PARALEN GRIP horúci nápoj čerešňa 650 mg/10 mg
PARALEN GRIP horúci nápoj čerešňa 650 mg/10 mg
plo por 1x12 vrecúšok
Liek vhodný na zmiernenie prejavov prechladnutia, chrípky. Znižuje teplotu, tlmí bolesti kĺbov, svalov, hlavy, hrdla, zmenšuje opuch nosa. Od 15 rokov. Príchuť čerešne.
Značka: Paralen
8,59  s DPH
Dočasne nedostupné
8 bodov na vernostnú kartu
doprava zadarmo nad 29,90 
PARALEN GRIP horúci nápoj čerešňa 650 mg/10 mg
plo por 1x12 vrecúšok
Liek vhodný na zmiernenie prejavov prechladnutia, chrípky. Znižuje teplotu, tlmí bolesti kĺbov, svalov, hlavy, hrdla, zmenšuje opuch nosa. Od 15 rokov. Príchuť čerešne.
Značka: Paralen
8,59  s DPH
Dočasne nedostupné
8 bodov na vernostnú kartu
doprava zadarmo nad 29,90 

Liek obsahuje kombináciu dvoch liečiv – paracetamolu a fenylefríniumchloridu. Paracetamol pôsobí proti bolesti a horúčke, fenylefríniumchlorid uvoľňuje dýchacie cesty.
Liek je určený na odstránenie príznakov chrípky a prechladnutia, vrátane horúčky, bolesti pri zápale prinosových dutín, bolesti hlavy, bolesti v hrdle a bolesti kĺbov a svalov. Pomáha tiež pri nádche, uvoľňuje upchatý nos a prinosové dutiny a tým uľahčuje dýchanie.

Spôsob použitia

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí (vrátane starších osôb) a dospievajúci od 15 rokov:
Podáva sa 1 vrecko podľa potreby 1-4x denne. Interval medzi jednotlivými dávkami nemá byť kratší ako 4 hodiny.
Najvyššia jednotlivá dávka je 1 vrecko.
Maximálna denná dávka sú 4 vrecká.

Dĺžka liečby:
Liek je určený iba na krátkodobú liečbu. Ak nedôjde do 3 dní k zlepšeniu príznakov (horúčka, bolesť) alebo sa naopak ťažkosti zhoršia, vyskytnú sa nové príznaky alebo neobvyklé reakcie, je nutné poradiť sa o ďalšej liečbe s lekárom. Tento liek sa nemá užívať bez konzultácie s lekárom dlhšie ako 7 dní.

Pacienti s renálnou insuficienciou:
Odporúča sa predĺžiť interval medzi dávkami. V prípade stredne ťažkej renálnej insuficiencie (klírens kreatinínu 10-50 ml/min) minimálny interval medzi dvomi dávkami má byť 6 hodín, v prípade ťažkej renálnej insuficiencie (klírens kreatinínu < 10 ml/min) minimálny interval medzi dvomi dávkami má byť 8 hodín.

Pacienti s hepatálnou insuficienciou:
U týchto pacientov je vhodné nepodávať maximálne dávky a dodržiavať interval medzi jednotlivými dávkami minimálne 6 hodín.

Spôsob použitia

Obsah 1 vrecka sa rozpustí v pohári horúcej (nie však vriacej) vody. Teplý nápoj sa vypije. Vzťah k jedlu sa neuvádza.

Upozornenie

Liek sa má používať v tehotenstve, len ak prínos preváži riziko.
U dojčiacich žien sa liek neodporúča (ak je nutné, aby dojčiaca žena liek užívala, má ho užívať iba po konzultácii s lekárom a len krátkodobo).
Pre deti a dospievajúcich do 15 rokov liek nie je určený.
Liek nemajú užívať pacienti s vysokým krvným tlakom alebo s ochorením srdca alebo ciev.
Liek nesmú užívať pacienti s ťažkou hepatálnou insuficienciou, a/alebo akútnym zlyhaním pečene.
Súčasne s týmto liekom neužívať iné lieky na chrípku a nachladnutie alebo lieky na obmedzenie opuchu sliznice nosa (dekongestíva) a najmä iné lieky obsahujúce paracetamol.
Liek má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje (u citlivých jedincov sa však môže vyskytnúť závrat).
Nepiť alkohol.
Liek obsahuje sacharózu (3,1 g v 1 vrecku).
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Účinné látky

paracetamol, fenylefríniumchlorid
Lieková forma ADC: roztok
Písomná informácia pre používateľa

