Panadol Femina
Panadol Femina
tbl flm 500 mg/10 mg (blis.PVC/Al-bezfar.) 1x10 ks
Liek s analgetickým a spazmolytickým účinkom. Uvoľňuje kŕče a zmierňuje bolesť pri menštruácii. Vhodný od 12 rokov.
Značka: Panadol
12345 (63%4)
4,79  s DPH
na sklade v eshope
možnosť rezervácie v 310 lekárňach - doručíme do 313 lekární
4 body na vernostnú kartu
doprava zadarmo
Panadol Femina
tbl flm 500 mg/10 mg (blis.PVC/Al-bezfar.) 1x10 ks
12345 (63%4)
Liek s analgetickým a spazmolytickým účinkom. Uvoľňuje kŕče a zmierňuje bolesť pri menštruácii. Vhodný od 12 rokov.
Značka: Panadol
4,79  s DPH
na sklade v eshope
možnosť rezervácie v 310 lekárňach - doručíme do 313 lekární
4 body na vernostnú kartu
doprava zadarmo

Liek obsahuje dve liečivá, paracetamol – analgetikum (liek proti bolesti) a butylskopolamíniumbromid – spazmolytikum (liek proti kŕčom).

Použitie:

 • liečba príznakov dysmenorey, prípadne ďalších viscerálnych bolestí
 • pri rádiodiagnostických výkonoch a pred gastrointestinálnou endoskopiou

Spôsob použitia

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí a deti staršie ako 12 rokov
- s telesnou hmotnosťou 34-60 kg: podáva sa 1 tableta 1-3x denne. Odstup medzi jednotlivými dávkami má byť minimálne 8 hodín.
- s telesnou hmotnosťou nad 60 kg: podávajú sa 2 tablety 1-3x denne. Odstup medzi jednotlivými dávkami má byť minimálne 8 hodín.
Maximálna denná dávka je 6 tabliet. Neprekračovať odporučené dávkovanie.

Bez porady s lekárom sa liek môže užívať najdlhšie 3 dni. 

Spôsob použitia

Tableta sa má prehltnúť celá s dostatočným množstvom tekutiny. Vplyv potravy na rýchlosť a intenzitu účinku sa neudáva.

Upozornenie

Liek sa môže užívať počas tehotenstva len na odporúčanie lekára a po zvážaní rizika a prínosov liečby.
Liek je počas dojčenia kontraindikovaný.
Liek nie je vhodný pre deti do 12 rokov.
Zvýšená opatrnosť je potrebná u pacientov s poškodením funkcie obličiek a pečene a u pacientov so srdcovým ochorením (mitrálna stenóza, ochorenie koronárnych tepien). 
Počas liečby sa nemá konzumovať alkohol (riziko hepatotoxicity).
Počas liečby sa nemajú súbežne užívať iné lieky obsahujúce paracetamol.
Liek môže zhoršiť gastroezofageálny reflux, peristaltiku hornej časti gastrointestinálneho traktu, stenózu pyloru.
Liek môže spôsobiť suchosť v ústach, zápchu a najmä u mužov retenciu moču.
Liek môže zvýšiť vnútroočný tlak, ak sa objaví porucha zrakovej ostrosti alebo bolesť v očnej bulve, liečbu treba prerušiť a je potrebné navštíviť lekára.
Liek môže ovplyvniť centrálny nervový systém a vyvolať poruchy akomodácie, počas liečby je zakázané vedenie vozidiel a práca so strojmi.
Liek obsahuje sorbitol.
​Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Účinné látky

paracetamol, butylskopolamínium bromid
Lieková forma: Filmom obalené tablety 
Lieková forma ADC: tablety

Písomná informácia pre používateľa

Panadol Femina
filmom obalené tablety

(paracetamol, butylskopolamíniumbromid)

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

 

 •                 Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
 •                 Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.
 •                 Ak sa príznaky vášho ochorenia nezlepšia do 3 dní alebo ak sa zhoršia, musíte sa obrátiť na lekára.

