Linola Fett Őlbad
Linola Fett Őlbad
add bal 1x200 ml

Značka: Linola
6,23  s DPH
na sklade v eshope
doručíme do 312 lekární
6 bodov na vernostnú kartu
doprava zadarmo
Linola Fett Őlbad
add bal 1x200 ml

Značka: Linola
6,23  s DPH
na sklade v eshope
doručíme do 312 lekární
6 bodov na vernostnú kartu
doprava zadarmo

Kúpeľové aditívum sa používa ako podporná liečba suchých kožných ochorení alebo kožných ochorení s olupovaním sa kože, ako je psoriáza a neurodermitída (endogénny ekzém).

Spôsob použitia

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí aj deti: ak nie je odporučené inak, používa sa pre úplný kúpeľ 30-40 ml, čiastočný kúpeľ 2 ml a sprchovanie 20 ml (nanesie sa na vlhkú kožu, a potom sa krátko osprchuje). Kúpele sa môžu vykonávať každé 2-3 dni a nemajú trvať dlhšie ako 20 minút.

Dojčatá a malé deti: stačí niekoľkominútový kúpeľ.

Úplné alebo čiastočné kúpele sa môžu vykonávať počas 4 týždňov podľa druhu a rozsahu ochorenia.

Spôsob použitia

Kúpeľové aditívum je určené na dermálne použitie. Teplota kúpeľa nemá prekročiť 36 °C, lebo vyššia teplota znižuje účinok spätného premastenia. Ak sa objaví svrbenie, teplota kúpeľa sa má znížiť na 32 °C alebo tak, ako je pre pacienta znesiteľné. Po kúpeli treba kožu jemne osušiť uterákom. Silné osušenie a trenie znižuje terapeutický účinok.

Upozornenie

Liek sa môže používať počas tehotenstva a dojčenia.
Liek je kontraindikovaný pri akútnych formách pustulóznej psoriázy, poraneniach kože, horúčkovitých ochoreniach, tuberkulóze, závažných srdcových chybách a poruchách krvného obehu.
Pri vysokom krvnom tlaku sa kúpele neodporúčajú.
Liek môže znížiť účinnosť a bezpečnosť niektorých antikoncepčných metód na báze latexu, napr. kondómu alebo pesaru. Tento vplyv je dočasný a vyskytuje sa iba počas liečby.
Súbežné používanie mydla a inej čistiacej kozmetiky znižuje účinok lieku.
Olejový film pokrýva kožu, povrch vane a vaničku sprchového kúta, čo zvyšuje riziko pošmyknutia.
Čas použiteľnosti po prvom otvorení je 1 rok.
Uchovávať pri teplote do 25°C.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Účinné látky

parafín tekutý
Lieková forma ADC: prísada do kúpeľa
Písomná informácia pre používateľov

Linola-Fett Ölbad
kúpeľové aditívum

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie.
Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Avšak aj tak musíte používať Linola-Fett Ölbad pozorne, aby sa dosiahli čo najlepšie výsledky.
 •                 Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
 •                 Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
 •                 Ak sa príznaky Vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia, musíte kontaktovať lekára.
 •                 Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
 1. Čo je Linola-Fett Ölbad a na čo sa používa
 2. Skôr ako použijete Linola-Fett Ölbad
 3. Ako používať Linola-Fett Ölbad
 4. Možné vedľajšie účinky
 5. Ako uchovávať Linola-Fett Ölbad
 6. Ďalšie informácie1. ČO JE Linola-Fett Ölbad A NA ČO SA POUŽÍVA

Linola-Fett Ölbad je olejové, tekuté kúpeľové aditívum, ktoré sa používa na kožu počas kúpania, umývania alebo sprchovania.
Linola-Fett Ölbad sa používa na podpornú liečbu suchých alebo šúpajúcich sa kožných ochorení (napr. psoriázy (lupienky) alebo atopického ekzému (endogénneho ekzému).


