Nachádzate sa: > > >
INFADOLAN
INFADOLAN
ung der (tuba laminátová) 1x100 g

Značka: Herbacos recordati
6,49  s DPH
na sklade v eshope
možnosť rezervácie v 200 lekárňach - doručíme do 317 lekární
6 bodov na vernostnú kartu
doprava zadarmo nad 29,90 
INFADOLAN
ung der (tuba laminátová) 1x100 g

Značka: Herbacos recordati
6,49  s DPH
na sklade v eshope
možnosť rezervácie v 200 lekárňach - doručíme do 317 lekární
6 bodov na vernostnú kartu
doprava zadarmo nad 29,90 

Masť na vonkajšie použitie, ktorá obsahuje vitamín A a vitamín D2 v bezvodom masťovom základe. Je vhodná na urýchlenie obnovy pokožky na postihnutom mieste.

Liek sa používa u detí aj dospelých:

 • na neinfikované drobné rany, odreniny, trhlinky kože, popáleniny I. stupňa, preležaniny a na prevenciu zaparenín;
 • na odporúčanie lekára aj na liečbu vredov predkolenia (na urýchlenie epitelizácie, hojenie vredov, ktoré majú čistú, neinfikovanú spodinu);
 • pri liečbe suchej kože v prípade chronických zápalov kože alebo ekzémov, najmä pri atopickom ekzéme, ďalej pri liečbe suchej kože v prípade porúch rohovatenia (ichtyózy a pod.).

Spôsob použitia

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Masť sa nanáša v tenkej vrstve 1-3x denne na postihnuté miesta alebo na suchú kožu.

Spôsob použitia

Liek je určený na dermálne použitie.

Upozornenie

Liek sa môže používať počas tehotenstva a dojčenia.
Liek sa nesmie aplikovať do očí a na sliznice.
Liek obsahuje lanolín (vosk z ovčej vlny).
Tento liek sa nesmie riediť alebo miešať s iným masťovým základom.
Liek sa uchováva pri teplote do 25°C.

Účinné látky

ergokalciferol (vitamín D2), retinol acetát (vitamín A)
Lieková forma: Masť 
Lieková forma ADC: masť
INFADOLAN
dermálna masť

vitamín A - retinolacetát a vitamín D2 - ergokalciferol

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.
 •                 Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
 •                 Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
 •                 Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.
 •                 Ak sa príznaky vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácií pre používateľa sa dozviete:
 1. Čo je Infadolan a na čo sa používa
 2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako použijete Infadolan
 3. Ako používať Infadolan
 4. Možné vedľajšie účinky
 5. Ako uchovávať Infadolan
 6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Infadolan a na čo sa používa

Infadolan je masť na vonkajšie použitie, ktorá obsahuje vitamín A a vitamín D2 v bezvodom masťovom základe, vhodná na urýchlenie obnovy pokožky na postihnutom mieste.
Infadolan sa používa u dospelých aj detí na neinfikované drobné rany, odierky, popáleniny I. stupňa, na suchú popraskanú kožu, na trhliny v kožných ryhách. Na odporúčanie lekára aj na liečbu vredov predkolenia (na urýchlenie epitelizácie, hojenie vredov, ktoré majú čistú, neinfikovanú spodinu), preležanín a pod.
Liek je vhodný na premastenie suchej kože u pacientov s atopickou dermatitídou, ďalej k prevencii zaparenín kože u detí a dospelých.


2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako použijete Infadolan

Neupožívajte Infadolan
 •          ak ste alergický na liečivá alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),
 •          na sliznice a do očí.

Upozornenia a opatrenia
Predtým, ako začnete používať Infadolan, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Pri použití Infadolanu na rozsiahlejšie plochy poškodenej kože (pri preležaninách a pod.) sa o spôsobe používania Infadolanu a dĺžke liečby poraďte s lekárom.

Ak dieťa náhodne požije väčšie množstvo masti, môže dôjsť k nevoľnosti a dáveniu. V tejto situácii je vhodné dávenie podporiť alebo vyvolať a vyhľadať lekára.

