Možnosti kariérneho rastu (0)

V lekárňach Dr.Max sa snažíme všetkým, ktorí majú ambície a chuť sa ďalej rozvíjať, ponúknuť možnosť participovať na rôznych projektoch spoločnosti.

Popri práci farmaceuta a farmaceutického laboranta môžete zároveň pracovať ako:

  • Tútor pre adaptáciu nových zamestnancov
  • Interný audítor
  • Autor e-learningu
  • Interný školiteľ v lekárňach
  • Autor odborných článkov
  • Manažér projektu

Naše lekárne radi zveríme do rúk našim lekárnikom s dlhoročnými skúsenosťami, ktorí môžu postúpiť na pozíciu:

  • Zodpovedný farmaceut, ktorý vedie vlastnú lekáreň
  • Tiež sa ako zodpovedný farmaceut môžete stať členom poradného tímu výkonného riaditeľa

Tí najlepší zamestnanci majú možnosť uplatniť sa na pozícií:

  • Regionálny riaditeľ
  • Oblastný prevádzkový riaditeľ

Naši zamestnanci rastú spolu s nami

Každá spoločnosť, ktorá chce uspieť, si uvedomuje, že firemná kultúra by sa mala stať jej povinnou výbavou. Jedným zo základných prvkov firemnej kultúry sú firemné hodnoty, ktorými v Dr.Max všetci žijeme. Keď sa darí našim zamestnancom, darí sa aj nám. Neustále rastieme, a preto je tu možnosť kariérne sa posúvať pre každého, kto má chuť a záujem.

Príležitostí je veľa – či už priamo v lekárni alebo v rámci oddelení na centrále spoločnosti. Odborný personál  lekárne má možnosť vyskúšať si i prácu tútora (pri adaptácii nových zamestnancov), interného audítora (ktorý je legislatívnou podporou pre lekárne), či interného školiteľa. Nové lekárne radi odovzdáme do rúk novým zodpovedných farmaceutov, ktorí zas môžu postúpiť na pozíciu lekárnika partnera. Výnimkou nie je ani kariérny postup z lekárne na centrálu spoločnosti.

 

 

 

 

V prípade záujmu nás kontaktujte:

VYPLNIŤ KARIÉRNY DOTAZNÍK

alebo

POSLAŤ ŽIVOTOPIS E-MAILOM