Neo-angin čerešňa tvrdé pastilky
Neo-angin čerešňa tvrdé pastilky
pas ord (blis.PVC/PVDC/Al) 1x24 ks
Liek s antiseptickým účinkom. Napomáha zmierniť opuch a bolesť hrdla, vhodný pri zápaloch sliznice hltana. Cmúľacie pastilky s čerešňovou príchuťou.
Značka: neo-angin
7,59  s DPH
na sklade v eshope
možnosť rezervácie v 5 lekárňach - doručíme do 313 lekární
7 bodov na vernostnú kartu
doprava zadarmo
Neo-angin čerešňa tvrdé pastilky
pas ord (blis.PVC/PVDC/Al) 1x24 ks
Liek s antiseptickým účinkom. Napomáha zmierniť opuch a bolesť hrdla, vhodný pri zápaloch sliznice hltana. Cmúľacie pastilky s čerešňovou príchuťou.
Značka: neo-angin
7,59  s DPH
na sklade v eshope
možnosť rezervácie v 5 lekárňach - doručíme do 313 lekární
7 bodov na vernostnú kartu
doprava zadarmo

Liek je antiseptikum ústnej dutiny a hrdla. Používa sa na podpornú liečbu zápalov slizníc hltanovej oblasti sprevádzaných charakteristickými príznakmi, ako sú bolesti hrdla, sčervenenie a opuch.

Spôsob použitia

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí a deti od 6 rokov: 1 pastilka každé 2-3 hodiny. Maximálna denná dávka je 6 pastiliek.
Trvanie liečby: Bez odporúčania lekára sa nemá užívať dlhšie než 3-4 dni.

Spôsob použitia

Pastilky sa majú nechať pomaly rozpustiť v ústach, nemajú sa hrýzť ani žuvať. Nesmú sa prehĺtať.Môže sa užívať kedykoľvek počas dňa, nezávisle od jedla.

Upozornenie

Liek sa môže užívať počas tehotenstva a dojčenia len po dôkladnom zvážení prínosu liečby a potenciálneho rizika pre dieťa.
Liek je kontraindikovaný pre deti mladšie ako 6 rokov.
Liek obsahuje farbivo červeň košenilová A a sladidlo izomalt.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Účinné látky

amylmetakrezol, dichlórbenzénmetanol, levomentol
Lieková forma: Pastilka tvrdá 
Lieková forma ADC: pastiky
Písomná informácia pre používateľa

neo-angin čerešňa
tvrdé pastilky
dichlórbenzénmetanol, amylmetakrezol, levomentol


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.
 •               Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
 •               Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
 •               Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.
 •               Ak sa do 3-4 dní nebudete cítiť lepšie, alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.


V tejto písomnej informácii sa dozviete:
 1.        Čo je neo-angin čerešňa a na čo sa používa
 2.        Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete neo-angin čerešňu
 3.        Ako užívať neo-angin čerešňu
 4.        Možné vedľajšie účinky
 5.        Ako uchovávať neo-angin čerešňu
 6.        Obsah balenia a ďalšie informácie


1.      Čo je neo-angin čerešňa a na čo sa používa

neo-angin čerešňa je antiseptikum ústnej dutiny a hrdla.
Používa sa na podpornú liečbu zápalov slizníc hltanovej oblasti sprevádzaných charakteristickými príznakmi, ako sú bolesti hrdla, sčervenanie a opuch.


2.             Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete neo-angin čerešňu

Neužívajte neo-angin čerešňu:
 •       ak ste alergický na liečivá alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku tohto lieku (uvedených v časti 6).
 •       neo-angin čerešňa nie je vhodný pre deti do 6 rokov.

Upozornenia a opatrenia
neo-angin čerešňa obsahuje 2,58 g sladidla izomaltu (náhrada cukru) v jednej pastilke, čo zodpovedá 6 kcal (26 kJ).
Izomalt môže mať mierne laxatívny účinok.

Iné lieky a neo-angin čerešňa
Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
Vzájomné pôsobenia s inými liekmi nie sú známe.

neo-angin čerešňa a jedlo a nápoje
neo-angin čerešňa sa môže užívať kedykoľvek počas dňa nezávisle od jedla.

