PARALEN 100
PARALEN 100
100 mg, 5 čapíkov
Čapíky Paralen 100 sa používajú u detí s telesnou hmotnosťou nad 7 kg na zníženie zvýšenej telesnej teploty pri chrípkových ochoreniach a ako doplnková liečba horúčky pri iných ochoreniach.
Značka: Paralen
12345 (100%4)
0,99  s DPH
Dočasne nedostupné
0 bodov na vernostnú kartu
doprava zadarmo nad 9,90 
PARALEN 100
100 mg, 5 čapíkov
12345 (100%4)
Čapíky Paralen 100 sa používajú u detí s telesnou hmotnosťou nad 7 kg na zníženie zvýšenej telesnej teploty pri chrípkových ochoreniach a ako doplnková liečba horúčky pri iných ochoreniach.
Značka: Paralen
0,99  s DPH
Dočasne nedostupné
0 bodov na vernostnú kartu
doprava zadarmo nad 9,90 

Paracetamol, liečivo v lieku, pôsobí proti bolesti a znižuje zvýšenú telesnú teplotu. 
Čapíky sa používajú na zníženie zníženie horúčky pri chrípkových ochoreniach a ako doplnková liečba horúčky pri iných ochoreniach.
Ďalej sa liek používa pri bolesti rôzneho pôvodu, napríklad pri bolestiach hlavy, zubov vrátane bolesti sprevádzajúcej prerezávanie zúbkov a pri bolesti kĺbov a svalov sprevádzajúcej chrípkové ochorenia.

Spôsob použitia

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Podľa potreby sa jednotlivá dávka môže podať 3x denne najmenej v 6-hodinových odstupoch medzi jednotlivými dávkami.
Deti s telesnou hmotnosťou 7-13 kg: 1 čapík.
Deti s telesnou hmotnosťou 14-20 kg: 2 čapíky.
Celková denná dávka paracetamolu nemá prekročiť 60 mg/kg telesnej hmotnosti dieťaťa, rozdeľuje sa na 3 čiastkové dávky. Na jednorazové podanie je dávka 10-15 mg/kg telesnej hmotnosti.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek:
Pri ťažkej poruche funkcie obličiek s hodnotami klírensu kreatinínu < 10 ml/min musí byť interval medzi jednotlivými dávkami najmenej 8 hodín.
Pri klírense kreatinínu 10-50 ml/min musí byť interval medzi jednotlivými dávkami minimálne 6 hodín.

Pacienti s poruchou funkcie pečene:
U týchto pacientov nepodávať maximálne dávky a dodržiavať interval medzi jednotlivými dávkami minimálne 6 hodín.

Dĺžka liečby:
Liečba nemá bez súhlasu lekára trvať dlhšie ako 3-5 dní. Ak sa príznaky nezlepšia do 2 dní alebo ak sa zhoršia, je potrebné obrátiť sa na lekára. U dojčiat je nutné konzultovať každé horúčkovité ochorenie okamžite s lekárom.

Spôsob použitia

Liek je určený len na zavedenie do konečníka. Čapík je potrebné zbaviť obalu a jemne zaviesť do konečníka. Po zavedení čapíka sa majú stlačiť na 1-2 minúty sedacie svaly rukou k sebe a je potrebné sa uistiť, že čapík zostal v konečníku. 

Upozornenie

Ak je to klinicky potrebné, paracetamol sa môže podávať počas tehotenstva, avšak má byť použitá minimálna účinná dávka po čo najkratšiu dobu a s najnižšiu možnou frekvenciou. 
Počas krátkodobej liečby nie je potrebné prerušiť dojčenie za predpokladu starostlivého sledovania dojčaťa. Ani pri dlhodobej liečbe paracetamolom neboli pozorované žiadne nežiaduce účinky u dojčiat.
U detí s telesnou hmotnosťou nižšou ako 7 kg je liek kontraindikovaný.
Nepodávať súbežne iné lieky s obsahom paracetamolu.
Liek môže ovplyvniť výsledky stanovenia kyseliny močovej s kyselinou fosfowolfrámovou a výsledky stanovenia hladiny glukózy v krvi pomocou glukózaoxidázy/peroxidázy.
Nepodávať pacientom po nedávno prekonanom rektálnom krvácaní. 
Nepiť alkohol.
Uchovávať pri teplote do 25 °C v pôvodnom vnútornom obale (Al strip) na ochranu pred vlhkosťou.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Účinné látky

paracetamol
Lieková forma ADC: čapíky

PARALEN 100
100 mg čapíky
paracetamol


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, než začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

 

 •            Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
 •            Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
 •            Ak sa u vášho dieťaťa vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.
 •            Ak sa príznaky ochorenia vášho dieťaťa nezlepšia do 2 dní alebo ak sa zhoršia, musíte sa obrátiť na lekára.


