Otrivin Complete
Otrivin Complete
aer nao (fľaša HDPE s dávkovačom) 1x10 ml
Liek obsahuje dve liečivá, ktoré uvoľňujú upchatý nos a znižujú výtok z nosa. Vhodný od 18 rokov.
Značka: Otrivin
8,29  s DPH
na sklade v eshope
možnosť rezervácie v 289 lekárňach - doručíme do 313 lekární
8 bodov na vernostnú kartu
doprava zadarmo
Otrivin Complete
aer nao (fľaša HDPE s dávkovačom) 1x10 ml
Liek obsahuje dve liečivá, ktoré uvoľňujú upchatý nos a znižujú výtok z nosa. Vhodný od 18 rokov.
Značka: Otrivin
8,29  s DPH
na sklade v eshope
možnosť rezervácie v 289 lekárňach - doručíme do 313 lekární
8 bodov na vernostnú kartu
doprava zadarmo

Liek obsahuje kombináciu 2 rôznych liečiv. Jedno liečivo zmierňuje výtok z nosa, druhé odstraňuje upchatie nosa. Liek sa používa na liečbu upchatého nosa so zvýšeným výtokom (rinorea) pri bežnej nádche.

Spôsob použitia

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí
Odporúčaná dávka je 1 vstrek do každej nosovej dierky podľa potreby, najviac 3x za deň. 
Medzi 2 podaniami má uplynúť najmenej 6 hodín.
Liek sa nemá podávať dlhšie ako 7 dní bez lekárskeho odporúčania.
Účinok sa dostaví do 5-10 minút po podaní lieku a trvá 6-8 hodín.

Spôsob použitia

Liek je určený na použitie do nosa.
Pred 1. použitím je potrebné stláčať rozprašovač mimo nosa, kým sa neuvoľní prvá dávka liečiva.

Upozornenie

Liek sa nemá používať počas tehotenstva, pokiaľ to nie je nevyhnutné.
Liek sa môže používať počas dojčenia ak prínos liečby presiahne potenciálne riziko pre dieťa.
Liek sa nemá podávať deťom mladším ako 18 rokov.
Dlhodobé používanie vazokonstrikčných liekov určených na nazálnu aplikáciu môže viesť k chronickému zápalu (a tým k upchatiu nosa) a atrofii sliznice nosa.
Liek sa nemá kombinovať s inými perorálne užívanými liečivami, ktoré majú vazokonstrikčný účinok.
Pokiaľ sa po aplikácii lieku zhorší zrak (rozmazané videnie, mydriáza), vyskytnú sa závraty alebo únava, neodporúča sa viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Účinné látky

ipratrópiumbromid, xylometazolíniumchlorid
Lieková forma ADC: sprej
Písomná informácia pre používateľa


Otrivin Complete
0,5 mg/ml + 0,6 mg/ml
nosová roztoková aerodisperzia

xylometazolíniumchlorid/ipratropiumbromid

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.
 •          Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
 •          Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.
 •          Ak sa do 3 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:
 1. Čo je Otrivin Complete a na čo sa používa
 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Otrivin Complete
 3. Ako používať Otrivin Complete
 4. Možné vedľajšie účinky
Ako uchovávať Otrivin Complete
 • Obsah balenia a ďalšie informácie


 • 1.             Čo je Otrivin Complete a na čo sa používa

  Otrivin Complete je kombinácia 2 rôznych liečiv. Jedno liečivo zmierňuje výtok z nosa, druhé odstraňuje upchatie nosa.

  Otrivin Complete sa používa na liečbu upchatého nosa so zvýšeným výtokom (rinorea) pri bežnej nádche.


  2.             Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Otrivin Complete

  Nepoužívajte Otrivin Complete
  - u detí mladších ako 18 rokov, pretože nie sú k dispozícii dostatočné informácie o bezpečnosti
  a účinnosti
  •        ak ste alergický na xylometazolíniumchlorid, ipratropiumbromid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6)
  •        ak ste alergický na atropín alebo podobné látky, napr. hyoscyamín a skopolamín
  •        ak vám bola odstránená hypofýza operáciou cez nos
  •        ak ste mali operáciu mozgu, vykonávanú cez nos alebo ústa
  •        ak trpíte glaukómom (zvýšený vnútroočný tlak)
  •        ak máte veľmi sucho v nose (zápalové sucho v nose - rhinitis sicca).

