Otrivin 0,1 %
aer nao (fľ.HDPE s dávkovačom) 1x10 ml
Liek, ktorý uvoľňuje upchatý nos pri nádche, sennej nádche a alergickej nádche. Vhodný pri zápale prínosových dutín a ucha.
Značka: Otrivin
5,79  s DPH
na sklade v eshope
možnosť rezervácie v 288 lekárňach - doručíme do 317 lekární
5 bodov na vernostnú kartu
doprava zadarmo
Otrivin 0,1 %
aer nao (fľ.HDPE s dávkovačom) 1x10 ml
Liek, ktorý uvoľňuje upchatý nos pri nádche, sennej nádche a alergickej nádche. Vhodný pri zápale prínosových dutín a ucha.
Značka: Otrivin
5,79  s DPH
na sklade v eshope
možnosť rezervácie v 288 lekárňach - doručíme do 317 lekární
5 bodov na vernostnú kartu
doprava zadarmo

Liek je nosový dekongestant (znižuje nadmerné prekrvenie nosovej sliznice), obsahuje liečivo xylometazolíniumchlorid. Obsahuje tiež zvlhčujúce a upokojujúce zložky, ktoré pomáhajú predchádzať suchosti a podráždeniu sliznice nosa. Je určený pre dospelých a dospievajúcich od 12 rokov. Používa sa:

 • na obnovenie priechodnosti upchatého nosa pri nádche z prechladnutia, sennej nádche alebo iných druhoch alergickej nádchy a pri zápale prinosových dutín (sinusitída). Rýchlo uvoľní upchatý nos, napomáha odchodu sekrétu a uľahčí dýchanie.
 • po podaní do nosa pri ušných zápaloch na zníženie opuchu nosohltanovej sliznice (výstelka nosových prieduchov a hrdla).
 • na odporučenie lekára pred odborným vyšetrením nosa (rinoskopia).

Spôsob použitia

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí a dospievajúci nad 12 rokov:
Aplikuje sa 1 vstrek do každej nosovej dierky 3x denne podľa potreby.
Odstup medzi jednotlivými dávkami má byť minimálne 8-10 hodín.
Odporúča sa, aby sa posledná dávka aplikovala krátko pred spaním.
Neprekračovať celkovo 3 aplikácie denne do každej nosovej dierky.

Liek sa nemá používať dlhšie ako 10 po sebe nasledujúcich dní.
Medzi jednotlivými cyklami používania lieku je nutné počkať aspoň 7 dní s použitím tohto alebo podobného lieku.

Spôsob použitia

Liek je určený len na použitie do nosa.
Pred 1. použitím sa má naplniť dávkovač opakovaným stlačením, kým sprej nevystrekne do vzduchu.
Sprej sa aplikuje do vyčisteného nosa. Pacient sa predkloní mierne dopredu a vloží trysku do nosovej dierky. Vstrekne sprej do nosa a zároveň sa zľahka nadýchne nosom.

Upozornenie

Liek sa neodporúča užívať počas tehotenstva.
Liek sa môže používať počas dojčenia iba pod dohľadom lekára.
Liek je kontraindikovaný pre deti mladšie ako 12 rokov.
Pre deti vo veku 1-11 rokov je k dispozícii iný liek s nižšou silou.
Dlhodobé používanie vazokonstrikčných liekov určených na nazálnu aplikáciu môže viesť k chronickému zápalu (a tým k upchatiu nosa) a atrofii sliznice nosa.
Liek sa nemá kombinovať s inými perorálne užívanými liečivami, ktoré majú vazokonstrikčný účinok.
Liek obsahuje benzalkóniumchlorid.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Účinné látky

xylometazolíniumchlorid
Lieková forma: Nosová roztoková aerodisperzia 
Lieková forma ADC: sprej
Písomná informácia pre používateľa