2. SKÔR AKO POUŽIJETE Linola-Fett Ölbad

Nepoužívajte Linola-Fett Ölbad
 • keď ste alergický (precitlivený) na liečivá alebo na niektorú z ďalších zložiek Linola-Fett Ölbad.
 • keď máte horúčkovitý stav, tuberkulózu alebo závažné ochorenie srdca a obehového systému, napr. vysoký tlak krvi. V takýchto prípadoch sa vôbec nesmiete kúpať. Linola-Fett Ölbad sa preto v takomto prípade nesmie použiť.

Buďte zvlášť opatrný pri používaní Linola-Fett Ölbad
 • Linola-Fett Ölbad sa nesmie dostať do kontaktu s očami, pretože to môže vyvolať štípanie.
 • V dôsledku toho, že olejový film pokrýva kožu, povrch vane a sprchovej vaničky je zvýšené riziko pošmyknutia.

Použitie detí
Nie sú žiadne osobitné obmedzenia na používanie.

Používanie iných liekov

Súbežné používanie mydla a syntetických detergentov znižuje účinok Linola-Fett Ölbad.

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Tehotenstvo a dojčenie
Nie sú žiadne osobitné obmedzenia na používanie.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Nevyžaduje sa žiadna zvláštna opartnosť.


3. AKO POUŽÍVAŤ Linola-Fett Ölbad

Vždy používajte Linola-Fett Ölbad presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Linola-Fett Ölbad je kúpeľové aditívum, ktoré sa používa na kožu.

Pokiaľ Vám lekár nepredpísal inak, kúpeľ s obsahom Linola-Fett Ölbad sa má spravidla používať každé 2-3 dni v závislosti od typu a rozsahu kožného ochorenia.

Do vody sa majú pridať nasledovné množstvá Linola-Fett Ölbad:
 •       Na celkový kúpeľ: do vody sa pridá 30 - 40 ml Linola-Fett Ölbad
 •       Na čiastočný kúpeľ: do vody v umývadle alebo lavóry sa pridajú 2 ml Linola-Fett Ölbad.

Pri sprchovaní sa na mokré telo nanesie 20 ml Linola-Fett Ölbad a rýchlo sa zmyje osprchovaním.

Po okúpaní alebo osprchovaní sa má pokožka jemne osušiť uterákom. Úplné vysušenie a tretie kože znižuje liečebný účinok.

Musíte sa tiež presvedčiť, či teplota kúpeľa / vody na sprchovanie nepresahuje 36 °C, pretože pri vyšších teplotách sa hydratačný účinok znižuje. Ak máte tiež svrbenie teplota nemá presiahnuť 32 °C alebo má byť čo najnižšia akú ste schopný tolerovať.
Ďalej nesmiete prekročiť čas kúpania 20 minút. U dojčiat a malých detí zvyčajne postačuje niekoľkominútový kúpeľ.

Dĺžka používania
Tento liek sa používa celkovo 4 týždne počas kúpania alebo sprchovania v závislosti od typu a rozsahu kožného ochorenia.
Ak máte pocit, že účinok Linola-Fett Ölbad je priveľmi silný alebo priveľmi slabý, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Ak použijete viac Linola-Fett Ölbad ako máte
Nebol hlásený žiaden prípad predávkovania. Aby ste sa však vyhli akémukoľvek neželanému použitiu lieku, musíte dodržiavať návod na dávkovanie pri jeho nasledujúcom používaní.

Ak zabudnete použiť Linola-Fett Ölbad
Neužívajte dvojnásobnú dávku Linola-Fett Ölbad, aby ste nahradili vynechanú dávku. Jednoducho pokračujte vo Vašej liečbe odporúčanou dávkou.

Ak prestanete používať Linola-Fett Ölbad
Prediskutujte s lekárom čo spraviť v prípade, že je úspešnosť Vašej liečby riziková.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, Linola-Fett Ölbad môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Významné vedľajšie účinky alebo znaky, na ktoré treba dávať pozor, a čo robiť ak sa vyskytnú:
Ak sa vyskytnú akékoľvek nasledovné vedľajšie účinky, ukončite používanie Linola-Fett Ölbad a čo najskôr vyhľadajte svojho lekára.