V tejto písomnej informácii sa dozviete:

 

 

 

 1. Čo je PARALEN 100 a na čo sa používa
 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete PARALEN 100
 3. Ako používať PARALEN 100
 4. Možné vedľajšie účinky
 5. Ako uchovávať PARALEN 100
 6. Obsah balenia a ďalšie informácie

 


1. Čo je PARALEN 100 a na čo sa používa

Paracetamol, liečivo lieku PARALEN 100, pôsobí proti bolesti a znižuje zvýšenú telesnú teplotu.
Čapíky PARALEN 100 sa používajú u detí s telesnou hmotnosťou nad 7 kg na zníženie zvýšenej telesnej teploty pri chrípkových ochoreniach a ako doplnková liečba horúčky pri iných ochoreniach. Ďalej sa používa pri bolesti rôzneho pôvodu, napr. pri bolestiach hlavy, zubov vrátane bolesti sprevádzajúcej prerezávanie zúbkov a pri bolesti kĺbov a svalov sprevádzajúcej chrípkové ochorenia.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete PARALEN 100

Nepodávajte PARALEN 100 dieťaťu

 

 

 

 •            ak je alergické na paracetamol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),
 •            ak má ťažké ochorenie pečene alebo akútny zápal pečene,
 •            ak má krvácanie z konečníka alebo zápal konečníka (proktitída),
 •            ak má ťažkú formu určitého typu málokrvnosti nazývaný hemolytická anémia,
 •            ak váži menej ako 7 kg.

 • Upozornenia a opatrenia
  Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, než začnete podávať PARALEN 100, ak vaše dieťa:
  •            má ochorenie obličiek alebo pečene,
  •                     má nedostatok enzýmu glukózo-6-fosfát dehydrogenázy (dedičné ochorenie ktoré spôsobuje zníženie počtu červených krviniek) ,
  •                      súbežne užíva lieky ovplyvňujúce funkciu pečene,
  •                     trpí precitlivenosťou na kyselinu acetylsalicylovú a/alebo nesteroidné protizápalové lieky (NSAID).

  Používanie vyšších než odporučených dávok môže viesť k riziku závažného poškodenia pečene. Vplyv paracetamolu (liečiva PARALENU 100) poškodzujúci pečeň sa môže prejaviť aj pri krátkodobom použití liečebných dávok, bez predchádzajúcej poruchy funkcie pečene.
  Pri užívaní liekov s obsahom paracetamolu boli hlásené život ohrozujúce kožné reakcie. Ak sa objavia takéto prejavy alebo príznaky (napr. progresívna kožná vyrážka, často s pľuzgiermi alebo slizničnými léziami), prestaňte liek dieťaťu podávať a ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.
  Ak si nie ste istý, či sa uvedené týka vášho dieťaťa, poraďte sa so svojím lekárom.

  O vhodnosti súbežného podávania čapíkov PARALEN 100 s inými liekmi proti bolesti a prechladnutiu deťom, sa poraďte s lekárom alebo lekárnikom.

  Nepodávajte tento liek bez odporučenia lekára deťom, ak majú ochorenie pečene alebo užívajú akékoľvek iné lieky obsahujúce paracetamol.

  Iné lieky a PARALEN 100
  Ak vaše dieťa užíva alebo v poslednom čase užívalo, či práve bude užívat ďalšie lieky vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
  V prípade predpisovania iných liekov upozornite lekára, že dieťaťu podávate PARALEN 100.