 


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

 

 

 1. Čo je Panadol Femina a na čo sa používa
 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Panadol Femina
 3. Ako užívať Panadol Femina
 4. Možné vedľajšie účinky
 5. Ako uchovávať Panadol Femina
 6. Obsah balenia a ďalšie informácie

 


1. Čo je Panadol Femina a na čo sa používa

Panadol Femina obsahuje dve liečivá, paracetamol – analgetikum (liek proti bolesti) a butylskopolamíniumbromid – spazmolytikum (liek proti kŕčom).
Panadol Femina filmom obalené tablety prinášajú úľavu pri menštruačných bolestiach a kŕčoch. Možno ich tiež použiť pri rádiodiagnostických výkonoch a pred endoskopiou tráviaceho traktu. Nedráždi žalúdok. Štíhly tvar filmom obalených tabliet umožňuje ich ľahké prehĺtanie.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Panadol Femina

Neužívajte Panadol Femina

 

 

 

 • ak ste alergický/á na paracetamol, butylskopolamíniumbromid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),
 • ak užívate iný liek, ktorý tiež obsahuje paracetamol.


Buďte zvlášť opatrný/á pri užívaní Panadolu Femina

 

 

 

 

 • ak máte závažné obličkové, pečeňové alebo srdcové ochorenie.
 • ak užívate metoklopramid, domperidón a disopyramid (lieky proti nevoľnosti a vracaniu) alebo cholestyramín (liek na zníženie zvýšenej hladiny cholesterolu).
 • ak užívate antidepresíva, antihistaminiká (lieky proti niektorým alergickým reakciám), chinidín (liek proti poruchám srdcového rytmu), amantadín (liek proti Parkinsonovej chorobe), butyrofenón (na liečbu duševnej choroby).
 • ak máte spätný návrat štiav tráviaceho traktu, svalové ochorenie myasténia gravis, vredy alebo zápchu.


V prípade, že sa u vás objaví porucha zrakovej ostrosti alebo bolesti v očnej bulve spôsobené
vzostupom vnútroočného tlaku, je potrebné prerušiť užívanie lieku a vyhľadať lekára.

Iné lieky a Panadol Femina

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.
Liek nie je určený pre tehotné a dojčiace ženy.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Liek môže ovplyvniť centrálny nervový systém a vyvolať poruchy akomodácie, preto je vedenie vozidiel a práca so strojmi počas liečby Panadolom Femina zakázané.

Panadol Femina obsahuje sorbitol. Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, pred užitím tohto lieku kontaktujte svojho lekára.


3. Ako užívať Panadol Femina

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý/á, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Ak lekár neurčí inak, užívajú dospelí a deti staršie ako 12 rokov: 1 - 2 tablety 1 až 3-krát denne. Jedna tableta je vhodná pre osoby s telesnou hmotnosťou 34-60 kg, 2 tablety pre osoby s telesnou hmotnosťou nad 60 kg. Odstup medzi jednotlivými dávkami je najmenej 8 hodín. Neužívajte viac ako 6 tabliet počas 24 hodín. Neprekračujte odporučené dávkovanie.
Liek nie je vhodný pre deti do 12 rokov. Tablety treba zapiť tekutinou.

Ak užívate iné lieky (na lekársky predpis alebo aj bez neho), poraďte sa o vhodnosti súbežného užívania tohto lieku s lekárom. V prípade, že užívate Panadol Femina, oznámte to lekárovi pri predpisovaní iných liekov. Užívanie vyšších než odporučených dávok môže viesť k riziku závažného poškodenia alebo zlyhania funkcie pečene. Neužívajte tento liek bez odporučenia lekára, ak máte problémy s pitím alkoholu, trpíte pečeňovým ochorením alebo užívate akékoľvek lieky obsahujúce paracetamol. Bez odporučenia lekára tento liek užívajte najdlhšie 3 dni.