PARALEN GRIP horúci nápoj príchuť čerešňa 650 mg/10 mg
prášok na perorálny roztok
paracetamol, fenylefríniumchlorid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, než začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Vždy užívajte tento liek tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.
 •          Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
 •          Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
 •          Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.
 •          Ak sa do 3 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

 1.               Čo je PARALEN GRIP horúci nápoj príchuť čerešňa 650 mg/10 mg a na čo sa používa
 2.               Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete PARALEN GRIP horúci nápoj príchuť čerešňa 650 mg/10 mg
 3.               Ako užívať PARALEN GRIP horúci nápoj príchuť čerešňa 650 mg/10 mg
 4.               Možné vedľajšie účinky lieku
 5.               Ako uchovávať liek PARALEN GRIP horúci nápoj príchuť čerešňa 650 mg/10 mg
 6.               Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je PARALEN GRIP horúci nápoj príchuť čerešňa 650 mg/10 mg a na čo sa používa

PARALEN GRIP horúci nápoj príchuť čerešňa 650 mg/10 mg obsahuje kombináciu dvoch liečiv – paracetamolu a fenylefríniumchloridu. Paracetamol pôsobí proti bolesti a horúčke, fenylefríniumchlorid uvoľňuje dýchacie cesty.
PARALEN GRIP horúci nápoj príchuť čerešňa 650 mg/10 mg je určený na odstránenie príznakov chrípky a prechladnutia, vrátane horúčky, bolesti pri zápale prinosových dutín, bolesti hlavy, bolesti v hrdle a bolestí kĺbov a svalov. Pomáha tiež pri nádche, uvoľňuje upchatý nos a prinosové dutiny a tým uľahčuje dýchanie.
Tento liek užívajte len vtedy, keď príznaky chrípky a nachladnutia sprevádza upchatý nos alebo prinosové dutiny. Ak nemáte upchatý nos máte užívať jednozložkové lieky obsahujúce len paracetamol.
Liek je určený pre dospelých a dospievajúcich od 15 rokov.

Ak sa do 3 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete PARALEN GRIP horúci nápoj príchuť čerešňa 650 mg/10 mg

Neužívajte PARALEN GRIP horúci nápoj príchuť čerešňa 650 mg/10 mg,
 •            ak ste alergický na paracetamol, fenylefríniumchlorid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),
 •            ak máte ťažké ochorenie pečene, akútne zlyhanie pečene,
 •            ak máte vysoký krvný tlak,
 •            ak máte ťažké ochorenie srdca alebo ciev,
 •            ak máte zvýšenú funkciu štítnej žľazy (hypertyreóza),
 •            ak máte cukrovku,
 •            ak máte zelený zákal (glaukóm) s úzkym uhlom,
 •            ak trpíte zadržovaním moču,
 •            ak máte nádor drene nadobličiek (feochromocytóm),
 •            ak súčasne užívate lieky
 •          na liečenie depresie alebo Parkinsonovej choroby, zo skupiny inhibítorov monoaminooxidázy (MAO) alebo ste ich užívali v posledných 2 týždňoch,
 •          na liečenie depresie zo skupiny tricyklických antidepresív,
 •          na vysoký krvný tlak alebo ochorenie srdca zo skupiny betablokátorov.

Ak si nie ste istý či sa vás uvedené týka, poraďte sa so svojím lekárom.

Upozornenia a opatrenia
Predtým, ako začnete užívať PARALEN GRIP horúci nápoj príchuť čerešňa 650 mg/10 mg, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika, ak:
 •          ste tehotná alebo dojčíte,
 •          máte závažný typ málokrvnosti nazývaný hemolytická anémia,
 •          ste boli lekárom informovaný, že máte nízky počet granulocytov (druh bielych krviniek) v krvi,
 •          máte problémy s požívaním alkoholu,
 •          ste muž a máte zväčšenú prostatu,
 •          máte Raynaudov syndróm (prejavujúci sa zmenami farby kože a pocitom chladu),
 •          máte prieduškovú astmu,
 •          máte nedostatok enzýmu glukózo-6-fosfát dehydrogenázy (dedičné ochorenie ktoré spôsobuje zníženie počtu červených krviniek),
 •          máte ochorenie pečene a obličiek,
 •          trpíte precitlivenosťou na kyselinu acetylsalicylovú a/alebo nesteroidné protizápalové lieky (NSAID),
 •          užívate iné lieky (pozri časť „Iné lieky a PARALEN GRIP horúci nápoj príchuť čerešňa 650mg/10 mg“).

