NASIVIN 0,05 %
NASIVIN 0,05 %
int nas (fľaša sklenená, hnedá s kvapkadlom) 1x10 ml
Liek zmenšuje opuch sliznice nosa, uvoľňuje dýchacie cesty, zmierňuje bolesť pri zápale stredného ucha.
Značka: Nasivin
12345 (83%6)
3,59  s DPH
na sklade v eshope
možnosť rezervácie v 314 lekárňach - doručíme do 317 lekární
3 body na vernostnú kartu
doprava zadarmo nad 29,90 
NASIVIN 0,05 %
int nas (fľaša sklenená, hnedá s kvapkadlom) 1x10 ml
12345 (83%6)
Liek zmenšuje opuch sliznice nosa, uvoľňuje dýchacie cesty, zmierňuje bolesť pri zápale stredného ucha.
Značka: Nasivin
3,59  s DPH
na sklade v eshope
možnosť rezervácie v 314 lekárňach - doručíme do 317 lekární
3 body na vernostnú kartu
doprava zadarmo nad 29,90 

Liek je určený na lokálnu aplikáciu do nosa a pôsobí proti nádche. Liek obsahuje liečivo oxymetazolín, ktoré znižuje prekrvenie a opuch sliznice, uvoľňuje priechodnosť horných dýchacích ciest, znižuje bolestivosť pri zápale stredného ucha a katare Eustachovej trubice. Liek sa používa:

 • pri akútnej nádche, nádche prejavujúcej sa vo forme opakovaného výtoku z nosa
 • na uvoľnenie odtoku nosového hlienu pri zápaloch prinosových dutín
 • pri nedoslýchavosti v dôsledku opuchu Eustachovej trubice (katar Eustachovej trubice)
 • pri zápale stredného ucha
 • pod dohľadom lekára sa liek môže použiť taktiež pri chronickej nádche a na odpuchnutie sliznice pri diagnostických zákrokoch.

Liek je určený pre dospelých a deti od 6 rokov.

Spôsob použitia

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí a deti od 6 rokov:
Aplikuje sa 1-2 kvapky 2-3x denne do každej nosovej dierky. Odporúčaná dávka sa nesmie prekročiť.
Účinok lieku nastupuje do 25 sekúnd po aplikácii a trvá niekoľko hodín (priemerne 6-8 hodín, maximálne 12 hodín).

Dĺžka liečby:
Bez konzultácie s lekárom sa nemá liek podávať dlhšie ako 5-7 dní.
Medzi jednotlivými cyklami používania lieku je nutné počkať aspoň 7 dní s použitím tohto alebo podobného lieku.

Spôsob použitia

Liek je určený len na použitie do nosa. Kvapky sa aplikujú po vyčistení nosa. Mierne sa zakloní hlava tak, aby to bolo pohodlné. Aplikuje sa kvapka do každej nosovej dierky a hlava sa na krátky čas drží zaklonená, aby kvapky pokryli celé vnútro nosa. Aby sa minimalizovalo riziko šírenia infekcií, liek môže byť používaný iba jednou a tou istou osobou.

Upozornenie

U detí do 6 rokov je liek kontraindikovaný.
Počas tehotenstva a u dojčiacich žien je použitie lieku nutné konzultovať s lekárom.
Liek je určený iba na krátkodobé použitie. Dlhodobé alebo nadmerné používanie môže spôsobiť opätovný dlhodobý opuch nosovej sliznice po vysadení lieku, vykazujúci známky závislosti.
Liek sa nesmie použiť pri suchom zápale nosovej sliznice s tvorbou chrást.
Pri dlhodobom používaní alebo pri podaní vyšších dávok ako sú odporúčané je schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje oslabená.
Používanie lieku pri chronickej nádche je možné len pod kontrolou lekára z dôvodu rizika stenčenia nosovej sliznice.
Liek sa môže používať len po konzultácii s lekárom u pacientov so zvýšeným vnútroočným tlakom, s kardiovaskulárnym ochorením, s feochromocytómom, s metabolickými ochoreniami (diabetes mellitus, hypertyreóza), s hyperpláziou prostaty a u pacientov, ktorí boli v predchádzajúcich 2 týždňoch liečení inhibítormi monoamínooxidázy (IMAO).
Použiteľnosť lieku po prvom otvorení je 6 mesiacov (v rámci času použiteľnosti uvedeného na obale).
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Účinné látky

oxymetazolíniumchlorid
Lieková forma: Nosová instilácia 
Lieková forma ADC: kvapky
Písomná informácia pre používateľa

