lekára.

   Po opakovanom podaní veľmi vysokých dávok sa môže znížiť účinnosť lieku a môže vzniknúť závislosť na liek.

   Ak zabudnete použiť PLEUMOLYSIN
   Ak zabudnete užiť dávku v stanovenú dobu, užite ju hneď, ako si spomeniete a ďalej potom pokračujte v užívaní lieku vo svojich pravidelných časových intervaloch, avšak nikdy neužívajte dve dávky súbežne.

   Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


   4. Možné vedľajšie účinky

   Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

   Vedľajšie účinky lieku pri odporúčanom dávkovaní nie sú známe.

   Hlásenie vedľajších účinkov
   Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


   5. Ako uchovávať PLEUMOLYSIN

   Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

   Uchovávajte pri teplote do 25 °C, v pôvodnom vnútornom obale na ochranu pred svetlom. Chráňte pred mrazom.

   Po prvom otvorení sa liek môže používať po dobu 6 mesiacov.

   Časom môže vzniknúť jemná roztrepateľná usadenina, ktorá však neznižuje účinok lieku.

   Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po EXP.

   Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


   6. Obsah balenia a ďalšie informácie

   Čo PLEUMOLYSIN obsahuje
    
   •                      Liečivá sú saponín 5 mg, hemihydrát kodeíniumfosfátu 3,06 mg, prilbicová tinktúra 40 mg, pomarančová tinktúra 150 mg, tekutý tymianový extrakt 30 mg v 1 ml (= 33 kvapiek).
   •                      Ďalšie zložky sú etanol 96 % v/v, glycerol 85 %, čistená voda.

   Ako vyzerá PLEUMOLYSIN a obsah balenia
   PLEUMOLYSIN je číra žltohnedá kvapalina. Časom môže vzniknúť zákal alebo jemná roztrepateľná usadenina, ktorá neznižuje účinok lieku.

   Veľkosť balenia: 10 ml.

   Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
   Teva Czech Industries s.r.o., Ostravská 29, 747 70 Opava-Komárov, Česká republika

   Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii.

   Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v novembri 2015.

   Táto písomná informácia pre používateľa bola poskytnutá Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv (ŠÚKL).
   Informácie o tomto lieku a ďalšie podrobnosti nájdete na www.sukl.sk

 

4799C
ADC


Zákazníci si k tomuto produktu kúpili aj
CALCIUM CHLORATUM-TEVA
CALCIUM CHLORATUM-TEVAroztok, 100 ml
4,89 
4,69 
na sklade
na sklade
PARALEN GRIP chrípka a bolesť
 
6,49 
na sklade
na sklade
BROMHEXIN 12 KVAPKY KM
BROMHEXIN 12 KVAPKY KMgtt por (liek.skl.hnedá+kvapkadlo) 1x30 ml
 
5,99 
na sklade
na sklade
MAGNESII LACTICI 500 mg, Magnéziové tablety Galvex
MAGNESII LACTICI 500 mg, Magnéziové tablety Galvex100 tabliet, 1 tbl = 51 mg horčíka
 
3,79 
na sklade
na sklade

Mohlo by Vás zaujímať
Peroxid vodíka 3 %
 
2,99 
na sklade
na sklade
THERAFLU PRECHLADNUTIE A CHRÍPKA
10,79  (-17%)
8,99 
na sklade
na sklade
ALPECIN kofeínový šampón C1
ALPECIN kofeínový šampón C1250 ml, pri vypadávaní vlasov
6,99 
5,99 
na sklade
na sklade
Dr.Max Kostihojová masť
 
2,99 
na sklade
na sklade

Zadaná emailová adresa už je registrovaná.
Prosím zadajte heslo a prihláste sa.

(Heslo Vám bolo v minulosti zaslané na Váš email, ak ho neviete nájsť, kliknite na Zabudol som heslo)

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Prihláste sa na odber noviniek