Otrivin 0,1 %
nosová roztoková instilácia
1 mg/ml xylometazolíniumchloridu

Otrivin 0,1 %
nosová roztoková aerodisperzia
1 mg/ml xylometazolíniumchloridu

Otrivin 0,1 %
nosový gél
1 mg/ml xylometazolíniumchloridu


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.
 •                 Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
 •                 Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
 •          Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto
písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.
-                 Ak sa do 10 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:
 1. Čo je Otrivin 0,1 % a na čo sa používa
 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Otrivin 0,1 %
 3. Ako používať Otrivin 0,1 %
 4. Možné vedľajšie účinky
 5. Ako uchovávať Otrivin 0,1 %
 6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Otrivin 0,1 % a na čo sa používa

Otrivin 0,1 % je nosový dekongestant (znižuje nadmerné prekrvenie nosovej sliznice), čo rýchlo uvoľní upchatý nos. Je určený pre dospelých a dospievajúcich od 12 rokov.

Otrivin obsahuje liečivo xylometazolín hydrochlorid. Rýchlo uvoľní upchatý nos, napomáha odchodu sekrétu a uľahčí dýchanie. Otrivin sa používa na obnovenie priechodnosti upchatého nosa pri nádche z prechladnutia, sennej nádche alebo iných druhoch alergickej nádchy, pri zápale prínosových dutín (sinusitída).

Účinok Otrivinu sa prejaví v priebehu 2 minút a pretrváva do 12 hodín a je veľmi dobre znášaný dokonca aj u pacientov s citlivou nosovou sliznicou.

Otrivin podávaný do nosa sa tiež môže používať pri ušných zápaloch na zníženie opuchu nosohltanovej sliznice (výstelka nosových prieduchov a hrdla). Môže byť tiež predpísaný lekárom na použitie pred odborným vyšetrením nosa (rinoskopia).

Laboratórne testy preukázali, že xylometazolíniumchlorid znižuje infekčnú aktivitu humánnych rinovírusov spôsobujúcich bežné prechladnutie.

Otrivin 0,1 % obsahuje tiež zvlhčujúce a upokojujúce zložky, ktoré pomáhajú predchádzať suchosti a podráždeniu sliznice nosa.


2. Čo potrebuje vedieť predtým, ako použijete Otrivin 0,1 %

Nepoužívajte Otrivin 0,1 %
·         ak ste alergický/á na xylometazolíniumchlorid alebo na ktorúkoľvek zložku lieku (pozri časť 6.)
·         ak ste nedávno podstúpili operáciu v oblasti nosohltanu (operácia mozgu vykonávaná nosom alebo ústami)
·         ak máte glaukóm s úzkym uhlom (zelený zákal, zvýšený tlak v očiach)
·         ak máte chronický zápal nosovej sliznice s veľmi suchou nosovou sliznicou (rhinitis sicca alebo atrofická rinitída)

Ak sa ktorákoľvek z uvedených skutočností na vás vzťahuje, poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom, pretože Otrivin 0,1 % pre vás za týchto okolností nie je vhodný.

Upozornenia a opatrenia
Poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom pred použitím Otrivinu 0,1% ak máte:
·       vysoký krvný tlak
·       ochorenie srdca
·       zvýšenú činnosť štítnej žľazy (hypertyreóza)
·       cukrovku
·       zväčšenú prostatu (hypertrofia prostaty)
·       nezhubný nádor nadobličiek, ktorý produkuje veľké množstvo adrenalínu
a noradrenalínu (feochromocytóm)
·       ak sa liečite niektorými antidepresívami známymi ako inhibítory monoaminooxidázy
(IMAO), alebo ak ste ich užívali v predchádzajúcich 2 týždňoch.

Ak sa ktorákoľvek z uvedených skutočností na vás vzťahuje, nepoužívajte Otrivin 0,1 % bez konzultácie s lekárom alebo lekárnikom.

Tak ako iné lieky používané na uvoľnenie upchatého nosa aj Otrivin 0,1 % u veľmi citlivých pacientov môže vyvolávať poruchy spánku, nevoľnosť, tras. Obráťte sa na lekára, ak vás tieto príznaky veľmi obťažujú.

