Nachádzate sa: > > >
LACTULOSA BIOMEDICA
LACTULOSA BIOMEDICA
sir 50% 1x500 ml
Liek vo forme sirupu zo skupiny laxatív. Napomáha zmäkčovať stolicu, účinkuje v hrubom čreve a tým uľahčuje vyprázdňovanie. Je potrebný dostatočný pitný režim.
12345 (63%4)
6,19  s DPH
na sklade v eshope
doručíme do 313 lekární
6 bodov na vernostnú kartu
doprava zadarmo
LACTULOSA BIOMEDICA
sir 50% 1x500 ml
12345 (63%4)
Liek vo forme sirupu zo skupiny laxatív. Napomáha zmäkčovať stolicu, účinkuje v hrubom čreve a tým uľahčuje vyprázdňovanie. Je potrebný dostatočný pitný režim.
6,19  s DPH
na sklade v eshope
doručíme do 313 lekární
6 bodov na vernostnú kartu
doprava zadarmo

Liek obsahuje laktulózu. Je to osmoticky pôsobiace laxatívum (preháňadlo). Laktulóza tiež vykazuje prebiotický účinok. Liek sa používa:

 • pri chronickej zápche spôsobenej predovšetkým poruchou vyprázdňovacieho reflexu v dôsledku zlých návykov alebo pri potrebe mäkkej stolice.
 • na odporučenie lekára pri portosystémovej encefalopatii (poruchách centrálneho nervového systému, ktoré sprevádzajú poškodenie pečene).

Spôsob použitia

Dávkovanie a dávkovacie schémy

1 ml obsahuje 0,667 g laktulózy.

Pri zápche a na uľahčenie defekácie:
Dávkovanie sa upravuje podľa individuálnej reakcie pacienta, obyčajne sa začína s vyššou dávkou, ktorá sa po 3 dňoch znižuje.

Dospelí:
Počiatočná dávka je 15 - 45 ml (1 - 3 polievkové lyžice) (čo zodpovedá 10,005 g - 30,015 g laktulózy) denne.
Pri dlhodobom podávaní 10 - 25 ml (2 - 5 kávových lyžičiek) (čo zodpovedá 6,67 g - 16,675 g laktulózy) denne.

Deti:
Do 1 roka: 2,5 - 5 ml (polovica až 1 kávová lyžička) (čo zodpovedá 1,6675 g - 3,335 g laktulózy) denne.
Od 1 - 6 rokov: 5 - 10 ml (1 - 2 kávové lyžičky) (čo zodpovedá 3,335 g - 6,67 g laktulózy) denne.
Od 7 - 15 rokov: Počiatočná dávka: 15 ml (1 polievková lyžica) (čo zodpovedá 10,005 g laktulózy). Ďalšie: 5 - 10 ml (1 - 2 kávové lyžičky) (čo zodpovedá 3,335 g - 6,67 g laktulózy) denne.
Pri nedostatočnom účinku je možné dávku zvyšovať. Po dosiahnutí liečebného účinku sa podáva primerane znížená udržiavacia dávka.
Obyčajne sa užíva celá denná dávka raz denne po raňajkách.

Portosystémová encefalopatia:
Dávkovanie je individuálne. 

Dospelí:
Obyčajne sa užíva 30 - 90 ml (2 - 6 polievkových lyžíc) (čo zodpovedá 20,01 g - 60,03 g laktulózy) denne, rozdelených do 3 dávok po hlavných jedlách.
Liečba sa začína nižšími dávkami a postupne sa zvyšuje na optimálnu dávku, pri ktorej má pacient denne 2 - 3 mäkké stolice, pH stolice má byť 5,0 - 5,5.
Pri prípadnom vzniku hnačky sa dávkovanie primerane zníži.

Deti:
U detí sa dávkovanie znižuje na polovicu.

Spôsob použitia

Pred každým použitím sa má liekovka dôkladne pretrepať. Liek sa užíva po jedle a zapíja sa dostatočným množstvom tekutiny (voda, čaj, ovocné šťavy).

Upozornenie

Liek je možné používať v období gravidity a dojčenia.
Deťom sa podáva len na odporučenie lekára, pre podanie deťom do 1 roka musia byť zvlášť závažné dôvody.
Liek obsahuje laktózu.
Uchovávať pri teplote do 25°C. 
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Účinné látky

laktulóza
Lieková forma: Sirup 
Lieková forma ADC: sirup
Písomná informácia pre používateľa

LACTULOSA BIOMEDICA
sirup
laktulóza


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.
 •                 Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
 •                 Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.
 •                 Ak sa do 14 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.


