MAGNE-B6
MAGNE-B6
sol por (amp.skl.hnedá) 10x10 ml
Liek vo forme perorálneho roztoku obsahujúci horčík a vitamín B6. Pomáha odstrániť únavu, výčerpanie, podráždenosť a svalové kŕče.
Značka: Magne B6
5,89  s DPH
na sklade v eshope
možnosť rezervácie v 187 lekárňach - doručíme do 313 lekární
5 bodov na vernostnú kartu
doprava zadarmo
MAGNE-B6
sol por (amp.skl.hnedá) 10x10 ml
Liek vo forme perorálneho roztoku obsahujúci horčík a vitamín B6. Pomáha odstrániť únavu, výčerpanie, podráždenosť a svalové kŕče.
Značka: Magne B6
5,89  s DPH
na sklade v eshope
možnosť rezervácie v 187 lekárňach - doručíme do 313 lekární
5 bodov na vernostnú kartu
doprava zadarmo

Liek obsahuje horčík v kombinácii s vitamínom B6. Horčík sa v ľudskom organizme nachádza predovšetkým vo vnútri bunky, spomaľuje nervovosvalový prevod a znižuje nervovú dráždivosť. Nedostatok horčíka má vplyv i na psychický stav, spôsobuje zvýšenú citlivosť a podráždenosť alebo naopak únavu a ospalosť. Vitamín B6 sa zúčastňuje mnohých procesov látkovej premeny, napríklad môže priaznivo ovplyvniť vstup a zotrvanie horčíka v bunke.

Kombinácia niekoľkých nižšie uvedených príznakov môže naznačovať nedostatok horčíka:

 • nervozita, podráždenosť, mierna úzkosť, dočasná únava, mierne poruchy spánku
 • príznaky úzkosti, ako sú kŕče tráviaceho traktu alebo búšenie srdca (bez srdcových porúch)
 • svalové kŕče, tŕpnutie.

Dopĺňanie horčíka môže zmierniť uvedené príznaky.

Spôsob použitia

Dávkovanie a dávkovacie schémy

1 ampulka perorálneho roztoku obsahuje 936 mg magnéziumpidolátu, 186 mg dihydrátu magnéziumlaktátu a 10 mg pyridoxíniumchloridu (vitamín B6).  Obsahuje 100 mg Mg2+, ekvivalentné 4,12 mmol.

Dospelí: 3-4 ampulky denne, rozdelené do 2-3 denných dávok.
Deti a dojčatá s telesnou hmotnosťou nad 10 kg: 10-30 mg/kg/deň, rozdelené do 2-3 denných dávok.

Liečba má byť ukončená po dosiahnutí normálnych hodnôt magnézia. Ak sa do 1 mesiaca pacient necíti lepšie alebo sa cíti horšie, musí sa obrátiť na lekára.

Spôsob použitia

Obsah ampulky sa má rozriediť pol pohárom vody a vypiť, najlepšie počas jedla.

Upozornenie

Počas tehotenstva sa má liek kvôli obsahu magnézia podať len v nevyhnutných prípadoch. Denná dávka počas tehotenstva nemá prekročiť 10 mg vitamínu B6, t.j. 1 ampulku.
V období dojčenia je maximálna odporúčaná dávka vitamínu B6 20 mg (2 ampulky) denne.
Liek je určený deťom a dojčatám po dosiahnutí 10 kg hmotnosti.
Liek je kontraindikovaný u pacientov s ťažkým poškodením funkcie obličiek (s klírensom kreatinínu menej ako 30 ml/min).
V prípade poškodenia obličiek je potrebné liek podávať s opatrnosťou vzhľadom na riziko hypermagneziémie.
Je potrebné vyhnúť sa súbežnému podávaniu uvedeného lieku a liekov na báze solí fosforu a vápnika (tieto zlúčeniny inhibujú absorpciu horčíka v čreve).
V prípade súčasného nedostatku vápnika je potrebné najskôr upraviť nedostatok horčíka a až potom užívať doplnkový vápnik.
Ak sa liek užíva zároveň s perorálnymi tetracyklínmi, má sa užiť aspoň 3 hodiny po podaní tetracyklínu.
Uchovávať pri teplote do 25 °C v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Účinné látky

magnéziumlaktát dihydrát (horčík), pyridoxíniumchlorid (vitamín B6), magnéziumpidolát
Vitamíny a minerály: magnézium 
Značka: MAGNE B6 
Lieková forma: Perorálny roztok 
Lieková forma ADC: roztok
Písomná informácia pre používateľa