Nasivin 0,01%
Nasivin 0,025%
Nasivin 0,05%

nosová instilácia
oxymetazolíniumchlorid

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.
 •                 Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
 •                 Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
 •                 Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.
 •                 Ak sa príznaky vášho ochorenia nezlepšia do 5 dní, alebo ak sa zhoršia, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:
 1. Čo je Nasivin a na čo sa používa
 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Nasivin
 3. Ako používať Nasivin
 4. Možné vedľajšie účinky
 5. Ako uchovávať Nasivin
 6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Nasivin a na čo sa používa

Nasivin patrí do skupiny liekov nazývaných otorinolaryngologiká, určených na liečbu ochorenia uší, nosa a hrtanu.
Je to lokálne pôsobiaci liek proti nádche. Oxymetazolín znižuje prekrvenie a opuch sliznice, uvoľňuje priechodnosť horných dýchacích ciest, znižuje bolestivosť pri zápale stredného ucha a katare Eustachovej trubice.
Tento liek sa používa pri akútnej nádche, nádche prejavujúcej sa vo forme opakovaného výtoku
z nosa. Okrem toho sa používa na uvoľnenie odtoku nosového hlienu pri zápaloch prinosových dutín, pri nedoslýchavosti v dôsledku opuchu Eustachovej trubice (katar Eustachovej trubice) a pri zápale stredného ucha. Liek sa pod dohľadom lekára môže použiť taktiež pri chronickej nádche a na odpuchnutie sliznice pri diagnostických zákrokoch.
Liečba Nasivinom 0,05% v porovnaní s použitím fyziologického roztoku chloridu sodného skracuje trvanie nádchy z priemerných 6 dní na 4 dni.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Nasivin

Nepoužívajte Nasivin
- ak ste alergický na liečivo alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),
- keď máte zápal nosovej sliznice spojený s tvorbou chrást (rhinitis sicca).

Upozornenia a opatrenia
Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete používať Nasivin.
V nasledovných prípadoch sa smie liek používať iba so súhlasom lekára:
 •          zvýšený vnútroočný tlak, najmä ak je prítomný zelený zákal (glaukóm),
 •          nádor drene nadobličiek (feochromocytóm),
 •          poruchy látkovej výmeny (napr. zvýšená funkcia štítnej žľazy, cukrovka),
 •          ťažké ochorenie srdca a krvného obehu (napr. ischemická choroba srdca, vysoký krvný tlak),
 •          liečba niektorými liekmi proti depresii (inhibítormi monoaminooxidázy) alebo inými liekmi,
 • ktoré môžu zvyšovať krvný tlak.

  Deti a dospievajúci
  Nasivin 0,01% je určený novorodencom a dojčatám do 1 roku.
  Nasivin 0,025% je určený deťom od 1 roku do 6 rokov.
  Nasivin 0,05% je určený pre dospelých a deti od 6 rokov.

  Iné lieky a Nasivin
  Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
  Účinky lieku a iných súbežne užívaných liekov sa môžu vzájomne ovplyvňovať.
  Pri súčasnom užívaní liekov obsahujúcich oxymetazolín a niektorých liekov proti depresii (inhibítory monoaminooxidázy alebo tricyklické antidepresíva) sa môže zvýšiť krvný tlak v dôsledku účinku na srdce a krvný obeh.
  Pri predávkovaní alebo prehltnutí Nasivinu a  súčasnom alebo nedávnom použití inhibítora MAO (lieku proti depresii) sa môže zvýšiť krvný tlak.

  Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť
  Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete používať tento liek. Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

  Počas tehotenstva a dojčenia sa nesmie prekročiť odporúčaná dávka lieku, pretože predávkovanie môže zhoršiť prívod krvi k nenarodenému dieťaťu alebo znížiť tvorbu mlieka. Pred použitím lieku sa poraďte s lekárom, ktorý starostlivo zváži pomer medzi prínosom a rizikom liečby týmto liekom.

  Vedenie vozidiel a obsluha strojov
  Ak tento liek používa dospelý, pri dlhodobom používaní alebo pri podaní vyššej dávky nemožno vylúčiť systémové účinky na srdce a cievy. V takomto prípade sa môže znížiť vaša schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.

