0,00  | 0ks
Nachádzate sa: Dr.Max | O NÁS | Kontakty na zamestnancov centrály

Kontakty na zamestnancov centrály

Office Košice (sídlo)

MIRAKL, a.s.

Moldavská cesta 8/A
040 11 Košice

IČO: 35 895 136
DIČ: 202 186 44 27
IČ DPH: SK202 186 44 27

Office Bratislava

MIRAKL, a.s.

Digital Park II/D, Einsteinova 23
851 01 Bratislava

Office Košice (sídlo)

DOMOV ZDRAVIA, a.s.

Moldavská cesta 8/A 
040 11 Košice

IČO: 46 275 495
DIČ: 20 23 31 20 38
IČ DPH: SK20 23 31 20 38

Office Bratislava

DOMOV ZDRAVIA, a.s.

Digital Park II/D, Einsteinova 23
851 01 Bratislava

VEDENIE SPOLOČNOSTI

Tomáš SLECHAN, Mgr. Výkonný riaditeľ 0903555030 slechan.tomas@drmax.sk BA
Sína NIKU, Ing. Riaditeľ pre rozvoj obchodu 0903712711 niku.sina@drmax.sk BA
Marek CITA, Ing. Prevádzkový riaditeľ 0911589054 cita.marek@drmax.sk BA
Martina BELIŠOVÁ, PharmDr. Riaditeľka ľudských zdrojov 0911697117 belisova.martina@drmax.sk BA
Marián CÁPAY, Ing., MBA Finančný riaditeľ 0904792202 capay.marian@drmax.sk BA
Marián HODÁK, Ing. Obchodný riaditeľ 0918830170 hodak.marian@drmax.sk BA
Jana FRITZ, Mgr. Riaditeľ pre predaj a marketing 0905835934 fritz.jana@drmax.sk BA
Ivan PULKERT, Ing.  Technický riaditeľ 0904824935 pulkert.ivan@drmax.sk BA
Slavomír ZÁBORSKÝ, Ing. Riaditeľ IT 0911697994 zaborsky.slavomir@drmax.sk BA

SEKRETARIÁT

Veronika PEŠKOVÁ Asistentka vedenia spoločnosti 0911697903 peskova.veronika@drmax.sk BA

ODDELENIE ĽUDSKÝCH ZDROJOV

Renáta MARKOVICHOVÁ, Ing. Vedúca personálno-mzdového úseku 055/28 13 228 0911697775 markovichova.renata@drmax.sk KE
Zdenka SLUNSKÁ, Mgr., PhD. Manažér pre vzdelávanie a rozvoj 0911032770 slunska.zdenka@drmax.sk BA
Jana VARSOVÁ, Mgr. Špecialista pre odborné PR 0904640181 varsova.jana@drmax.sk BA
Henrieta TVARUŠKOVÁ, PharmDr. Vedúci interný školiteľ 0904829529 tvaruskova.henrieta@drmax.sk
Ladislav PÔČIK, PharmDr. Manažér kontroly procesov 0911295165 pocik.ladislav@drmax.sk LC
Anna JANOŠKOVÁ, Mgr. Manažér ľudských zdrojov 0904382506 janoskova.anna@drmax.sk BA
Eva ČEPANOVÁ, Mgr. Referent ľudských zdrojov 0911446454 cepanova.eva@drmax.sk BA
Mariana SPIŠÁKOVÁ, Ing. Personalistka 055/28 13 255 0911066829 spisakova.mariana@drmax.sk KE
Ľubomír BRADA Personalista - senior 055/28 13 256 0911066830 brada.lubomir@drmax.sk KE
Gabriela BÁNYÁSZOVÁ Referentka ľudských zdrojov 055/28 13 220 banyaszova.gabriela@drmax.sk KE
Katarína KUCKOVÁ Mzdová účtovníčka 055/28 13 214 kuckova.katarina@drmax.sk KE
Alena SUCHÁ Mzdová účtovníčka 055/28 13 207 sucha.alena@drmax.sk KE
Adela ANCINOVÁ Mzdová účtovníčka 055/28 13 250 ancinova.adela@drmax.sk KE
Edita TOMKOVÁ Mzdová účtovníčka 055/28 13 232 tomkova.edita@drmax.sk KE
Erika BREZNAIOVÁ Mzdová účtovníčka 0901961020 breznaiova.erika@drmax.sk KE
Peter HNÁTH, PharmDr. Špecialista pre e-learning a odborný rozvoj 0911029630 hnath.peter@drmax.sk TN