  Upozornenia a opatrenia
  Porozprávajte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom pred použitím lieku Otrivin Complete, ak máte:
  • srdcové ochorenie
  • zvýšený krvný tlak
  • cukrovku
  • zvýšenú činnosťou štítnej žľazy (hypertyreóza)
  • ťažkosti pri močení a/ ??alebo zväčšenú prostatu
  • glaukóm s úzkym uhlom
  • sklon ku krvácaniu z nosa
  • upchatie čreva (tenké črevo)
  • cystickú fibrózu
  • benígny nádor nadobličiek, ktorý produkuje veľké množstvo adrenalínu a nor-adrenalínu (feochromocytóm), alebo zvláštnu citlivosť na adrenalín a nor-adrenalín, kedy sa môžu vyskytnúť závraty, tras, zrýchlený tep, zvýšený krvný tlak a nespavosť.

  Môže sa vyskytnúť okamžitá alergická reakcia. Môže sa to prejaviť ako svrbivé červené vyrážky s vystúpeným zápalom kože (žihľavka), ťažkosti s dýchaním alebo s rečou, ťažkosti s prehĺtaním v dôsledku opuchu pier, tváre alebo hrdla. Tieto príznaky sa môžu objaviť jednotlivo alebo v kombinácii ako ťažká alergická reakcia. Ak k tomu dôjde, ihneď prestaňte používať Otrivin Complete (pozri časť 4).

  Otrivin Complete sa nemá používať dlhšie ako 7 po sebe nasledujúcich dní. Ak príznaky pretrvávajú, poraďte sa s lekárom. Dlhodobé alebo nadmerné užívanie môže spôsobiť upchatie nosa, návrat alebo zhoršenie opuchu nosovej sliznice.

  Zabráňte vstreknutiu Otrivinu Complete do očí alebo ich okolia. Ak sa Otrivin Complete dostane do kontaktu s očami, vypláchnite si oči studenou vodou. Môžete zaznamenať dočasné neostré videnie, podráždenie očí, bolesť alebo začervenanie očí. Ak sa to stane, kontaktujte svojho lekára. Taktiež sa môže objaviť zhoršenie glaukómu s ostrým uhlom.

  Deti a dospievajúci
  Otrivin Complete sa neodporúča používať u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov kvôli nedostatočným informáciám.

  Používanie iných liekov
  Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

  Je zvlášť dôležité, aby ste spomenuli:
  •          ak užívate alebo ste počas posledných dvoch týždňov užívali inhibítory monoaminooxidázy (používané na liečbu depresie), pretože môže dôjsť k nebezpečnému zvýšeniu tlaku
  •          ak užívate alebo ste počas posledných dvoch týždňov užívali tricyklické a tetracyklické antidepresíva)
  •          ak užívate lieky používané na liečbu cestovateľskej nevoľnosti (lieky obsahujúce anticholinergné látky)
  •          ak užívate lieky používané pri črevných problémoch (hlavne tie, ktoré spôsobuje neobvyklá pohyblivosť) (lieky obsahujúce anticholinergné látky)

  Ak užívate niektorý z vyššie uvedených liekov, obráťte sa pred použitím Otrivinu Complete na lekára.

  Tehotenstvo a dojčenie
  Otrivin Complete sa nemá používať počas tehotenstva, pokiaľ vám to neodporučí lekár.
  Otrivin Complete sa nemá používať počas dojčenia, pokiaľ vám to neodporučí lekár a rozhodne, že výhody pre vás prevážia možné riziká pre dieťa.

  Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná, alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

  Vedenie vozidiel a obsluha strojov
  Poruchy videnia (vrátane rozmazaného videnia a rozšírenia zreníc), závraty a únava boli hlásené pri používaní Otrivinu Complete. Ak sa objavia, nesmiete viesť vozidlá, obsluhovať stroje alebo sa zúčastnovať aktivít, pri ktorých tieto príznaky môžu ohroziť vás alebo vaše okolie.