 • Užívanie vyšších ako odporučených dávok môže viesť k riziku ťažkého poškodenia pečene. Vplyv paracetamolu (liečiva PARALEN GRIP horúci nápoj príchuť čerešňa 650 mg/10 mg) poškodzujúci pečeň sa môže prejaviť aj pri krátkodobom použití liečebných dávok, bez predchádzajúcej poruchy funkcie pečene.
  Pri užívaní liekov s obsahom paracetamolu boli hlásené život ohrozujúce kožné reakcie. Ak sa objavia takéto prejavy alebo príznaky (napr. progresívna kožná vyrážka, často s pľuzgiermi alebo slizničnými léziami), prestaňte liek užívať a ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.
  Ak si nie ste istý, či sa vás uvedené týka, poraďte sa so svojím lekárom.

  Deti a dospievajúci
  Tento liek nie je určený pre deti a dospievajúcich mladších ako 15 rokov.

  Iné lieky a PARALEN GRIP horúci nápoj príchuť čerešňa 650 mg/10 mg
  Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

  Neužívajte PARALEN GRIP horúci nápoj príchuť čerešňa 650 mg/10 mg, ak užívate:
  •          iné lieky obsahujúce paracetamol,
  •          iné lieky na chrípku a nachladnutie,
  •          iné lieky na obmedzenie zdurenia sliznice nosa (dekongestíva),
  •          alebo ste užívali v posledných dvoch týždňoch lieky na liečbu depresie alebo Parkinsonovej choroby (zo skupiny inhibítorov monoaminooxidázy), lieky na liečbu depresie (zo skupiny tricyklických antidepresív), alebo lieky na liečbu vysokého krvného tlaku alebo ochorenia srdca (zo skupiny betablokátorov, prípadne metyldopu alebo rezerpín) (pozri vyššie časť 2 „Neužívajte PARALEN GRIP horúci nápoj príchuť čerešňa 650 mg/10 mg“)

  O užívaní lieku sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom, ak užívate:
  •          lieky na liečbu nevoľnosti a vracania alebo žalúdočných vredov metoklopramid, domperidón a propantelín),
  •          liek na zníženie tukov v krvi (cholestyramín),
  •          lieky ovplyvňujúce zrážanie krvi (warfarín alebo iné lieky znižujúce zrážavosť krvi),
  •          lieky na liečenie epilepsie (glutetimid, fenobarbital, fenytoín, primidón, karbamazepín, lamotrigín, topiramát),
  •          rifampicín alebo izoniazid (na liečbu tuberkulózy),
  •          zidovudín (na liečbu infekcie HIV a AIDS),
  •          lieky na liečbu migrény (ergotamín a metylsergid),
  •          kyselinu acetylsalicylovú alebo iné nesteroidné protizápalové lieky,
  •          digoxín (používa sa na posilnenie činnosti srdca),
  •          lieky používané na liečbu upchatého nosa alebo astmy (sympatomimetiká),
  •          lieky používané na liečbu nedostatočného prekrvenia (ischémie) tkanív a orgánov (vazodilatanciá),
  •          chloramfenikol, flukloxacilín (antibiotiká),
  •          ústami podanú antikoncepciu,
  •          probenecid (liek na liečenie dny),
  •          lieky a výživové doplnky obsahujúce ľubovník bodkovaný.

  • PARALEN GRIP horúci nápoj príchuť čerešňa 650 mg/10 mg a jedlo, nápoje a alkohol
   Ak sa počas liečby objavia zažívacie ťažkosti, užívajte liek spolu s jedlom.
   Počas liečby sa nesmú požívať alkoholické nápoje, pretože sa môže zvýšiť riziko poškodenia pečene. Liek nesmú užívať osoby, ktoré majú problémy s dlhodobým požívaním alkoholu.

   Tehotenstvo a dojčenie
   Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom skôr ako začnete užívať tento liek.
   Užívanie PARALENU GRIP horúci nápoj príchuť čerešňa 650 mg/10 mg sa počas tehotenstva a dojčenia neodporúča.

   Vedenie vozidiel a obsluha strojov
   U niektorých ľudí môže liek vyvolať závrat a tak nepriaznivo ovplyvniť aktivity vyžadujúce zvýšenú pozornosť. Neveďte vozidlá a neobsluhujte stroje, ak sa u vás vyskytne závrat.