MARKETINGOVÉ ODDELENIE

Lucia KURÁKOVÁ, Mgr. Marketingová manažérka 0904452666 kurakova.lucia@drmax.sk BA
Lucia DEŠŤOVÁ, Mgr. Marketingový špecialista 0911446453 destova.lucia@drmax.sk BA
Adriana RACHVALOVÁ, Mgr. Referent marketingového oddelenia 055/28 13 234 rachvalova.adriana@drmax.sk KE
Tatiana KOSOVÁ, Mgr. Marketingový špecialista 0904658343 kosova.tatiana@drmax.sk BA
Antónia GAÁLOVÁ, Mgr. Manažér pre styk s kľúčovými zákazníkmi 0911297987 gaalova.antonia@drmax.sk BA
Daniel VOROBEĽ, Ing. Manažér pre styk s kľúčovými zákazníkmi 0904361889 vorobel.daniel@drmax.sk KE
Rastislav PODRACKÝ Manažér pre styk s kľúčovými zákazníkmi 0904457901 podracky.rastislav@drmax.sk BA
Stanislav KRIVÁK, PharmDr., PhD. Manažér pre styk s kľúčovými zákazníkmi 0911041851 krivak.stanislav@drmax.sk KE

OBCHODNÉ ODDELENIE

Ingrid NEMCOVÁ, Ing. Obchodná manažérka - senior 0911295808 nemcova.ingrid@drmax.sk BA
Michala MESÁROŠOVÁ, Ing. Obchodná manažérka 0911295045 mesarosova.michala@drmax.sk BA
Miroslava VARGOVÁ, PharmDr. Obchodná manažérka 0904825008 vargova.miroslava@drmax.sk BA
Monika BEŇOVÁ, Mgr. Špecialista riadenia kategórií sortimentu 0903295185 benova.monika@drmax.sk BA
Andrea SZYMECZEK, Ing. Špecialista riadenia kategórií sortimentu szymeczek.andrea@drmax.sk BA
Zora STEHELOVÁ, Ing. Analytik obchodno-marketingového oddelenia 0911790054 stehelova.zora@drmax.sk KE
Mária GOBOŇOVÁ Správca číselníka 0901961472 novytovar@drmax.sk PO
Peter KURÁK, MUDr. Manažér nákupu špeciálnych liekov 0911087677 kurak.peter@drmax.sk BA
Matúš TEKEĽ, Mgr. Manažér pre rozvoj privátnej značky 0903295973 tekel.matus@drmax.sk BA
Katarína CIPOVOVÁ WELTHEROVÁ Špecialista logistiky 0904438013 cipovova.katarina@drmax.sk BA
Jana BELIČKOVÁ, Ing. Špecialista cenotvorby 0904555065 belickova.jana@drmax.sk BA

ECOMMERCE ODDELENIE

Tomáš SCHUCHMANN, Ing., PhD. eCommerce manažér 055/28 13 221 0911295029 schuchmann.tomas@drmax.sk KE
Ernest SZABÓ, Bc. eCommerce špecialista 0904675350 szabo.ernest@drmax.sk BA
Alena SPIŠIAKOVÁ Laborant 0901961962 eshop@drmax.sk BB
Vladimíra VIGH THP 0901961962 eshop@drmax.sk BB
Miroslava SLOBODNÍKOVÁ THP 0901961962 eshop@drmax.sk BB

TECHNICKO-AKVIZIČNÉ ODDELENIE

Tibor VINCZE Akvizičný manažér 0911703638 vincze.tibor@drmax.sk BA
Peter FILIP, Ing. Správca majetku - účtovník 055/28 13 242 0903295169 filip.peter@drmax.sk KE
Milan KIZEK Správca majetku 055/28 13 242 0911295042 kizek.milan@drmax.sk KE
Peter PACH, Ing. Koordinátor stavebných prác 055/28 13 209 0911299011 pach.peter@drmax.sk KE
Martin MURÍN, Ing. Koordinátor stavebných prác 055/28 13 242 0911295291 murin.martin@drmax.sk KE
Martina MOLČANOVÁ Referentka technického oddelenia 055/28 13 247 molcanova.martina@drmax.sk KE

IT ODDELENIE

Peter BARANEC, Ing. Systémový administrátor 055/28 13 206 0903295004 baranec.peter@drmax.sk  KE
Richard GRAINDA, Ing. IT manažér 0903793258 grainda.richard@drmax.sk BA
Marek ZELEŇÁK, Ing. Systémový administrátor 055/28 13 257 0911790058 zelenak.marek@drmax.sk KE
Peter SKLENÁŘ IT podpora 0904658313 sklenar.peter@drmax.sk BA