  Účinky čapíkov PARALEN 100 a nasledujúcich súbežne podávaných liekov sa môžu navzájom ovplyvňovať.
  O podávaní PARALENU 100 sa poraďte s lekárom, ak vaše dieťa užíva:
  •            lieky na liečenie epilepsie (glutetimid, fenobarbital, fenytoín, primidón, karbamazepín, lamotrigín, topiramát),
  •            lieky na liečenie depresie zo skupiny inhibítorov monoaminooxidázy alebo tricyklických antidepresív,
  •            lieky na spanie, upokojenie a iné lieky tlmiace centrálny nervový systém,
  •            probenecid (liek na liečenie dny),
  •            cholestyramín (liek na zníženie tukov v krvi),
  •            lieky na liečbu nevoľnosti a vracania alebo žalúdočných vredov (metoklopramid, domperidón a propantelín),
  •            kyselinu acetylsalicylovú alebo iné lieky proti bolesti a zápalu,
  •            niektoré lieky ovplyvňujúce krvnú zrážavosť (warfarín alebo iné lieky znižujúce zrážavosť krvi),
  •            zidovudín (na liečenie HIV a AIDS),
  •            rifampicín alebo izoniazid (lieky na liečbu tuberkulózy),
  •            antibiotiká (flukloxacilín, chloramfenikol),
  •            lieky a výživové doplnky obsahujúce ľubovník bodkovaný.
  Liek je určený deťom, ak by však mal byť podaný dospievajúcim alebo dospelým, je potrebné upozorniť lekára na užívanie ústami podanej antikoncepcie.

  PARALEN 100 a jedlo, nápoje a alkohol
  Potrava neovplyvňuje účinnosť lieku. PARALEN 100 je určený na podanie deťom, ak by ho však používal dospelý, nesmie ho používať bez odporúčania lekára ak má problémy s požívaním alkoholu. Počas liečby sa nesmú piť alkoholické nápoje.

  Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť
  Liek je určený deťom, ak by však vo výnimočných prípadoch mal byť podaný tehotnej žene, je to možné iba na odporučenie lekárom. Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, než začnete užívať tento liek. Dojčiace ženy môžu liek užívať 1 deň, dlhšie ako 1 deň môžu liek užívať iba na odporučenie lekára.

  Vedenie vozidla a obsluha strojov
  Liek neovplyvňuje činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť (vedenie vozidiel, obsluha strojov, práca vo výškach).


  3. Ako používať PARALEN 100

  Vždy podávajte dieťaťu tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

  Čapíky PARALEN 100 sa používajú podľa potreby 3krát denne v časových odstupoch najmenej 6 hodín v nasledujúcich dávkach:
  •                 u detí s telesnou hmotnosťou 7-13 kg – 1 čapík,
  •                 u detí s telesnou hmotnosťou 14-20 kg – 2 čapíky.

  Pred upotrebením uvoľnite čapík z fólie pomalým rovným roztrhnutím nastrihnutej fólie až ku špičke čapíka.
  Čapík vyberte z obalu a jemne zaveďte do konečníka. Po zavedení čapíka stlačte na 1-2 minúty sedacie svaly rukou k sebe a uistite sa, že čapík zostal v konečníku.

  Celková denná dávka paracetamolu počas 24 hodín nemá prekročiť 60 mg/kg telesnej hmotnosti dieťaťa. Na jednorazové podanie je dávka 10-15 mg/kg telesnej hmotnosti.
  Liečbu môžete ukončiť ihneď ako ustúpi horúčka alebo bolesť.

  Ak do 2 dní ťažkosti (horúčka, bolesť) neustúpia alebo naopak sa zhoršia, prípadne sa vyskytnú nezvyčajné reakcie, poraďte sa o ďalšom používaní lieku u dieťaťa s lekárom. Liečba čapíkmi PARALEN 100 nemá bez súhlasu lekára trvať dlhšie ako 3-5 dní. U dojčiat konzultujte každé horúčkové ochorenie okamžite s lekárom.

  Ak použijete viac PARALEN 100, ako máte
  Pri predávkovaní alebo pri náhodnom požití čapíkov dieťaťom ihneď vyhľadajte lekára, aj keď sa nevyskytujú príznaky predávkovania, vzhľadom na riziko ťažkého poškodenia pečene prejavujúceho sa až po dlhšej dobe!