Tehotenstvo a dojčenie
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Nie je potrebné zohľadniť osobitné okolnosti.

neo-angin čerešňa obsahuje izomalt a farbivo košenilovú červenú A
neo-angin čerešňa obsahuje sladidlo izomalt. Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.
neo-angin čerešňa obsahuje farbivo košenilovú červenú A, ktoré môže vyvolať alergické reakcie.


3. Ako užívať neo-angin čerešňu

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára, alebo lekárnika.

Ak vám lekár nedal iné odporúčanie, riaďte sa týmito pokynmi:
Dospelí a deti od 6 rokov nechajú pomaly rozpustiť 1 pastilku v ústach každé 2 – 3 hodiny. Maximálna denná dávka je 6 pastiliek.

Ak sa do 3-4 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

Ak užijete viac neo-anginu čerešňa, ako máte
Nehlásili sa žiadne prípady predávkovania.

Ak zabudnete užiť neo-angin čerešňu
Ak ste zabudli užiť neo-angin čerešňu, alebo ste užili menej pastiliek ako ste mali, pokračujte v užívaní nasledujúcou dávkou. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú pastilku.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Po užití neo-anginu čerešňa sa pozorovali nasledujúce vedľajšie účinky:

Veľmi zriedkavé:
-       podráždenie ústnej a žalúdočnej sliznice

Neznáme:
-       alergické reakcie ako sú opuchy úst a jazyka.

Výskyt vedľajších účinkov sa hodnotí podľa nasledovných frekvencií:

Veľmi časté: môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb
Časté: môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb
Menej časté: môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb
Zriedkavé: môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb
Veľmi zriedkavé: môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb
Neznáme: častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov

Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať neo-angin čerešňu

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.
Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a na blistri. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo neo-angin čerešňa obsahuje

Liečivá sú:
dichlórbenzénmetanol 1,20 mg, amylmetakrezol 0,60 mg, levomentol 5,90 mg

Ďalšie zložky sú:
silica mäty piepornej, izomalt, kyselina vínna, košenilová červená A (E 124), indigokarmín (E 132), čerešňová aróma.

Ako vyzerá neo-angin čerešňa a obsah balenia
Červené, okrúhle, obojstranne vypuklé, čiastočne priehľadné tvrdé pastilky.
Originálne balenie s 24 alebo 48 pastilkami.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
Divapharma GmbH
Motzener Strasse 41
D-12777 Berlín
Nemecko

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v 01/2016.

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

4 LIFE PHARMA SK, s.r.o.
Koceľova 17
Bratislava 2, 821 08
Slovenská republika
Tel. č: 02/5557 1182
Fax: 02/5556 9016
e-mail: pharmacovigilance@4lifepharma.eu

Táto písomná informácia pre používateľa bola poskytnutá Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv (ŠÚKL).
Informácie o tomto lieku a ďalšie podrobnosti nájdete na www.sukl.sk
67005
ADC


Zákazníci si k tomuto produktu kúpili aj
ACYLPYRIN
ACYLPYRIN10 tabliet
 
1,29 
na sklade
na sklade
MUCONASAL PLUS
MUCONASAL PLUS10 ml, aerodisperzia
5,19  (-19%)
4,19 
na sklade
na sklade
STOPANGIN
STOPANGINaer ora (fľ.PVC) 1x30 ml
 
5,39 
na sklade
na sklade
IBALGIN 400
IBALGIN 40024 tabliet
 
3,29 
na sklade
na sklade

Mohlo by Vás zaujímať
MIG-400
MIG-400tbl flm 400 mg (blis.) 1x30 ks
3,69 
3,19 
na sklade
na sklade
SEPTOLETE
SEPTOLETEpas ord 1x30 ks
 
6,19 
na sklade
na sklade
THERAFLU PRECHLADNUTIE A CHRÍPKA
10,79  (-17%)
8,99 
na sklade
na sklade
Neo-angin bez cukru tvrdé pastilky
Neo-angin bez cukru tvrdé pastilkypas ord (blis.PVC/PVDC/Al) 1x24 ks
 
8,89 
na sklade
na sklade

Zadaná emailová adresa už je registrovaná.
Prosím zadajte heslo a prihláste sa.

(Heslo Vám bolo v minulosti zaslané na Váš email, ak ho neviete nájsť, kliknite na Zabudol som heslo)

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Prihláste sa na odber noviniek