MAGNE B6® sol por
perorálny roztok
dihydrát magnéziumlaktátu, magnéziumpidolát, pyridoxíniumchlorid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, než začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.
 •                 Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
 •                 Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
 •                 Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.
 •                 Ak sa príznaky vášho ochorenia do jedného mesiaca nezlepšia alebo ak sa zhoršia, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:
 1. Čo je Magne B6 a na čo sa používa
 2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Magne B6
 3. Ako užívať Magne B6
 4. Možné vedľajšie účinky
 5. Ako uchovávať Magne B6
 6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Magne B6 a na čo sa používa

Magne B6 patrí medzi soli a ióny na ústne podanie, obsahuje horčík v kombinácii s vitamínom B6. Ide o látky nevyhnutné pre ľudský organizmus. Horčík sa v ľudskom organizme nachádza predovšetkým vo vnútri bunky, spomaľuje nervovosvalový prevod a znižuje nervovú dráždivosť. Nedostatok horčíka má vplyv i na psychický stav: spôsobuje zvýšenú citlivosť a podráždenosť alebo naopak únavu a ospalosť.
Vitamín B6 sa zúčastňuje mnohých procesov látkovej premeny, napr. môže priaznivo ovplyvniť vstup a zotrvanie horčíka v bunke.

Kombinácia niekoľkých nižšie uvedených príznakov môže naznačovať nedostatok horčíka:
 •       nervozita, podráždenosť, mierna úzkosť, dočasná únava, mierne poruchy spánku,
 •       príznaky úzkosti ako sú kŕče tráviaceho traktu alebo búšenie srdca (bez srdcových porúch),
 •       svalové kŕče, tŕpnutie.
Dopĺňanie horčíka môže zmierniť uvedené príznaky.

Ak sa príznaky vášho ochorenia do jedného mesiaca nezlepšia alebo ak sa zhoršia, musíte sa obrátiť na lekára.


2. Čo potrebuje vedieť skôr, ako užijete Magne B6

Neužívajte Magne B6
 • ak ste alergický na liečivá alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6). Ak sa tieto stavy u vás vyskytnú počas užívania tohto lieku, poraďte sa so svojím lekárom.
 • ak máte ťažké poškodenie funkcie obličiek. V prípade akejkoľvek poruchy funkcie obličiek (môže sa prejaviť častým močením, opuchmi dolných končatín) sa má liek použiť len s odporúčaním lekára v dávke, ktorú on stanoví.
 • ak máte Parkinsonovu chorobu alebo pri liečbe parkinsonizmu levodopou, vzhľadom na obsah vitamínu B6.

Upozornenia a opatrenia
Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, než začnete užívať Magne B6.
V prípade súčasného nedostatku vápnika je potrebné najskôr upraviť nedostatok horčíka a až potom užívať doplnkový vápnik.
V prípade poškodenia obličiek mierneho stupňa môžete užívať liek len s odporúčaním lekára a v dávke ním odporúčanej.
Hlavným dôsledkom chronického nadmerného užívania vitamínu B6 je nezápalové ochorenie nervu vedúceho zmyslové podnety, ku ktorému môže dôjsť, ak sa počas dlhej doby (niekoľko mesiacov a v niektorých prípadoch rokov) užívajú vysoké dávky vitamínu B6. K príznakom patrí: znížená a zhoršená polohová citlivosť, chvenie dolných končatín a problémy koordinácie. Keď sa liečba preruší, poškodenie je zvyčajne vratné.

Deti a dospievajúci
Roztok je určený pre deti a dojčatá po dosiahnutí 10 kg hmotnosti.

Iné lieky a Magne B6
Ak užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, vrátane vitamínových doplnkov a voľnopredajných liekov, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
Odporúča sa vylúčiť akékoľvek súčasné podávanie liekov s obsahom fosforečnanov alebo solí vápnika, pretože tieto zlúčeniny bránia vstrebávaniu horčíka v čreve.
Pri súčasnej liečbe antibiotikami (tetracyklíny) sa odporúča dodržiavať najmenej trojhodinový interval pred podaním Magne B6, v takom prípade konzultujte so svojím lekárom.
Pri súčasnej liečbe chinidínom hrozí riziko jeho predávkovania.
Neužívajte tento liek súčasne s levodopou (liečba parkinsonizmu), ktorej účinok ruší vitamín B6.

Magne B6 a jedlo a nápoje
Liek je vhodné užívať počas jedla.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, než začnete užívať tento liek.