  Nasivin obsahuje benzalkóniumchlorid, ktorý môže vyvolať kožné reakcie.


  3. Ako používať Nasivin

  Vždy používajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.
  Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

  Nasivin 0,01%
  Je určený novorodencom a dojčatám do 1 roku.
  Novorodencom do 4. týždňa veku sa podáva 1 kvapka do každej nosovej dierky 2 až 3-krát denne. Od 5. týždňa veku do 1. roku 1 až 2 kvapky 2 až 3-krát denne do každej nosovej dierky.
  Účinok Nasivinu 0,01% nastupuje do 25 sekúnd po aplikácii a trvá niekoľko hodín (priemerne 6-8 hodín, maximálne 12 hodín).
  Na uľahčenie a na zabezpečenie presného dávkovania je Nasivin 0,01% vybavený dávkovacou pipetou. Podľa značiek na pipete sa odmeria zvolené množstvo roztoku v kvapkách, napr. ak chceme podať 1 kvapku, nasaje sa také množstvo roztoku, aby hladina v pipete sa ustálila na značke 1. Pri vyprázdnení pipety je zabezpečené, že sa aplikuje len presne zvolené množstvo.
  Dávkovanie nesmie byť častejšie ako 3-krát denne. Bez odporúčania lekára sa nemá liek podávať dlhšie ako 5-7 dní.
  Nasivin 0,025%
  Je určený deťom od 1 roku do 6 rokov.
  Podáva sa 1 až 2 kvapky 2 až 3-krát denne do každej nosovej dierky.
  Účinok Nasivinu 0,025% nastupuje do 25 sekúnd po aplikácii a trvá niekoľko hodín (priemerne
  6-8 hodín, maximálne 12 hodín).
  Bez odporúčania lekára Nasivin 0,025% sa nemá podávať dlhšie ako 5-7 dní.
  Nasivin 0,025% sa nemá podávať deťom do jedného roku, pre deti do jedného roku je určený
  Nasivin 0,01%.
  Nasivin 0,05%
  Je určený pre dospelých a deti od 6 rokov.
  Podáva sa 1 až 2 kvapky 2 až 3-krát denne do každej nosovej dierky.
  Účinok Nasivinu 0,05% nastupuje do 25 sekúnd po aplikácii a trvá niekoľko hodín (priemerne
  6-8 hodín, maximálne 12 hodín).
  Bez odporúčania lekára Nasivin 0,05% sa nemá podávať dlhšie ako 5-7 dní.

  Ak použijete viac Nasivinu, ako máte
  Predávkovanie alebo náhodné prehltnutie môže spôsobiť tieto príznaky:
  rozšírenie zreníc (mydriáza), nevoľnosť, zmodranie pier (cyanóza), horúčka, kŕče, poruchy srdcovej činnosti a krvného obehu (tachykardia, srdcová arytmia, zastavenie činnosti srdca, hypertenzia), ťažkosti s dýchaním (opuch pľúc, poruchy dýchania) a psychické poruchy.
  Okrem toho sa tiež môžu vyskytnúť malátnosť, zníženie telesnej teploty, spomalenie srdcovej frekvencie, pokles krvného tlaku podobný šoku, prerušenie dýchania a bezvedomie.
  Pri takýchto ťažkostiach je nutné okamžite vyhľadať lekára.
  Liečba predávkovania zahŕňa opatrenia, ako je podanie aktívneho uhlia, výplach žalúdka alebo liečba kyslíkom. V niektorých prípadoch môže byť potrebné liečiť vysoký krvný tlak, horúčku a kŕče.

  Ak zabudnete použiť Nasivin
  Ak zabudnete podať dávku, ďalšiu dávku nezvyšujte, aby ste nahradili vynechanú dávku, ale pokračujte v pôvodnom používaní podľa predpísaného návodu.

  Spôsob použitia
  Na uľahčenie a na zabezpečenie presného dávkovania je Nasivin vybavený dávkovacou pipetou.
  Bez odporúčania lekára sa nemá používať viac ako 5-7 dní (najviac 10 dní).
  Dlhodobé používanie Nasivinu môže viesť k atrofii sliznice (stenčenie), ktorá sa prejavuje ako vazomotorická nádcha (prejavujúca sa záchvatmi riedkej sekrécie z nosa a jeho upchatím). Dlhodobé používanie oxymetazolínu môže spôsobiť trvalú poruchu sliznice (rhinitis sicca).
  Nasivin môžete opätovne používať až po niekoľkodennej prestávke.
  Používanie lieku pri chronickej nádche je možné len pod kontrolou lekára z dôvodu rizika stenčenia
  nosovej sliznice.