   PARALEN GRIP horúci nápoj príchuť čerešňa 650 mg/10 mg obsahuje sacharózu
   Tento liek obsahuje 3,1 g sacharózy v jednej dávke. Musí sa to vziať do úvahy u pacientov s diabetes mellitus (cukrovkou). Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


   3. Ako užívať PARALEN GRIP horúci nápoj príchuť čerešňa 650 mg/10 mg

   Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

   Dospelí, vrátane starších osôb a dospievajúci od 15 rokov
   Podáva sa obsah jedného vrecka rozpustený v pohári horúcej (nie vriacej) vody 1 až 4-krát denne. Podľa chuti môžete prisladiť medom alebo cukrom. Interval medzi jednotlivými dávkami nemá byť kratší ako štyri hodiny.
   Najvyššia jednotlivá dávka je 1 vrecúško. Maximálna denná dávka sú 4 vrecúška.
   Maximálna denná dávka paracetamolu je 4 g

   Neužívajte viac ako 4 vrecká počas 24 hodín.

   Použitie u detí a dospievajúcich
   Liek nie je vhodný pre deti a dospievajúcich do 15 rokov.

   Pacienti so zníženou funkciou obličiek a pečene
   Pred použitím lieku sa o úprave dávkovania poraďte so svojím lekárom. Po posúdení vášho aktuálneho zdravotného stavu vám môže odporučiť zníženie dávky alebo predĺženie intervalov dlhších ako 4 hodiny medzi jednotlivými dávkami.

   Bez odporúčania lekára neužívajte PARALEN GRIP horúci nápoj príchuť čerešňa 650 mg/10 mg dlhšie ako 7 dní.
   Ak ťažkosti po liečbe neustupujú, zhoršujú sa alebo pretrvávajú dlhšie ako 3 dni, vyhľadajte lekára a poraďte sa o ďalšom postupe.

   Ak užijete viac PARALEN GRIP horúci nápoj príchuť čerešňa 650 mg/10 mg, ako máte
   V prípade predávkovania alebo náhodného požitia lieku dieťaťom ihneď vyhľadajte lekára, aj keď nie sú prítomné žiadne príznaky predávkovania, pretože je tu riziko ťažkého poškodenia pečene prejavujúceho sa až po dlhšom čase.

   Ak zabudnete užiť PARALEN GRIP horúci nápoj príchuť čerešňa 650 mg/10 mg
   Užite nasledujúcu dávku ihneď ako si spomeniete. Dodržte však odstup medzi jednotlivými dávkami minimálne 4 hodiny.
   Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

   Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


   4. Možné vedľajšie účinky

   Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

   Okamžite zastavte liečbu a vyhľadajte lekára, ak sa u vás objaví ktorýkoľvek z nižšie uvedených veľmi zriedkavých vedľajších účinkov:
   •       Nevoľnosť, žihľavka, náhly opuch, pocit tlaku v hrudníku so sťaženým dýchaním alebo prehĺtaním (príznaky anafylaxie),
   •       Závažná alergická reakcia (angioedém), ktorá spôsobuje opuch rôznych častí tela, najčastejšie tváre (očí a úst), oblasti hrdla (sliznice dýchacieho ústrojenstva) a tráviaceho ústrojenstva (spôsobujúci brušné kŕče).
   •       Závažné kožné reakcie z precitlivenosti zahŕňajúce vyrážky, často zahŕňajúce vredy v ústach, hrdle, nose, na genitáliách, zápal očných spojoviek (červené a opuchnuté oči) a môžu postupovať k vytváraniu pľuzgierov a odlupovaniu kože,
   •       Bolesť hrdla, vriedky v ústach, náhla vysoká horúčka.

   Vedľajšie účinky, ktoré sa tiež môžu vyskytnúť sú uvedené nižšie, podľa frekvencie výskytu:

   Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):
   -          bolesti hlavy, závraty (točenie hlavy), neschopnosť zaspať (nespavosť).

   Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb):
   -          pocit na vracanie (nevoľnosť), nepokoj, nervozita.

   Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb):
   •          poruchy krvotvorby (zmeny v krvnom obraze, napr. zníženie počtu bielych krviniek a krvných doštičiek. Poruchy krvi môžu mať nasledovné príznaky: bezbolestné, guľaté a tvarovo určené fialové škvrny na koži, niekedy zoskupené do väčších plôch, krvácanie z ďasien, krvácanie z nosa alebo podliatiny s malým poranením, zvýšená náchylnosť k infekciám, únava, bolesť hlavy).
   •          kožné reakcie z precitlivenosti, vyrážka, žihlavka, začervenanie,
   •          ťažkosti s dýchaním alebo sipot, zúženie priedušiek (bronchospazmus),
   •          poruchy funkcie pečene a obličiek,
   •          veľmi rýchly a nepravidelný tep srdca, zvýšený krvný tlak,
   •          nevoľnosť (vracanie), hnačka,
   •          žltačka (zožltnutie kože a očí).

