NASIVIN SOFT 0,01 %
NASIVIN SOFT 0,01 %
int nao 1x5 ml
Liek zmenšuje opuch sliznice nosa, uvoľňuje dýchacie cesty, zmierňuje bolesť pri zápale stredného ucha.
Značka: Nasivin
7,19  s DPH
Dočasne nedostupné
7 bodov na vernostnú kartu
doprava zadarmo nad 29,90 
NASIVIN SOFT 0,01 %
int nao 1x5 ml
Liek zmenšuje opuch sliznice nosa, uvoľňuje dýchacie cesty, zmierňuje bolesť pri zápale stredného ucha.
Značka: Nasivin
7,19  s DPH
Dočasne nedostupné
7 bodov na vernostnú kartu
doprava zadarmo nad 29,90 

Liek je určený na lokálnu aplikáciu do nosa a pôsobí proti nádche. Liek obsahuje liečivo oxymetazolín, ktoré znižuje prekrvenie a opuch sliznice, uvoľňuje priechodnosť horných dýchacích ciest, znižuje bolestivosť pri zápale stredného ucha a zápale Eustachovej trubice. Liek sa používa:

 • pri akútnej nádche, nádche prejavujúcej sa vo forme opakovaného výtoku z nosa
 • na uvoľnenie odtoku nosového hlienu pri zápaloch prinosových dutín
 • pri nedoslýchavosti v dôsledku opuchu Eustachovej trubice (zápal Eustachovej trubice) a pri zápale stredného ucha
 • pod dohľadom lekára sa taktiež môže použiť pri chronickej nádche a na odpuchnutie sliznice pri diagnostických zákrokoch.

Liek je určený pre novorodencov a dojčatá do 1 roku.

Spôsob použitia

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Novorodenci do 4. týždňa veku:
Aplikuje sa 1 kvapka do každej nosovej dierky 2-3x denne. Dávkovanie nesmie byť častejšie ako 3x denne.

Novorodenci a dojčatá od 5. týždňa veku do 1. roku:
Aplikuje sa 1-2 kvapky 2-3x denne do každej nosovej dierky. Dávkovanie nesmie byť častejšie ako 3x denne.

Účinok lieku nastupuje do 25 sekúnd po aplikácii a trvá niekoľko hodín (priemerne 6-8 hodín, maximálne 12 hodín).

Dĺžka liečby:
Bez konzultácie s lekárom sa nemá liek podávať dlhšie ako 5-7 dní.
Medzi jednotlivými cyklami používania lieku je nutné počkať aspoň 7 dní s použitím tohto alebo podobného lieku.

Spôsob použitia

Liek je určený len na použitie do nosa. Pri prvom použití sa odstráni ochranný kryt, fľaška sa obráti hore dnom a viackrát sa stlačí spodok nádobky, kým nevypadne kvapka. Fľaška s odmerným dávkovaním kvapiek (kvapkadlom) je takto pripravená na použitie. Fľaška sa musí pri aplikácii držať hore dnom. Kvapky sa aplikujú po vyčistení nosa. Dieťaťu sa mierne zakloní hlava tak, aby to preň bolo pohodlné. Aplikuje sa kvapka do každej nosovej dierky a hlava sa na krátky čas drží zaklonená, aby kvapky pokryli celé vnútro nosa. Po použití sa otvor očistí a opäť nasadí ochranný kryt. Aby sa minimalizovalo riziko šírenia infekcií, liek môže byť používaný iba jednou a tou istou osobou.

Upozornenie

Počas tehotenstva a u dojčiacich žien je použitie lieku nutné konzultovať s lekárom.
Liek je určený iba na krátkodobé použitie. Dlhodobé alebo nadmerné používanie môže spôsobiť opätovný dlhodobý opuch nosovej sliznice po vysadení lieku, vykazujúci známky závislosti.
Liek sa nesmie použiť pri suchom zápale nosovej sliznice s tvorbou chrást.
Používanie lieku pri chronickej nádche je možné len pod kontrolou lekára z dôvodu rizika stenčenia nosovej sliznice.
Liek sa môže používať len po konzultácii s lekárom u pacientov so zvýšeným vnútroočným tlakom, s kardiovaskulárnym ochorením, s feochromocytómom, s metabolickými ochoreniami (diabetes mellitus, hypertyreóza) a u pacientov, ktorí boli v predchádzajúcich 2 týždňoch liečení inhibítormi monoamínooxidázy (IMAO).
Použiteľnosť lieku po prvom otvorení je 12 mesiacov (v rámci času použiteľnosti uvedeného na obale).
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Účinné látky

oxymetazolíniumchlorid
Lieková forma: Nosová roztoková instilácia 
Lieková forma ADC: kvapky
Písomná informácia pre používateľa

