Bromhexin 12 BC
Bromhexin 12 BC
gto por (fľ.skl.hnedá) 1x30 ml
Liek vo forme roztoku, ktorý napomáha zrieďovať hlieny a uľahčuje vykašliavanie. Vhodný pri ochoreniach pľúc a priedušiek. Pitný režim.
Značka: Bromhexin
5,19  s DPH
na sklade v eshope
možnosť rezervácie v 184 lekárňach - doručíme do 314 lekární
5 bodov na vernostnú kartu
doprava zadarmo
Bromhexin 12 BC
gto por (fľ.skl.hnedá) 1x30 ml
Liek vo forme roztoku, ktorý napomáha zrieďovať hlieny a uľahčuje vykašliavanie. Vhodný pri ochoreniach pľúc a priedušiek. Pitný režim.
Značka: Bromhexin
5,19  s DPH
na sklade v eshope
možnosť rezervácie v 184 lekárňach - doručíme do 314 lekární
5 bodov na vernostnú kartu
doprava zadarmo

Liek obsahuje bromhexíniumchlorid, ktorý je bronchosekretolytikum (liek na uvoľnenie hlienu pri ochoreniach dýchacích ciest spojených s tvorbou hustého hlienu). 
​Liek sa používa na uvoľnenie hlienov pri liečbe akútnych a chronických ochorení priedušiek a pľúc spojených s tvorbou hustého hlienu.

Spôsob použitia

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Pokiaľ nie je predpísané inak, odporúča sa nasledovné dávkovanie:
Dospelí a dospievajúci nad 14 rokov: 16-33 kvapiek 3x denne (ekvivalentné 24-48 mg brómhexíniumchloridu denne).
Pacienti s telesnou hmotnosťou do 50 kg: 16 kvapiek 3x denne (ekvivalentné 24 mg bromhexíniumchloridu denne).
Deti a dospievajúci vo veku 6-14 rokov: 16 kvapiek 3x denne (ekvivalentné 24 mg bromhexíniumchloridu denne).
Deti vo veku 2-6 rokov: 8 kvapiek 3x denne (zodpovedá 12 mg bromhexíniumchloridu denne).

U pacientov s poruchou funkcie obličiek alebo ťažkom ochorení pečene je potrebná zvýšená opatrnosť, a preto je vhodné liek podávať v dlhších časových intervaloch, alebo v nižšej dávke.

Dĺžka liečby sa stanovuje individuálne podľa indikácie a priebehu ochorenia. Bez porady s lekárom sa liek nemá užívať dlhšie ako 4-5 dní.

Spôsob použitia

Liek je vo forme perorálnych kvapiek. Pre kvapkanie je potrebné obrátiť flaštičku hore dnom. Užívanie vo vzťahu k jedlu sa neuvádza. Vhodný je dostatočný príjem tekutín.

Upozornenie

Tehotné ženy musia užívanie lieku konzultovať s lekárom. Neodporúča sa užívať v 1. trimestri tehotenstva.
Dojčiace ženy nemajú liek užívať.
Deťom do 2 rokov sa liek nesmie podávať.
Liek sa nemá podávať pacientom s bronchiálnou astmou alebo s ochoreniami respiračného traktu spojenými s výraznou hypersenzitivitou respiračného traktu. Inhalácia tohto lieku môže viesť ku bronchokonstrikcii.
Liek obsahuje silicu mäty piepornej.
​Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Účinné látky

bromhexíniumchlorid
Lieková forma: Perorálny roztok 
Lieková forma ADC: kvapky
Písomná informácia pre používateľa


Bromhexin 12 BC
12 mg/ml, perorálne roztokové kvapky
bromhexíniumchlorid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.
 •           Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
 •           Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
 •           Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.
 •           Ak sa do 4 až 5 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:
 1.               Čo je Bromhexin 12 BC a na čo sa používa
 2.               Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Bromhexin 12 BC
 3.               Ako užívať Bromhexin 12 BC
 4.               Možné vedľajšie účinky
 5.               Ako uchovávať Bromhexin 12 BC
 6.               Obsah balenia a ďalšie informácie


1.             Čo je Bromhexin 12 BC a na čo sa používa

Bromhexin 12 BC je sekretolytikum pôsobiace v bronchoch (prieduškách) (liek používaný na uvoľnenie hustého hlienu v dýchacích cestách).
Používa sa na uvoľnenie hlienov pri liečbe akútnych a chronických ochorení priedušiek a pľúc spojených s produkciou hustého hlienu.