   Neznáme (nedá sa odhadnúť z dostupných údajov):
   •          bolesť očí, pichanie v očiach, rozmazané videnie, poruchy citlivosti alebo neznášanlivosť svetla,
   •          akútny glaukóm s uzavretým uhlom (náhle rozmazané videnie, silná bolesť očí alebo neznášanlivosť svetla, aura - kruhy okolo svetelných zdrojov),
   •          zníženie počtu červených krviniek spôsobené metabolickou poruchou, tzv. deficitom glukózo-6-fosfát dehydrogenázy,
   •          alergický akútny koronárny syndróm (Kounisov syndróm - život ohrozujúci stav spôsobený náhle vzniknutou nepriechodnosťou vencových tepien srdca na podklade alergickej reakcie),
   •          zmenený tep srdca (zrýchlený alebo nepravidelný),
   •          zápal pečene (hepatitída), ktorá môže viesť k akútnemu zlyhaniu pečene.

   Hlásenie vedľajších účinkov
   Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


   5. Ako uchovávať PARALEN GRIP horúci nápoj príchuť čerešňa 650 mg/10 mg

   Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
   Uchovávajte pri teplote do 25 ?C v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

   Neužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na označení obalu po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

   Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


   6. Obsah balenia a ďalšie informácie

   Čo PARALEN GRIP horúci nápoj príchuť čerešňa 650 mg/10 mg obsahuje
   •                      Liečivá sú paracetamol 650 mg a fenylefríniumchlorid 10 mg v jednom vrecku.
   •                      Ďalšie zložky sú: sacharóza, kyselina citrónová, kyselina vínna, povidón 25, acesulfam K, čerešňová aróma, ružový antokyanínový extrakt, kyselina askorbová.

   Ako vyzerá PARALEN GRIP horúci nápoj príchuť čerešňa 650 mg/10 mg a obsah balenia
   PARALEN GRIP horúci nápoj príchuť čerešňa 650 mg/10 mg je bielo-ružový prášok s časticami červenej farby, balený vo vreckách z papiera s nánosom lesklej živice s AL/PE fóliou.
   Vrecká sa vkladajú spolu s písomnou informáciou pre používateľa do papierovej škatuľky.

   Veľkosť balenia: 6 alebo 12 vreciek.
   Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

   Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

   Zentiva, k.s., U kabelovny 130, Dolní Měcholupy, 102 37 Praha, Česká republika

   Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná vo februári 2016.

   Logo Zentiva

   Táto písomná informácia pre používateľa bola poskytnutá Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv (ŠÚKL).
   Informácie o tomto lieku a ďalšie podrobnosti nájdete na www.sukl.sk
4387A
ADC


Zákazníci si k tomuto produktu kúpili aj
Ambroxol AL kvapky
Ambroxol AL kvapkygtt por (fľ.skl.hnedá) 1x50 ml
 
3,49 
na sklade
na sklade
MUCONASAL PLUS
MUCONASAL PLUS10 ml, aerodisperzia
5,19  (-19%)
4,19 
na sklade
na sklade
Otrivin Menthol 0,1%
Otrivin Menthol 0,1%aerodisperzia, 10 ml
 
6,99 
na sklade
na sklade
Olynth HA 0,1 %
Olynth HA 0,1 %aerodisperzia, 10 ml
 
5,39 
na sklade
na sklade

Mohlo by Vás zaujímať
THERAFLU PRECHLADNUTIE A CHRÍPKA
10,79  (-17%)
8,99 
na sklade
na sklade
Solmucol 200 mg
Solmucol 200 mggra 1x20 vrecúšok
 
6,99 
na sklade
na sklade
Olynth 0,1 %
Olynth 0,1 %aerodisperzia (0,1%), 10 ml
 
4,29 
na sklade
na sklade
GUAJACURAN
GUAJACURAN30 tabliet
 
5,59 
na sklade
na sklade

Zadaná emailová adresa už je registrovaná.
Prosím zadajte heslo a prihláste sa.

(Heslo Vám bolo v minulosti zaslané na Váš email, ak ho neviete nájsť, kliknite na Zabudol som heslo)

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Prihláste sa na odber noviniek