Nasivin Soft 0,01%
oxymetazolíniumchlorid
nosová roztoková instilácia
bez konzervačných látok


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.
 •                 Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
 •                 Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
 •                 Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.
-                 Ak sa do 5 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:
 1. Čo je Nasivin Soft 0,01% a na čo sa používa
 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Nasivin Soft 0,01%
 3. Ako používať Nasivin Soft 0,01%
 4. Možné vedľajšie účinky
Ako uchovávať Nasivin Soft 0,01%
 • Obsah balenia a ďalšie informácie


 • 1. Čo je Nasivin Soft 0,01% a na čo sa používa

  Nasivin Soft 0,01% patrí do skupiny liekov nazývaných otorinolaryngologiká (na liečbu ochorenia uší, nosa a hrtanu).
  Je to miestne pôsobiaci liek proti nádche. Oxymetazolín znižuje prekrvenie a opuch sliznice, uvoľňuje priechodnosť horných dýchacích ciest, znižuje bolestivosť pri zápale stredného ucha a zápale Eustachovej trubice.
  Tento liek sa používa pri akútnej nádche, nádche prejavujúcej sa vo forme opakovaného výtoku z nosa a pri chronickej nádche. Okrem toho sa používa na uvoľnenie odtoku nosového hlienu pri zápaloch prinosových dutín, pri nedoslýchavosti v dôsledku opuchu Eustachovej trubice (zápal Eustachovej trubice) a pri zápale stredného ucha. Pod dohľadom lekára sa taktiež môže použiť pri chronickej nádche a na odpuchnutie sliznice pri diagnostických zákrokoch.


  2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Nasivin Soft 0,01%

  Nepoužívajte Nasivin Soft 0,01%
  -          ak ste alergický na liečivo alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených
  v časti 6),
  -          ak máte zápal nosovej sliznice spojený s tvorbou chrást (rhinitis sicca).

  Upozornenia a opatrenia
  Predtým, ako začnete používať Nasivin Soft 0,01% , obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. V nasledovných prípadoch sa smie liek používať iba so súhlasom lekára:
  •          zvýšený vnútroočný tlak, najmä ak je prítomný zelený zákal (glaukóm),
  •          nádor drene nadobličiek (feochromocytóm),
  •          poruchy látkovej výmeny (napr. zvýšená funkcia štítnej žľazy, cukrovka),
  •          ťažké ochorenie srdca a krvného obehu (napr. ischemická choroba srdca, vysoký krvný tlak),
  •          liečba niektorými liekmi proti depresii (inhibítormi monoaminooxidázy) alebo inými liekmi, ktoré môžu zvyšovať krvný tlak.

  • Deti a dospievajúci
   Nasivin Soft 0,01 % je určený novorodencom a dojčatám do 1 roku.
   Nasivin Soft 0,025 % je určený deťom od 1 roku do 6 rokov.
   Nasivin Soft 0,05 % je určený pre deti od 6 rokov a dospelých.

   Iné lieky a Nasivin Soft 0,01%
   Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
   Účinky lieku a iných súbežne užívaných liekov sa môžu vzájomne ovplyvňovať.
   Pri súčasnom používaní liekov obsahujúcich oxymetazolín a niektorých liekov proti depresii (inhibítory monoaminooxidázy alebo tricyklické antidepresíva) sa môže zvýšiť krvný tlak v dôsledku účinku na srdce a krvný obeh.
   Pri predávkovaní alebo prehltnutí Nasivinu Soft a  súčasnom alebo nedávnom užití inhibítora MAO sa môže zvýšiť krvný tlak.

   Tehotenstvo a dojčenie
   Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete používať tento liek.

   Počas tehotenstva a dojčenia sa nesmie prekročiť odporúčaná dávka lieku, pretože predávkovanie môže zhoršiť prívod krvi k nenarodenému dieťaťu alebo znížiť tvorbu mlieka. Pred použitím lieku sa poraďte s lekárom, ktorý starostlivo zváži pomer medzi prínosom a rizikom liečby týmto liekom.

