Lymphomyosot
tbl 1x100 ks

Značka: Lymphomyosot
11,69  s DPH
na sklade v eshope
možnosť rezervácie v 12 lekárňach - doručíme do 312 lekární
11 bodov na vernostnú kartu
doprava zadarmo
Lymphomyosot
tbl 1x100 ks

Značka: Lymphomyosot
11,69  s DPH
na sklade v eshope
možnosť rezervácie v 12 lekárňach - doručíme do 312 lekární
11 bodov na vernostnú kartu
doprava zadarmo

Je to viaczložkový homeopatický liek. Tento druh lieku obsahuje jednozložkové homeopatické prípravky, ktorých liekový obraz je definovaný a preto sa môžu viaczložkové homeopatické lieky používať podľa klinickej indikácie. Homeopatia sa chápe ako regulačná liečba pri akútnych a chronických ochoreniach.

Používa sa na stimuláciu vlastných liečivých mechanizmov organizmu pri lymfatizme (neželané správanie sa organizmu voči infekcii), lymfedéme (miazgový opuch) - pooperačnom, prípadne potraumatickom, zníženej odolnosti organizmu, skrofulóze (tuberkulóza krčných miazgových uzlín) a ostatných opuchoch žliaz. Hypertrofia tonzíl (zväčšenie mandlí) a chronická tonzilitída (zápal mandlí). Na odstránenie splodín látkovej premeny z mezenchýmu.

Spôsob použitia

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dávkovanie má byť individuálne, ale zvyčajne sa užívajú 3 tablety 3x denne.
Po zmiernení ťažkostí sa intervaly podávania predlžujú.

Spôsob použitia

Tableta sa nechá voľne rozpustiť v ústach. Užíva sa pred jedlom.

Upozornenie

Pre tento liek nie sú k dispozícii žiadne klinické údaje o tehotenstve a dojčení. Pre zriedené homeopatické substancie, ktoré obsahuje tento liek, nie sú známe žiadne škodlivé účinky na tehotenstvo a dojčenie.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Účinné látky

krtičník hľuznatý (Scrophularia nodosa), orech kráľovský (Juglans regia), chren vodný (Armoracia rusticana), veronika lekárska (Veronica officinalis), horec žltý (Gentiana lutea), praslička zimná (Equisetum hiemale), smilax užitočný (Smilax regelii), fosforečnan vápenatý, síran sodný, zemedym lekársky (Fumaria officinalis), križiak obyčajný, pakost smradľavý (Geranium robertianum), jodid železnatý, nevädza poľná (Myosotis arvensis), hrdobarka páchnuca (Teucrium scorodonia), borovica sosna (Pinus silvestris), levothyroxin D12
Lieková forma: Tablety 
Lieková forma ADC: tablety
Písomná informácia pre používateľov

Lymphomyosot®
tablety

Myosotis arvensis, Veronica officinalis, Teucrium scorodonia, Pinus sylvestris,
Gentiana lutea, Equisetum hyemale, Sarsaparilla, Scrophularia nodosa, Juglans regia,
Calcii phosphas, Natrii sulfas, Fumaria officinalis, Levothyroxinum, Aranea diadema,
Geranium robertianum, Nasturtium officinale, Ferrosi iodidum

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie.
Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Avšak aj tak musíte užívať Lymphomyosot® obozretne, aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky.
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
Ak sa príznaky Vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia, musíte kontaktovať lekára.
Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
  1. Čo je Lymphomyosot® a na čo sa používa
  2. Skôr ako užijete Lymphomyosot®
  3. Ako užívať Lymphomyosot®
  4. Možné vedľajšie účinky
  5. Ako uchovávať Lymphomyosot®
  6. Ďalšie informácie


1. ČO JE LYMPHOMYOSOT® A NA ČO SA POUŽÍVA

Lymphomyosot® tablety je viaczložkový homeopatický liek. Tento druh lieku obsahuje jednozložkové homeopatické prípravky, ktorých liekový obraz je definovaný a preto sa môžu viaczložkové homeopatické lieky používať podľa klinickej indikácie. Homeopatia sa chápe ako regulačná liečba pri akútnych a chronických ochoreniach.

Liek Lymphomyosot® tablety sa používa na stimuláciu vlastných liečivých mechanizmov organizmu na odstránenie opuchov spojivového tkaniva, pri lymfatizme (sklon k zväčšovaniu lymfatických orgánov, náchylnosť k tvorbe edémov a k infekciám), najmä po operáciách a poraneniach; pri zníženej obranyschopnosti organizmu a ostatných opuchoch žliaz. Pri zväčšení mandlí (hypertrofia tonzíl) a pri chronickom zápale mandlí (tonzilitída).


2. SKÔR AKO UŽIJETE LYMPHOMYOSOT®

Neužívajte Lymphomyosot® tablety
- keď ste alergický (precitlivený) na liečivá alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku Lymphomyosot® tablety.
Pri ochoreniach štítnej žľazy sa poraďte s lekárom.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní lieku Lymphomyosot®
  • ak máte nejaké iné ochorenie alebo alergiu, informujte svojho lekára alebo lekárnika.
  • pri pretrvávaní ťažkostí, alebo ak sa nedostaví očakávaný účinok, poraďte sa s lekárom.

Informujte lekára o výskyte nežiaducej reakcie ako aj o začiatku gravidity.

Užívanie iných liekov
Nie sú známe interakcie s inými liekmi.