EKONOMICKÉ ODDELENIE

Ľubica RYBNÍČKOVÁ, Ing. Treasury manažér 055/28 13 203 0903295162 rybnickova.lubica@drmax.sk KE
Katarína BLANÁROVÁ, Ing. Treasury špecialista 055/28 13 227 blanarova.katarina@drmax.sk  KE
Marta KRMESKÁ, Ing.  Vedúca ekonomického úseku 055/28 13 210 0911066858 krmeska.marta@drmax.sk KE
Tomáš MAJTHÉNYI, Ing. Finančný kontrolór 0911589316 majthenyi.tomas@drmax.sk BA
Zuzana DEMČÁKOVÁ, Ing. Finančný kontrolór 0904457875 demcakova.zuzana@drmax.sk BA
Ľubomír KALAFUT, Ing. Finančný kontrolór 0904829548 kalafut.lubomir@drmax.sk BA
Mária SURGENTOVÁ Účtovník senior 055/28 13 204 surgentova.maria@drmax.sk KE
Mária PODOLINSKÁ Účtovníčka 055/28 13 217 podolinska.maria@drmax.sk KE
Mária TOMIČOVÁ, Ing. Účtovníčka 055/28 13 224 tomicova.maria@drmax.sk KE
Jana VAŠKOVÁ Účtovníčka 055/28 13 226 vaskova.jana@drmax.sk  KE
Jana HAVERLOVÁ Účtovník senior 055/28 13 229 haverlova.jana@drmax.sk KE
Viera RYBÁROVÁ, Ing. Účtovníčka 055/28 13 230 rybarova.vierka@drmax.sk KE
Kristína MÁRTONOVÁ, Ing. Účtovník senior 055/28 13 231 martonova.kristina@drmax.sk KE
Jarmila ŠLAUKOVÁ Účtovníčka 055/28 13 237 slaukova.jarmila@drmax.sk KE
Mária VLADIMÍROVÁ, Ing. Účtovník a správca účt. systému 055/28 13 238 vladimirova.maria@drmax.sk KE
Eva NOVYSEDLÁKOVÁ, Ing. Účtovníčka 055/28 13 243 novysedlakova.eva@drmax.sk KE
Ivona MITROVIČOVÁ, Ing. Účtovník a správca účt. systému 055/28 13 244 mitrovicova.ivona@drmax.sk KE
Miriam SIROTŇÁKOVÁ Účtovníčka 055/28 13 218 sirotnakova.miriam@drmax.sk KE
Andrea FILIPOVÁ, Ing. Účtovníčka 055/28 13 212 filipova.andrea@drmax.sk KE
Dana ŠIMOVÁ Účtovníčka 055/28 13 251 simova.dana@drmax.sk KE
Beáta VANÍČKOVÁ, Bc. Účtovníčka 055/28 13 213 vanickova.beata@drmax.sk KE
Anna HURTUKOVÁ Účtovníčka 055/28 13 252 hurtukova.anna@drmax.sk KE
Marie HOLODŇÁKOVÁ, Ing. Účtovníčka 055/28 13 253 holodnakova.marie@drmax.sk KE
Daniela KATOČOVÁ, Mgr. Účtovníčka 055/28 13 248 katocova.daniela@drmax.sk KE
Agáta KOČIŠOVÁ, Ing. Účtovníčka 055/28 13 241 kocisova.agata@drmax.sk KE
Katarína VOLOŠINOVÁ, Bc. Účtovníčka a správa účt. systému 055/28 13 208 volosinova.katarina@drmax.sk KE

PREVÁDZKOVÉ ODDELENIE

Martina GÁLOVÁ Referent prevádzkového oddelenia 0911295110 galova.martina@drmax.sk BA
Andrej KUKUČKA Oblastný prevádzkový riaditeľ - západ 0901961060 kukucka.andrej@drmax.sk
Dana SVATKOVÁ, Mgr. Oblastný prevádzkový riaditeľ - východ 0911298081 svatkova.dana@drmax.sk
Radovan KALMÁR, Mgr. Regionálny riaditeľ - okres KE, LC, RA, RV 0911295030 kalmar.radovan@drmax.sk
Marek GAŠPARÍK Regionálny riaditeľ - okres NZ, KO, DS, GA, SA 0911295033 gasparik.marek@drmax.sk
Ján MATTA, Mgr. Regionálny riaditeľ - okres CA, DK, MT, ZA 0911087676 matta.jan@drmax.sk
Martin BOBROVSKÝ, Mgr. Regionálny riaditeľ - okres NR, LV, TO, ZM, HC, PN 0911010072 bobrovsky.martin@drmax.sk
Andrej JAKUBÍK, Ing. Regionálny riaditeľ - okres SE, MY, NM, SI 0911295166 jakubik.andrej@drmax.sk
Jaroslav VIGH, Mgr. Regionálny riaditeľ - okres BB, BR, LM, RK 0911295005 vigh.jaroslav@drmax.sk
Juraj HVORECKÝ, Ing. Regionálny riaditeľ - okres BS, LC, VK, DT, RS, ZV, ZH 0911298202 hvorecky.juraj@drmax.sk
Rastislav POLÁK, Ing. Regionálny riaditeľ - okres GL, KK, PP, SL 0918701847 polak.rastislav@drmax.sk
Beáta KUBANOVÁ, Mgr. Regionálny riaditeľ - okres KE, MI, TV 0901961053 kubanova.beata@drmax.sk
Marek BIZOŇ, Ing. Regionálny riaditeľ - okres BN, PE, PB, PD, TN 0904554936 bizon.marek@drmax.sk
Silvia MASTIKOVÁ, PharmDr. Regionálny riaditeľ - okres BJ, HE, PO, SB, SP, SV 0903295161 mastikova.silvia@drmax.sk