Nachádzate sa: >
PAXELADINE 0,2 PERCENT SIRUP
PAXELADINE 0,2 PERCENT SIRUP
sir (fľaša skl.) 125 ml
Liek vo forme sirupu. Pomáha zmierňovať prejavy suchého dráždivého kašľa. Vhodný pre deti od 30 mesiacov.
6,39  s DPH
na sklade v eshope
možnosť rezervácie v 6 lekárňach - doručíme do 305 lekární
6 bodov na vernostnú kartu
doprava zadarmo
PAXELADINE 0,2 PERCENT SIRUP
sir (fľaša skl.) 125 ml
Liek vo forme sirupu. Pomáha zmierňovať prejavy suchého dráždivého kašľa. Vhodný pre deti od 30 mesiacov.
6,39  s DPH
na sklade v eshope
možnosť rezervácie v 6 lekárňach - doručíme do 305 lekární
6 bodov na vernostnú kartu
doprava zadarmo

Paxeladine je antitusikum (liek proti suchému kašľu). Účinná látka lieku je oxeladin, čo je syntetické, centrálne pôsobiace, neopiátové, neantihistaminové antitusikum. Je to liek na symptomatickú liečbu obtiažneho, neproduktívneho kašľu u dospelých a detí starších ako 30 mesiacov.

Spôsob použitia

Liek sa obvykle užíva v dávke 5 ml každé 4 hodiny (maximálne 5 dávok denne). Deťom od 15 do 20 kg podávame 2,5 ml 3-4x denne s odstupom aspoň 4 hodiny. Deťom od 20 do 30 kg podávame 5 ml 2-3x denne s odstupom aspoň 4 hodiny.Deťom od 30 do 50 kg podávame 5 ml 3-5x denne s odstupom aspoň 4 hodiny. Sirup sa užíva nezávisle od jedla. Pacientovi treba zaistiť dostatočný prísun tekutín. Bez konzultácie s lekárom neužívať dlhšie ako 3 dni.

Účinné látky

oxeladín
Lieková forma: Sirup 
Lieková forma ADC: sirup
Písomná informácia pre používateľa

PAXELADINE 0,2 PERCENT sirup
2 mg/1 ml

citrát oxeladínu

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.
 •                 Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
 •                 Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
 •                 Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To da týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. pozri časť 4. Ak sa nebudete cítiť lepšie alebo ak sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

 1. Čo je PAXELADINE 0,2 PERCENT a na čo sa používa
 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete PAXELADINE 0,2 PERCENT
 3. Ako užívať PAXELADINE 0,2 PERCENT
 4. Možné vedľajšie účinky
 5. Ako uchovávať PAXELADINE 0,2 PERCENT
 6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je PAXELADINE 0,2 PERCENT a na čo sa používa

Účinná látka lieku je oxeladín, čo je antitusikum, liek proti kašľu.

Je to liek na liečbu obtiažneho, neproduktívneho kašľa u dospelých a detí starších ako 30 mesiacov.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete PAXELADINE 0,2 PERCENT

Neužívajte PAXELADINE 0,2 PERCENT
- ak ste alergický na citrát oxeladínu alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

Upozornenia a opatrenia
Predtým, ako začnete užívať PAXELADINE 0,2 PERCENT, obráťte sa na svoho lekára alebo lekárnika.
·            Produktívny kašeľ je obranným mechanizmom organizmu a preto by sa nemal tlmiť. Hľadajte príčinu kašľa, ktorý vyžaduje špecifickú liečbu, predtým ako použijete liek proti kašľu.
·            Ak sa ukazuje že kašeľ na doporučované dávky lieku proti kašľu neodpovedá, nezvyšujte dávku, ale prehodnoťte situáciu, a konzultujte s lekárom.
·            Nepoužívajte liek po uplynutí času použiteľnosti, ktorý je vyznačený na obale po EXP.

Iné lieky a PAXELADINE 0,2 PERCENT
Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Tehotenstvo a dojčenie
Klinicky sa zatiaľ neobjavili žiadne účinky poškodzujúce plod. Avšak nie je dostatok štúdií na podávanie citrátu oxeladínu tehotným ženám, aby bolo možné vylúčiť akékoľvek riziko. Z tohto dôvodu v rámci bezpečnostných opatrení sa neodporúča podávať tento liek počas tehotenstva.
Vzhľadom k chýbaniu údajov o vylučovaní do materského mlieka sa neodporúča užívať tento liek u dojčiacich žien.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Paxeladine 0,2 percent nemá žiadny alebo má iba zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Dôležité informácie o niektorých zložkách PAXELADINE 0,2 PERCENT
Odmerná lyžica 2,5-ml obsahuje 2,125 g sacharózy. Odmerná lyžica 5-ml obsahuje 4,25 g sacharózy.
Je to potrebné vziať do úvahy u pacientov s cukrovkou. Paxeladine tiež obsahuje malé množstvo etanolu (alkoholu), menej ako 100 mg na odmernú lyžicu.