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Tehotenstvo a dojčenie
Pre zriedené homeopatické substancie, ktoré obsahuje tento liek, nie sú známe žiadne škodlivé účinky na graviditu a laktáciu.
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Užitie predpísanej dávky tabliet Lymphomyosot® nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.

Dôležité informácie o niektorých zložkách lieku Lymphomyosot® tablety
Tento liek obsahuje laktózu. Ak Vám Váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


3. AKO UŽÍVAŤ LYMPHOMYOSOT®

Zvyčajne 3 krát denne 3 tablety.
Po zmiernení ťažkostí sa intervaly podávania predlžujú.
Tabletu nechajte voľne rozpustiť v ústach. Užívajte pred jedlom.

Pri užívaní nemeňte svojvoľne dávkovanie, ani náhle nevysadzujte liečbu. Ak si myslíte, že liek účinkuje veľmi silno alebo slabo, porozprávajte sa s vašim lekárom alebo lekárnikom.

Ak užijete viac tabliet Lymphomyosot® ako máte
Nebol hlásený žiaden prípad predávkovania.

Ak zabudnete užiť tablety Lymphomyosot®
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku, ale pokračujte v užívaní lieku tak, ako Vám predpísal lekár alebo ako je popísané v tejto písomnej informácii.

Ak prestanete užívať tablety Lymphomyosot®
Žiadne ťažkosti neboli zaznamenané.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Lymphomyosot® môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Doposiaľ nie sú známe žiadne nežiaduce účinky.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný, alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ LYMPHOMYOSOT®

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C, v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

Lymphomyosot® uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a etikete. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Použiteľnosť lieku po prvom otvorení liekovky nie je nijako obmedzená v prípade, že po jej otvorení a užití predpísaného množstva lieku bola liekovka riadne uzatvorená.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Lymphomyosot® obsahuje
Liečivá sú Myosotis arvensis (Nezábudka roľná) D3 15,0 mg, Veronica officinalis (Veronika lekárska) D3 15,0 mg, Teucrium scorodonia (Hrdobarka páchnúca) D3 15,0 mg, Pinus sylvestris (Borovica sosna) D4 15,0 mg, Gentiana lutea (Horec žltý) D5 15,0 mg, Equisetum hyemale (Praslička zimná) D4 15,0 mg, Sarsaparilla (Smilax užitočný) D6 15,0 mg, Scrophularia nodosa (Krtičník hľuznatý) D3 15,0 mg, Juglans regia (Orech kráľovský) D3 15,0 mg, Calcii phosphas (Fosforečnan vápenatý) D12 15,0 mg, Natrii sulfas (Síran sodný) D4 15,0 mg, Fumaria officinalis (Zemedym lekársky) D4 15,0 mg, Levothyroxinum D12 15,0 mg, Aranea diadema (Križiak obyčajný) D6 15,0 mg, Geranium robertianum (Pakost smradľavý) D4 30,0 mg, Nasturtium officinale (Potočnica lekárska) D4 30,0 mg, Ferrosi iodidum D12 30,0 mg v 1 tablete.

Ďalšie zložky sú magnesii stearas (stearan horečnatý), lactosum monohydricum (monohydrát laktózy).

Ako vyzerá Lymphomyosot® a čo obsahuje balenie
Lymphomyosot® tablety sú okrúhle, bielej až ružovobielej farby.
Liek sa dodáva v nepriehľadných bielych liekovkách valcovitého tvaru z plastickej hmoty s uzáverom, s obsahom 100 a 250 tabliet, v papierovej škatuli s označením „Homeopatický liek“ a s písomnou informáciou pre používateľov.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr. Reckeweg Straße 2-4
D-76532 Baden-Baden
Nemecko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

Dr. Peithner Bratislava s.r.o.
Grösslingová 58
811 09 Bratislava
Tel.: +421-2/52 73 32 93
E-mail: peithner@schwabe.sk

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 8/2011.

Táto písomná informácia pre používateľa bola poskytnutá Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv (ŠÚKL).
Informácie o tomto lieku a ďalšie podrobnosti nájdete na www.sukl.sk
13004
ADC


Zákazníci si k tomuto produktu kúpili aj
ALUMINA
ALUMINAGRA HOM CH9 1x4 g
3,59  (-30%)
2,51 
na sklade
na sklade
RHUS TOXICODENDRON
RHUS TOXICODENDRONGRA HOM CH30 1x4 g
 
4,19 
na sklade
na sklade
Wobenzym
Wobenzym800 tabliet
109,49 
95,49 
na sklade
na sklade
NATURVITA CHRÓM COMBI
 
4,29 
na sklade
na sklade

Mohlo by Vás zaujímať
BARNY'S ACTIValoe FORTE
BARNY'S ACTIValoe FORTE2x500 ml (1000 ml), 1x1 set
20,99  (-15%)
17,84 
na sklade
na sklade
VIRDE KONOPNÝ OLEJ
VIRDE KONOPNÝ OLEJrastlinný olej z konopných semien 1x200 ml
 
7,99 
na sklade
na sklade
GORVITA GÉL S OČIANKOU A KOLAGÉNOM
 
2,79 
na sklade
na sklade
Dr.Max ČAJ ŽIHĽAVA
Dr.Max ČAJ ŽIHĽAVA20 záparových vreciek
 
1,79 
na sklade
na sklade

Zadaná emailová adresa už je registrovaná.
Prosím zadajte heslo a prihláste sa.

(Heslo Vám bolo v minulosti zaslané na Váš email, ak ho neviete nájsť, kliknite na Zabudol som heslo)

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Prihláste sa na odber noviniek