Nachádzate sa: > > >
BIOMIN H
BIOMIN H
plv por (vrecúška) 30x3 g

Značka: Biomin
5,83  s DPH
na sklade v eshope
možnosť rezervácie v 174 lekárňach - doručíme do 317 lekární
5 bodov na vernostnú kartu
doprava zadarmo nad 9,90 
BIOMIN H
plv por (vrecúška) 30x3 g

Značka: Biomin
5,83  s DPH
na sklade v eshope
možnosť rezervácie v 174 lekárňach - doručíme do 317 lekární
5 bodov na vernostnú kartu
doprava zadarmo nad 9,90 

Liek má vysoký obsah biologicky dostupného vápnika. Okrem vápnika obsahuje aj horčík, fosfor a stopové prvky. 

Používa sa liečbu a prevenciu nedostatku vápnika, na prevenciu a liečbu rednutia kostí (osteoporóza), na liečbu mäknutia kostí (osteomalácia), pri Sudeckovom syndróme (dlhodobé bolestivé ochorenie postihujúce kožu, svaly, kĺby a kosti jednej alebo viacerých končatín ako následok úrazu), pri niektorých poruchách metabolizmu vápnika, po úrazoch a pri rekonvalescencii.

Za hlavnú indikáciu pre podávanie deťom sa považuje nedostatočný prívod vápnika potravou, teda pre zabezpečenie rastu kostí a zubov. Užitie lieku u tehotných žien sa považuje za užitočné pre vyššiu potrebu vápnika počas tehotenstva a dojčenia.

Spôsob použitia

Dávkovanie a dávkovacie schémy

1 vrecko 1 110 mg vápnika (vo forme uhličitanu vápenatého); 15 mg horčíka (vo forme horečnatých solí); 1,8 mg fosforu (vo forme fosforečnanových solí) a iné stopové prvky.

Podáva sa podľa odporúčania lekára, 1 vrecko 1x denne.
Maximálna denná dávka je 1 vrecko denne, nie je určená maximálna dávka pre celú liečbu.
Pri dlhodobej liečbe sa pravidelne sleduje kalciúria, krvný tlak a pri obličkovej nedostatočnosti aj hladina vápnika v krvi.

Odporúčané dávkovanie vápnika deťom:
Deti vo veku 2-3 roky: 250 mg (1/4 vrecka)
Deti vo veku 3-6 rokov: 500 mg (1/2 vrecka)
Deti vo veku 7-10 rokov: 500-1 000 mg (1/2 - 1 vrecko)
U detí mladších ako 10 rokov o veľkosti dávky a spôsobe podávania rozhodne lekár.

Dĺžku podávania lieku a množstvo potrebných kontrol určuje lekár. Bez odporučenia lekára sa liek môže užívať maximálne 30 dní, ak sa príznaky ochorenia nezlepšia.

Spôsob použitia

Obsah jedného vrecka sa rozmieša v 100 ml tekutiny (ovocnej šťavy, pitnej vody, mlieka, kakaa, minerálnej vody) a vypije. Podávať sa má nalačno (najmenej 2 hodiny po jedle a nejesť 1-2 hodiny po užití lieku).

Upozornenie

U tehotných a dojčiacich žien sa liek môže používať len pod dohľadom lekára.
U detí a dospievajúcich užívať liek len pod lekárskym dozorom.
Neužívať pri vysokej hladine vápnika v krvi, pri ochoreniach srdca, obličkových kameňoch, nefrokalcinóze, obličkovej nedostatočnosti a poruchách absorpcie.
Pri zápche, dehydratácii a hnačke sa liek nesmie použiť.
Akékoľvek podávanie liečiv zo skupiny vitamínu D je možné súčasne s týmto liekom len pod dozorom lekára.
Pri súčasnom užívaní fluoridových prípravkov je potrebné interval dávkovania upraviť tak, aby medzi užívaním prípravkov bol časový odstup najmenej 2 hodiny.
Liek je inkompatibilný všeobecne so všetkými aniónmi, ktoré spôsobujú vznik ťažko rozpustných vápenatých solí, so všetkými chelátotvornými látkami schopnými viazať vápnik a s látkami s veľkým povrchom a schopnosťou viazať vápnik (vlákniny).
Káva a prípravky s obsahom kofeínu zvyšujú vylučovanie vápnika.
Vstrebávanie vápnika znižuje alkohol, jedlo a fajčenie.
Vápnik spomaľuje vstrebávanie tukov a v tukoch rozpustných vitamínov.
Po príprave podľa návodu sa má liek užiť ihneď.
Po 1. otvorení pri užití menšieho množstva je potrebné obsah vrecka spotrebovať v priebehu dňa.
Uchovávať pri teplote do 25 °C.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Účinné látky

vápnik, horčík (magnézium), fosfor
Lieková forma: Perorálny prášok 
Lieková forma ADC: prášok
Písomná informácia pre používateľa