3. Ako užívať PAXELADINE 0,2 PERCENT

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej infomácii pre používateľa alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Len pre dospelých a deti staršie ako 30 mesiacov a ťažšie ako 15 kg.
Liečba by mala trvať krátko (niekoľko dní) pokým kašeľ neustúpi.

Balenie obsahuje odmernú lyžicu na 2 druhy dávkovania – 2,5 a 5 ml.
Odmerná lyžica 2,5-ml obsahuje 5 mg citrátu oxeladínu.
Odmerná lyžica 5-ml obsahuje 10 mg citrátu oxeladínu.

Použitie u detí a dospievajúcich

Deti od 15 do 20 kg (t. j. približne od 30 mesiacov do 6 rokov):
Jedna dávka 2.5-ml podľa potreby každé 4 hodiny, maximálne však 3 až 4 dávky denne podľa hmotnosti.

Deti od 20 do 30 kg (t. j. približne od 6 rokov do 10 rokov):
Jedna dávka 5-ml každé 4 hodiny podľa potreby, maximálne však 2 až 3 dávky denne podľa hmotnosti.

Deti od 30 do 50 kg (t. j. približne od 10 rokov do 15 rokov):
Jedna dávka 5-ml každé 4 hodiny podľa potreby, maximálne však 3 až 5 dávok denne podľa hmotnosti.

Dospelí:
Jedna dávka 5-ml každé 4 hodiny podľa potreby, maximálne 5 dávok denne.
Ak pri doporučenom dávkovaní nedochádza k zlepšeniu, nezvyšujte dávkovanie, ale kontaktujte lekára.

Ak zabudnete užiť PAXELADINE 0,2 PERCENT
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak prestanete užívať PAXELADINE 0,2 PERCENT
Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať PAXELADINE 0,2 PERCENT

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Po prvom otvorení môže byť liek uchovávaný maximálne po dobu 6 mesiacov.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na fľaške po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo PAXELADINE 0,2 PERCENT obsahuje

 • Liečivo je 2 mg citrát oxeladínu v 1 ml sirupu.
 • Ďalšie zložky sú : kakaová príchuť, roztok sacharózy, sorban draselný a čistená voda. Pozri upozornenia v časti 2 pre sacharózu a etanol.


Ako vyzerá PAXELADINE 0,2 PERCENT a obsah balenia

Paxeladine je číry až bledo žltý sirup s vôňou pripomínajúcou čokoládu a čerešňu. Je dodávaný v 125 ml fľaši s odmernou lyžičkou pre dávky 2,5-ml a 5-ml.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
Ipsen Pharma
65 Quai Georges Gorse
92100 Boulogne Billancourt
Francúzsko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:
MUDr. Miklós Mészáros
Tel.: +421-2-53412018
E-mail: meszaros@lieksro.sk

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v októbri 2014.

Táto písomná informácia pre používateľa bola poskytnutá Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv (ŠÚKL).
Informácie o tomto lieku a ďalšie podrobnosti nájdete na www.sukl.sk
33582
ADC


Zákazníci si k tomuto produktu kúpili aj
CALCIUM CHLORATUM-TEVA
CALCIUM CHLORATUM-TEVAroztok, 100 ml
4,89 
4,59 
na sklade
na sklade
NUROFEN pre deti 4% pomaranč
NUROFEN pre deti 4% pomarančsus por 4,0 g (fľ.PET) 1x100 ml
 
7,99 
na sklade
na sklade
CARBOCIT
CARBOCIT20 tabliet
 
2,99 
na sklade
na sklade
SMECTA
SMECTAliek na hnačku, 10 vrecúšok
 
4,59 
na sklade
na sklade

Mohlo by Vás zaujímať
MUCONASAL PLUS
MUCONASAL PLUS10 ml, aerodisperzia
5,39  (-22%)
4,19 
na sklade
na sklade
PANADOL ULTRA RAPIDE
PANADOL ULTRA RAPIDE12 šumivých tabliet
 
3,89 
na sklade
na sklade
HYLAK FORTE
HYLAK FORTEkvapky, 30 ml
 
5,39 
na sklade
na sklade
MAGNÉZIOVÉ TABLETY 500 MG - GALVEX
MAGNÉZIOVÉ TABLETY 500 MG - GALVEX80 tabliet, magnesii lactici 500MG
3,39 
2,99 
na sklade
na sklade

Zadaná emailová adresa už je registrovaná.
Prosím zadajte heslo a prihláste sa.

(Heslo Vám bolo v minulosti zaslané na Váš email, ak ho neviete nájsť, kliknite na Zabudol som heslo)

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Prihláste sa na odber noviniek