  3.             Ako používať Otrivin Complete

  Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

  Odporúčaná dávka je:
  Dospelí: 1 vstrek do každej nosovej dierky podľa potreby, maximálne 1 až 3-krát denne po dobu maximálne 7 dní. Medzi dvomi dávkami má uplynúť aspoň 6 hodín. Neprekračujte 3 podania denne do každej nosovej dierky.

  Nepoužívajte Otrivin Complete dlhšie ako 7 dní, pretože predĺžená liečba nosovými dekongestantmi ako je xylometazolíniumchlorid (jedno z liečiv Otrivinu Complete) môže spôsobiť opuch nosovej sliznice.

  Pokiaľ sa príznaky zmiernia, ešte pred uplynutím maximálnej doby liečby 7 dní, odporúča sa ukončiť liečbu Otrivinom Complete, aby sa minimalizovalo riziko nežiaducich účinkov.

  Ak máte pocit, že účinok Otrivinu Complete je prislabý alebo prisilný, poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom.

  Pokyny na použitie:
  ·                Vždy si pred použitím nosovej aerodisperzie vyfúkajte nos.
  ·                Odstráňte ochranný kryt.
  ·                     Nestrihajte hornú časť trysky. Dávkovací sprej je pripravený na použitie.

  ·                     Pred prvým použitím najprv stlačte pumpičku 4-krát. Hneď ako sa pumpička naplní, obvykle vydrží naplnená po celú dobu pravidelného denného používania. V prípade, že aerodisperzia nie je vystrekovaná po celú dobu stlačenia, alebo ak liek nebol používaný počas 6 dní, musí byť pumpička opätovne naplnená 4 násobným počtom stlačení ako na začiatku.
  ·                     Držte fľašku vo vzpriamenej polohe.
  ·                Zľahka nakloňte hlavu smerom dopredu.
  ·                Prstom si zboku pritlačte jednu nosovú dierku, zatiaľ čo do druhej nosovej dierky vsuňte
  nosový sprejový aplikátor. Stlačte rozprašovač a zároveň vdýchnite nosom.
  ·                Zopakujte tento postup do druhej nosovej dierky.

  Účinok nastupuje v priebehu 5-15 minút.

  Vyhnite sa vstreknutiu Otrivinu Complete do očí alebo do ich okolia.


  Ak použijete viac Otrivinu Complete, ako máte:
  Ak ste vy alebo niekto iný použili väčšie množstvo lieku ako ste mali, obráťte sa na svojho lekára, nemocnicu alebo pohotovosť kvôli zhodnoteniu závažnosti rizika. Odporúča sa, aby ste mali písomnú informáciu, fľašku alebo škatuľku so sebou. Toto je dôležité hlavne u detí, u ktorých sa nežiaduce účinky objavujú s väčšou pravdepodobnosťou ako u dospelých.
  Príznaky predávkovania sú: silné závraty, potenie, výrazné zníženie telesnej teploty, bolesti hlavy, pomalý srdcový tep, rýchly srdcový tep, poruchy dýchania, kóma, kŕče, vysoký krvný tlak, ktorý môže byť nasledovaný nízkym krvným tlakom.
  Ďalšie príznaky môžu byť: suchosť v ústach, ťažkosti s neostrým videním a halucinácie.


  4.             Možné vedľajšie účinky

  Tak ako všetky lieky, aj tento liek, môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

  Prestaňte používať Otrivin Complete a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc, ak máte niektorý z nasledujúcich vedľajších účinkov:
  • známky alergickej reakcie ako problémy s dýchaním, rozprávaním alebo prehĺtaním, opuch tváre, pier, jazyka alebo hrdla, silné svrbenie kože s červenou vyrážkou alebo pľuzgiere (častosť na nedá odhadnúť z dostupných údajov)
  • poruchy videnia (vrátane rozmazaného videnia zhoršenia glaukómu alebo zvýšenia vnútroočného tlaku ), vidíte dúhové kruhy/ okolo jasného svetla a /alebo máte silnú bolesť očí (častosť na nedá odhadnúť z dostupných údajov).

