PharmDr. Ladislav Pôčik

manažér kontroly procesov, centrála Bratislava

V Dr. Max pracuje od roku 2008.

                                                                        

                                                        

„Naša práca je náročná a veľmi zodpovedná. Nesieme totiž zodpovednosť za celú našu spoločnosť, aby naše lekárne spĺňali všetky legislatívne ako aj interné predpisy spoločnosti.“

Po necelom roku v lekární Dr. Max som začal pracovať aj ako tútor, v čase keď sa táto rola ešte formovala. V lekárňach som sa stretol s rôznymi výzvami. Pomáhal som prioritne tam, kde  bolo potrebné zaškoliť nových zamestnancov. Okrem práce zodpovedného farmaceuta a tútora som participoval v rôznych projektoch, tak ako postupne pribúdali. Bolo nesmierne zaujímavé sledovať zrod projektu, jeho vývoj a pritom mať možnosť byť súčasťou tímu, ktorý je prínosom pre projekt samotný.

Potom som sa zúčastnil výberového konania na pozíciu manažéra kontroly procesov. Dnes vediem tím interných audítorov a tútorov. Naša práca je náročná a veľmi zodpovedná, nakoľko nesieme zodpovednosť za celú našu spoločnosť, aby naše lekárne spĺňali všetky legislatívne ako aj interné predpisy spoločnosti. Dostali sme dôveru vedenia a aj zamestnancov, čo je skvelý pocit. Sme radi, keď lekárňam pomôžeme, prípadne poradíme. Je totiž dôležité, aby sme svoje skúsenosti a poznatky vedeli odovzdať ďalej, pričom to je to, čo nás všetkých napĺňa a prečo túto prácu robíme radi.

V lekárni Dr. Max som našiel zaujímavú príležitosť uplatniť sa a možnosť kariérneho rastu v príjemnom kolektíve ľudí, ktorí sú vždy ochotní pomôcť. Moju prácu robím s radosťou!