2.             Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Bromhexin 12 BC

Nepoužívajte Bromhexin 12 BC

 •           Ak ste alergický na bromhexíniumchlorid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).
 •           U dojčiat a novorodencov (mladších ako 2 roky) môže hroziť riziko kŕča hrtanu, pretože obsahuje silicu mäty piepornej.
 •           Ak trpíte bronchiálnou astmou alebo ochorením dýchacích ciest, ktoré sú sprevádzané zreteľnou precitlivenosťou dýchacích ciest. Inhalácia Bromhexinu 12 BC môže viesť k dychovej tiesni alebo astmatickému záchvatu, pretože obsahuje silicu mäty piepornej.

Upozornenia a opatrenia
Veľmi zriedkavo boli hlásené závažné kožné reakcie ako Stevensov - Johnsonov syndróm a Lyellov syndróm pri použití bromhexíniumchloridu. Ak sa objavia zmeny na koži a sliznici je potrebné ihneď navštíviť lekára a užívanie Bromhexinu 12 BC ukončiť.

 Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete užívať Bromhexin 12 BC:

Ak máte žalúdočný alebo dvanástnikový vred, keďže Bromhexin 12 BC môže mať vplyv na žalúdočnú alebo črevnú sliznicu.
-           Pri niektorých zriedkavých ochoreniach priedušiek, ktoré sú sprevádzané nadmerným hromadením sekrétu (napr. primárna ciliárna diskinéza – porucha pohyblivosti riasiniek epitelu), sa Bromhexin 12 BC môže užívať len pod dohľadom lekára, vzhľadom na možnosť zvýšeného množstva hlienu.

-           Ak máte poruchu funkcie obličiek alebo závažné ochorenie pečene (Bromhexin 12 BC sa potom užíva podľa pokynov lekára v dlhších intervaloch alebo v nižších dávkach). Pri závažnej poruche funkcie obličiek je riziko hromadenia produktov látkovej premeny Bromhexinu 12 BC vytvorených v pečeni.

Najmä pri dlhodobej liečbe sa má sledovať funkcia pečene.

Iné lieky a Bromhexin 12 BC
Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Bromhexíniumchlorid/antitusiká (lieky proti kašľu)

Pri užívaní kombinácie Bromhexinu 12 BC s liekmi potláčajúcimi kašeľ (antitusikami) sa môže zvýšiť sekrécia v dôsledku poruchy reflexu kašľa. Táto lieková kombinácia sa má prehodnotiť obzvlášť pozorne.

Ak užívate lieky, ktoré vyvolávajú príznaky podráždenia v žalúdkovo-črevnom trakte, je možné zvýšenie podráždenia žalúdočnej sliznice Bromhexinom 12 BC.

Bromhexin 12 BC a jedlo a nápoje
Nie sú potrebné žiadne zvláštne opatrenia.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Dodnes nie sú žiadne skúsenosti s používaním tohto lieku u tehotných žien, preto sa Bromhexin 12 BC má podávať tehotným ženám len po prísnom posúdení prínosu a rizika liečby lekárom a neodporúča sa užívať počas prvých troch mesiacov tehotenstva..

Bromhexíniumchlorid prechádza do materského mlieka. Vzhľadom na to, že účinok Bromhexinu 12 BC nebol u dojčiat dostatočne sledovaný, nesmie sa užívať počas dojčenia.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Nie sú potrebné žiadne zvláštne opatrenia.