Podobne ako iné lieky na odstránenie pocitu upchatého nosa ani Otrivin 0,1 % sa nemá používať nepretržite dlhšie ako 10 dní. Ak príznaky pretrvávajú dlhšie, poraďte sa s lekárom. Dlhodobé alebo nadmerné používanie lieku Otrivin 0,1 % môže spôsobiť opuch nosovej sliznice alebo jeho zhoršenie.

Otrivin 0,1 % nie je určený na použitie do očí alebo úst.
Neprekračujte odporúčané dávkovanie, hlavne u detí a starších osôb.

Deti
Otrivin 0,1 % nie je odporúčaný na použitie u detí mladších ako 12 rokov.

Iné lieky a Otrivin

Ak teraz užívate, alebo v poslednom čase ste užívali, či práve bude užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Nepoužívajte Otrivin 0,1 % najmä v prípade, ak užívate niektoré lieky používané na liečbu depresie:
·         inhibítory monoaminooxidázy (IMAO): NEPOUŽÍVAJTE Otrivin, ak užívate alebo ste užívali IMAO počas posledných 14 dní
·         tricyklické a tetra-cyklické antidepresíva.

Ak užívate niektorý z vyššie uvedených liekov, pred použitím lieku Otrivin sa poraďte s lekárom.

Tehotenstvo a dojčenie
Nepoužívajte Otrivin 0,1 % počas tehotenstva.
Ak dojčíte, môžete používať Otrivin 0,1 % iba ak ho odporučil lekár.
Poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom skôr, ako začnete užívať akýkoľvek liek.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Otrivin 0,1 % nemá žiaden alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


3. Ako používať Otrivin 0,1 %

Vždy používajte Otrivin 0,1% presne podľa odporučenia uvedeného nižšie. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Otrivin 0,1 % sa neodporúča používať u detí mladších ako 12 rokov.

Odporúčané dávky sú:

Otrivin 0,1 % nosová roztoková instilácia:

Vek Dávkovanie
Dospelí a dospievajúci nad 12 rokov 2 až 4 kvapky do každej nosovej dierky 1 až 3-krát denne podľa potreby. Neprekračujte celkovo 3 podania denne do každej nosovej dierky. Posledná dávka sa podáva pred uložením sa na spánok.

 1. Vyčistite si nos.
 2. Pred použitím vyskúšajte kvapkadlo k zaručeniu správnej kontroly dávkovania.
 3. Zakloňte hlavu tak ako vám to je pohodlné, alebo, ak ležíte na posteli, hlavu nakloňte cez okraj postele.
 4. Bez toho, aby ste sa dotkli nosa kvapkadlom, podajte opatrne kvapku do každej nosovej dierky a nechajte hlavu krátky čas zaklonenú tak, aby sa kvapky mohli rozptýliť v nose.


5. Ak ste úplne minuli nosové dierky, podajte kvapku znova.
6. Ak sa aspoň časť kvapky dostala do nosa, nepodávajte znova kvapku.
7. Postup opakujte v druhej nosovej dierke.
8. Čisté a suché kvapkadlo vložte hneď po použití späť do fľaštičky.
9. Aby sa zabránilo prípadnému prenosu infekcie, mala by fľaštičku používať iba jedna osoba.

Otrivin 0,1 % nosová roztoková aerodisperzia s dávkovačom

Vek Dávkovanie
Dospelí a dospievajúci nad 12 rokov 1 vstrek do každej nosovej dierky 1 až 3-krát denne podľa potreby. Neprekračujte celkovo 3 podania denne do každej nosovej dierky. Posledná dávka sa podáva pred uložením sa na spánok.

1.       Nestrihajte aplikátor. Dávkovací sprej je pripravený na aktiváciu pred prvým použitím.

2.       Vyčistite si nos.
3.       Odstráňte ochranný kryt.
4.       Pred prvým použitím naplňte dávkovač jeho opakovaným stlačením, dokiaľ nie je jeden vstrek uvoľnený do vzduchu. Pri následnom podaní bude aerodisperzia pripravená na okamžité použitie. Buďte opatrní, aby vám aerodisperzia nevstrekla do očí alebo úst.
5 Držte fľaštičku vo zvislej polohe položte palec na dno fľaštičky a trysku vložte medzi dva prsty.