V tejto písomnej informácii sa dozviete:
 1. Čo je Lactulosa Biomedica a na čo sa používa
 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Lactulosu Biomedica
 3. Ako užívať Lactulosu Biomedica
 4. Možné vedľajšie účinky
 5. Ako uchovávať Lactulosu Biomedica
 6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Lactulosa Biomedica a na čo sa používa

Osmoticky pôsobiace laxatívum (preháňadlo)

Účinné preháňadlo, ktoré pôsobí miestne v hrubom čreve a nevstrebáva sa. Zvyšuje kyslosť črevného obsahu, znižuje tvorbu amoniaku a dusičnanov, spôsobuje zmäkčenie stolice. Neovplyvňuje fyziologickú činnosť čriev.
Laktulóza taktiež vykazuje prebiotický účinok (prebiotiká sú látky selektívne podporujúce rast a aktivitu zdraviu prospešných baktérií žijúcich v hrubom čreve).

Liek sa používa pri chronickej zápche spôsobenej predovšetkým poruchou vyprázdňovacieho reflexu v dôsledku zlých návykov alebo pri potrebe mäkkej stolice. Na odporučenie lekára sa liek používa pri portosystémovej encefalopatii (poruchách centrálneho nervového systému, ktoré sprevádzajú poškodenie pečene).
Liek je vhodný pre dospelých aj deti, deťom sa podáva len na odporučenie lekára, pre podanie deťom do jedného roka musia byť zvlášť závažné dôvody.

2.             Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Lactulosu Biomedica

Neužívajte Lactulosu Biomedica
?       ak ste alergický na laktulózu alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),
?       ak trpíte na nepriechodnosť čriev,
?       ak trpíte neznášanlivosťou laktózy alebo ak musíte dodržiavať bezgalaktózovú diétu (galaktozémia, porucha absorpcie glukózy a galaktózy), pretože liek obsahuje menšie množstvo laktózy a galaktózy.

Upozornenia a opatrenia
Predtým, ako začnete užívať Lactulosu Biomedica, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Opatrnosť je potrebná u diabetických pacientov, pretože Lactulosa Biomedica obsahuje menšie množstvo pridružených voľných cukrov (max. 12 g galaktózy a max. 8 g laktózy v 100 ml sirupu). Pri odporúčanom dávkovaní pri zápche nepredstavuje toto množstvo cukru pre diabetikov riziko. Obsah galaktózy a laktózy je potrebné vziať do úvahy pri dávkovaní odporúčanom pri ochoreniach pečene, kde sú odporúčané vyššie dávky.

Počas liečby sa odporúča piť dostatočné množstvo tekutín.
Neužívajte Lactulosu Biomedica bez odporúčania lekárom dlhšie ako 2 týždne, zápcha môže byť príznakom iného závažného ochorenia.

Iné lieky a Lactulosa Biomedica
Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Lieky, ktoré sa v hrubom čreve uvoľňujú v závislosti od pH, nemusia dosiahnuť plnú biologickú dostupnosť, pretože laktulóza znižuje pH v hrubom čreve.

Pri nadmernom užívaní môže laktulóza zvýšiť stratu draslíka vyvolanú inými liekmi (napr. tiazidové diuretiká, kortikoidy, kardiálne glykozidy, karbenoxolon a amfotericín).

Lactulosa Biomedica a jedlo a nápoje
Lactulosa Biomedica sa môže užívať spolu s vodou, čajom alebo ovocnou šťavou, pozri časť 3.

Tehotenstvo a dojčenie
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Lactulosa Biomedica nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


3.             Ako užívať Lactulosu Biomedica

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Odporúčaná dávka pri zápche alebo pri potrebe mäkkej stolice je: Dávkovanie sa upravuje podľa individuálnej reakcie pacienta, obyčajne sa začína s vyššou dávkou, ktorá sa po troch dňoch znižuje.
Dospelým spočiatku 1-3 polievkové lyžice denne, pri dlhodobom podávaní 2-5 kávových lyžičiek denne.
Deťom od 7 do 15 rokov spočiatku 1 polievkovú lyžicu, ďalej 1-2 kávové lyžičky denne.
Deťom od 1 do 6 rokov 1-2 kávové lyžičky denne.
Deťom do 1 roka polovicu - 1 kávovú lyžičku denne.

Pri nedostatočnom účinku je možné dávku zvyšovať. Po dosiahnutí liečebného účinku sa podáva primerane znížená dávka.

Obyčajne sa užíva celá denná dávka raz denne po raňajkách.

