Nachádzate sa: > > >
Enterol 250 mg kapsuly
Enterol 250 mg kapsuly
cps dur (fľ. skl.) 1x10 ks
Liek, ktorý pomáha pri hnačkových stavoch-akútne hnačky, hnačky pri užívaní ATB. Vhodná diéta a pitný režim.
6,19  s DPH
na sklade v eshope
možnosť rezervácie v 3 lekárňach - doručíme do 305 lekární
6 bodov na vernostnú kartu
doprava zadarmo
Enterol 250 mg kapsuly
cps dur (fľ. skl.) 1x10 ks
Liek, ktorý pomáha pri hnačkových stavoch-akútne hnačky, hnačky pri užívaní ATB. Vhodná diéta a pitný režim.
6,19  s DPH
na sklade v eshope
možnosť rezervácie v 3 lekárňach - doručíme do 305 lekární
6 bodov na vernostnú kartu
doprava zadarmo

Liek sa používa na liečbu a/alebo prevencia hnačky rôznej príčiny ako je:

 • akútna infekčná hnačka u detí a dospelých,
 • kolitída a hnačka v dôsledku užívania antibiotík,
 • kombinovaná liečba s vankomycínom/metronidazolom, ktorá sa používa na preventívnu liečbu opakovaného výskytu ochorenia spôsobeného Clostridium difficile,
 • preventívna liečba hnačky vyvolanej kŕmením pomocou enterálnej trubice,
 • liečba hnačky súvisiacej so syndrómom získanej imunodeficiencie
 • liečba syndrómu dráždivého čreva,
 • liečba cestovateľskej hnačky.

Spôsob použitia

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Odporúčaná denná dávka je 50 mg 4x denne až 250 mg 4x denne, pri hnačke v súvislosti s kŕmením pomocou enterálnej trubice alebo pri AIDS môžu byť denné dávky zvýšené až na 3 000 mg/deň

Ak lekár neurčí inak, užívajú sa:
- dospelí 2 kapsuly 2x denne.
- deti od 3 rokov 1 kapsulu 2x denne.
- deti vo veku 0-3 rokov 1 kapsulu 1x denne.

Liek sa môže užívať po skončení hnačky ešte niekoľko dní.

Spôsob použitia

Kapsuly sa užívajú vcelku a zapíjajú sa s dostatočným množstvom tekutín. Kapsuly sa nesmú miešať s veľmi teplým jedlom alebo nápojmi (viac ako 50°C), ale ani s ľadovými potravinami alebo alkoholom.

Pacienti s ťažkosťami prehĺtania potravy
Kapsuly sa môžu otvoriť a ich obsah sa zmieša s malým množstvom vody, sladkým nápojom, potravou alebo potravou v dojčenskej fľaške. 

Upozornenie

Liek sa môže užívať počas tehotenstva len po dôkladnom zvážení prínosu liečby a jej rizika pre plod.
Liek sa môže užívať počas dojčenia len po dôkladnom zvážení prínosu liečby a jej rizika pre dieťa.
Hnačka u detí mladších ako 2 roky sa musí liečiť pod dohľadom lekára.
Ak sa objaví krv v stolici alebo horúčka, je potrebné vyhľadať lekára.
Počas liečby je potrebné dodržiavať diétny režim a prijímať dostatočné množstvo tekutín, ak to je potrebné, zvážiť rehydratáciu organizmu.
Nepiť alkohol.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Účinné látky

Saccharomyces boulardii
Lieková forma: Tvrdá kapsula 
Lieková forma ADC: kapsule
Písomná informácia pre používateľa

Enterol 250 mg kapsuly

Saccharomyces boulardii (CNCM I-745)


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.
 •                 Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
 •                 Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
 •                 Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.
 •                 Ak sa do 10 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:
 1. Čo je Enterol 250 mg kapsuly a na čo sa používa
 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Enterol 250 mg kapsuly
 3. Ako užívať Enterol 250 mg kapsuly
 4. Možné vedľajšie účinky
 5. Ako uchovávať Enterol 250 mg kapsuly
 6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1.             Čo je Enterol 250 mg kapsuly a na čo sa používa

Liečba a/alebo prevencia hnačky rôznej príčiny u dospelých a detí ako je:
·         akútna infekčná hnačka u detí a dospelých,
·         kolitída a hnačka v dôsledku užívania antibiotík,
·         kombinovaná liečba s vankomycínom/metronidazolom, ktorá sa používa na preventívnu liečbu opakovaného výskytu ochorenia spôsobeného Clostridium difficile,
·         preventívna liečba hnačky vyvolanej kŕmením pomocou enterálnej trubice,
·         liečba hnačky súvisiacej so syndrómom získanej imunodeficiencie
·         liečba syndrómu dráždivého čreva,
·         liečba cestovateľskej hnačky.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Enterol 250 mg kapsuly

Neužívajte Enterol 250 mg kapsuly
·         ak ste alergický na liečivo alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),
·         ak ste pacientom s centrálnym venóznym katétrom (pozri časť „Upozornenia a opatrenia“)

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Enterol 250 mg kapsuly, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

V nasledujúcich prípadoch sa musíte poradiť s lekárom:
·         Ak nedochádza k zlepšeniu po 2 dňoch liečby;
·         Ak máte horúčku, vracanie;
·         Ak sa objaví krv alebo hlien v stolici;
·         V prípade intenzívneho smädu, sucha na jazyku: tieto príznaky poukazujú na začínajúcu dehydratáciu, čo znamená významnú stratu tekutín z dôvodu hnačky. Váš lekár rozhodne, či je nevyhnutné predpísať rehydratáciu (zavodnenie pri strate tekutín), ktorá môže byť podávaná ústami alebo vnútrožilovo.