Menej časté (u menej ako 1 z 100, no u viac ako 1 z 1 000 liečených pacientov): kožné reakcie vo forme kontaktného ekzému alebo je možná kontaktná dermatitída (zápal kože).
Zriedkavé (u menej ako 1 z 1 000, no u viac ako 1 z 10 000 liečených pacientov): môžu sa vyskytnúť alergické rekcie.

Iné možné vedľajšie účinky
Časté (u menej ako 1 z 10, no u viac ako 1 zo 100 liečených pacientov): môže sa vyskytnúť sčervenenie, pálenie a svrbenie kože.
Menej časté (u menej ako 1 z 100, no u viac ako 1 z 1 000 liečených pacientov): môžu sa vyskytnúť pupene a malé pľuzgieriky.
Zriedkavé (u menej ako 1 z 1 000, no u viac ako 1 z 10 000 liečených pacientov): je možná folikulitída (zápal vlasových vačkov).

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ Linola-Fett Ölbad

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Linola-Fett Ölbad po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a na fľaši. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Po otvorení balenia spotrebujte do: 12 mesiacov


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Linola-Fett Ölbad obsahuje

Liečivá: parafinum liquidum (tekutý parafín) 48 g, estera lipidoacida mixta (zmes esterov mastných kyselín) 44 g, lipidoalcoholum ethoxylata et propyloxylata (ethoxylované a propoxylované alkoholy C10-16) 1,0 g, lipidoalcoholum ethoxylatum (ethoxylované alkoholy C10-16) 6 g v 100 g roztoku
Ďalšia zložka je parfume Savanne (parfum Savanne) 1 g.

Ako vyzerá Linola-Fett Ölbad a obsah balenia

Linola-Fett Ölbad je priehľadné, žltkasté kúpeľové aditívum. Je balená v plastových fľašiach.
Balenia obsahujú 200 ml, 250 ml, 400 ml, 500 ml, 2x 400 ml kúpeľového aditíva na použitie na kožu.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel
Sudbrackstraße 56
D-33611 Bielefeld
Nemecko
Tel.: +49 (0)521 8808 05
Fax: +49 (0)521 8808 334
E-mail: info@wolff-arzneimittel.de

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:
MEDAC SR spol. s r.o.
Legionárska 127
SK-911 01 Trenčín
Tel: +421-32-225 16 64
medac@medac.sk

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v júli 2012.

Táto písomná informácia pre používateľa bola poskytnutá Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv (ŠÚKL).
Informácie o tomto lieku a ďalšie podrobnosti nájdete na www.sukl.sk
89996
ADC


Zákazníci si k tomuto produktu kúpili aj
Pyridoxin Léčiva
Pyridoxin Léčivatbl 20 mg (blis. PVC/Al) 1x20 ks
 
6,89 
na sklade
na sklade
Oilatum Emollient
Oilatum Emollientadd bal (fľ.PE) 1x500 ml
 
8,34 
na sklade
na sklade
Linola-Fett
Linola-Fettcrm der (tuba Al) 1x50 g
 
5,24 
na sklade
na sklade
WELEDA NECHTÍKOVÝ dojčenský olej
WELEDA NECHTÍKOVÝ dojčenský olej(Calendula Pflegeöl) 1x200 ml
12,99  (-20%)
10,39 
na sklade
na sklade

Mohlo by Vás zaujímať
WELEDA Čaj na podporu dojčenia
4,99 
4,49 
na sklade
na sklade
Linola Lotion
Linola Lotion1x200 ml
14,49  (-15%)
12,32 
na sklade
na sklade
CURAPROX SENSITIVE CS 3960 supersoft
9,55  (-16%)
7,99 
na sklade
na sklade
FRANCE LAIT LF
FRANCE LAIT LFvýživa bez laktózy (od narodenia) 1x400 g
 
6,49 
na sklade
na sklade

Zadaná emailová adresa už je registrovaná.
Prosím zadajte heslo a prihláste sa.

(Heslo Vám bolo v minulosti zaslané na Váš email, ak ho neviete nájsť, kliknite na Zabudol som heslo)

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Prihláste sa na odber noviniek