Biomin H®
Perorálny prášok
biopreparát

Uhličitan vápenatý

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek,
pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.
 •                 Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
 •                 Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.
 •                 Ak sa do 30 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:
 1. Čo je Biomin H a na čo sa používa
 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Biomin H
 3. Ako užívať Biomin H
 4. Možné vedľajšie účinky
 5. Ako uchovávať Biomin H
 6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Biomin H a na čo sa používa

Biomin H je biopreparát s vysokým obsahom biologicky dostupného vápnika. Vyrába sa bez akýchkoľvek prísad a nemá negatívny vplyv na fyziologické procesy v ľudskom organizme. Je vhodný aj pre diabetikov.
Liek je určený pre chorých so stratou minerálnej zložky kostí spôsobenej nedostatkom vápnika.
Na prevenciu a liečbu rednutia kostí (osteoporóza), na liečbu mäknutia kostí (osteomalácia), pri
Sudeckovom syndróme, pri niektorých poruchách metabolizmu vápnika, po úrazoch a pri
rekonvalescencii.
Za hlavnú indikáciu pre podávanie deťom sa považuje nedostatočný prívod vápnika potravou, teda pre
zabezpečenie rastu kostí a zubov. Užitie lieku u tehotných žien sa považuje za užitočné pre
vyššiu potrebu vápnika počas tehotenstva a dojčenia.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Biomin H

Neužívajte Biomin H
 • ak ste alergický na uhličitan vápenatý alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).
 • ak máte zápchu, odvodnenie organizmu (dehydratáciu), krvácanie v tráviacom trakte, zvýšenú hladinu vápnika v krvi (hyperkalcémia), žalúdočné vredy, tvorbu obličkových a močových kameňov (nefrolitiáza), nadmerné ukladanie vápnika do tkanív, napríklad do obličiek (nefrokalcinóza), zníženie žalúdočnej motility, obličkovú nedostatočnosť, obštrukcie v tráviacom trakte
 • pri stavoch ťažkej obličkovej nedostatočnosti a zvýšenej funkcii prištítnych teliesok .

Upozornenia a opatrenia
Predtým, ako začnete užívať Biomin H, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika a pokiaľ máte:
 • hnačku, choroby srdca, obličkové kamene, ochorenie obličiek, sarkoidózu a poruchy vstrebávania.
 • pri súčasnom užívaní kardioglykozidov (digitalin, digitoxin, digoxin) majte na pamäti, že vápnik zvyšuje ich účinok a toxicitu a tým dochádza k zhoršeniu ich znášanlivosti.
 • ak užívate iné lieky, aj tie, ktoré sú dostupné bez lekárskeho predpisu, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Pokiaľ máte tráviace potiaže, je vhodné podávať citrónovú alebo pomarančovú šťavu, prípadne môže lekár upraviť dávkovanie.

Deti a dospievajúci
Deti od 2 rokov a dospievajúci môžu užívať tento liek len pod lekárskym dohľadom.

Iné lieky a Biomin H
Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
Ak súčasne užívate lieky s obsahom fluóru, je potrebné dodržať medzi užívaním týchto liekov a užívaním lieku Biomin H najmenej dvojhodinový odstup. Biomin H môže znižovať účinok liekov na zníženie zrážanlivosti krvi, fenylbutazónu, fenytoínu, chlórpromazínu, kalcitonínu, kortikosteroidov, kyseliny listovej, kyseliny nalidixovej, nikardipínu, oxyfenbutazónu, kyseliny paraaminosalicylovej, penicilínových a tetracyklínových (prinajmenšom doxycyklín) antibiotík, pentobarbitalu, liekov s obsahom železa a vitamínu A.
K zvýšeniu účinku môže dôjsť pri chinidíne, kardiotonikách (srdcové glykozidy: digitalín, digitoxín,
digoxín), meperidíne, pseudoefedríne, salicylátoch a vitamíne D. Vstrebávanie vápnika znižuje
alkohol, jedlo (nutná prestávka je 1 až 2 hodiny po užití lieku), marihuana a fajčenie. Káva a prípravky
s obsahom kofeínu zvyšujú vylučovanie vápnika.
Vápnik spomaľuje vstrebávanie tukov a v tukoch rozpustných vitamínov.

Biomin H a jedlo, nápoje a alkohol
Biomin H sa má užívať najmenej dve hodiny po jedle. V čase užívania lieku Biomin H sa nesmú piť alkoholické nápoje, pretože alkohol znižuje vstrebávanie vápnika.