Iné lieky a Infadolan
Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Vzájomné ovplyvnenie účinku Infadolanu a iných liekov nie je známe. Napriek tomu bez súhlasu lekára nepoužívajte súčasne s touto masťou žiadne voľnopredajné lieky na vonkajšie použitie.
Ak vám lekár bude predpisovať iný liek, informujte ho, že už používate Infadolan.

Infadolan a jedlo a nápoje
Vstrebávanie lieku nie je ovplyvnené príjmom potravy.

Tehotenstvo a dojčenie
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Infadolan sa môže používať v tehotenstve a v období dojčenia. Pri miestnom vonkajšom použití sa vitamín A nevstrebáva.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Liek neovplyvňuje schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Infadolan obsahuje vosk z ovčej vlny, ktorý môže spôsobiť miestne kožné reakcie (napr. kontaktnú dertmatitidu).


3. Ako používať Infadolan

Vždy používajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Ak lekár neurčí inak, dospelým a deťom sa Infadolan nanáša v tenkej vrstve 1 – 3-krát denne na postihnuté miesta, či na suchú kožu.
Použitie u vredov predkolenia je podľa odporúčania lekára.

Ak vaše ťažkosti neustúpia do 7 dní, alebo naopak sa zhoršia, obráťte sa na lekára. Dĺžka liečby Infadolanom bez súhlasu lekára nemá presiahnuť 2 týždne.

Ak použijete viac Infadolanu, ako máte
Pri náhodnom použití väčšieho množstva lieku ako je odporúčané, vyhľadajte lekára na vyhodnotenie rizika a poskytnutie rady.

Ak dieťa náhodne požije väčšie množstvo masti, môže dôjsť k nevoľnosti až dáveniu. Je vhodné dávenie podporiť alebo vyvolať a vyhľadať lekára.

Ak zabudnete použiť Infadolan
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak prestanete používať Infadolan
Predtým, ako sa z vlastnej vôle rozhodnete prestať používať Infadolan, vezmite do úvahy, že vaše ťažkosti môžu zosilniť alebo sa znovu objaviť.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4.             Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Menej časté (môžu postihovať menej ako u 1 zo 100 osôb):
Pri používaní Infadolanu môže dôjsť k prechodnému podráždeniu kože (prejaví sa začervenaním), v ojedinelých prípadoch k precitlivenosti na ktorúkoľvek zložku lieku. Príznaky precitlivenosti zahŕňajú svrbenie, sčervenenie, pocity pálenia.

Zriedkavé (môžu postihovať menej ako u 1 z 1 000 osôb): zdurenie kože.

Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5.             Ako uchovávať Infadolan

Uchovávajte pri teplote do 25 °C v dobre uzatvorenej tube. Chráňte pred mrazom!
Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí!

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Infadolan obsahuje
?                 Liečivá sú:
retinolacetát 48 000 IU a ergokalciferol 9 000 IU v 30 g dermálnej masti;
retinolacetát 160 000 IU a ergocalciferol 30 000 IU v 100 g dermálnej masti.
?                 Ďalšie zložky (masťový základ) sú biely vosk, vosk z ovčej vlny, biela vazelína.

Ako vyzerá Infadolan a obsah balenia
Jednofázová svetložltá masť maslovitej konzistencie v hliníkovej alebo laminátovej tube.

Veľkosť balenia: 30 g, 100 g.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Herbacos Recordati s.r.o.
Štrossova 239
530 03 Pardubice
Česká republika

Výrobca
Herbacos Recordati s.r.o.
Generála Svobody 335
533 51 Pardubice-Rosice nad Labem
Česká republika

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v novembri 2015.

Táto písomná informácia pre používateľa bola poskytnutá Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv (ŠÚKL).
Informácie o tomto lieku a ďalšie podrobnosti nájdete na www.sukl.sk
9680A
ADC

Zadaná emailová adresa už je registrovaná.
Prosím zadajte heslo a prihláste sa.

(Heslo Vám bolo v minulosti zaslané na Váš email, ak ho neviete nájsť, kliknite na Zabudol som heslo)

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Prihláste sa na odber noviniek