  Najčastejšie hlásenými nežiaducimi účinkami sú krvácanie z nosa a suchosť v nose. Mnohé z hlásených nežiaducich účinkov sú tiež príznaky bežného prechladnutia.

  Veľmi časté nežiaduce účinky (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb):
  ·                krvácanie z nosa, suchosť nosovej sliznice

  Časté nežiaduce účinky (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb):
  ·                nepríjemný pocit v nose, upchatý nos, suché a podráždené hrdlo, bolesť v nose
  ·                sucho v ústach
  ·                zmeny vnímania chuti, bolesť hlavy

  Menej časté (môžu postihovať viac ako 1 zo 100 osôb):
  ·                vred v nose, kýchanie, bolesť hrdla, kašeľ, chrapot,
  ·                žalúdočné ťažkosti, nevoľnosť
  ·                zmeny čuchu, závrate, tras
  ·                nepríjemný pocit, vyčerpanosť
  ·                nespavosť
  ·                podráždenie očí suché oči

  Zriedkavé (môžu postihovať viac ako 1 z 1000 osôb):
  ·                výtok z nosa (vodnatá nádcha)

  Častosť nie je známa (nedá sa odhadnúť z dostupných údajov):
  ·                vyrážka, žihľavka
  ·                nepríjemný pocit v okolí nosa
  ·                nepríjemný pocit na hrudi, smäd
  ·                náhle krče svalov hrdla
  ·                závažné alergické reakcie
  ·                nepravidelný tep srdca
  ·                problémy so zaostrením zraku, rozšírenie zreníc
  ·                svrbenie
  ·                ťažkosti s vyprázdnením močového mechúra

  Aby sa znížilo riziko nežiaducich účinkov, ako je krvácaní z nosa a iné účinky na nos, odporúča sa ukončiť liečbu liekom Otrivin complete ak sa vaše príznaky zlepšili, aj keď je to skôr ako do 7 dní.

  Hlásenie vedľajších účinkov
  Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


  5.             Ako uchovávať Otrivin Complete

  Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
  Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

  Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.
  Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


  6.             Obsah balenia a ďalšie informácie

  Čo Otrivin Complete obsahuje
  Liečivá sú xylometazolíniumchlorid a ipratropiumbromid.
  1 ml obsahuje 0,5 mg xylometazolíniumchloridu a 0,6 mg ipratropiumbromidu.
  1 vstrek obsahuje 70 mikrogramov xylometazolíniumchloridu a 84 mikrogramov ipratropiumbromidu.
  Ďalšie zložky sú: dinátriumedetát, glycerol (85%), čistená voda, hydroxid sodný a kyselina chlorovodíková (na úpravu pH).

  Ako Otrivin Complete vyzerá a obsah balenia
  Otrivin Complete je číry roztok.
  Fľaška obsahuje približne 70 vstrekov.
  Otrivin Complete je dostupný ako 10 ml nosová roztoková aerodisperzia s dávkovacou pumpičkou.

  Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

  Držiteľ rozhodnutia o registrácii

  Novartis s.r.o.
  Na Pankráci 1724/129, Nusle
  140 00 Praha
  Česká republika

  Výrobca
  Novartis Consumer Health GmbH
  Zielstattstrasse 40
  D – 81379 Mníchov
  Nemecko

  Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

  Belgicko: Otrivine Duo 0,5mg/ml + 0,6mg/ml neusspray oplossing
  Bulharsko: Otrivin Extra 0,5mg/ml + 0,6mg/ml Nasal spray, solution
  Cyprus: Otrivin Advance
  Česká republika: Otrivin Rhinostop
  Dánsko: Otrivin Comp n?sespray, opl?sning
  Estónsko: Otrivin Total 0,5 mg/ml + 0,6 mg/ml ninasprei lahus
  Fínsko: Otrivin Comp 0,5mg/ml + 0,6mg/ml nenäsumute, liuos
  Nemecko: Otriven Duo mit Xylometazolin und Ipratropium
  Grécko: Otrivin Advance
  Maďarsko: Otrivin Plus 0,5mg/ml + 0,6mg/ml oldatos orrspray
  Island: Otrivin Comp 0,5mg/ml + 0,6mg/ml nefuoi lausn
  Írsko: Otrivine Extra Dual Relief 0.5mg/ml, 0.6mg/ml Nasal Spray
  Lotyšsko: Otrivin Total 0,5 mg/ml + 0,6mg/ml nasal spray solution
  Litva: OtriDuo 0,5 mg/0,6 mg/ml nosies purškalas, tirpalas
  Luxembursko: Otrivine Duo
  Malta: Otrivine Extra Dual Relief 0.5mg/ml, 0.6mg/ml Nasal Spray
  Holandsko: Otrivin Duo Xylometazoline hydrochloride & Ipratropium bromide, 0,5/0,6 mg/ml, neusspray, oplossing
  Nórsko: Otrivin Comp 0,5mg/ml + 0,6mg/ml nesespray, opplosning
  Poľsko: Otrivin Ipra MAX
  Portugalsko: Otrifar 0.5mg/ml + 0.6mg/ml soluçao para pulverizaçao
  Rakúsko: Otrivin Duo 0,5 mg/ml + 0,6 mg/ml Nasenspray, Lösung
  Rumunsko: Vibrocil Duo 0,5 mg/ml + 0,6 mg/ml spray nazal, soluţie
  Slovenská republika: Otrivin Complete
  Slovinsko: Otrivin Duo 0,5 mg/0,6 mg v 1 ml pršilo za nos, raztopina
  Taliansko: NARHIMED DOPPIA AZIONE 0,5 mg/ml + 0,6 mg/ml spray nasale, soluzione
  Španielsko: Rhinovin Duo 0,5mg/ml + 0,6mg/ml pulverizacion nasal
  Švédsko: Otrivin Comp 0,5mg/ml + 0,6 mg/ml nässpray lösning
  Velká Británia: Otrivine Extra Dual Relief 0.5mg/ml, 0.6mg/ml Nasal Spray

  Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v marci 2015.

  Táto písomná informácia pre používateľa bola poskytnutá Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv (ŠÚKL).
  Informácie o tomto lieku a ďalšie podrobnosti nájdete na www.sukl.sk
  64744
  ADC


  Zákazníci si k tomuto produktu kúpili aj
  ACYLPYRIN
  ACYLPYRIN10 tabliet
   
  1,29 
  na sklade
  na sklade
  IBALGIN RAPIDCAPS 400 mg
   
  4,19 
  na sklade
  na sklade
  PANADOL ULTRA RAPIDE
  PANADOL ULTRA RAPIDE12 šumivých tabliet
   
  4,99 
  na sklade
  na sklade
  Otrivin Menthol 0,1%
  Otrivin Menthol 0,1%aerodisperzia, 10 ml
  5,69  (-19%)
  4,59 
  na sklade
  na sklade

  Mohlo by Vás zaujímať
  Afrin 0,5 mg/ml nosový sprej
  Afrin 0,5 mg/ml nosový sprejaer nao (fľ.HDPE) 1x15 ml
   
  5,99 
  na sklade
  na sklade
  Olynth HA 0,05 %
  Olynth HA 0,05 %aer nao 1x10 ml
  5,39  (-20%)
  4,29 
  na sklade
  na sklade
  Olynth HA 0,1 %
  Olynth HA 0,1 %aerodisperzia, 10 ml
  5,39  (-20%)
  4,29 
  na sklade
  na sklade
  Septolete extra sprej
  Septolete extra sprejaer ors 1,5 mg/ml + 5 mg/ml (250 vstrekov) 1x30 ml
   
  7,89 
  na sklade
  na sklade

  Zadaná emailová adresa už je registrovaná.
  Prosím zadajte heslo a prihláste sa.

  (Heslo Vám bolo v minulosti zaslané na Váš email, ak ho neviete nájsť, kliknite na Zabudol som heslo)

  Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

  Prihláste sa na odber noviniek