Tehotenstvo a dojčenie
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.
Užívanie počas tehotenstva a dojčenia je vhodné, nakoľko tieto štádiá odčerpávajú z organizmu ženy a matky nadmerné množstvá vápnika. O dávkovaní a prípadných kontrolách hladiny vápnika musí rozhodnúť lekár.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Biomin H nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


3. Ako užívať Biomin H

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Odporúčaná dávka pre dospelých je 1 vrecko denne.

Obsah vrecka sa rozmieša v 100 ml nápoja (voda, minerálna voda, ovocná šťava, mlieko, kakao) a vypije sa nalačno.
Pri užívaní viac ako 30 vreciek je potrebné, aby lekár stanovil intervaly kontroly obsahu vápnika v krvi a v moči.
Vzhľadom na dĺžku podávania tohto lieku počas tehotenstva a dojčenia je potrebné užívať tento liek len pod lekárskym dohľadom.

Použitie u detí:
O dávke a spôsobe podávania rozhodne lekár.
Odporúčaná denná dávka vápnika u detí je:
2 – 3 roky 250 mg
3 – 6 rokov 500 mg (1/2 vrecka)
7 – 10 rokov 500 – 1 000 mg

Ak užijete viac lieku Biomin H, ako máte
Ak sa u vás objavia príznaky ako nechutenstvo, nevoľnosť, vracanie, bolesti hlavy, ospanlivosť alebo závrat, bezodkladne navštívte lekára.

Ak zabudnete užiť Biomin H
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku, a pokračujte v predpísanom užívaní ďalšou dávkou.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Najčastejším nežiaducim účinkom lieku Biomin H je zápcha. Môže sa vyskytnúť plynatosť, pálenie záhy, pocit smädu, peptický vred, grganie, srdcové arytmie, nechutenstvo, nevoľnosť a vracanie.

Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, Sekcia bezpečnosti liekov a klinického skúšania, Kvetná 11, 825 08 Bratislava 26, tel: + 421 2 507 01 206, fax: + 421 2 507 01 237, internetová stránka: http://www.sukl.sk/sk/bezpecnost-liekov, e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Biomin H

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote do 25 ?C. Po príprave podľa návodu sa liek užije okamžite. Po prvom otvorení, pri užití menšieho množstva, je nutné vrecko spotrebovať v priebehu dňa.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nepoužívajte tento liek, ak spozorujete poškodenie obalu lieku.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne.
Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Biomin H obsahuje

Liečivá sú 1 110 mg vápnika (vo forme uhličitanu vápenatého), 15 mg horčíka (vo forme horečnatých solí), 1,8 mg fosforu (vo forme fosforečnanových solí) a iné stopové prvky v 3 g perorálneho prášku (1 vrecko).
Ďalšie zložky nie sú známe.

Ako vyzerá Biomin H a obsah balenia

Vrecko z papiera vrstveného polyetylénom s obsahom 3 g bieleho až hnedobieleho prášku
v papierovej škatuľke.

Balenie: 30 vreciek v papierovej škatuľke.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

BIOMIN, a.s., Potočná 1/1, 919 43 Cífer, Slovenská republika


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte prosím, držiteľa rozhodnutia o registrácii.


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 06/2013.


Ďalšie zdroje informácií

www.bio-min.sk

Táto písomná informácia pre používateľa bola poskytnutá Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv (ŠÚKL).
Informácie o tomto lieku a ďalšie podrobnosti nájdete na www.sukl.sk
24027
ADC


Zákazníci si k tomuto produktu kúpili aj
IBALGIN RAPIDCAPS 400 mg
 
4,99 
na sklade
na sklade
MILGAMMA N
MILGAMMA N50 kapsúl
 
11,89 
na sklade
na sklade
CELASKON tablety 250 mg
4,89  (-22%)
3,79 
na sklade
na sklade
VINCENTKA VODA
1,49  (-34%)
0,99 
na sklade
na sklade

Mohlo by Vás zaujímať
BIOMIN OVOVITAL prírodné CALCIUM
 
8,39 
na sklade
na sklade
Scholl Kúra na nechtovú mykózu
14,89  (-20%)
11,91 
na sklade
na sklade
Dr.Max RutiMax
 
3,49 
na sklade
na sklade
Dr.Max Železo 14 mg
 
3,99 
na sklade
na sklade

Zadaná emailová adresa už je registrovaná.
Prosím zadajte heslo a prihláste sa.

(Heslo Vám bolo v minulosti zaslané na Váš email, ak ho neviete nájsť, kliknite na Zabudol som heslo)

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Prihláste sa na odber noviniek