   Vedenie vozidiel a obsluha strojov
   Ak tento liek používa dospelý, pri dlhodobom používaní alebo pri podaní vyššej dávky nemožno vylúčiť systémové účinky na srdce a cievy. V takomto prípade sa môže znížiť vaša schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


   3. Ako používať Nasivin Soft 0,01%

   Nasivin Soft 0,01% je určený pre novorodencov a dojčatá do 1 roku.
   Vždy používajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.
   Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

   Použitie u detí a dospelých
   Nasivin Soft 0,01% je určený pre novorodencov a dojčatá do 1 roku.

   Novorodencom do 4. týždňa veku sa podáva 1 kvapka do každej nosovej dierky dva až trikrát denne. Od 5. týždňa do 1 roku podávame 1-2 kvapky dva až trikrát denne do každej nosovej dierky.

   Účinok Nasivinu Soft 0,01% nastupuje do 25 sekúnd po podaní a trvá niekoľko hodín (priemerne 6-8 hodín, maximálne 12 hodín).

   Vo vyšších ako odporúčaných dávkach sa môže liek používať len pod dohľadom lekára.

   Bez lekárskeho predpisu sa Nasivin Soft 0,01% môže používať len krátkodobo (najviac 5-7 dní).
   Je potrebné predchádzať dlhodobému používaniu tohto lieku.

   Pred opätovným použitím je nutná niekoľkodňová prestávka v liečbe. Pri dlhšom používaní lieku Nasivin Soft 0,01% môže dôjsť k poškodeniu povrchu sliznice so spomalením pohybu riasiniek. Okrem toho môže dôjsť k trvalému poškodeniu a zápalu nosovej sliznice s tvorbou chrást (rhinitis sicca). Pri chronickej nádche sa liek môže používať len pod dohľadom lekára. Dlhodobé používanie liekov proti nádche, ktoré pôsobia proti opuchu nosovej sliznice, môže viesť k jej chronickému opuchu (pocit upchatého nosa) a nakoniec k atrofii (stenčenie) nosovej sliznice.
   Neprekračujte odporúčanú dávku. Nepredlžujte dobu liečby bez konzultácie s lekárom.
   Ak sa stav nezlepší alebo sa dokonca počas používania lieku zhorší, vyhľadajte lekára.

   Ak použijete viac Nasivinu Soft 0,01%, ako máte
   Predávkovanie alebo náhodné prehltnutie môže spôsobiť tieto príznaky:
   rozšírenie zreníc (mydriáza), nevoľnosť, zmodranie pier (cyanóza), horúčka, kŕče, poruchy srdcovej činnosti a krvného obehu (tachykardia, srdcová arytmia, zastavenie činnosti srdca, hypertenzia), ťažkosti s dýchaním (opuch pľúc, poruchy dýchania) a psychické poruchy.
   Okrem toho sa tiež môžu vyskytnúť malátnosť, zníženie telesnej teploty, spomalenie srdcovej frekvencie, pokles krvného tlaku podobný šoku, prerušenie dýchania a bezvedomie.
   Pri takýchto ťažkostiach je nutné okamžite vyhľadať lekára.
   Liečba predávkovania zahŕňa opatrenia, ako je podanie živočíšneho uhlia, výplach žalúdka alebo liečba kyslíkom. V niektorých prípadoch môže byť potrebné liečiť vysoký krvný tlak, horúčku a kŕče.

   Ak zabudnete použiť Nasivin Soft 0,01%
   Ak zabudnete podať dávku, ďalšiu dávku nezvyšujte, aby ste nahradili vynechanú dávku, ale pokračujte v pôvodnom používaní podľa predpísaného návodu.

   Nasivin Soft 0,01% môžete opätovne používať až po niekoľkodennej prestávke.
   Používanie lieku pri chronickej nádche je možné len pod kontrolou lekára z dôvodu rizika stenčenia nosovej sliznice.

   Spôsob použitia
   Pri prvom použití odstráňte ochranný kryt, fľašku uchopte do ruky, obráťte hore dnom a viackrát stlačte spodok nádobky, kým nevypadne kvapka. Fľaška s odmerným dávkovaním kvapiek (kvapkadlom) je takto pripravená na použitie.
   Fľaška sa musí pri aplikácii držať obrátene (hore dnom), kvapky aplikujte vtedy, keď deti majú zaklonenú hlavu. Po použití otvor očistite a opäť nasaďte ochranný kryt.

   Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


   4. Možné vedľajšie účinky

   Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejaviau každého.
   Nasivin Soft 0,01% môže u citlivých pacientov vyvolať prechodné a mierne podráždenie sliznice, ktoré sa prejaví ako pálenie a suchosť nosovej sliznice, kýchanie.
   V zriedkavých prípadoch dochádza po odznení účinku k silnejšiemu pocitu „upchatého“ nosa, najmä ak nie je dodržaná dĺžka liečby.
   Pri predávkovaní môže zriedkavo dôjsť k zrýchleniu pulzu (tachykardia) a k zvýšeniu krvného tlaku.
   Veľmi zriedkavo sa pozoroval nepokoj, nespavosť, únava a bolesti hlavy.

   Hlásenie vedľajších účinkov
   Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


   5. Ako uchovávať Nasivin Soft 0,01%

   Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
   Nasivin Soft 0,01% nevyžaduje žiadne zvláštne teplotné podmienky na uchovávanie.

   Po prvom otvorení nepoužívajte dlhšie ako 12 mesiacov.

   Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a fľaške po EXP (skratka používaná pre dátum exspirácie). Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

   Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


   6. Obsah balenia a ďalšie informácie

   Čo Nasivin Soft 0,01% obsahuje
   -          Liečivo je oxymetazolíniumchlorid.
   100 ml roztoku obsahuje 0,01 g oxymetazolíniumchloridu. Jedna kvapka (28 µl) obsahuje 2,8 µg oxymetazolíniumchloridu.
   -          Ďalšie zložky sú monohydrát kyseliny citrónovej, trinátriumcitrát, glycerol (85 %), čistená voda.

   Ako vyzerá Nasivin Soft 0,01% a obsah balenia
   Biela polyetylénová fľaška s odmernou dávkovacou pumpou.
   Veľkosť balenia: 5 ml

   Držiteľ rozhodnutia o registrácii  
   Merck Selbstmedikation GmbH, Frankfurter Strasse 250, 64293 Darmstadt, Nemecko

   Výrobca
   Merck KGaA & Co. Werk Spittal, Hősslgasse 20, 9800 Spittal/Drau, Rakúsko


   Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v novembri 2014.

   Táto písomná informácia pre používateľa bola poskytnutá Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv (ŠÚKL).
   Informácie o tomto lieku a ďalšie podrobnosti nájdete na www.sukl.sk
  92927
  ADC


  Zákazníci si k tomuto produktu kúpili aj
  SINUPRET
  SINUPRETgtt por 1x100 ml
   
  9,99 
  na sklade
  na sklade
  Olynth HA 0,05 %
  Olynth HA 0,05 %aer nao 1x10 ml
   
  7,99 
  Dočasne nedostupné
  Dočasne nedostupné
  Olynth HA 0,1 %
  Olynth HA 0,1 %aerodisperzia, 10 ml
   
  5,39 
  na sklade
  na sklade
  INFACOL
  INFACOL50 ml
   
  6,99 
  Dočasne nedostupné
  Dočasne nedostupné

  Mohlo by Vás zaujímať
  NUROFEN pre deti Jahoda
  NUROFEN pre deti Jahodaperorálna suspenzia, 100 ml
   
  5,99 
  na sklade
  na sklade
  Espumisan L
  Espumisan Lkvapky, 30 ml
   
  6,99 
  na sklade
  na sklade
  NASIVIN SOFT 0,025 %
  NASIVIN SOFT 0,025 %aer nao (dávkovač 3K systém, fľaša PE) 1x10 ml
   
  6,39 
  Dočasne nedostupné
  Dočasne nedostupné
  STERIMAR baby nosová hygiena
  STERIMAR baby nosová hygienanosový mikrosprej s obsahom morskej vody (izotonický) pre deti od 0 do 3 rokov, 1x50 ml
   
  13,19 
  Dočasne nedostupné
  Dočasne nedostupné

  Zadaná emailová adresa už je registrovaná.
  Prosím zadajte heslo a prihláste sa.

  (Heslo Vám bolo v minulosti zaslané na Váš email, ak ho neviete nájsť, kliknite na Zabudol som heslo)

  Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

  Prihláste sa na odber noviniek