6 Predkloňte sa mierne dopredu. Vložte trysku do nosovej dierky.
7 Streknite a zároveň sa jemne nadýchnite.


8 Opakujte v druhej nosovej dierke.
9 Pred nasadením ochranného viečka očistite a vysušte trysku.
10 Aby sa zabránilo prenosu infekcie, obsah fľaštičky by mala používať iba jedna osoba.

Otrivin 0,1 % nosová roztoková aerodisperzia

Vek Dávkovanie
Dospelí a dospievajúci nad 12 rokov 1 až 2 vstreky do každej nosovej dierky 1 až 3-krát denne podľa potreby. Neprekračujte celkovo 3 podania denne do každej nosovej dierky. Posledná dávka sa podáva pred uložením sa na spánok.

Aby sa dosiahol správny výsledok, aerodisperzia sa musí držať vo zvislej polohe s tryskou
smerujúcou nahor. Buďte opatrní, aby vám aerodisperzia nevstrekla do očí.

 1. Vyčistite si nos.
 2. Odstráňte ochranný kryt.
 3. Nakloňte sa mierne dopredu a vsuňte trysku do nosovej dierky.
 4. Jedenkrát stlačte fľašku a zároveň vdýchnite.
5. Pred uvoľnením tlaku na fľašku vyberte trysku z nosovej dierky.
6. Opakujte do druhej nosovej dierky.
7. Hneď po použití očistite a osušte trysku skôr ako opätovne nasadíte kryt.
8. Aby sa zabránilo prípadnému prenosu infekcie, mala by fľaštičku používať iba jedna osoba.

Otrivin 0,1 % nosový gél

Vek Dávkovanie
Dospelí a dospievajúci nad 12 rokov Podajte malé množstvo gélu podľa možnosti čo najhlbšie do každej nosovej dierky 1 až 3-krát denne podľa potreby. Neprekračujte celkovo 3 podania denne do každej nosovej dierky. Posledná dávka sa podáva pred uložením sa na spánok.

 1. Vyčistite si nos.
 2. Odstráňte ochranný kryt.
 3. Vložte aplikátor dovnútra nosovej dierky.
 4. Použite malé množstvo gélu podľa možnosti čo najhlbšie do každej nosovej dierky.
 5. Opakujte v druhej nosovej dierke.
 6. Očistite a vysušte aplikátor pred nasadením ochranného viečka.
 7. Aby sa zabránilo prípadnému šíreniu infekcie, tubu má používať iba jedna osoba.

Ak použijete viac lieku Otrivin 0,1 % ako máte
V prípade, že ste použili väčšie množstvo Otrivinu 0,1 % alebo v prípade
náhodného použitia väčšieho množstva lieku, okamžite informujte svojho lekára.

Ak zabudnete použiť liek Otrivin 0,1 %
Ak ste zabudli použiť Otrivin 0,1 % nepoužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú.


4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

PRESTAŇTE Otrivin 0,1 % používať a okamžite vyhľadajte lekára ak sa u vás objavia niektoré z nasledujúcich príznakov, ktoré môžu byť príznakmi alergických reakcií:

 • ťažkosti s dýchaním alebo prehĺtaním,
 • opuch tváre, pier, jazyka alebo hrdla,
 • závažné svrbenie kože s červenajúcou vyrážkou alebo s vyvýšenými kožnými útvarmi.

Časté vedľajšie účinky (môžu postihnúť pacientov v rozmedzí 1 z 10)
Podráždenie alebo suchosť sliznice nosa, nevoľnosť, bolesť hlavy, miestny pocit pálenia.

Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihnúť menej než 1 pacienta z 10 000)
Alergické reakcie (kožná vyrážka, svrbenie), rozmazané videnie, nepravidelná alebo rýchla činnosť srdca.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.

Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Otrivin 0,1 %

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte Otrivin 0,1 % po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Uchovávajte v pôvodnom obale.

Otrivin 0,1 % nosový gél nepoužívajte po otvorení tuby viac ako 28 dní.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

Uchovávajte pri teplote do 30 °C.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Liečivo je:
Otrivin 0,1 % nosová roztoková instilácia:
1 ml roztoku obsahuje 1 mg xylometazolíniumchloridu

Otrivin 0,1 % nosová roztoková aerodisperzia:
1 ml roztoku obsahuje 1 mg xylometazolíniumchloridu

Otrivin 0,1 % nosový gél:
1 g gélu obsahuje 1 mg xylometazolíniumchloridu

Ďalšie zložky sú:

Otrivin 0,1 % nosová roztoková instilácia, Otrivin 0,1 % nosová roztoková aerodisperzia:
dihydrát dihydrogénfosforečnanu sodného, dodekahydrát hydrogénfosforečnanu sodného, dinátriumedetát, benzalkóniumchlorid, sorbitol 70 %, hypromelóza, chlorid sodný, čistená voda.

Otrivin 0,1 % nosový gél: dihydrát dihydrogénfosforečnanu sodného dodekahydrát hydrogénfosforečnanu sodného, chlorid sodný, dinátriumedetát, benzalkóniumchlorid, sorbitol, hypromelóza, hydrogénricínomakrogol, aróma, čistená voda.

Ako Otrivin 0,1 % vyzerá a obsah balenia

Otrivin 0,1 % nosová roztoková instilácia je bezfarebný roztok vo fľaštičke s kvapkadlom.
Veľkosť balenia: 10 ml

Otrivin 0,1 % nosová roztoková aerodisperzia je bezfarebný roztok v stlačiteľnej fľaštičke.
Veľkosť balenia: 10 ml

Otrivin 0,1 % nosová roztoková aerodisperzia s dávkovačom je bezfarebný roztok vo fľaštičke s dávkovacou pumpou, ktorou aplikujete presné množstvo roztoku.
Veľkosť balenia: 10 ml

Otrivin 0,1 % nosový gél je bezfarebný gél s eukalyptovou a mentolovou vôňou v hliníkovej tube.
Veľkosť balenia: 10 g, 15 g

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
Novartis s.r.o., Praha, Česká republika

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v júli 2014.

Táto písomná informácia pre používateľa bola poskytnutá Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv (ŠÚKL).
Informácie o tomto lieku a ďalšie podrobnosti nájdete na www.sukl.sk
26099
ADC


Zákazníci si k tomuto produktu kúpili aj
Nasivin 0,05%
Nasivin 0,05%aer nao (fľa.sklo) 1x10 ml
 
4,19 
na sklade
na sklade
PANCREOLAN FORTE
PANCREOLAN FORTE60 tabliet
 
9,19 
na sklade
na sklade
CARBOCIT
CARBOCIT20 tabliet
 
2,69 
na sklade
na sklade
Dorithricin
Dorithricin20 pastiliek
7,69  (-20%)
6,19 
na sklade
na sklade

Mohlo by Vás zaujímať
MUCONASAL PLUS
MUCONASAL PLUS10 ml, aerodisperzia
5,19  (-19%)
4,19 
na sklade
na sklade
HYLAK FORTE
HYLAK FORTEkvapky, 30 ml
 
4,69 
na sklade
na sklade
Otrivin Menthol 0,1%
Otrivin Menthol 0,1%aerodisperzia, 10 ml
5,79  (-20%)
4,63 
na sklade
na sklade
Olynth HA 0,1 %
Olynth HA 0,1 %aerodisperzia, 10 ml
5,39 
4,69 
na sklade
na sklade

Zadaná emailová adresa už je registrovaná.
Prosím zadajte heslo a prihláste sa.

(Heslo Vám bolo v minulosti zaslané na Váš email, ak ho neviete nájsť, kliknite na Zabudol som heslo)

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Prihláste sa na odber noviniek