Tehotenstvo
Klinické skúsenosti s podávaním lieku dostatočnému počtu tehotných žien neukázali žiadny škodlivý účinok na plod alebo vedúci k vrodenej vývojovej poruche. Napriek tomu sa magnézium má podávať len v nevyhnutných prípadoch.
Tento liek sa môže užívať počas tehotenstva len vtedy, ak tak určil váš lekár. Ak počas liečby zistíte, že ste tehotná, oznámte to svojmu lekárovi, ktorý rozhodne, či máte v liečbe pokračovať.

Denná dávka vitamínu B6 nemá prekročiť 10 mg, t.j. 1 ampulku roztoku.

Dojčenie
Vzhľadom na obmedzené množstvo dostupných údajov o maximálnej odporúčanej dennej dávke vitamínu B6 počas dojčenia, odporúča sa podávať dojčiacim ženám maximálne 20 mg vitamínu B6 denne, t.j. 2 ampulky roztoku.

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Magne B6 obsahuje siričitany
Ústne podaný roztok obsahuje siričitany, ktoré môžu spôsobiť alebo zhoršiť niektoré alergické reakcie.


3. Ako užívať Magne B6

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Odporúčaná dávka je 3-4 ampulky denne.

Použitie u detí a dospievajúcich
Po dosiahnutí 10 kg hmotnosti: 1-4 ampulky denne (10-30 mg/kg/denne).

Obsah ampulky sa má rozriediť pol pohárom vody.

Dennú dávku je vhodné rozdeliť do 2 alebo 3 denných dávok, najlepšie počas jedla.

Užívanie lieku sa má ukončiť, len čo sa hodnoty horčíka v krvnom sére upravia na normálne.

Ak sa príznaky vášho ochorenia do jedného mesiaca nezlepšia alebo ak sa zhoršia, musíte vyhľadať lekára.

Ak užijete viac Magne B6, ako máte
Pri normálnej funkcii obličiek nemôže dôjsť k predávkovaniu. U pacientov so zhoršenou funkciou obličiek sa môže po prekročení dávky alebo užití neznámeho množstva (napr. u detí) vyskytnúť: nevoľnosť, dávenie, pokles krvného tlaku a celkový útlm. V takomto prípade sa poraďte so svojím lekárom.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

U niektorých pacientov sa môžu vyskytnúť kožné vyrážky, hnačky a bolesti brucha.
Pozorovali sa veľmi zriedkavé prípady alergickej reakcie.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


5. Ako uchovávať Magne B6

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
Uchovávajte pri teplote 15-25 °C, mimo dosahu svetla.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Magne B6 obsahuje
 • Liečivá sú dihydrát magnéziumlaktátu 186 mg, magnéziumpidolát 936 mg (zodpovedá 100 mg Mg 2+, ekvivalentné 4,12 mmol), pyridoxíniumchlorid (vitamín B6) 10 mg v jednej ampulke.
 • Ďalšie zložky sú disiričitan sodný, dihydrát sodnej soli sacharínu, karamelovo-čerešňová príchuť, čistená voda.

Ako vyzerá Magne B6 a obsah balenia
Magne B6 je perorálny roztok. Dostupný je v balení obsahujúcom 10 ampuliek po 10 ml.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
sanofi-aventis Slovakia s.r.o., Bratislava, Slovenská republika

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 01/2013.

Táto písomná informácia pre používateľa bola poskytnutá Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv (ŠÚKL).
Informácie o tomto lieku a ďalšie podrobnosti nájdete na www.sukl.sk
83090
ADC


Zákazníci si k tomuto produktu kúpili aj
Essentiale forte N
Essentiale forte N100 kapsúl
18,99 
16,99 
na sklade
na sklade
MUCONASAL PLUS
MUCONASAL PLUS10 ml, aerodisperzia
5,19  (-19%)
4,19 
na sklade
na sklade
MILGAMMA N
MILGAMMA Ncps 1x100 ks
26,49  (-23%)
20,49 
na sklade
na sklade
JENAMAZOL 2%
JENAMAZOL 2%krém, 20 g
 
4,99 
na sklade
na sklade

Mohlo by Vás zaujímať
Ibalgin 400
Ibalgin 40048 tabliet
4,99  (-16%)
4,19 
na sklade
na sklade
Ušné kvapky Burow - GALVEX
 
1,89 
na sklade
na sklade
CURAPROX CS 5460 ultrasoft
9,55  (-16%)
7,99 
na sklade
na sklade
SUDOCREM Pre každodennú ochranu pokožky
14,89  (-19%)
11,99 
na sklade
na sklade

Zadaná emailová adresa už je registrovaná.
Prosím zadajte heslo a prihláste sa.

(Heslo Vám bolo v minulosti zaslané na Váš email, ak ho neviete nájsť, kliknite na Zabudol som heslo)

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Prihláste sa na odber noviniek