  Ak zabudnete použiť PARALEN 100
  Ak treba, podajte dieťaťu ďalšiu dávku lieku, akonáhle si spomeniete, dodržte však odstup medzi jednotlivými dávkami najmenej 6 hodín a nepodávajte viac ako maximálnu dennú dávku.
  Nepodávajte dieťaťu dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

  Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


  4. Možné vedľajšie účinky

  Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

  Prestaňte liek dieťaťu podávať a ihneď vyhľadajte lekársku pomoc, ak sa u neho objaví niektorý z nasledujúcich vedľajších účinkov:

  Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 liečených):
  •          závažná alergická reakcia (angioedém), ktorá spôsobuje opuch rôznych častí tela najčastejšie tváre (očí a úst), oblasti hrdla (sliznice dýchacieho ústrojenstva ) a tráviaceho ústrojenstva (spôsobujúci brušné kŕče),
  •          ťažká alergická reakcia spôsobujúca ťažkosti s dýchaním alebo závrat, ktorá môže viesť až k šokovému stavu (anafylaktický šok),
  •          bolesť hrdla, vriedky v ústach, náhla vysoká horúčka,
  •          závažné kožné reakcie – závažné kožné vyrážky, často s výskytom vredov v ústach, hrdle, nose, na genitáliách a zápal spojoviek (červené a opuchnuté oči), ktoré môžu vyústiť do tvorby pľuzgierov a odlupovania kože.

  Ďalšie možné vedľajšie účinky sú:

  Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb):
  kožná alergická reakcia, vyrážka.
  Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb):
  poruchy krvotvorby (zmeny v krvnom obraze, napr. zníženie počtu červených alebo bielych krviniek, alebo krvných doštičiek. Môžu sa prejaviť ako krvácanie z ďasien, krvácanie z nosa alebo podliatiny, zvýšenou náchylnosťou k infekciám, únavou, bolesťou hlavy a i.),
  zúženie priedušiek (bronchospazmus), dýchavičnosť,
  žltačka (zožltnutie kože a očí).

  Neznáme (nedá sa odhadnúť z dostupných údajov):
  poškodenie pečene, ktoré môže viesť k akútnemu zlyhaniu pečene,
  alergický akútny koronárny syndróm (Kounisov syndróm – život ohrozujúci stav spôsobený náhle vzniknutou nepriechodnosťou vencových tepien srdca na podklade alergickej reakcie),

  Hlásenie vedľajších účinkov
  Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


  5. Ako uchovávať PARALEN 100

  Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a  dosahu detí.
  Uchovávajte pri teplote do 25 °C v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

  Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

  Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


  6. Obsah balenia a ďalšie informácie

  Čo PARALEN 100 obsahuje
  •          Liečivo je paracetamol (paracetamolum) 100 mg v 1 čapíku.
  •          Ďalšie zložky sú tuk na čapíky H 15 a W 35.

  Ako vyzerá PARALEN 100 a obsah balenia
  PARALEN 100 sú čapíky bielej až slabo žltkastej farby torpédovitého tvaru.

  Balenie: 5 čapíkov

  Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

  Zentiva k.s., U kabelovny 130, Dolní Měcholupy, 102 37 Praha, Česká republika

  Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v januári 2016.

  Táto písomná informácia pre používateľa bola poskytnutá Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv (ŠÚKL).
  Informácie o tomto lieku a ďalšie podrobnosti nájdete na www.sukl.sk

 

27613
ADC


Zákazníci si k tomuto produktu kúpili aj
ACYLPYRIN
ACYLPYRIN10 tabliet
1,39  (-22%)
1,09 
na sklade
na sklade
NUROFEN pre deti čapíky 60 mg
 
2,99 
na sklade
na sklade
NUROFEN pre deti Jahoda
NUROFEN pre deti Jahodaperorálna suspenzia, 100 ml
5,99  (-35%)
3,89 
na sklade
na sklade
Espumisan L
Espumisan Lkvapky, 30 ml
4,49  (-16%)
3,79 
na sklade
na sklade

Mohlo by Vás zaujímať
PARALEN SUS
PARALEN SUSsuspenzia, 100 ml
 
4,19 
na sklade
na sklade
Ibalgin 400
Ibalgin 40048 tabliet
4,99  (-16%)
4,19 
na sklade
na sklade
HERBACOS Pupík
HERBACOS Pupíkbylinkový emulgel, 100 ml
 
3,69 
na sklade
na sklade
SAMU
SAMUvložky pôrodnícke, 20 ks
1,99  (-15%)
1,69 
na sklade
na sklade

Zadaná emailová adresa už je registrovaná.
Prosím zadajte heslo a prihláste sa.

(Heslo Vám bolo v minulosti zaslané na Váš email, ak ho neviete nájsť, kliknite na Zabudol som heslo)

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Prihláste sa na odber noviniek