3.        Ako užívať Bromhexin 12 BC
Vypočuť
Čítať foneticky

Slovník - Zobraziť podrobný slovník

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Nasledujúce údaje platia, pokiaľ vám lekár nepredpísal Bromhexin 12 BC inak. Prosím, dodržujte návod na použitie, inak nebude Bromhexin 12 BC účinkovať správne.

Odporúčaná dávka je:

Dospelí a dospievajúci (nad 14 rokov) užívajú 16 – 33 kvapiek Bromhexinu 12 BC 3-krát denne (zodpovedá 24 – 48 mg brómhexíniumchloridu denne).

Deti a dospievajúci medzi 6. – 14. rokom života, ako aj pacienti s hmotnosťou pod 50 kg, užívajú 16 kvapiek Bromhexinu 12 BC 3-krát denne (zodpovedá 24 mg bromhexíniumchloridu denne).

Deti vo veku 2 až 6 rokov užívajú 8 kvapiek Bromhexinu 12 BC 3-krát denne (zodpovedá 12 mg bromhexíniumchloridu denne).

Tento liek sa musí užívať v dlhších intervaloch alebo v redukovanej dávke u pacientov s poruchou funkcie obličiek alebo závažným ochorením pečene. Prosím, opýtajte sa svojho lekára.

Poznámka: Vhodný je dostatočný príjem tekutín.

Dĺžka užívania

Dĺžka užívania závisí od povahy a závažnosti ochorenia a rozhodne o nej váš ošetrujúci lekár.

Kontaktujte svojho lekára, ak sa symptómy u vás zhoršia alebo ak sa nezlepšia do 4 až 5 dní.

Prosím, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika, ak máte pocit, že účinok Bromhexinu 12 BC je príliš silný alebo príliš slabý.

Ak užijete viac Bromhexinu 12 BC, ako máte
Pri predávkovaní sa spravidla neočakávajú iné príznaky ako známe vedľajšie účinky. Pri výskyte závažných príznakov je nutné sledovanie krvného obehu pacienta a prípadná liečba príznakov.

Ak batoľa prehltne značné množstvo Bromhexinu 12 BC, prosím, vyhľadajte najbližšieho lekára.

Ak zabudnete užiť Bromhexin 12 BC
Neužívajte dvojnásobnú dávku aby ste nahradili vynechanú dávku. Ak ste zabudli užiť Bromhexin 12 BC alebo ste ho užili príliš málo, prosím, pokračujte v užívaní nasledujúcou dávkou podľa predpisu.

Ak prestanete užívať Bromhexin 12 BC
Prosím, neukončujte liečbu Bromhexinom 12 BC bez odporúčania lekára. Mohlo by to spôsobiť, že sa vaše ochorenie zhorší.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4.        Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Nasledujúce frekvencie (častosti výskytu) sa používajú pri hodnotení vedľajších účinkov:

Veľmi časté: vyskytujú sa u viac ako 1 z 10 pacientov
Časté: vyskytujú sa u 1 - 10 pacientov zo 100 pacientov
Menej časté: vyskytujú sa u 1 - 10 pacientov z 1 000 pacientov
Zriedkavé: vyskytujú sa u 1 - 10 pacientov z 10 000 pacientov
Veľmi zriedkavé: vyskytujú sa u menej ako 1 z 10 000 pacientov
Neznáme: výskyt nemožno stanoviť z dostupných údajov

Dôležité vedľajšie účinky alebo príznaky, ktorým máte venovať pozornosť a opatrenia:

Ak sa u vás vyskytol akýkoľvek z vedľajších účinkov uvedených nižšie, neužívajte viac Bromhexin 12 BC a vyhľadajte ihneď lekára.

Celkové poruchy

Menej časté (? 0,1 % ? < 1 %):
hypersenzitívne reakcie (precitlivenosť): kožná vyrážka; opuch kože a sliznice (angioedém); respiračná tieseň; svrbenie; žihľavka.

Veľmi zriedkavé (< 0,01 %): anafylaktická reakcia až šok (závažná forma hypersenzitívnej reakcie).