Ak užijete viac Panadolu Femina, ako máte

Vo všetkých prípadoch podozrenia na predávkovanie ihneď vyhľadajte lekára, aj keď ste nespozorovali žiadne príznaky.


4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Vedľajšie účinky sú zriedkavé, vyskytujú sa s frekvenciou viac ako 1 z 10 000 pacientov, ale menej ako 1 z 1000 pacientov a môžu sa prejaviť ako:

 

 

 

 •                 alergické reakcie ako sú kožné vyrážky, žihľavka, sťažené dýchanie v dôsledku zúženia priedušiek (bronchospazmus), svrbenie, potenie;
 •                 zmeny krvného obrazu;
 •                 bolesť žalúdka alebo iné tráviace ťažkosti, nevoľnosť a vracanie, hnačka;
 •                 bolesť hlavy, závrat, depresia, zmätenosť, halucinácie, triaška, opuchy, poruchy videnia, zrýchlenie srdcovej činnosti;
 •                 abnormálna funkcia pečene, zlyhanie pečene, žltačka;
 •                 sucho v ústach, dezorientácia, poruchy pamäti, závrat a poruchy zrakovej ostrosti alebo bolesti v očnej buľve, zadržiavanie moču.


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


5. Ako uchovávať Panadol Femina

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.
Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Panadol Femina obsahuje

Liečivá sú paracetamol 500 mg a butylskopolamíniumbromid 10 mg v 1 filmom obalenej tablete.
Ďalšie zložky sú mikrokryštalická celulóza, zemiakový škrob, povidón, sorbitol, mastenec, magnéziumstearát, koloidný oxid kremičitý bezvodý, sodná soľ karboxymetylškrobu, hypromelóza, makrogol 6000.

Ako vyzerá Panadol Femina a obsah balenia

Panadol Femina sú filmom obalené tablety, balené v blistri a papierovej škatuľke.

Veľkosť balenia: 6, 8, 10, 12, 16, 20 a 30 filmom obalených tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, GlaxoSmithKline Export Ltd., Brentford, TW8 9GS, Veľká Británia.

Výrobca: GlaxoSmithKline Pharmaceuticals, S.A., ul. Grunwaldszka, Poznaň, Poľsko

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v septembri 2012.

Panadol je registrovaná ochranná známka skupiny firiem GlaxoSmithKline.

Táto písomná informácia pre používateľa bola poskytnutá Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv (ŠÚKL).
Informácie o tomto lieku a ďalšie podrobnosti nájdete na www.sukl.sk

 

42543
ADC


Zákazníci si k tomuto produktu kúpili aj
ACYLPYRIN
ACYLPYRIN10 tabliet
 
1,29 
na sklade
na sklade
CALCIUM CHLORATUM-TEVA
CALCIUM CHLORATUM-TEVAroztok, 100 ml
4,89 
4,59 
na sklade
na sklade
IBALGIN RAPIDCAPS 400 mg
 
4,19 
na sklade
na sklade
MUCONASAL PLUS
MUCONASAL PLUS10 ml, aerodisperzia
5,19  (-19%)
4,19 
na sklade
na sklade

Mohlo by Vás zaujímať
PANADOL ULTRA RAPIDE
PANADOL ULTRA RAPIDE12 šumivých tabliet
 
4,99 
na sklade
na sklade
Migralgin
Migralgintbl 1x20 ks
 
4,59 
na sklade
na sklade
Olynth HA 0,1 %
Olynth HA 0,1 %aerodisperzia, 10 ml
5,39  (-20%)
4,29 
na sklade
na sklade
THERAFLU PRECHLADNUTIE A CHRÍPKA
10,79  (-17%)
8,99 
na sklade
na sklade

Zadaná emailová adresa už je registrovaná.
Prosím zadajte heslo a prihláste sa.

(Heslo Vám bolo v minulosti zaslané na Váš email, ak ho neviete nájsť, kliknite na Zabudol som heslo)

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Prihláste sa na odber noviniek