Ochorenie pečene (dávkovanie lieku odporúča lekár):
Dávkovanie je prísne individuálne, dodržiavajte pokyny lekára!
Obyčajne sa užíva 2-6 polievkových lyžíc denne, rozdelených do 3 dávok po hlavných jedlách; liečba sa začína nižšími dávkami a postupne sa zvyšuje na optimálnu dávku, pri ktorej dochádza k 2-3 mäkkým stoliciam; pri vzniku hnačky sa dávkovanie primerane zníži.

Použitie u detí
U detí sa dávkovanie obyčajne znižuje na polovicu.

Sirup sa môže užívať spolu s vodou, čajom, alebo ovocnou šťavou.

Počas liečby je potrebné piť dostatočné množstvo tekutín.

Ak užijete viac Lactulosy Biomedica, ako máte
Pri predávkovaní alebo náhodnom užití väčšieho množstva lieku sa ihneď poraďte so svojim lekárom.

Predávkovanie sa prejaví bolesťami brucha a hnačkou a následnou stratou vody a elektrolytov. Ťažkosti môžete odstrániť úpravou dávok alebo dočasným prerušením liečby.

Ak zabudnete užiť Lactulosu Biomedica
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak prestanete užívať Lactulosu Biomedica
Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4.             Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Najmä na začiatku liečby sa môže objaviť nadúvanie a plynatosť, ktoré obyčajne v priebehu liečby pominú.

Pri užívaní vyššej dávky, ako je odporúčaná sa môže dostaviť hnačka a bolesti alebo kŕče v bruchu. V týchto prípadoch sa má dávkovanie znížiť. Pri dlhodobom užívaní vysokých dávok laktulózy môže pacient v dôsledku hnačky trpieť poruchami elektrolytovej rovnováhy.

Gastrointestinálne poruchy (poruchy tráviaceho traktu):

Plynatosť, nadúvanie, bolesti alebo kŕče brucha, nevoľnosť a vracanie. Pri vysokých dávkach hnačka.

Abnormálne laboratórne nálezy:

Poruchy elektrolytov v dôsledku hnačky.

Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5.             Ako uchovávať Lactulosu Biomedica

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote do 25°C.
Uchovávajte v pôvodnom obale.
Obal udržiavajte dôkladne uzatvorený na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.
Neuchovávajte v mrazničke. Neužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na fľaši, ako aj na vonkajšom obale po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6.             Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Lactulosa Biomedica obsahuje

Liečivo je laktulóza. 100 ml roztoku obsahuje 66,7 g laktulózy.

Liek neobsahuje žiadne ďalšie zložky.

Ako vyzerá Lactulosa Biomedica a obsah balenia
Lactulosa Biomedica je číra nažltlá až žltá sirupovitá kvapalina sladkej chuti bez zápachu.
Je dostupný v týchto baleniach: 250 ml alebo 500 ml sirupu v sklenenej fľaši.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Biomedica spol. s r.o.
Pekařská 8
155 00 Praha 5
Česká republika
www.bio-medica.eu

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v januári 2016.

Táto písomná informácia pre používateľa bola poskytnutá Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv (ŠÚKL).
Informácie o tomto lieku a ďalšie podrobnosti nájdete na www.sukl.sk
02816
ADC


Zákazníci si k tomuto produktu kúpili aj
FENOLAX
FENOLAXtbl ent 5 mg (blis.) 1x30 ks
3,99  (-28%)
2,89 
na sklade
na sklade
PANCREOLAN FORTE
PANCREOLAN FORTE60 tabliet
 
8,99 
na sklade
na sklade
SINUPRET
SINUPRETgtt por 1x100 ml
 
9,99 
na sklade
na sklade
Solmucol 180 ml
Solmucol 180 mlplv sir (liek.PE) 1x180 ml
 
7,89 
na sklade
na sklade

Mohlo by Vás zaujímať
MUCONASAL PLUS
MUCONASAL PLUS10 ml, aerodisperzia
5,19  (-19%)
4,19 
na sklade
na sklade
SUPPOSITORIA GLYCERINI GALVEX
 
1,99 
na sklade
na sklade
MILGAMMA N
MILGAMMA Ncps 1x100 ks
26,49  (-23%)
20,49 
na sklade
na sklade
Dulcolax čapíky
Dulcolax čapíkysup 10 mg (blis.Al/PE) 1x6 ks
 
4,49 
na sklade
na sklade

Zadaná emailová adresa už je registrovaná.
Prosím zadajte heslo a prihláste sa.

(Heslo Vám bolo v minulosti zaslané na Váš email, ak ho neviete nájsť, kliknite na Zabudol som heslo)

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Prihláste sa na odber noviniek