Koža

Veľmi zriedkavé (< 0,01 %): výskyt závažných kožných reakcií ako Stevensov-Johnsonov syndróm a Lyellov syndróm v súvislosti s užívaním Bromhexinu 12 BC (pozri tiež časť 2).

Opatrenia
Pri prvých príznakoch hypersenzitívnej reakcie alebo pri objavení sa nových zmien na koži a slizniciach prestaňte užívať Bromhexin 12 BC. V takomto prípade okamžite vyhľadajte najbližšieho lekára.

Iné možné vedľajšie účinky

Celkové poruchy
Menej časté (? 0,1 % ? < 1%): horúčka.

Poruchy žalúdkovo-črevného traktu
Menej časté (? 0,1 % ? < 1 %): nevoľnosť, bolesť brucha, vracanie, hnačka.

Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5.        Ako uchovávať Bromhexin 12 BC

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na štítku a na vonkajšom obale po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.
Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

Podmienky na uchovávanie
Uchovávajte pri teplote nad 15 °C.

Poznámka o dobe použiteľnosti po prvom otvorení alebo po príprave:
Použiteľnosť po otvorení fľaštičky: 3 mesiace.


6.             Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Bromhexin 12 BC obsahuje

Liečivo je bromhexíniumchlorid.
1 ml (25 kvapiek) perorálnych roztokových kvapiek Bromhexinu 12 BC obsahuje 12 mg brómhexíniumchloridu.

Ďalšie zložky sú: kyselina citrónová (Ph.Eur.), silica mäty piepornej, propylénglykol, čistená voda.

Ako vyzerá Bromhexin 12 BC a obsah balenia

Číra, mierne viskózna kvapalina; takmer bezfarebná až slabo žltkastá, zelenkastá v tmavej sklenenej fľaštičke s etiketou, s kvapkadlom a s uzáverom so závitom.
Originálne balenie - 30 ml perorálnych roztokových kvapiek .
Originálne balenie - 50 ml perorálnych roztokových kvapiek.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Berlin-Chemie AG
Glienicker Weg 125
12489 Berlín
Nemecko

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v marci 2014.

Táto písomná informácia pre používateľa bola poskytnutá Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv (ŠÚKL).
Informácie o tomto lieku a ďalšie podrobnosti nájdete na www.sukl.sk
12495
ADC


Zákazníci si k tomuto produktu kúpili aj
Acetylcystein Dr.Max 600 mg
Acetylcystein Dr.Max 600 mg10 šumivých tabliet
5,49 
4,99 
na sklade
na sklade
Flavamed Cough Tablets
Flavamed Cough Tabletstbl 30 mg 1x20 ks
 
5,59 
na sklade
na sklade
Olynth 0,05%
Olynth 0,05%aerodisperzia, 10 ml
4,09 
3,69 
na sklade
na sklade
PARALEN SUS
PARALEN SUSsuspenzia, 100 ml
 
4,59 
na sklade
na sklade

Mohlo by Vás zaujímať
Olynth 0,1 %
Olynth 0,1 %aerodisperzia (0,1%), 10 ml
4,09 
3,69 
na sklade
na sklade
Ibalgin 400
Ibalgin 40048 tabliet
4,99  (-16%)
4,19 
na sklade
na sklade
Dr.Max ČAJ ŠTÍHLA LÍNIA
Dr.Max ČAJ ŠTÍHLA LÍNIA20 záparových vreciek
 
1,79 
na sklade
na sklade
Dr.Max ČAJ UROLOGICKÝ S BRUSNICAMI
Dr.Max ČAJ UROLOGICKÝ S BRUSNICAMI20 záparových vreciek
 
2,49 
na sklade
na sklade

Zadaná emailová adresa už je registrovaná.
Prosím zadajte heslo a prihláste sa.

(Heslo Vám bolo v minulosti zaslané na Váš email, ak ho neviete nájsť, kliknite na Zabudol som heslo)

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Prihláste sa na odber noviniek