Ako napísať životopis?

Mgr. Eva Čepanová 24.10.2016

V súčasnosti existuje veľké množstvo zdrojov, podľa ktorých sa dá napísať životopis. Obsah, grafická úprava a gramatická správnosť o Vás poskytujú mnoho informácií. Zároveň je to prvý kontakt medzi Vami a potenciálnym zamestnávateľom a na základe Vášho životopisu rozhoduje o Vašom zaradení do výberového konania.

Pri reakcii na konkrétnu ponuku si dostatočne preštudujte inzerát, zdôraznite práve tie pracovné skúsenosti a prax, ktoré s danou pozíciou úzko súvisia a ktoré Vám umožnia získať konkurenčnú výhodu.

Vytvorte si s nami jednoducho a efektívne Váš nový životopis.

Čo má životopis obsahovať?

Kontaktné údaje:

 • Titul, meno a priezvisko
 • Adresa bydliska
 • Telefónne číslo
 • E- mailová adresa 
 • zvoľte názov adresy, ktorá obsahuje Vaše meno a priezvisko. Do profesného životopisu nepatria napríklad takéto mailové adresy: nelka906090@.... lienockajaja@.... rodinanovakova@....

Vzdelanie:

 • Najvyššie dosiahnuté vzdelanie – názov  školy, časové obdobie, odbor, spôsob ukončenia štúdia (maturitná skúška, štátna skúška, atď.).
 • Vzdelanie o stupeň nižšie (napríklad stredná škola).

Kurzy a školenia:

 • Postupujte od najnovších k najstarším spolu s časovým obdobím.
 • Ďalšie vzdelávanie, ktoré ste absolvovali je dôkazom Vášho záujmu o zvyšovanie a prehlbovanie  znalostí a kvalifikácie, poukazuje na to, že sa chcete ďalej rozvíjať.
 • Uveďte všetky kurzy, školenia, semináre,  rekvalifikácie  atď.,  pri ktorých ste získali doklad o absolvovaní (certifikát, diplom, osvedčenie).

Pracovné skúsenosti:

 • Postupujte od súčasného zamestnania po najstaršie.
 • Uvádzajte názov zamestnávateľa, obdobie a pozíciu, na ktorej ste pracovali.
 • Do 5 riadkov vypíšte Vašu náplň práce a zdôraznite svoje úspechy, ktoré ste dosiahli.

Vzhľadom k všeobecnosti názvu vždy tiež uveďte stručný prehľad vašich činností (náplň práce), najdôležitejšie projekty, právomoci a pod.

Do časového sledu uveďte aj prípadnú materskú dovolenku alebo evidenciu na úrade práce.

Odporúčame vyplniť každé časové obdobie, zvýšite tým svoju dôveryhodnosť.

Ďalšie schopnosti, znalosti:

 • Jazykové znalosti – uveďte úroveň ovládania cudzieho jazyka.

          Pokiaľ je cudzí jazyk podmienkou pre danú pozíciu, pravdepodobne sa bude úroveň znalosti overovať.

 • Vodičský preukaz – skupina, približný počet najazdených kilometrov.
 • Ovládanie PC – uveďte všetky programy, ktoré ovládate spolu s úrovňou.

Záujmy:

Vaše záujmy dopĺňajú Váš celkový profil a dokresľujú Vašu osobnosť a jedinečnosť.V tejto časti môžete uviesť aj dobrovoľnícke aktivity, členstvo v združeniach, záujmových organizáciách, kluboch a pod.

Referencie:

Uveďte kontakty na osoby, ktoré môžu o Vás referencie podať. Potenciálny zamestnávateľ môže tieto osoby osloviť a získať ďalšie zaujímavé informácie o Vašej práci a skúsenostiach.  

Naše odporúčania pre Vás:

 • Životopis by mal mať 1 - 2 strany formátu A4.
 • Zamerajte sa aj na grafickú úpravu – rovnaký typ písma a rovnaký formát.
 • Pokiaľ životopis obsahuje aj fotografiu, odporúčame formát zhodný s  fotografiou na občiansky preukaz/pas. Umiestnite ju do pravého horného rohu. Fotografia má mať formálny ráz, neformálne fotografie zo súkromného života napríklad  v plavkách, so psom, či na bicykli a pod. by nemali byť uverejňované.
 • Uveďte aktivity, ktoré ste absolvovali počas štúdia – práca, študijný pobyt,...
 • V životopise zverejňujte pravdivé informácie.
 • Vyvarujte sa pravopisným chybám a  nezrozumiteľným výrazom – odporúčame dať si životopis skontrolovať ďalším očiam.

A na záver ešte 4 zásady správneho životopisu:

 • Prehľadnosť
 • Zrozumiteľnosť
 • Štruktúrovanosť
 • Jedinečnosť

Mgr. Eva Čepanová

Vyštudovala som odbor personálny manažment na fakulte manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave. V lekárňach Dr.Max pracujem od skončenia štúdia v roku 2014. V súčasnosti zastávam pozíciu špecialistu ľudských zdrojov. Zastrešujem HR oblasti ako sú napr. firemné benefity, odmeňovanie, nábor či rôzne štatistiky. Veľká časť mojej práce je venovaná spolupráci so študentmi farmácie a stredných zdravotných škôl.

Zadaná emailová adresa už je registrovaná.
Prosím zadajte heslo a prihláste sa.

(Heslo Vám bolo v minulosti zaslané na Váš email, ak ho neviete nájsť, kliknite na Zabudol som heslo)

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Prihláste sa na odber noviniek