Neodporúča sa otvárať kapsulu v okolí pacientov s centrálnym žilovým katétrom, aby nedošlo ku kolonizácii, najmä prenosom z rúk na katéter. U pacientov s centrálnym žilovým katétrom, dokonca aj keď neboli liečení S. boulardii, boli hlásené veľmi zriedkavé prípady fungémie (prienik kvasiniek do krvi), ktorej najčastejšími príznakmi boli horúčka a pozitívny nález Saccharomyces v krvi. Výsledky vo všetkých týchto prípadoch boli uspokojivé po podaní antimykotickej liečby (liečby proti hubovým infekciám), a ak je to potrebné, po odstránení katétru.

Opatrenia pre použitie

Ako doplnok k liečbe sa odporúčajú nasledovné diétne opatrenia:
 •          bohaté zavodnenie, slanými alebo sladkými nápojmi, aby sa nahradilo množstvo tekutiny stratenej pri hnačke (priemerná denná dávka vody u dospelých je 2 l);
 •          diéta pri hnačke;
 •          vylúčiť určité druhy zelenej zeleniny, ovocia, korenené jedlá ako aj chladené alebo mrazené nápoje;
 •          uprednostniť pečené mäso a ryžu.

Iné lieky a Enterol 250 mg kapsuly

Neužívajte tento liek v tom istom čase ako perorálne antimykotiká (lieky účinné proti hubovým infekciám).

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Enterol 250 mg kapsuly a jedlo, nápoje a alkohol
Enterol 250 mg kapsuly obsahuje živé bunky, preto sa nesmie miešať s veľmi teplým (nad 50 °C), ľadovým ani alkoholickým nápojom ani potravou.

Tehotenstvo a dojčenie
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Netýka sa.

Enterol 250 mg kapsuly obsahuje
Liek obsahuje mliečny cukor laktózu. Ak viete o vašej neznášanlivosti niektorých druhov cukrov, poraďte sa so svojím lekárom ešte pred začiatkom liečby.

3. Ako užívať Enterol 250 mg kapsuly

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Odporúčaná denná dávka je zvyčajne:
Dospelí: 2 kapsuly dvakrát denne.
Deti od 3 rokov: 1 kapsula dvakrát denne.
Deti od 0 do 3 rokov: 1 kapsula jedenkrát denne.

Kapsuly prehĺtajte celé a zapite dostatočným množstvom vody. Ak podávate kapsuly dojčatám a deťom do 6 rokov alebo pacientom, ktorí majú ťažkosti s prehĺtaním kapsúl, kapsulu otvorte a jej obsah zmiešajte s malým množstvom vody, sladkým nápojom, potravou alebo potravou v dojčenskej fľaške.

Ak zabudnete užiť Enterol 250 mg kapsuly
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak prestanete užívať Enterol 250 mg kapsuly
Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1000 osôb): vetry.
Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb):
alergické reakcie sprevádzané svrbením, žihľavkou, vyrážkami, anafylaktická reakcia (celková alergická reakcia), angioedém (opuch kože, slizníc a podkožného tkaniva), exantém (kožná vyrážka).

Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Enterol 250 mg kapsuly

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote do 25 °C, chrániť pred vlhkosťou.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Enterol 250 mg kapsuly obsahuje

 • Liečivo je: Saccharomyces boulardii (CNCM I-745): 250 mg.
 • Ďalšie zložky sú: monohydrát laktózy, magnéziumstearát.
Obal kapsuly: želatína, oxid titaničitý.

Ako vyzerá Enterol 250 mg kapsuly a obsah balenia
Škatuľka obsahujúca 10 bielych kapsúl.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
BIOCODEX
7 avenue Gallieni
94250 Gentilly
Francúzsko

Výrobca:
BIOCODEX
1 avenue Blaise Pascal
60000 Beauvais
Francúzsko


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v apríli 2016 .


Táto písomná informácia pre používateľa bola poskytnutá Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv (ŠÚKL).
Informácie o tomto lieku a ďalšie podrobnosti nájdete na www.sukl.sk
78712
ADC


Zákazníci si k tomuto produktu kúpili aj
Imodium Instant
Imodium Instanttbl oro 2 mg (blis.papier/PET/Al/PVC/PA) 1x6 ks
 
4,19 
na sklade
na sklade
MUCONASAL PLUS
MUCONASAL PLUS10 ml, aerodisperzia
5,19 
4,69 
na sklade
na sklade
IMODIUM
IMODIUMliek proti hnačke, 20 kapsúl
 
7,39 
na sklade
na sklade
Olynth HA 0,1 %
Olynth HA 0,1 %aerodisperzia, 10 ml
 
4,79 
na sklade
na sklade

Mohlo by Vás zaujímať
LINEX kapsuly
LINEX kapsulycps dur (blis.Al/Al) 1x16 ks
 
5,29 
na sklade
na sklade
NUROFEN 400 mg
NUROFEN 400 mgtbl obd 1x24 ks
 
4,19 
na sklade
na sklade
HERBADENT Gingiválny roztok
 
6,89 
na sklade
na sklade
Strepsils PLUS SPRAY
Strepsils PLUS SPRAYaer ora 1x20 ml
 
7,69 
na sklade
na sklade

Zadaná emailová adresa už je registrovaná.
Prosím zadajte heslo a prihláste sa.

(Heslo Vám bolo v minulosti zaslané na Váš email, ak ho neviete nájsť, kliknite na Zabudol som heslo)

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Prihláste sa na odber noviniek