  4. Možné vedľajšie účinky

  Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia
  u každého.

  Nasivin môže u citlivých pacientov vyvolať prechodné a mierne podráždenie sliznice, ktoré sa prejaví ako pálenie a suchosť nosovej sliznice, kýchanie.
  V zriedkavých prípadoch dochádza po odznení účinku k silnejšiemu pocitu „upchatého“ nosa, najmä ak nie je dodržaná dĺžka liečby.
  Pri predávkovaní môže zriedkavo dôjsť k zrýchleniu pulzu (tachykardia) a k zvýšeniu krvného tlaku.
  Veľmi zriedkavo sa pozorovali nepokoj, nespavosť, únava a bolesti hlavy.

  Hlásenie vedľajších účinkov
  Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


  5. Ako uchovávať Nasivin

  Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
  Nasivin nevyžaduje žiadne zvláštne teplotné podmienky na uchovávanie.

  Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a fľaške po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

  Po prvom otvorení nepoužívajte dlhšie ako 6 mesiacov.

  Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


  6. Obsah balenia a ďalšie informácie

  Čo Nasivin obsahuje
  -          Liečivo je oxymetazolíniumchlorid.
  Nasivin 0,01%: 100 ml roztoku obsahuje 0,01 g oxymetazolíniumchloridu.
  Nasivin 0,025%: 100 ml roztoku obsahuje 0,025 g oxymetazolíniumchloridu.
  Nasivin 0,05%: 100 ml roztoku obsahuje 0,05 g oxymetazolíniumchloridu.

  -          Ďalšie zložky sú monohydrát kyseliny citrónovej, trinátriumcitrát, glycerol, benzalkóniumchlorid a čistená voda.
  Ako vyzerá Nasivin a obsah balenia
  Fľaška z hnedého skla so skrutkovým uzáverom z plastickej hmoty a so skleneným kvapkadlom,
  papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľa.
  Veľkosť balenia:
  Nasivin 0,01% 1 x 5 ml
  Nasivin 0,025% 1 x 10 ml
  Nasivin 0,05% 1 x 10 ml

  Držiteľ rozhodnutia o registrácii
  Merck Selbstmedikation GmbH, Frankfurter Strasse 250, 64293 Darmstadt, Nemecko

  Výrobca:
  Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, 64293 Darmstadt, Nemecko


  Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v máji 2016.


  Táto písomná informácia pre používateľa bola poskytnutá Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv (ŠÚKL).
  Informácie o tomto lieku a ďalšie podrobnosti nájdete na www.sukl.sk
09414
ADC


Zákazníci si k tomuto produktu kúpili aj
ACYLPYRIN
ACYLPYRIN10 tabliet
 
1,49 
na sklade
na sklade
CALCIUM CHLORATUM-TEVA
CALCIUM CHLORATUM-TEVAroztok, 100 ml
4,89 
4,69 
na sklade
na sklade
NASIVIN 0,025 %
NASIVIN 0,025 %int nas (fľaša sklenená, hnedá s kvapkadlom) 1x10 ml
 
3,99 
na sklade
na sklade
Dorithricin
Dorithricin20 pastiliek
7,69  (-20%)
6,19 
na sklade
na sklade

Mohlo by Vás zaujímať
MUCONASAL PLUS
MUCONASAL PLUS10 ml, aerodisperzia
5,19  (-19%)
4,19 
na sklade
na sklade
HYLAK FORTE
HYLAK FORTEkvapky, 30 ml
 
4,69 
na sklade
na sklade
HYLAK FORTE
HYLAK FORTEkvapky, 100 ml
9,59 
8,99 
na sklade
na sklade
THERAFLU PRECHLADNUTIE A CHRÍPKA
10,79  (-17%)
8,99 
na sklade
na sklade

Zadaná emailová adresa už je registrovaná.
Prosím zadajte heslo a prihláste sa.

(Heslo Vám bolo v minulosti zaslané na Váš email, ak ho neviete nájsť, kliknite na Zabudol som heslo)

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Prihláste sa na odber noviniek